Cách Tính Điểm Rèn Luyện Iuh ) Từ Năm 2019, Cách Xem Điểm Rèn Luyện Iuh Xịn

Cách Tính Điểm Rèn Luyện Iuh ) Từ Năm 2019, Cách Xem Điểm Rèn Luyện Iuh Xịn

Quy định về việc xét, cấp học bổng cho sinh viên ĐH chính quy, học viên đang học tập, điều tra và nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ( Ban hành kèm theo Quyết định số 2049 / QĐ-ĐHCN ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh A. Căn cứ xét học bổng ( Trích từ điều 5 QĐ ) 1. Đối với sinh viên khóa cũa ) Căn cứ xét học bổng Khuyến khích học tập là điểm trung bình tích lũy và điểm rèn luyện của sinh viên trong học kỳ ; b ) Căn cứ xét học bổng Hỗ trợ học tập là sinh viên thuộc đối tượng người tiêu dùng chủ trương và sinh viên có thực trạng khó khăn vất vả ngoài đối tượng người tiêu dùng chủ trương ( có Phụ lục đối tượng người dùng được xét, cấp học bổng kèm theo ), … và điểm trung bình tích lũy, điểm rèn luyện của sinh viên trong học kỳ ; c ) Căn cứ xét học bổng từ các đơn vị chức năng ngoài Trường tùy thuộc vào nhu yếu của các cá thể, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai, … hỗ trợ vốn học bổng đặt ra cho đối tượng người tiêu dùng sinh viên được xét, cấp học bổng. Bạn đang xem : Cách tính điểm tích góp iuh

2. Đối với tân sinh viênCăn cứ xét học bổng là điểm xét tuyển đầu vào của sinh viên hoặc theo quy định của Đề án tuyển sinh Đại học chính quy của Nhà trường.

Đang xem : Cách tính điểm rèn luyện iuh B. Điều kiện được xét học bổng Khuyến khích học tập ( Trích từ điều 7 QĐ ) 2 . Xem thêm : Cách Tính Lương Tháng 13 Trong Excel, Cách Tính Lương Tháng 13 Trong Doanh Nghiệp Với tân sinh viên, việc xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập dựa vào điểm trúng tuyển nguồn vào và chỉ tiêu phân chia học bổng hàng năm do Hiệu trưởng quyết định hành động

C. Các mức học bổng Khuyến khích học tập (Trích từ điều 8 QĐ)

1. Đối với sinh viên các khóa cũa ) Mức học bổng loại A – Dành cho sinh viên có hiệu quả học tập loại xuất sắc và tác dụng rèn luyện từ loại khá trở lên ; – Mức học bổng này bằng 100 % học phí trung bình của 1 học kỳ nếu sinh viên thuộc nhóm 5 % có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất của khóa học, bậc học và đơn vị chức năng đào tạo và giảng dạy. b ) Mức học bổng loại B – Dành cho sinh viên có có tác dụng học tập từ loại giỏi trở lên và tác dụng rèn luyện từ loại khá trở lên ; – Mức học bổng này bằng 70 % học phí trung bình của 1 học kỳ nếu sinh viên có điểm trung bình chung học kỳ của khóa học, bậc học và đơn vị chức năng huấn luyện và đào tạo thuộc nhóm 10 % có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất và không nằm trong nhóm sinh viên đạt mức học bổng loại A.c ) Mức học bổng loại C – Dành cho sinh viên có hiệu quả học tập từ loại giỏi trở lên và tác dụng rèn luyện từ loại khá trở lên ; – Mức học bổng này bằng 50 % học phí trung bình của 1 học kỳ nếu sinh viên thuộc nhóm 15 % có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất của khóa học, bậc học và đơn vị chức năng đào tạo và giảng dạy và không nằm trong nhóm sinh viên đạt mức học bổng loại A và B.d ) Mức học bổng loại khuyến khích – Dành cho sinh viên có tác dụng học tập từ loại giỏi trở lên và hiệu quả rèn luyện từ loại khá trở lên ; – Mức học bổng này bằng 30 % học phí trung bình của 1 học kỳ nếu sinh viên nằm trong nhóm 20 % có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất của khóa học, bậc học và đơn vị chức năng giảng dạy và không nằm trong nhóm sinh viên đạt mức học bổng loại A, B, C . Xem thêm : Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2 Tuần 22, Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 22 *

D. Nguyên tắc xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập (Trích từ điều 9 QĐ)

1. Điểm xếp theo thứ tự ưu tiên xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập được tính theo điểm trung bình tích lũy các học phần trong học kỳ xét, cấp học bổng. 2. Căn cứ vào điều kiện kèm theo xét, cấp học bổng, mức học bổng, nguyên tắc xét, cấp học bổng và list sinh viên đủ điều kiện kèm theo xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập, Hội đồng xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập xét duyệt và công bố list sinh viên được cấp học bổng Khuyến khích học tập lên website của Trường . * Mọi vướng mắc, nhu yếu về học bổng : vui mừng liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo ( trệt nhà B ) * Mọi vướng mắc về Điểm rèn luyện : vui vẻ liên hệ Phòng Công tác sinh viên ( trệt nhà D )

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính

Điều hướng bài viết

Related Posts

About The Author

Add Comment