Giải Sách Bài Tập Công Nghệ 8 – Bài 49: Thực Hành : Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

Chà chà!! Bài viết ” Giải Sách Bài Tập Công Nghệ 8 – Bài 49: Thực Hành : Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình” thuộc chủ đề Ý Nghĩa Con Số đang được đông đảo mọi người quan tâm đúng không nào!! Ngay bây giờ hãy cùng Hoasenhomes.vn tìm hiểu về ” Giải Sách Bài Tập Công Nghệ 8 – Bài 49: Thực Hành : Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình” trong bài viết này nhé!! XEM THÊM

Thực hàng tính tiêu thụ điện năng trong gia đình nhanh nhất – Giải Sách Bài Tập Công Nghệ 8

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Giải sách bài tập công nghệ 8 – Bài 49 : Thực Hành : Tính toán tiêu thụ điện năng trong mái ấm gia đình giúp HS giải bài tập, lĩnh hội các kỹ năng và kiến thức, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào trong thực tiễn cần khơi dậy và phát huy triệt để tính dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo của học viên trong học tập :

Bài 49.1 trang 91 SBT Công nghệ 8: Trên một ống đèn huỳnh quang có ghi 220V-36W. Điện năng tiêu thụ của bóng đèn điện đó trong 5 giờ là:

A. 1,80 kWh B. 0,2 kWh B. 0,18 kWh D. 1,6 kWh Lời giải: Đáp án : C. 0,18 kWh Điện năng tiêu thụ : A = P × t = 36 × 5 = 180W h = 0,18 kWh

Bài 49.1 trang 91 SBT Công nghệ 8: Trên một ống đèn huỳnh quang có ghi 220V-36W. Điện năng tiêu thụ của bóng đèn điện đó trong 5 giờ là:

A. 1,80 kWh B. 0,2 kWh B. 0,18 kWh D. 1,6 kWh Lời giải: Đáp án : C. 0,18 kWh Điện năng tiêu thụ : A = P × t = 36 × 5 = 180W h = 0,18 kWh XEM THÊM

Bài 49.2 trang 91 SBT Công nghệ 8: Tính điện năng tiêu thụ của hai bóng đèn 220V-36W trong 1 tháng (30 ngày), mỗi ngày thắp sáng 6 giờ.

Lời giải: Đáp án : Tính điện năng tiêu thụ : Áp dụng công thức : A = P × t Với : t = 2 × 6 × 30 = 360 h P = 36W A = 36 × 360 = 12960W h = 12,96 kWh

Bài 49.2 trang 91 SBT Công nghệ 8: Tính điện năng tiêu thụ của hai bóng đèn 220V-36W trong 1 tháng (30 ngày), mỗi ngày thắp sáng 6 giờ.

Lời giải: Đáp án : Tính điện năng tiêu thụ : Áp dụng công thức : A = P × t Với : t = 2 × 6 × 30 = 360 h P = 36W A = 36 × 360 = 12960W h = 12,96 kWh

Bài 49.3 trang 91 SBT Công nghệ 8: Cho 2 đèn sợi đốt có công suất 40W làm việc trong 2 giờ, một máy bơm nước 750W làm việc trong 5 giờ. Tính tổng điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trên.

Lời giải: Đáp án : Điện năng tiêu thụ của 2 đèn sợi đốt là : Áp dụng công thức : A = P × t = 2 × 40 × 2 = 160W h Điện năng tiêu thụ của máy bơm nước là : Áp dụng công thức : A = P × t = 750 × 5 = 3750W h Vậy tổng điện năng tiêu thụ của các vật dụng điện trên là : 160 + 3750 = 3910W h = 3,91 kWh

Bài 49.3 trang 91 SBT Công nghệ 8: Cho 2 đèn sợi đốt có công suất 40W làm việc trong 2 giờ, một máy bơm nước 750W làm việc trong 5 giờ. Tính tổng điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trên.

Lời giải: Đáp án : Điện năng tiêu thụ của 2 đèn sợi đốt là : Áp dụng công thức : A = P × t = 2 × 40 × 2 = 160W h Điện năng tiêu thụ của máy bơm nước là : Áp dụng công thức : A = P × t = 750 × 5 = 3750W h Vậy tổng điện năng tiêu thụ của các vật dụng điện trên là : 160 + 3750 = 3910W h = 3,91 kWh XEM THÊM

Bài 49.4 trang 91 SBT Công nghệ 8: 1. Tính điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong bảng sau:

TT Tên đồ dùng điện Công suất điện P(W) Số lượng Thời gian sử dụng trong ngày t(h) Tiêu thụ điện năng trong này A(Wh)
1 Đèn ống huỳnh quang 45 8 4
2 Quạt trần 77 2 2
3 Tủ lạnh 120 1 8(24)
4 Tivi 70 1 4
2. Tính tổng điện năng tiêu thụ điện trong ngày . 3. Tính tiêu thụ điện năng trong tháng . Lời giải: 1. Tính điện năng tiêu thụ của các vật dụng điện trong ngày
TT Tên đồ dùng điện Công suất điện P(W) Số lượng Thời gian sử dụng trong ngày t(h) Tiêu thụ điện năng trong này A(Wh)
1 Đèn ống huỳnh quang 45 8 4 1440
2 Quạt trần 77 2 2 308
3 Tủ lạnh 120 1 8(24) 960
4 Tivi 70 1 4 280
2. Tính tổng tiêu thụ điện năng trong ngày : 1440 + 308 + 960 + 280 = 2988W h 3. Tính tiêu thụ điện năng trong tháng : Coi điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng như nhau thì điện năng tiêu thụ trong tháng ( 30 ngày ) là : A = 2988 × 30 = 89640W h = 89,64 kWh

Bài 49.4 trang 91 SBT Công nghệ 8: 1. Tính điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong bảng sau:

TT Tên đồ dùng điện Công suất điện P(W) Số lượng Thời gian sử dụng trong ngày t(h) Tiêu thụ điện năng trong này A(Wh)
1 Đèn ống huỳnh quang 45 8 4
2 Quạt trần 77 2 2
3 Tủ lạnh 120 1 8(24)
4 Tivi 70 1 4
2. Tính tổng điện năng tiêu thụ điện trong ngày . 3. Tính tiêu thụ điện năng trong tháng . Lời giải: 1. Tính điện năng tiêu thụ của các vật dụng điện trong ngày
TT Tên đồ dùng điện Công suất điện P(W) Số lượng Thời gian sử dụng trong ngày t(h) Tiêu thụ điện năng trong này A(Wh)
1 Đèn ống huỳnh quang 45 8 4 1440
2 Quạt trần 77 2 2 308
3 Tủ lạnh 120 1 8(24) 960
4 Tivi 70 1 4 280
2. Tính tổng tiêu thụ điện năng trong ngày : 1440 + 308 + 960 + 280 = 2988W h 3. Tính tiêu thụ điện năng trong tháng : Coi điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng như nhau thì điện năng tiêu thụ trong tháng ( 30 ngày ) là : A = 2988 × 30 = 89640W h = 89,64 kWh

Bài 49.5 trang 92 SBT Công nghệ 8: Một bóng đèn có công suất là 40W được sử dụng với nguồn điện có điện áp là 220V

a ) Mỗi ngày thắp sáng 4 giờ, tính điện năng tiêu thụ của bóng đèn này trong một tháng ( 30 ngày ) b ) Tính tiền điện phải trả trong một tháng của bóng đèn này, biết 1 kWh có giá là 993 đồng ( hộ nghèo ) . Lời giải: Đáp án : a ) – Thời gian sử dụng trong 1 tháng : t = 4 × 30 = 120 h – Điện năng tiêu thụ của đèn trong 1 tháng : A= P×t=40×120= 4800Wh= 4,8kWh b ) Tiền điện phải trả : 4,8 × 993 = 4766,4 đồng .

Bài 49.5 trang 92 SBT Công nghệ 8: Một bóng đèn có công suất là 40W được sử dụng với nguồn điện có điện áp là 220V

a ) Mỗi ngày thắp sáng 4 giờ, tính điện năng tiêu thụ của bóng đèn này trong một tháng ( 30 ngày ) b ) Tính tiền điện phải trả trong một tháng của bóng đèn này, biết 1 kWh có giá là 993 đồng ( hộ nghèo ) . Lời giải: Đáp án : a ) – Thời gian sử dụng trong 1 tháng : t = 4 × 30 = 120 h – Điện năng tiêu thụ của đèn trong 1 tháng : A = P × t = 40 × 120 = 4800W h = 4,8 kWh b ) Tiền điện phải trả : 4,8 × 993 = 4766,4 đồng .

Bài 49.6 trang 92 SBT Công nghệ 8: Một gia định hằng ngày sử dụng các đồ dùng điện: 1 đen sợi đốt(220V-75W) trong 6 giờ, 1 quạt bàn (220V-62W) trong 8 giờ, 1 tivi (220V-70W) trong 7 giờ, 1 bếp điện (220V-800W) trong 1 giờ, 1 tủ lạnh (220V-120W) trong 24 giờ. Mạng điện gia đình có U=220V.

a ) Tính điện năng tiêu thụ của mái ấm gia đình trong một tháng b ) Tính số tiền phải trả trong một tháng ( 30 ngày ), nếu giá điện là 1508,85 đ / kWh ( giá trung bình ) . Lời giải: Đáp án : a ) Tính điện năng tiêu thụ của mái ấm gia đình trong một ngày : Áp dụng công thức : A = P × t – Điện năng tiêu thụ của bóng đèn là : Ađ = 75 × 6 = 450W h – Điện năng tiêu thụ của quạt điện là : Aq = 62 × 8 = 496W h – Điện năng tiêu thụ của tivi là : At = 70 × 7 = 490W h – Điện năng tiêu thụ của nhà bếp điện là : An = 800 × 1 = 800W h – Điện năng tiêu thụ của tủ lạnh là : Atl = 120 × 8 = 960W h Tổng điện năng tiêu thụ một ngày là : A = Ađ + Aq + At + An + Atl A = 3196W h = 3,196 kWh b ) Điện năng tiêu thụ trong một tháng 30 ngày là : 3,196 × 30 = 95,88 kWh Vậy số tiền phải trả là : 95,8 × 1508,85 = 144668,538 đồng .

Bài 49.6 trang 92 SBT Công nghệ 8: Một gia định hằng ngày sử dụng các đồ dùng điện: 1 đen sợi đốt(220V-75W) trong 6 giờ, 1 quạt bàn (220V-62W) trong 8 giờ, 1 tivi (220V-70W) trong 7 giờ, 1 bếp điện (220V-800W) trong 1 giờ, 1 tủ lạnh (220V-120W) trong 24 giờ. Mạng điện gia đình có U=220V.

a ) Tính điện năng tiêu thụ của mái ấm gia đình trong một tháng b ) Tính số tiền phải trả trong một tháng ( 30 ngày ), nếu giá điện là 1508,85 đ / kWh ( giá trung bình ) . Lời giải: Đáp án : a ) Tính điện năng tiêu thụ của mái ấm gia đình trong một ngày : Áp dụng công thức : A = P × t – Điện năng tiêu thụ của bóng đèn là : Ađ = 75 × 6 = 450W h – Điện năng tiêu thụ của quạt điện là : Aq = 62 × 8 = 496W h – Điện năng tiêu thụ của tivi là : At = 70 × 7 = 490W h – Điện năng tiêu thụ của nhà bếp điện là : An = 800 × 1 = 800W h – Điện năng tiêu thụ của tủ lạnh là : Atl = 120 × 8 = 960W h Tổng điện năng tiêu thụ một ngày là : A = Ađ + Aq + At + An + Atl A = 3196W h = 3,196 kWh b ) Điện năng tiêu thụ trong một tháng 30 ngày là : 3,196 × 30 = 95,88 kWh Vậy số tiền phải trả là : 95,8 × 1508,85 = 144668,538 đồng .

Bài 49.7 trang 92 SBT Công nghệ 8: Một gia đình sử dụng các đồ dùng điện trong ngày như sau:

(2)Bàn là có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ, nên cũng chỉ cũng chỉ tiêu thụ điện khoảng 1/3 thời gian cắm điện. a ) Tính điện năng tiêu thụ của mái ấm gia đình trong một ngày b ) Giả sử điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng như nhau. Tính điện năng tiêu thụ của mái ấm gia đình trong một tháng ( 30 ngày ) và số tiền điện phải trả ? – Biết tiền điện ( năm 2013 ) như sau :
STT Mức sử dụng của một hộ trong tháng Giá bán điện (đồng/kWh)
1 Cho 50kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp) 993
2 Cho kWh từ 0-100 (cho hộ thông thường) 1418
3 Cho kWh từ 101-150 1622
4 Cho kWh từ 151-200 2044
5 Cho kWh từ 201-300 2210
6 Cho kWh từ 301-400 2361
7 Cho kWh từ 401 trở lên 2420
Lời giải: Đáp án : a ) Tính được điện năng tiêu thụ của từng vật dụng điện trong một ngày : Điện năng tiêu thụ cảu mái ấm gia đình trong một ngày : A = 280 + 616 + 720 + 1120 + 600 + 960 + 250 + 150 + 1250 = 5946W h = 5,946 kWh b ) Điện năng tiêu thụ của mái ấm gia đình trong một tháng ( 30 ngày ) : 178,38 kWh Số tiền phải trả : Cho 100 kWh tiên phong : 100 × 1418 = 141800 đ Cho kWh từ 101 – 150 : 50 × 1622 = 81100 đ Cho kwh từ 151 – 200 : 28,38 × 2044 = 58008,72 đ Tổng : = 280908,72 đ

Bài 49.7 trang 92 SBT Công nghệ 8: Một gia đình sử dụng các đồ dùng điện trong ngày như sau:

(2)Bàn là có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ, nên cũng chỉ cũng chỉ tiêu thụ điện khoảng 1/3 thời gian cắm điện. a ) Tính điện năng tiêu thụ của mái ấm gia đình trong một ngày b ) Giả sử điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng như nhau. Tính điện năng tiêu thụ của mái ấm gia đình trong một tháng ( 30 ngày ) và số tiền điện phải trả ? – Biết tiền điện ( năm 2013 ) như sau :
STT Mức sử dụng của một hộ trong tháng Giá bán điện (đồng/kWh)
1 Cho 50kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp) 993
2 Cho kWh từ 0-100 (cho hộ thông thường) 1418
3 Cho kWh từ 101-150 1622
4 Cho kWh từ 151-200 2044
5 Cho kWh từ 201-300 2210
6 Cho kWh từ 301-400 2361
7 Cho kWh từ 401 trở lên 2420
Lời giải: Đáp án : a ) Tính được điện năng tiêu thụ của từng vật dụng điện trong một ngày : Điện năng tiêu thụ cảu mái ấm gia đình trong một ngày : A = 280 + 616 + 720 + 1120 + 600 + 960 + 250 + 150 + 1250 = 5946W h = 5,946 kWh b ) Điện năng tiêu thụ của mái ấm gia đình trong một tháng ( 30 ngày ) : 178,38 kWh Số tiền phải trả : Cho 100 kWh tiên phong : 100 × 1418 = 141800 đ Cho kWh từ 101-150: 50×1622 = 81100đ Cho kwh từ 151 – 200 : 28,38 × 2044 = 58008,72 đ Tổng : = 280908,72 đ XEM THÊM

Source: https://hoasenhomes.vn Category: Ý Nghĩa Con Số

Các Câu Hỏi Giải Sách Bài Tập Công Nghệ 8 – Bài 49: Thực Hành : Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào ” Giải Sách Bài Tập Công Nghệ 8 – Bài 49: Thực Hành : Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình” mới hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết ” Giải Sách Bài Tập Công Nghệ 8 – Bài 49: Thực Hành : Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình” mới ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ” Giải Sách Bài Tập Công Nghệ 8 – Bài 49: Thực Hành : Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình” mới Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ” Giải Sách Bài Tập Công Nghệ 8 – Bài 49: Thực Hành : Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình” mới rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Giải Sách Bài Tập Công Nghệ 8 – Bài 49: Thực Hành : Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

Từ Khóa Liên Quan: tính điện năng tiêu thụ của hai bóng đèn 220v-36w trong 1 tháng (30 ngày mỗi ngày thắp sáng 6 giờ), tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình, cho 2 đèn sợi đốt có công suất 40w, công nghệ 8 bài 49, tính điện năng tiêu thụ của hai bóng đèn 220v 36w trong 1 tháng 30 ngày mỗi ngày thắp sáng 6, tính điện năng tiêu thụ của hai bóng đèn 220v-36w trong 1 tháng (30 ngày), mỗi ngày thắp sáng 6 giờ., bài tập tính điện năng tiêu thụ lớp 8, giải công nghệ 8 bài 49, công nghệ bài 49 lớp 8, công nghệ lớp 8 bài 49 tính tiền điện công nghệ 8 cách tính tiền điện trong 1 tháng công nghệ 8 công nghệ 8 cách tính tiền điện cách tính tiền điện công nghệ 8 bài tập tính tiền điện công nghệ 8 công nghệ 8 tính tiền điện công thức tính tiền điện công nghệ 8 cho hai đèn sợi đốt có công suất 40w cách tính số tiền điện công nghệ 8 tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình bài tập tính điện năng tiêu thụ công nghệ 8 bài 49 công nghệ 8 tính tiền điện phải trả trong 30 ngày cách tính điện năng tiêu thụ trong 1 ngày công nghệ 8 viết công thức tính điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện bài toán tính tiền điện lớp 8 cách tính điện năng tiêu thụ trong 1 tháng công nghệ 8 bài 49 thực hành công nghệ 8 cho hai đèn sợi đốt có công suất 40w làm việc trong 2 giờ một máy bơm nước 750w làm việc trong 5 giờ tính tổng điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trên cách tính điện năng tiêu thụ công nghệ 8 thực hành công nghệ 8 bài 49 tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình 8 bài tập tính toán tiêu thụ điện năng cách tính tiền điện công nghệ lớp 8 giải bài 49 công nghệ 8 bài tập tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình tính tiền điện lớp 8 bài 49 thực hành tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình công thức tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

Related Posts

About The Author

Add Comment