Cấu trúc đề và cách tính điểm bài thi JLPT N5-N1 – Jellyfish Education

Các môn thi Cách ra đề Điểm / câu

Tổng điểm

Thời gian Tiêu đề Số câu Mục tiêu 言語知識 ‐ 読解 ( 105 分 ) 文字 - 語彙 Mục 1 : 漢字読み 5 Cách đọc những từ được viết bằng Hán tự 1 điểm 5 điểm Mục 2 : 表記 5 Những từ được viết bằng Hiragana được viết sang Hán tự hoặc Katakana như thế nào 1 điểm 5 điểm Mục 3 : 語形成 5 Biết các từ ghép, các từ phát sinh 1 điểm 5 điểm Mục4 : 文脈規定 7 Tùy theo mạch văn tìm những từ được pháp luật tương thích về mặt ngữ nghĩa là từ nào 1 điểm 7 điểm Mục5 : 言い換え類義 5 Tìm những cách diễn đạt, những từ gần nghĩa với các từ đã cho 1 điểm 5 điểm Mục 6 : 用法 5 Biết được từ đó sử dụng như thế nào trong các câu được đưa ra 2 điểm 10 điểm 文法 Mục 7 : 文の文法1 12 Có thể phán đoán được hình thức ngữ pháp nào tương thích với nội dung câu văn 1 điểm 12 điểm Mục 8 : 文の文法2 5 Có thể tạo được câu văn mạch lạc về mặt ý nghĩa và đúng cú pháp 1 điểm 5 điểm Mục 9 : 文章の文法 5 Có thể phán đoán được câu nào tương thích với dòng chảy của đoạn văn

1 điểm

5 điểm 読解 Mục 10 : 内容理解 ( 短文 ) 5 Đọc và hiểu được nội dung của một văn bản khoảng chừng 200 Hán tự, thể loại văn lý giải, thông tư, … với nội dung có tương quan đến việc làm và đời sống 3 điểm 15 điểm Mục 11 : 内容理解 ( 中文 ) 9 Đọc nội dung của một văn bản khoảng chừng 500 chữ Hán tự, thể loại văn lý giải, hoặc tự luận, bình phẩm, … Nắm được khái quát cách tâm lý của tác giả, hiểu nguyên do, các mối quan hệ nhân quả, … 2 điểm 18 điểm Mục 12 : 統合理解 2 Đọc nội dung của một số ít văn bản ( khoảng chừng 600 chữ Hán tự ). Biết cách vừa tổng hợp, vừa so sánh so sánh 3 điểm 6 điểm Mục 13 : 主張理解 ( 長文 ) 3 Đọc nội dung của một văn bản ( khoảng chừng 900 chữ Hán tự ), thể loại văn lý luận, bình phẩm mang tính so sánh … Nắm bắt được quan điểm, chủ trương cần truyền đạt trong toàn diện và tổng thể đoạn văn 4 điểm 12 điểm Mục 14 : 情報検索 2 Có thể tìm ra những thông tin thiết yếu trong các bản quảng cáo, tờ rơi, thông tin trong tạp chí, thương mại, có khoảng chừng 700 chữ Hán tự cơ bản 4 điểm 8 điểm 聴解 ( 50 分 ) Mục 1 : 課題理解 5 Có thể hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại ( Nghe và chớp lấy những thông tin thiết yếu, xử lý những chủ đề mang tính đơn cử và hoàn toàn có thể biết được cái thích hợp tiếp theo là cái gì ) 2 điểm 10 điểm Mục 2 : ポイント理解 6 Có thể hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại ( Phải nghe cái đã được thông tư từ trước, có năng lực nghe và lược ra những điểm chính ) 2 điểm 12 điểm Mục 3 : 概要理解 5 Có thể hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại ( Từ đoạn hội thoại hoàn toàn có thể hiểu được chủ trương, ý đồ của người nói ) 2 điểm 10 điểm Mục 4 : 即時応答 12 Nghe câu thoại ngắn ví dụ điển hình như một câu hỏi rồi chọn câu ứng đáp thích hợp 1 điểm 12 điểm Mục 5 : 統合理解
Mọi Người Cũng Xem   3 cách đơn giản copy ảnh từ iphone sang máy tính bằng itunes

4

Nghe một đoạn hội thoại dài, vừa hiểu nội dung vừa tổng hợp, so sánh các thông tin 3 điểm 12 điểm

Related Posts

About The Author

Add Comment