Phương pháp tổ chức thi đấu Bóng đá các cấp độ —

Giám đốc: Trịnh Đình Dương Trung tâm dạy đá bóng nam việt– 16 Tháng Một, 2020

MỘT GIẢI BÓNG ĐÁ

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI ĐẤU :

Xem thêm:

1. Công tác chuẩn bị trước giải

Khi thực thi công tác làm việc sẵn sàng chuẩn bị, đơn vị chức năng tổ chức triển khai thi đấu phải địa thế căn cứ vào đặc thù, quy mô và trách nhiệm của giải để triệu tâp các bên hữu quan nhằm mục đích xây dựng ra ban tổ chức triển khai và Ban trù bị để đàm đạo về những yếu tố như ; giải pháp tổ chức triển khai, quy mô và khu vực thi đấu, kế hoạch thi đấu, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai …
 1. Lập phương án tổ chức:
Đơn vị tổ chức triển khai phải địa thế căn cứ vào quy mô, kế hoạch trách nhiệm và đặc thù của giải để lập ra giải pháp tổ chức triển khai với các nội dung đa phần sau : ”   Tên gọi, mục đích và nhiệm vụ của giải. ” Quy mô của giải : Phải địa thế căn cứ vào mục tiêu và trách nhiệm của giải để quyết định hành động thành phần tham gia hầu hết gồm có các VĐV của đơn vị chức năng tổ chức triển khai chính và các VĐV của các đơn vị chức năng khác. Bên cạnh đó còn phải đề cập tới các yếu tố như khu vực, thời hạn thi đấu … ” Cơ cấu tổ chức triển khai của giải thi đấu : Phải địa thế căn cứ vào tình hình thực tiễn để lập ra các ủy ban và các tổ chức triển khai có tương quan nhằm mục đích giúp BTC giải hoàn thành xong tốt trách nhiệm của mình, Khi đề cập tới vấ đề này nhất thiết phải bàn tới các nội dung như hình thức tổ chức triển khai, những bộ phận đa phần và số lượng các thành viên tham gia, tên tuổi và chức vụ của người đảm nhiệm các tiểu ban và tổ chức triển khai đó . ” Dự trù kinh phí đầu tư : Phải lên kế hoạch cân đối giữa nguồn thu và nguồn chi. Nguồn thu hầu hết do cấp trên cấp cộng với tiền hỗ trợ vốn và nguồn thu từ các hoạt động giải trí quảng cáo … ” Các khoản chi gồm có : Tiền thay thế sửa chữa sân bải, shopping trang thiết bị dụng cụ, tiền thưởng, tiền thuê sân bãi, đi lại, ăn ở, tiếp đón, thuốc men và những vật dụng đồ vật thiết yếu cho các thành viên tham gia .
 1. Lập cơ cấu tổ chức giải.
Cơ cấu tổ chức triển khai giải phải tương thích với quy mô và tình hình thực tiễn của giải thi đấu. Ví dụ các giai thi đấu vương quốc phải do UBTDTT vương quốc tổ chức triển khai, các giải thi đấu cấp tỉnh, thành sẽ do các sở TDTT tổ chức triển khai và các giải thi đấu với quy mô nhỏ hơn sẽ do các đơ n vị cơ sở tổ chức triển khai, .
 1. Phân công chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận trong BTC giải.
Các bộ phận phải địa thế căn cứ vào kế hoạch tổ chức triển khai giải và tính năng, trách nhiệm đã được phân công để hợp tác và tương hỗ lẫn nhau trong việc làm nhằm mục đích hoàn thành xong tốt trách nhiệm đã được giao . Đối với các giải thi đấu có quy mô vừa và nhỏ thì thường thì cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai và tính năng trách nhiệm của từng bộ phận thường được sắp xếp như sau : ” Ban tổ chức triển khai . Phụ trách công tác làm việc chuẩn bị sẵn sàng trưốc giải, phát hành điều lệ và các tài liệu có tương quan, liên lạc đối ngoại và đảm nhiệm tổng lực về các mặt như ; + Đặt ra và không cho trách nhiệm, tiềm năng của giải . + Thảo luận và trải qua kế hoạch tổ chức triển khai giải . + Thông qua kế hiạch công tác làm việc của các bộ phận công dụng . + Thảo luận và xử lý các yếu tố có tương quan đến công tác làm việc tổ chức triển khai giải + Thường xuyên kiểm tra công tác làm việc của các bộ phận chức năngtrong suốt thời hạn thực thi giải, đồng thời nghiên cứu và điều tra và sử lý những yếu tố phát sinh trong thi đấu . ” Ban thư ký . + Căn cứ vào quyết định hành động của BTC triển khai sắp xếp, sắp xếp nhân sự vào các bộ phận công dụng . + Lập kế hoạch thao tác và triển khai các việc làm như : – Tổ chức các cuộc họp của BTC . – Nhận các báo cáo giải trình của trọng tài . – Sắp xếp thời hạn đi lại . – Kiểm tra sân bãi thi đấu, và các trang thiết bị thiết yếu . – Giúp BTC triển khai và tổ chức triển khai tốt lễ khai mạc, bế mạc . – Tổ chức tốt các cuộc họp với Lãnh đạo các đội bóng . – Tổ chức tốt các hội nghị liên tịch giữa trọng tài và HLV – Kiểm tra y tế – Tổng kết nhìn nhận tiến trình và toàn giải . + Đặt ra các chính sách và phát hành điều lệ giải . + Phụ trách yếu tố đối ngoại . + Tổ chức các cuộc họp để xử lý những yếu tố có tương quan tới các bộ phận tính năng . ” Ban tuyên truyền : + Phụ trách công tác làm việc tuyên truyền. Quảng cáo và đưa tin trước giải thi đấu . + Kịp thời thông tin hiệu quả và các yếu tố có tương quan trong thời hạn tổ chức triển khai giải, tổ chức triển khai các cuộc họp báo để công bố các thông tin thiết yếu . + Đặt ra các tiêu chuẩn để bầu chọn tập thể, cá thể xuất sắc và đảm nhiệm công tác làm việc bầu chọn . + Tổ chức các hoạt động giải trí tham gia và vui chơi cho các thành viên tham gia . ” Ban giám sát : + Kiểm tra tình hình chuẩn bị sẵn sàng sân bãi và các trang thiết bị khác . + Lập – kiểm tra kế hoạch công tác làm việc và thực trạng thể lực của Trọng tài . + Tổ chức các cuộc họp để xử lý các yếu tố phát sinh trong thi đấu . + Sắp xếp thời hạn tập luyện và sân bãi cho các đội . ” Ban hành chính tổng hợp : + Lập dự trù kinh phí đầu tư trong thời hạn tổ chức triển khai giải . + Tổ chức hoạt động giải trí quảng cáo trên sân thi đấu và liên hệ hỗ trợ vốn . + Phụ trách yếu tố đi lại, ăn ở, y tế và shopping các trang thiết bị thiết yếu cho các thành viên tham gia . + Phụ trách, quản ly hoạt động và sinh hoạt của tât cả các thành viên tham gia và tổ chức triển khai các cuộc họp dể xử lý về những yếu tố có tương quan . ” Ban trọng tài : + Nhiệm vụ quan trọng nhất là điều khiển và tinh chỉnh một cách công minh các trận đấu . + Sử lý toàn bộ những lỗi hoặc những vi phạm về các điều luật, điều lệ giải của các đội, các cầu thủ, chỉ huy viên, huấn luyện viên … bằng hình thức như phạt, cảnh cáo, truất quyền thi đấu … + Cùng với các bộ phận tính năng phát hành điều lệ thi đấu .
 1. Ban hành điều lệ giải:
Mọi Người Cũng Xem   Cách bấm máy tính ra hằng đẳng thức
+ Điều lệ giải là văn kiện chỉ huy cho tổng thể các đơn vị chức năng tham gia thi đấu . + Đơn vị tổ chức triển khai chính phải phát hành và phát cho tổng thể các đơn vị chức năng tham gia trước khi giải được triển khai . + Điều lệ giải đa phần gồm có những nội dung sau : – Tên gọi . – Ý nghĩa – Mục đích – trách nhiệm của giải . – Đơn vị tổ chức triển khai . – Đối tượng tham gia . – Quy định tham gia . – Thời gian địa, điểm thi đấu . – Kế hoạch tổ chức triển khai thi đấu –    Hình thức thi đấu – cách tính điểm – xếp hạn g. – Luật . – Trao Giải ( Khen thưởng – kỷ luật ) – Những lao lý khác + Mục đích hầu hết của điều lệ giải là nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để các đơn vị chức năng tham gia chấp hành trang nghiêm điều luật bóng đá đã được ban hànhvà đưa ra những pháp luật đơn cử giúp BTC triển khai tốt việc làm của mình . + Điều lệ phai bảo vệ tính công minh trong thi đấu, phải thống nhất với các điều luật Bóng đá, và phải tương thích với tình hình trong thực tiễn … Quy mô của giải càng lớn thì điều lệ giải càng ngặt nghèo .
 1. Lập kế họach công tác:
Các bộ phận công dụng phải địa thế căn cứ vào kế hoạch tổ chức triển khai, quy mô của giải và tính năng trách nhiệm của mình để đặt ra kế hoạch công tác làm việc đơn cử cho tương thích với tình hình trong thực tiễn …

2.  Hoạt động của các bộ phận chức năng trong thời gian thi đấu:

 1. Các bộ phận chức năng và trọng tài nên thâm nhập vào các đội bóng và trưng cầu ý kiến của họ để không ngừng cải tiến cũng như nâng cao hiệu quả công tác và kịp thời nghiên cứu giải quyết những vấn đề phát sinh.
 2. Trước mỗi trận đấu tổ trọng tài phải hội ý và sau khi kết thúc trận đấu phải kịp thời nộp kết quả thi đấu cho bộ phận chức năng, đồng thời tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm trận đấu và làm nốt những công việc liên quan.
 3. Ban thi đấu phải kịp thời báo cáo thành tích thi đấu trong từng ngày và làm tốt thống kê các số liệu liên quan như số thẻ vàng, thẻ đỏ.
 4. Ban giám sát phải thường xuyên tiến hành kiểm tra sân bãi, bảo vệ và quản lý trang thiết bị, để đảm bảo cho việc thi đấu được tiến hành thuận lợi.
 5. Trong hoàn cảnh đặc biệt cần phải thay đổi ngày, thời gian và sân thi đấu thì ban tổ chức phải kịp thời thông báo cho các bộ phận và các đội càng sớm càng tốt.
 6. Ban hành chính – tổng hợp phải thường xuyên đảm bảo các điều kiện như ăn, ở, đi lại và duy trì tốt trật tự trên sân trong thời gian có trận đấu.
Mọi Người Cũng Xem   Cách đổi tên Facebook 2021 trên mọi thiết bị đơn giản, nhanh chóng

3.  Hoạt động của các bộ phận chức năng khi kết thúc giải:

 1. Các bộ phận chức năng phải tổng kết công tác của mình sau khi kết thúc giải.
 2. Tổ chức lễ bế mạc, làm báo cáo tổng kết, tuyên bố thành tích thi đấu và trao giải thưởng.
 3. Tổ chức sắp xếp phương tiện đi lại cho các đội bóng và các thành viên tham gia.
 4. Sử lý sân bãi và các trang thiết bị thi đấu, in ấn và công bố thành tích thi đấu, quyết toán kinh phí. Kiểm kê vật tư tài sản.
 5. Ban tổ chức hoàn tất công việc và báo cáo kết quả của quá trình tổ chức giải lên cấp trên ( Tổng kết giải bằng văn bản).

II. THỂ THỨC THI ĐẤU VÀ PHƯƠNG THỨC TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG

Trong thi đấu bóng đá thường vận dụng 3 hình thức thi đấu đa phần là :
 • Vòng tròn tính điểm( một lượt hoặc hai lượt.)
 • Đấu loại trực tiếp.( một lần thua hoặc hai lần thua)
 • Thi đấu theo thể thức hỗn hợp( Kết hợp giữa hai loại trên) Chia bảng, vòng loại thi đấu vòng tròn, vòng chung kết thi đấu loại trực tiếp.
Ban tổ chức triển khai phải địa thế căn cứ vào nhu yếu, , trách nhiệm quy mô, kế hoạch tổ chức triển khai giải thi đấu và tình hình thực tiễn để lựa chọn thể thức thi đấu sao cho tương thích . 1.Thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm: Ap dụng thể thức thi đấu vòng tròn số trận đấu sẽ tăng lên rất nhiều vì thế chỉ tương thích với số đội tham gia ít. ( Nếu số đội tham gia nhiều mà thời hạn bị hạn chế thì phương pháp chia nhóm là tốt nhất ). song rất có lợi cho việc các đội có thời cơ cọ sát, học tập lẫn nhau để nâng cao trình độ, đồng thời việc sắp xếp thứ tự cũng tương đối khách quan .
 1. Phương pháp tổ chức theo thể thức thi đấu vòng tròn.
Thi đấu vòng tròn một lượt là tổng thể những đội tham gia thi đấu chi gặp nhau một lần và địa thế căn cứ vào số điểm đạt được của các đội trong quy trình thi đấu để sắp xếp thứ tự .   a.1.   Cách tính tổng số trận đấu và số ngày thi đấu:
 • Tổng số trận đấu được tính theo công thức.
Trong đó : X Là tổng số trận đấu A Là số đội tham gia Điều kiện : Nếu A lẻ thì tổng số ngày thi đấu bằng tổng số đội tham gia . Nếu A chẵn thì A – 1 . Ví dụ : A = 6 Tổng số trận đấu = = = 15 Trận Tổng số ngày thi đấu = 6 – 1 = 5 ngày Nếu theo thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt thì tổng số trận đấu bằng 2 lần tổng số trận đấu vòng tròn một lượt . Nếu chia bảng đấu vòng tròn thì tổng số trận đấu sẽ bằng tổng những trận đấu ở các bảng đấu . a.2.     Phương pháp xếp lịch thi đấu: BTC phải địa thế căn cứ vào số đội tham gia để xác lập số ngày thi đấu và xếp lịch thi đấu . Khi xếp lịch thi đấu bất kể số đội tham gia thi đấu chẵn hay lẻ thi cũng phải sắp xếp theo số chẵn. Nếu số đội tham gia lẻ thì phải thêm số ( O ) . Số ( O ) sửa chữa thay thế cho một đội để biến số đội thành số chẵn, và các đội khi gặp số ( O ) sẽ được nghỉ . Khi xếp lịch thi đấu, trước hết phải chia số đội tham gia thi đấu thành hai nửa, trong ngày tiên phong nửa trước mở màn từ số ( O ) nếu đội tham gia lẻ, hoặc số 1 nếu đội tham gia chẵn, đánh từ trên xuống ở bên trái, nửa sau đánh từ dưới lên trên ở bên phải. Hai đội cùng ngang nhau sẽ là hai đội gặp nhau trong ngày thứ nhất . Từ ngày thứ hai trở đi số ( O ) hoặc số 1 giữ nguyên vị trí cũ còn các đội khác di dời 1 vị trí theo chiều ngược kim đồng hồ đeo tay để xác lập số trận thi đấu cua ngày tiếp theo . Ví dụ : Xếp lịch thi đấu cho 7 đội hoặc 6 đội . LỊCH THI ĐẤU VÒNG TRÒN TÍNH ĐIỂM A = 7 ( 7 ĐỘI)
Ngày 1 2 3 4 5 6 7
1-02-73-64-5 1-70-62-53-4 1-67-50-42-3 1-56-47-30-2 1-45-36-27-0 1-34-25-06-7 1-23-04-75-6
LỊCH THI ĐẤU VÒNG TRÒN TÍNH ĐIỂM A = 6 (6 ĐỘI)
Ngày 1 2 3 4 5
1-62-53-4 1-56-42-3 1-45-36-2 1-34-25-6 1-23-64-5
” Thi đấu vòng tròn hai lượt là những đội tham gia thi đấu trong giải sẻ gặp nhau 2 lần ( Lượt đi và về ), và cũng địa thế căn cứ vào số điểm mà các đội đạt được trong quy trình thi đấu để xếp thứ tự . ” Chia bảng đấu vòng tròn là chia các đội tham gia thi đấu ra thành nhiều bảng đấu, các bảng triển khai thi đấu một lượt hoặc hai lượt đấu tùy theo pháp luật của điều lệ giải, để sắp xếp theo thứ tự và chọn các đội có số điểm trên cao vào thi đấu ở quá trình tiếp theo . Để đảm công minh số thứ tự của các đội sẽ được thực thi bằng cách rút thăm : ” Tuy nhiên khi xếp lịch thi đấu phải chú ý quan tâm tới thời hạn nghỉ giữa hai trận đấu của mỗi đội và phải bảo vệ số lần thi đấu các buổi thi đấu cho mỗi đội tương tự nhau . ” Khi số đội tham gia thi đấu quá lớn thì nên vận dụng hình thức chia bảng đấu vòng tròn. Khi chia bảng cần quan tâm tới trình độ của các đội vì thế cần phải vận dụng chiêu thức phân loại theo : “ đội hạt gống ” hoặc theo ” hình con rắn ” ” Khi chia nhóm theo ” Đội hạt giống ” cần địa thế căn cứ vào hiệu quả thi đấu của giải trước và trình độ của các đội tham gia lần này để đưa tranh luận tại cuộc họp với chỉ huy các đội bóng nhằm mục đích xác lập ” Đội hạt giống ” ( Số “ đội hạt giống ” phải bằng hoặc là bội số của số nhóm ). Tiếp đó cũng lại dùng giải pháp rút thăm để phân loại các đội còn lại vào các nhóm . ” Chia nhóm theo “ hình con rắn ” là dựa vào tác dụng thi đấu cuả giải trước để thực thi chia nhóm. Ví dụ nếu co 12 đội thì sẽ chia thành 3 nhóm và sắp xếp theo như
Mọi Người Cũng Xem   Cách tính cung phi - trên bàn tay
BẢNG CHIA NHÓM THEO “ HÌNH CON RẮN” (12 DỘI)
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3
16712 25811 34910
* Cách tính điểm và xếp hạng theo thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm . ” Cách tính điểm trong thể thức thi đấu cần phải được lao lý rõ ràng trong điều lệ thi đấu. Ví dụ thắng 3 hòa 1 thua 0. Vị trí của các độisẽ được quyết định hành động dựa vào tổng số điểm, đội nào nhiều điểm hơn sẽ đựơc xếp lên trên. Nếu có hai hoặc nhiều đội bằng điểm nhau thì hoàn toàn có thể sử dụng cách tính hiệu số bàn thắng, bàn thua hoặc kết qủa giữa các lần cạnh tranh đối đầu trực tiếp, nếu ở đầu cuối kết qủa vẫn bằng nhau, thì hoàn toàn có thể triển khai rút thăm để quyết định hành động thứ tự .
 1. Thể thức thi đấu loại trực tiếp.
 • Loaị trực tiếp một lần thua:
Thường sử dụng trong thi đấu giải Cúp ” Cách tính tổng số trận và số ngày thi đấu : Tổng số trận thi đấu theo thể thức thi đấu loại trực tiếp một lần thua = Tổng số đội tham gia thi đấu – 1 . Nêú tổng số đội tham gia thi đấu là 2 n ( n là số nguyên dương bất kể ) thì số ngày thi đấu = n. Trong trường hợp số đội tham gia thi đấu không bằng 2 n thì n phải được lựa chọn sao cho 2 n có giá trị lớn hơn nhưng gần với tổng số đội tham gia thi đấu nhất . Ví dụ 8 đội tham gia thi đấu thì tổng số trận đấu sẽ là 8 – 1 = 7 trận, số ngày thi đấu là 3 ngày ( 8 = 23 ) . XẾP LỊCH CHO 8 ĐỘI THAM GIA THI ĐẤU Trong trừơng hợp tổng số đội tham gia thi đấu là số lẻ thì phải vận dụng công thức tính đặc biệt quan trọng để xác lập tổng số đội tham gia thi đấu thi đấu ngày đầu hoặc nghỉ ngày thi đấu ngày đầu, sao cho số đội còn lại trong ngày thi đấu thứ 2 = 2 n : Ta có công thức tính tổng số đội phải tham gia thi đấu ngày đầu như sau : Công thức : X = ( A – 2 n ) 2 Trong đó : X : là số đội tham gia thi đấu ngày đầu A : là tổng số đội tham gia thi đấu . n : là số nguyên dương bất kể sao cho 2 n có giá trị < A . Công thức tính số đội phải thi đấu trước, khi số đội không phải là : 2 n ( 4,8,16,32 … ) Ví dụ : Có 11 đội tham gia thi đấu . X = ( 11 – 8 ) x 2 = 6 đội thi đấu trước . – Các đội hạt giống là các đội đạt thứ hạng cao của giải Cúp năm trước hoặc ở hạng cao hơn . Các mã số: 1 – 4 – 7 – 11 là các mã số dành cho các đội ưu tiên hạt giống. HƯỚNG DẪN LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG
 1. Công tác chuẩn bị:
 2. Lập danh sách và thứ tự trao giải thưởng:
TT GIẢI THƯỞNG ĐƠN VỊ HOẶC NGƯỜI NHẬN GIẢI THƯỞNG TÊN NGƯỜI TRAO GIẢI CHỨC VỤ HIỆN VẬT GHI CHÚ
1 Giải vua phá lưới Nguyễn văn A
 1. Kiểm tra lại giải thưởng và xếp theo thứ tự trên.
 2. Chuẩn bị bục trao thưởng. bàn để giải thưởng. Khay và khăn để giải thưởng.
 3. Bộ phận phục vụ trao thưởng: Tổ trưởng + 2 đến 4 nhân viên.
 4. Trao giải:
 5. Người điều khiển đọc danh sách trên. Đồng thời tổ trưởng bộ phận phục vụ chuyển giải thưởng cho người trao giải, cũng căn cứ vào danh sách đó để sắp xếp giải thưởng( Tránh được sự nhầm lẫn ).
 6. Lưu ý:
– Trao phần thưởng từ có giá trị từ thấp tới cao nhất . – Bục trao giải nên để ở trong sân, cách đường biên dọc 5 m, tạo khoảng cách cho các phóng viên báo chí hoạt động giải trí .

Related Posts

About The Author

Add Comment