Học bổng học tập và rèn luyện | Sinh viên

1. Áp dụng cho trình độ đại học:
    1.1. Đối tượng: Sinh viên đang theo học ngành chính (ngành học thứ nhất); không xét sinh viên năm cuối (học kỳ 7, kỳ 8 đối với ngành 4 năm; học kỳ 9, kỳ 10 đối với ngành 5 năm).
    1.2. Điều kiện:
–    Số tín chỉ tích lũy ngành chính tính đến thời điểm xét phải lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ điều kiện (số tín chỉ điều kiện được xác định dựa trên khung chương trình học của ngành chính tính đến thời điểm xét).
–    Điểm trung bình tích lũy học bổng (điểm trung bình tích lũy kết quả của các môn học trong lần học đầu tiên, không tính điểm các lần học cải thiện) trong năm học xét từ 8,0 trở lên.
–    Không có môn học nào mà sinh viên có học thuộc ngành chính đạt dưới 5,0 trong năm học xét học bổng (bao gồm điểm K, điểm E).
–    Không có môn học nào mà sinh viên thi lại lần thứ 2 trong năm học xét.
–    Những môn học có điểm miễn (M), điểm rút (R), điểm hoãn (H), điểm chưa hoàn thành (P) thì vẫn được tham gia dự xét học bổng.
–    Điểm trung bình rèn luyện trong năm học xét từ 80 trở lên.
–    Sinh viên không vi phạm nội qui, qui định của Nhà trường trong năm học xét.
–    Riêng đối với sinh viên năm nhất thì đến thời điểm xét, sinh viên phải hoàn tất học phần tiếng Anh ngoài chương trình đào tạo.
    1.3. Mức cấp học bổng:

Mọi Người Cũng Xem   Viêm gan b mạn tính có chữa được không?

Kết quả học tập

Kết quả rèn luyện

Mức cấp học bổng (đồng/năm học)

Xuất sắc Xuất sắc 20.000.000
Xuất sắc Tốt

15.000.000

Giỏi Xuất sắc 12.000.000
Giỏi

Tốt

10.000.000

    1.4. Lưu ý:
–    Sinh viên học tập từ Giỏi – rèn luyện từ Tốt trở lên nhưng có 01 học kỳ tham gia học chuyển tiếp tại nước ngoài, Nhà trường sẽ xem xét mức cấp học bổng cho sinh viên dựa trên dữ liệu học phí sinh viên học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
–    Trường hợp sinh viên học gián đoạn tại Trường vì lý do sức khỏe hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì những năm học sinh viên bảo lưu sẽ được cấp học bổng khi sinh viên quay lại học tập tại Trường và đạt đủ điều kiện theo mục 1.2. 
–    Những trường hợp sinh viên học gián đoạn tại Trường vì lý do cá nhân hoặc bị xử lý kỷ luật thì những năm học sinh viên bảo lưu hoặc bị đình chỉ sẽ không được cấp học bổng này.
–    Lưu học sinh đạt kết quả học tập từ Giỏi – rèn luyện từ Tốt trở lên đã nhận học bổng dành cho sinh viên quốc tế của Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp trong năm học xét sẽ được Nhà trường cấp giấy khen.

Mọi Người Cũng Xem   Thiết kế thi công sàn decking chuyên nghiệp uy tín

2. Áp dụng cho trình độ cao đẳng: Đối với học bổng Học tập – Rèn luyện, Ban đào tạo Cao đẳng thực hành – Trung cấp chuyên nghiệp sẽ có đề xuất riêng trình Ban Giám hiệu phê duyệt. 
 

Related Posts

About The Author

Add Comment