Cách quy đổi điểm hệ 10 sang hệ 4 ở trường đại học

Hiện nay, mặc dầu điểm thành phần của sinh viên được nhìn nhận theo điểm hệ 10 nhưng đa phần các trường ĐH giảng dạy theo tín chỉ đều xếp loại học lực của sinh viên qua điểm hệ 4. Vậy bạn đã biết cách quy đổi điểm hệ 10 sang hệ 4 chưa ?2. Cách quy đổi điểm hệ 10 sang hệ 4 để nhìn nhận hiệu quả học kỳ, cả năm

1. Quy đổi điểm hệ 10 sang hệ chữ để đánh giá điểm học phần

Theo Điều 9 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, các điểm thành phần của môn học được đánh giá theo thang điểm 10.

Đối với mỗi học phần, sinh viên được đánh giá qua tối thiểu 02 điểm thành phần, đối với các học phần có khối lượng nhỏ hơn 02 tín chỉ có thể chỉ có 01 điểm đánh giá.Đối với mỗi học phần, sinh viên được nhìn nhận qua tối thiểu 02 điểm thành phần, so với các học phần có khối lượng nhỏ hơn 02 tín chỉ hoàn toàn có thể chỉ có 01 điểm nhìn nhận .Phương pháp, hình thức nhìn nhận và trọng số của mỗi điểm thành phần được lao lý trong đề cương mỗi học phần .Điểm học phần được tính từ tổng các điểm thành phần nhân với trọng số tương ứng, được làm tròn tới một chữ số thập phân và xếp loại điểm chữ như dưới đây :- Loại đạt có phân mức, vận dụng cho các học phần được tính vào điểm trung bình học tập, gồm có :+ A : từ 8,5 – 10,0 ;+ B : từ 7,0 – 8,4 ;+ C : từ 5,5 – 6,9 ;+ D : từ 4,0 – 5,4 .Các học phần chỉ nhu yếu đạt, không tính vào điểm trung bình học tập :+ Loại đạt không phân mức P. : từ 5,0 trở lên .+ Loại không đạt F : dưới 4,0 .- Ngoài ra, còn có một số ít trường hợp đặc biệt quan trọng sử dụng các điểm chữ xếp loại, không được tính vào điểm trung bình học tập :+ I : Điểm chưa triển khai xong do được phép hoãn thi, kiểm tra ;+ X : Điểm chưa hoàn thành xong do chưa đủ tài liệu ;+ R : Điểm học phần được miễn học và công nhận tín chỉ .

Mọi Người Cũng Xem   Trọng số là gì? Cách sử dụng hàm tính trung bình trọng số trong Excel

Lưu ý về điểm kiểm tra, bảo vệ luận án online:

– Hình thức nhìn nhận trực tuyến được vận dụng khi bảo vệ trung thực, công minh và khách quan như nhìn nhận trực tiếp, đồng thời góp phần không quá 50 % trọng số điểm học phần .- Việc tổ chức triển khai bảo vệ và nhìn nhận đồ án, khóa luận được thực thi trực tuyến với trọng số cao hơn khi cung ứng thêm các điều kiện kèm theo sau đây :+ Việc nhìn nhận phải triển khai trải qua một hội đồng trình độ gồm tối thiểu 03 thành viên ;+ Hình thức bảo vệ và nhìn nhận trực tuyến được sự đồng thuận của thành viên hội đồng và người học ;+ Diễn biến của buổi bảo vệ trực tuyến phải được ghi hình, ghi âm không thiếu và tàng trữ .doi diem he 10 sang he 4Cách quy đổi điểm ở trường ĐH ( Ảnh minh họa )

2. Cách quy đổi điểm hệ 10 sang hệ 4 để đánh giá kết quả học kỳ, cả năm

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Quy chế giảng dạy trình độ ĐH, để tính điểm trung bình, điểm chữ của học phần được quy đổi về điểm số như dưới đây :- A quy đổi thành 4 ;- B quy đổi thành 3 ;- C quy đổi thành 2 ;- D quy đổi thành 1 ;- F quy đổi thành 0 .

Theo đó, có thể quy đổi điểm trung bình hệ 10 sang hệ 4 theo bảng sau:

Điểm hệ 10 Điểm chữ Điểm hệ 4
Từ 8,5 – 10,0 A 4
Từ 7,0 – 8,4

B

3
Từ 5,5 – 6,9 C 2
Từ 4,0 – 5,4 D 1
Dưới 4,0 F 0
Mọi Người Cũng Xem   Cách Tạo Dáng Chụp Ảnh Ngoại Cảnh Cá Tính, 19 Cách Tạo Dáng Chụp Ảnh Đẹp Ý Tưởng

Những điểm chữ không thuộc một trong các trường hợp trên thì không được tính vào các điểm trung bình học kỳ, năm học hoặc tích góp .Những học phần không nằm trong nhu yếu của chương trình giảng dạy không được tính vào các tiêu chuẩn nhìn nhận hiệu quả học tập của sinh viên .

Tiêu chí đánh giá kết quả học kỳ, cả năm

Theo khoản 1 Điều 10 Quy chế giảng dạy trình độ ĐH, hiệu quả học tập của sinh viên được nhìn nhận sau từng học kỳ hoặc từng năm học sẽ dựa trên hiệu quả các học phần của chương trình giảng dạy mà sinh viên đã học và có điểm theo các tiêu chuẩn sau đây :- Tổng số tín chỉ mà sinh viên không đạt trong một học kỳ, trong một năm học, hoặc nợ đọng từ đầu khoá học ;- Tổng số tín chỉ mà sinh viên đã đạt từ đầu khóa học ( số tín chỉ tích góp ), tính cả các học phần được miễn học, được công nhận tín chỉ ;- Điểm trung bình mà sinh viên đã học trong một học kỳ ( điểm trung bình học kỳ ), trong một năm học ( điểm trung bình năm học ) hoặc tính từ đầu khóa học ( điểm trung bình tích lũy ), tính theo điểm chính thức của học phần và trọng số là số tín chỉ của học phần đó .Như vậy, so với các trường vận dụng quy đổi điểm trung bình của học viên theo thang điểm 4, sinh viên sẽ xét điểm thành phần và điểm trung bình học phần theo thang điểm 10, sau đó xếp loại học phần bằng điểm chữ và quy đổi tương ứng ra điểm thang 4 để tính điểm trung bình học kỳ, cả năm .Ngoài ra, khoản 2 Điều 10 cũng pháp luật, với các cơ sở giảng dạy đang giảng dạy theo niên chế và sử dụng thang điểm 10 thì tính các điểm trung bình dựa trên điểm học phần theo thang điểm 10, không quy đổi các điểm chữ về thang điểm .

Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Lượng Calo Cần Thiết Cho Cơ Thể Mỗi Ngày

3. Cách xếp loại học lực sinh viên

Sinh viên được xếp loại học lực theo điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình năm học hoặc điểm trung bình tích lũy theo khoản 5 Điều 10 Quy chế giảng dạy ĐH như sau :

Theo thang điểm 4:

– Từ 3,6 đến 4,0 : xếp loại Xuất sắc ;- Từ 3,2 đến cận 3,6 : xếp loại Giỏi ;- Từ 2,5 đến cận 3,2 : xếp loại Khá ;- Từ 2,0 đến cận 2,5 : xếp loại Trung bình ;- Từ 1,0 đến cận 2,0 : xếp loại Yếu ;- Dưới 1,0 : xếp loại Kém .

Theo thang điểm 10:

– Từ 9,0 đến 10,0 : xếp loại Xuất sắc ;- Từ 8,0 đến cận 9,0 : xếp loại Giỏi ;- Từ 7,0 đến cận 8,0 : xếp loại Khá ;- Từ 5,0 đến cận 7,0 : xếp loại Trung bình ;- Từ 4,0 đến cận 5,0 : xếp loại Yếu ;- Dưới 4,0 : xếp loại Kém .Trên đây là cách quy đổi điểm hệ 10 sang hệ 4 ở trường đại học, nếu có thắc mắc liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ.

Trên đây làở trường đại học, nếu có thắc mắc liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ.

>> Mức học bổng của học sinh, sinh viên mới nhất

>> Các trường hợp sinh viên được miễn, giảm học phí

>> Xem thêm các chính sách mới về giáo dục tại đây.

Related Posts

About The Author

Add Comment