Cách tính điểm trung bình môn theo quy định mới nhất

Hiện nay, với đa phần các môn học trên lớp, học viên các trường cấp 2, cấp 3 đều được nhìn nhận học tập bằng điểm số. Vậy điểm trung môn sẽ được tính ra làm sao ?Cách xếp loại các môn học nhìn nhận bằng nhận xét

Cách tính điểm trung bình môn

Điểm trung bình môn học kì

Điểm a khoản 1 Điều 10 Quy chế nhìn nhận, xếp loại học viên phát hành kèm Thông tư 58/2011 / TT-BGDĐT, sửa đổi, bổ trợ bởi Thông tư 26/2020 / TT-BGDĐT pháp luật : Điểm trung bình môn học kì ( viết tắt là ĐTBmhk ) là trung bình cộng của điểm kiểm tra, nhìn nhận tiếp tục, điểm kiểm tra, nhìn nhận giữa kì và điểm kiểm tra, nhìn nhận cuối kì :
ĐTBmhk = TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck
Số ĐĐGtx + 5
Trong đó : – Điểm kiểm tra, nhìn nhận tiếp tục ( viết tắt là ĐĐGtx ) : tính thông số 1 ; – Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì (viết tắt là ĐĐGgk): tính hệ số 2; – Điểm kiểm tra, nhìn nhận giữa kì ( viết tắt là ĐĐGgk ) : tính thông số 2 ;- Điểm kiểm tra, nhìn nhận cuối kì ( viết tắt là ĐĐGck ) : tính thông số 3 .

Điểm trung bình môn cả năm

Theo điểm b khoản 2 Điều 10 Quy chế phát hành kèm Thông tư 58 năm 2011, điểm trung bình môn cả năm được tính như sau :
Điểm trung bình cả năm = Điểm trung bình học kỳ I + 2 x Điểm trung bình học kỳ II
3
cach tinh diem trung binh mon

Cách tính điểm trung bình môn (Ảnh minh họa)
 

Cách tính điểm trung bình của các môn học

Tại Điều 11 Quy chế phát hành kèm Thông tư 58/2011 / TT-BGDĐT, sửa đổi, bổ trợ bởi Thông tư 26/2020 / TT-BGDĐT, điểm trung bình của các môn học được tính như sau :
Mọi Người Cũng Xem   Top #10 Xem Nhiều Nhất Cách Tính Ngày Giỗ Hết Tang Mới Nhất 3/2022 # Top Like | https://hoasenhomes.vn

– Điểm trung bình các môn học kỳ là trung bình cộng của điểm trung bình môn học kỳ của các môn học đánh giá bằng điểm số.

– Điểm trung bình các môn cả năm học là trung bình cộng của điểm trung bình cả năm của các môn học đánh giá bằng điểm số.

Lưu ý: Điểm trung bình các môn học kỳ hoặc cả năm học là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.


Cách xếp loại các môn học đánh giá bằng nhận xét

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Quy chế phát hành kèm Thông tư 58, các môn học nhìn nhận bằng nhận xét được xếp loại như sau :

Xếp loại học kỳ:

– Đạt nhu yếu ( Đ ) : Có 2/3 số bài kiểm tra trở lên được nhìn nhận mức Đ, trong đó có bài kiểm tra học kỳ . – Chưa đạt nhu yếu ( CĐ ) : Các trường hợp còn lại .

Xếp loại cả năm:

– Đạt yêu cầu (Đ): Cả hai học kỳ xếp loại Đ hoặc học kỳ I xếp loại CĐ, học kỳ II xếp loại Đ. – Đạt nhu yếu ( Đ ) : Cả hai học kỳ xếp loại Đ hoặc học kỳ I xếp loại CĐ, học kỳ II xếp loại Đ .- Chưa đạt nhu yếu ( CĐ ) : Cả hai học kỳ xếp loại CĐ hoặc học kỳ I xếp loại Đ, học kỳ II xếp loại CĐ . cach tinh diem trung binh monCách tính điểm trung bình môn (Ảnh minh họa)
 

Cách xếp loại học lực của học sinh

Tiêu chuẩn xếp loại học lực học viên tầm trung 2, cấp 3 được lao lý tại Điều 13 Quy chế phát hành kèm Thông tư 58, sửa đổi, bổ trợ bởi khoản 6 Điều 2 Thông tư 26/2020 / TT-BGDĐT như sau :

Xếp loại giỏi, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

Mọi Người Cũng Xem   Các loại tính cách MBTI là gì – Con bạn thuộc nhóm nào?
– Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 8,0 trở lên ; riêng so với học viên lớp chuyên của trường trung học phổ thông chuyên phải thêm điều kiện kèm theo điểm trung bình môn chuyên từ 8,0 trở lên ; – Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5 ; – Các môn học nhìn nhận bằng nhận xét đạt loại Đ .

Xếp loại khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

– Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 6,5 trở lên ; riêng so với học viên lớp chuyên của trường trung học phổ thông chuyên phải thêm điều kiện kèm theo điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên ; – Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0 ; – Các môn học nhìn nhận bằng nhận xét đạt loại Đ .

Xếp loại trung bình, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

– Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 5,0 trở lên ; riêng so với học viên lớp chuyên của trường trung học phổ thông chuyên phải thêm điều kiện kèm theo điểm trung bình môn chuyên từ 5,0 trở lên ; – Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5 ; – Các môn học nhìn nhận bằng nhận xét đạt loại Đ .

Xếp loại yếu: Điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên và không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0.

Xếp loại kém: Các trường hợp còn lại.

Ngoài ra, với trường hợp có hiệu quả của duy nhất một môn học thấp hơn mức lao lý cho một loại học lực nào đó và bị xếp thấp xuống thì được kiểm soát và điều chỉnh như sau : – Nếu điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cá thể đạt mức loại giỏi nhưng do tác dụng của một môn học nào đó mà phải xuống loại trung bình thì được kiểm soát và điều chỉnh xếp loại khá . – Nếu điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cá thể đạt mức loại giỏi nhưng do tác dụng của một môn học nào đó mà phải xuống loại yếu thì được kiểm soát và điều chỉnh xếp loại trung bình . – Nếu điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cá thể đạt mức loại khá nhưng do tác dụng của một môn học nào đó mà phải xuống loại yếu thì được kiểm soát và điều chỉnh xếp loại trung bình . – Nếu điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cá thể đạt mức loại khá nhưng do tác dụng của một môn học nào đó mà phải xuống loại kém thì được kiểm soát và điều chỉnh xếp loại yếu .
Mọi Người Cũng Xem   Cách tính lương nghỉ hưu trước tuổi mới nhất

Xét công nhận danh hiệu học sinh

Căn cứ khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2020 / TT-BGDĐT việc xét công nhận thương hiệu học viên giỏi, học viên tiên tiến và phát triển được pháp luật như sau :

– Công nhận đạt danh hiệu học sinh giỏi học kì hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực loại giỏi.

– Công nhận đạt danh hiệu học sinh tiên tiến học kì hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên và học lực từ loại khá trở lên.

– Học sinh đạt thành tích điển hình nổi bật hoặc có văn minh vượt bậc trong học tập, rèn luyện được Hiệu trưởng Tặng giấy khen .

Trên đây là quy định về cách tính điểm trung bình môn của học sinh cấp 2, cấp 3. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900 6192 để được hỗ trợ.

Related Posts

About The Author

Add Comment