Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT quốc gia 2018


Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp (ảnh: Hà Cường)
Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp ( ảnh : Hà Cường ) Bộ GD&ĐT lao lý, để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh học chương trình Giáo dục đào tạo trung học phổ thông phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổng hợp ; thí sinh học chương trình GDTX cấp trung học phổ thông phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổng hợp.

Thí sinh được đăng ký chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh đã ĐK dự thi cả 2 bài thi tổng hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này ; nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh GDTX hoàn toàn có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC ; không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm xét tốt nghiệp ( ĐXTN ) : gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo pháp luật, điểm ưu tiên, khuyến khích ( nếu có ) và điểm trung bình cả năm lớp 12 ; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính ĐXTN. Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do ứng dụng máy tính tự động hóa triển khai. Cụ thể như sau : Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 - 2

Mọi Người Cũng Xem   Ebook Combo thấu hiểu người đối diện : Nghệ thuật nhìn người đoán tính cách + Bí quyết đọc tâm – Tặng kèm bookmark thiết kế PRC/EPUB/PDF Full

Xem thêm: Tra Ý Nghĩa 3 Số Cuối Điện Thoại Chính Xác Tới 99,999%

Công nhận tốt nghiệp THPT

Những thí sinh đủ điều kiện kèm theo dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, toàn bộ các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổng hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTN từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Bảo lưu điểm thi

Thí sinh dự thi đủ các môn quy định trong kỳ thi năm trước nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật huỷ kết quả thi thì được bảo lưu điểm thi của các bài thi hoặc các môn thành phần của bài thi KHTN, KHXH đạt từ 5,0 điểm trở lên trong kỳ thi tổ chức năm tiếp ngay sau đó để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh không sử dụng điểm bảo lưu thì phải thi toàn bộ các bài thi đã ĐK để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông như thí sinh không có điểm bảo lưu. Hiệu trưởng trường ĐH, CĐ quyết định hành động việc có sử dụng hay không sử dụng điểm bảo lưu trong kỳ thi trung học phổ thông vương quốc để tuyển sinh.

Nhật Hồng

Mọi Người Cũng Xem   Nghiên Cứu Chế Độ Nối Đất Trung Tính Cách Ly Và Trung Tính Nối Đất

Related Posts

About The Author

Add Comment