Cách tính điểm JLPT – Cách tính điểm JLPT N3

Cách tính điểm JLPT là chuyển ngữ giải thích cách tính điểm kỳ thi JLPT dựa theo bài viết trên website kỳ thi JLPT. Cách tính điểm JLPT dựa trên “điểm theo tỷ lệ”. “Điểm theo tỷ lệ” đã được áp dụng bắt đầu với kỳ thi JLPT mới dựa trên thang điểm chung để làm cho kết quả (điểm số) của bài kiểm tra tương ứng với năng lực tiếng Nhật của thí sinh theo cách thức công bằng hơn.
Thang điểm cho phép đo lường năng lực tiếng Nhật dựa trên cùng một tiêu chuẩn nhất quán bất kể bài kiểm tra được tổ chức vào thời gian nào. Các ưu điểm và phương pháp tính điểm theo tỷ lệ được tóm tắt phía dưới.

Cách tính điểm JLPT như sau:

Cách tính điểm JLPT không bị ảnh hưởng bởi độ khó của kỳ thi (điểm theo tỷ lệ) dựa trên một bài kiểm tra thống kê, lý thuyết được gọi là Lý thuyết đáp ứng từng mục (IRT). Điều này hoàn toàn khác với cách tính điểm kiểm tra thô dựa trên số câu trả lời đúng.
Điểm theo tỷ lệ được xác định bằng toán học dựa trên “các mẫu trả lời” về cách người kiểm tra trả lời các câu hỏi cụ thể (đúng hoặc sai).
Ví dụ: một bài kiểm tra bao gồm 10 câu hỏi (mục) có tối đa là 1024 mẫu câu trả lời (210 mẫu). Đối với quy trình tính điểm theo tỷ lệ cho bài kiểm tra JLPT mới, dựa trên các mẫu câu trả lời này, trình độ thông thạo tiếng Nhật của các thí sinh được định vị trên thang điểm từ 0 đến 60 điểm cho một phần tính điểm (0-120 điểm cho Kiến thức ngôn ngữ Từ vựng / Ngữ pháp] ・ Đọc cho N4 và N5).

Bởi vì tối đa 1024 mẫu câu vấn đáp của một bài kiểm tra gồm 10 câu hỏi ( kỳ thi thực tiễn có nhiều câu hỏi hơn ) được phân loại thành 61 nhóm thang điểm Do đó, điểm theo tỷ suất hoàn toàn có thể giống hệt nhau cho hai thí sinh kiểm tra ngay cả khi số lượng câu hỏi mà họ vấn đáp đúng hoặc mẫu câu vấn đáp của họ không giống nhau. Mặt khác, điểm theo tỷ suất hoàn toàn có thể không giống nhau mặc dầu số câu vấn đáp đúng các câu hỏi giống nhau khi các mẫu câu vấn đáp khác nhau .

Nhờ cách tính điểm JLPT theo kiểu này, có thể bạn không làm đúng 100% nhưng vẫn đạt 60/60, do xác suất “năng lực thật” của bạn thuộc nhóm 60 điểm là cao nhất. Ngược lại, một vài bạn đạt 0 điểm, không phải do không đúng câu nào. Có thể bạn đúng vài câu, nhưng IRT phát hiện ra bạn “ăn may” những câu đó, không phải năng lực thật, nên liệt bạn vào nhóm 0 điểm.

Độ đối sánh tương quan giữa cách tính điểm IRT này và cách tính điểm truyền thống cuội nguồn ( cộng tổng câu hỏi đúng ) là 0.95, tức là càng nhiều câu đúng thì điểm IRT càng cao .

Lợi ích các tính điểm JLPT dựa trên “điểm theo tỷ lệ”

Việc duy trì một cách hoàn hảo nhất mức độ khó của các câu hỏi giữa các bài kiểm tra khác nhau là điều cực kỳ khó khăn vất vả ngay cả khi nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng và đàm đạo bởi các chuyên viên được triển khai trong tiến trình phong cách thiết kế câu hỏi .

Với điểm thô, điểm có được chỉ đơn giản bằng cách cộng số điểm được phân bổ của các câu hỏi được trả lời đúng, điểm kiểm tra tùy thuộc vào độ khó của bài thi.
Khi thời gian thi và độ khó của các đề thi khác nhau, điểm thi sẽ khác nhau đối với những người dự thi có cùng trình độ tiếng Nhật. Vì tiếng Nhật của người dự thi mức độ thông thạo được thể hiện trong điểm thô bị ảnh hưởng bởi độ khó của các kỳ thi, cần phải xem xét khả năng điểm thô không phản ánh đúng trình độ tiếng Nhật thực tế.

trái lại, điểm theo tỷ suất được trải qua trong kỳ thi JLPT mới mang lại quyền lợi to lớn cho việc thống kê giám sát mức độ thành thạo phương pháp luận – “ năng lực nhìn nhận năng lượng tiếng Nhật một cách độc lập với độ khó của kỳ thi và định lượng nó dựa trên một thang điểm tiêu chuẩn. ” Đặc điểm này được cho phép các bài kiểm tra với cùng một ngôn từ tiếng Nhật mức độ thành thạo để nhận được điểm số như nhau bất kể khi nào họ làm bài kiểm tra .Cách tính điểm JLPT được chia tỷ suất cũng được cho phép “ sự độc lạ về điểm theo tỷ suất ” được tính cho hai bài kiểm tra khác nhau được lý giải riêng không liên quan gì đến nhau với độ khó của kỳ thi như “ sự độc lạ về trình độ tiếng Nhật ” miễn là các kỳ thi có cùng trình độ và điểm số dành cho các phần tính điểm giống nhau .

Cách tính điểm JLPT N3 – Cách tính điểm JLPT N2 nhiều sách gợi ý có đúng không?

Cách tính điểm JLPT n3 nhiều sách gợi ý cho người học tiếng Nhật tự tính chỉ mang đặc thù tìm hiểu thêm, Bạn không thể nào dựa trên cách tính điểm trong sách để quy số điểm cho mình .Tuy nhiên Bạn cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm cách tính điểm tương đối đó để tự nhìn nhận năng lượng của mình, để xem mình hoàn toàn có thể đậu được hay không. Để chắc như đinh đậu trong kỳ thi JLPT N3 thì số điểm bạn rèn luyện khi làm đề mô phỏng phải đạt 75 % trở lên thì khi đi thi thực tiễn Bạn sẽ ở mức bảo đảm an toàn không bị rớt .Xem thêm : luyện thi N3Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm sơ cách tính điểm sau và quy ra % là được .

a.Cách tính điểm thi JLPT N3 phần từ vựng

Mondai 1 : 8 câu * 1 điểm = 8 điểmMondai 2 : 6 câu * 1 điểm = 6 điểmMondai 3 : 11 câu * 1 điểm = 11 điểmMondai 4 : 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondai 5: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

b.Cách tính điểm thi JLPT N3 phần ngữ pháp

Mondai 1 : 13 câu * 1 điểm = 13 điểm

Mondai2: 5 câu * 1 điểm CÂU 5 CỦA MONDAI 2 SẼ ĐƯỢC 2 ĐIỂM ==> tổng mondai 2 = 6điểm

Mondai 3 : 4 câu * 1 điểm ~ 4 điểm

c.Cách tính điểm thi JLPT N3 phần đọc hiểu

Mondai 4 : 4 câu * 3 điểm = 12 điểmMondai 5 : 6 câu * 4 điểm = 24 điểmMondai 6 : 4 câu * 4 điểm = 16 điểmMondai 7 : 2 câu * 4 điểm = 8 điểm

d.Cách tính điểm thi JLPT N3 phần nghe hiểu

Mondai 1 : 6 câu * 3 điểm = 18 điểmMondai 2 : 6 câu * 2 điểm = 12 điểmMondai 3 : 3 câu * 4 điểm = 12 điểm

Mondai 4: 4 câu * 2 điểm = 8 điểm

Mondai 5 : 9 câu * 1 điểm = 9 điểmXem thêm : sách luyện thi N3

Related Posts

About The Author

Add Comment