Phương pháp tính định mức chỉ may, make thread consumption

Bài viết ” Phương pháp tính định mức chỉ may, make thread consumption  ” thuộc chủ đề ” Tổng hợp” đang được đông đảo mọi người quan tâm đúng không nào !!! Hôm nay, hãy cùng Hoasenhomes.vn tìm hiểu ” Phương pháp tính định mức chỉ may, make thread consumption ” trong bài viết dưới đây nhé !!!

Video Hướng dẫn tính định mức chỉ III Thread consumption VDK III Đặng Thành Công

Xem thêm: Số 6 có ý nghĩa gì? Bật mí tất cả ý nghĩa số 6 một cách chi tiết nhất

Khái quát về định mức chỉ may

Xem thêm: Trong sản xuất may công nghiệp định mức nguyên phụ liệu là số lượng nguyên phụ liệu cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm theo một quy trình công nghệ nhất định và dựa trên cơ sở của tiêu chuẩn kỹ thuật đã quy định. Định mức chỉ may là số lượng chỉ cần thiết để may một sản phẩm. Nó thường được thể hiện bằng đơn vị chiều dài. Việc tìm ra mức tiêu thụ chỉ để sản xuất các sản phẩm may là rất quan trọng, từ đó sẽ hỗ trợ xác định giá thành sản phẩm. Việc xác định định mức chỉ may phụ thuộc vào nhiều yếu tố:
 • Kiểu đường may
 • Độ dày của vải
 • Số lớp vải trên một đường may
 • Mật độ mũi may
 • Độ rộng đường may
 • Cỡ số của sản phẩm
 • Kết cấu của sản phẩm
 • Thiết bị sử dụng (cắt chỉ tự động hoặc thủ công)
 • Kỹ năng của người may
 • Chất lượng của chỉ may
 • Sức căng của chỉ
 • Chi số chỉ
Trong quá trình sản xuất các sản phẩm dệt may, việc xác định định mức chỉ may mang lại một số lợi thế sau: Thứ nhất, làm giảm chi phí tồn kho, chi phí mua nguyên vật liệu Thứ hai, quá trình sản xuất cần có các nguyên liệu chính và phụ liệu đồng bộ để tiếp tục sản xuất mà không bị gián đoạn. Do vậy, việc biết trước định mức các nguyên phụ liệu sẽ làm giảm các vấn đề phát sinh liên quan đến nguyên phụ liệu trong quy trình sản xuất. Thứ ba, việc xác định định mức giúp cho quá trình quản lý nguyên phụ liệu trở nên chính xác và minh bạch.

Xem thêm: Số 3 có ý nghĩa gì? Giải mã ý nghĩa số 3 một cách chi tiết nhất

Phương pháp tính định mức chỉ may

Tính định mức bằng phương pháp may khảo sát [1]
 • Bước 1: Chuẩn bị
Nghiên cứu tác nghiệp, sản phẩm mẫu về đặc tính của nguyên liệu, kết cấu sản phẩm, thiết bị gia công, thông số sản phẩm, mật độ mũi may theo tiêu chuẩn của mã hàng, chủng loại chỉ dùng trong mã hàng. Chuẩn bị máy may, vải và chỉ may: sẽ sử dụng chính nguyên phụ liệu của mã hàng. Trong trường hợp không có sẵn vải và chỉ của mã hàng, có thể thay thế nguyên liệu (vải), có độ dày tương tự; Phụ liệu (chỉ), có tính chất tương ứng (chi số, độ xoắn, chất liệu).
 • Bước 2: Tính định mức cho 1 sản phẩm
Đo một lượng chỉ nhất định (Đ)Lấy lượng chỉ đó may một sản phẩm cỡ trung bình. Đo phần chỉ còn lại (Đ), xác định được lượng chỉ tiêu hao cho một sản phẩm (Đsp) (Chú ý: Việc lựa chọn người may mẫu phải có trình độ tay nghề ở mức trung bình so với lực lượng lao động tại doanh nghiệp gia công sản phẩm)
Đsp = Đ – Đ
 • Bước 3. Tính định mức cho mã hàng
Để tính được định mức chỉ cho các cỡ trong mã hàng phải phân tích được hệ số chênh lệch về mức độ dài, ngắn, rộng, hẹp của từng đường may trong sản phẩm của các cỡ trong mã hàng. Yêu cầu quá trình tính như sau: + Tính đúng, đủ các đường may. Tính định mức theo cỡ gồm tất cả các đường may về chiều rộng, theo vóc gồm tất cả các đường may về chiều dài. + Phải phân loại đường may theo thiết bị gia công, màu chỉ sử dụng với từng loại đường may + Tính phần chênh lệch chỉ may giữa 2 cỡ (tính cho 1 sản phẩm)
Trong đó: ∆LcPhần chênh lệch chỉ may giữa hai cỡ (tính cho 1 sản phẩm) ∆Lmi Phần chênh lệch chiều dài đường may i giữa hai cỡ (tính cho 1 sản phẩm) k: Số  lượng đường may i Ht: Hệ số tiêu hao chỉ của đường may i + Để quá trình tính toán không bị nhầm lẫn, nên lập bảng giải trình tính hệ số chênh lệch chỉ giữa các cỡ. Trong bảng cần có các cột như sau (Bảng 1):Bảng 1: Bảng giải trình tính hệ số chênh lệch chỉ giữa các cỡ
STT (1) Vị trí đo (2) Hệ số chênh lệch đường may (3) Số lượng đường may (4) Tên đường may (5) Hệ số tiêu hao đường may (6) Hệ số chênh lệch chỉ may giữa các cỡ (m) (7) Ghi chú (8)
Trong đó: Cột 1: Số thứ tự các vị trí cần tính hệ số chênh lệch. Cột 2: Thống kê các vị trí đo có sự chênh lệch về cỡ, vóc. Cột 3: Mức độ chênh lệch dài, ngắn, rộng, hẹp tại các vị trí của các cỡ. Cột 4: Số lượng các đường may tại vị trí đo. Cột 5: Tên đường may sử dụng Cột 6: Hệ số tiêu hao tương ứng với mỗi loại đường may trên sản phẩm Cột 7: Tổng chênh lệch chỉ may giữa hai cỡ (tính cho 1 sản phẩm) (∆Lc) Cột 8: Những ghi chú cần thiết (nếu có). Định mức chỉ của mã hàng:
Trong đó: Đmh: Định mức chỉ của mã hàng Đsp: Định mức chỉ cho một sản phẩm của cỡ được tính a0: Số sản phẩm của cỡ có định mức chỉ Đsp ak : Số sản phẩm theo cỡ k của mã hàng ΔLc: Chênh lệch chỉ may giữa hai cỡ (tính cho 1 sản phẩm, ΔLc nhận giá trị âm nếu cỡ nhỏ hơn cỡ được tính, nhận giá trị dương nếu cỡ lớn hơn cỡ được tính). n: Số cỡ của mã hàng m. Khoảng cách từ cỡ tính định mức chỉ(Đsp ) đến cỡ mới. Δhp: Phần trăm hao phí của mã hàng (5-10%) * Lưu ý: Nếu hệ số chênh lệch giữa các cỡ trong mã hàng đều nhau sẽ tính hệ số chênh lệch giữa các cỡ. Nếu hệ số chênh lệch giữa các cỡ trong mã hàng không đều nhau, phải tính hệ số chênh lệch của từng cỡ có trong mã hàng. – Bước 4. Kiểm tra Kiểm tra số lượng sản phẩm, màu của từng cỡ/ mã hàng. Chủng loại chỉ theo yêu cầu mã hàng; phần trăm hao phí cho mã hàng. Ví dụ: Cần tính định mức chỉ may cho mã hàng 211C gồm:
 • Màu đen: Cỡ S (100 sản phẩm), M (150), L (150); XL (100)
 • Màu trắng: Cỡ S (80 sản phẩm), M (100), L (100); XL (80)
Phương pháp tính định mức chỉ may: Sử dụng 150 m chỉ may 01 sản phẩm (Size M). Sau khi may xong đo lượng chỉ còn lại được 45 m. Số chỉ sử dụng để may sản phẩm này là: 150 – 45 = 105 (m). Tính tổng chênh lệch chỉ giữa các cỡ được tính trong Bảng 2: Bảng 2: Bảng giải trình tính hệ số chênh lệch chỉ giữa các cỡ của mã hàng 211C
STT Vị trí đo Hệ số chênh lệch đường may giữa các cỡ (m) Số lượng đường may Tên đường may Hệ số tiêu hao chỉ của đường may Hệ số chênh lệch chỉ may giữa các cỡ (m)
M-S/M-L M-XL M-S/M-L M-XL
1 Cổ 0.01 0.02 2 1 kim thắt nút 2.5 0.05 0.1
2 Nẹp 0.01 0.02 2 0.05 0.1
3 Xẻ sườn 0.02 0.04 2 0.1 0.2
4 Xẻ sườn 0.02 0.04 2 Vắt sổ 3 chỉ 14 0.56 1.12
5 Vai con 0.01 0.02 2 Vắt sổ 4 chỉ 18 0.36 0.72
6 Vòng nách 0.025 0.05 2 0.9 1.8
7 Sườn, bụng tay 0.025 0.05 2 0.9 1.8
8 Gấu 0.05 0.1 1 Trần đè 2 kim 18 0.9 1.8
9 Cửa tay 0.02 0.04 2 0.72 1.44
Tổng 4.54 9.08
Định mức chỉ may cho mã hàng 211C (hao phí của đơn hàng 5%):
 • Định mức chỉ màu đen:
Đmh= 150*105 + 100 * (105- 4.54) + 150*(105+ 4.54) + 100 (105 + 9.08) + 5*[150*105 + 100*(105- 4.54) + 150*(105+ 4.54) + 100 (105 + 9.08)]/100 = 56316.75(m)
 • Định mức chỉ màu trắng:
Đmh= 100*105 + 80*(105- 4.54) + 100*(105+ 4.54) + 80 (105 + 9.08) + 5*[100*105 + 80*(105- 4.54) + 100*(105+ 4.54) + 80 (105 + 9.08)]/100 = 40548.06 (m) Tính định mức bằng phương pháp đo chiều dài đường may Phương pháp tính định mức chỉ nói chung đều trải qua 4 bước cơ bản như ở mục 2.1: –   Bước 1: Chuẩn bị –   Bước 2: Tính định mức cho 1 sản phẩm –   Bước 3. Tính định mức cho mã hàng –   Bước 4. Kiểm tra Tuy nhiên, có sự khác nhau về hai phương pháp tính định mức chỉ nằm ở bước số 2. Trong đó, tính định mức chỉ cho cho một sản phẩm bằng phương pháp đo chiều dài đường may gồm các bước sau:
 • B1: Nghiên cứu tác nghiệp, sản phẩm mẫu về đặc tính của nguyên liệu, kết cấu sản phẩm, quy trình may, thiết bị gia công, thông số sản phẩm, mật độ mũi may theo tiêu chuẩn của mã hàng, chủng loại chỉ dùng trong mã hàng.
 • B2: Xác định loại đường may, số đường may và chiều dài đường may
 • B3. Tính định mức chỉ sử dụng theo từng loại đường may trên sản phẩm dựa vào tổng chiều dài đường may và hệ số tiêu hao chỉ cho từng đường may theo công thức:
Đđm = * Hti Trong đó: Đđm: định mức chỉ sử dụng theo từng loại đường may Li: Chiều dài của đường may i trên sản phẩm (chiều dài bán thành phẩm) ki: Số đường may i Hti: Hệ số tiêu hao chỉ cho đường may i
 • B4: Xác định % hao phí
 • B5: Tính tổng định mức chỉ sử dụng cho 1 sản phẩm
Đsp = Trong đó: Đsp: Định mức chỉ may cho 1 sản phẩm Đđm: Định mức chỉ sử dụng theo từng loại đường may ∆hp: Phần trăm hao phí của mã hàng (%) Phương pháp đo chiều dài đường may để tính định mức dễ dàng hơn là sử dụng phương pháp may khảo sát. Định mức chỉ sử dụng áp dụng chung cho các loại mũi may khác nhau được liệt kê trong Bảng 3. Dựa vào tổng chiều dài của từng loại đường may sử dụng kết hợp với định mức chỉ (hệ số tiêu hao cho từng loại đường may) sẽ tính được định mức chỉ cho từng từng kiểu đường may sử dụng trên sản phẩm. Định mức chỉ may cho một số dạng đường may được trình bày trong Bảng 3: Bảng 3  Định mức chỉ may cho một số dạng đường may cơ bản [2,3]
*Lưu ý:
 • Các tỷ lệ trên đạt được với mật độ mũi may là 7 mũi / cm (18 mũi / inch).
 • Các tỷ lệ này là mức tối thiểu được quy định có thể thay đổi tùy theo các yếu tố ảnh hưởng đến định mức chỉ như đã đề cập ở trên.
 • Tỉ lệ lãng phí nhất định sẽ được thêm vào các tỷ lệ trên tùy theo điều kiện của khách hàng, của mã hàng, của doanh nghiệp gia công. Nó có thể thay đổi từ 10% đến 15%
 • Ví dụ
Bảng 4. Định mức chỉ may cho một áo T-shirt cỡ trung bình
Mã đường may Tên đường may Vị trí đo Tổng chiều dài đường may (m) Hệ số tiêu hao đường may Tổng số chỉ sử dụng (m) Chỉ trên (m) Chỉ dưới/chỉ vòng (m)
301 1 kim thắt nút Cổ, nẹp, sườn 4 2.5 10 5 5
504 Vắt sổ 3 chỉ Xẻ sườn 0.5 14 7 1.4 5.6
406 Trần đè 2 kim Gấu, cửa tay 2.0 18 36 10.8 25.2
512 Vắt sổ 4 chỉ Sườn bụng tay, vai con, vòng nách 2.5 18 45 11.25 33.75
Tổng số chỉ 98 28.45 69.55
Hao phí (15%) 14.7 4.26 10.4
Tổng định mức 112.7 32.7 80
Sử dụng chương trình được lập trình sẵn để tính định mức chỉ may
Ngoài việc tính toán thủ công, ngày nay một số hãng sản xuất phần mềm đã cho ra chương trình tính toán định mức nguyên phụ liệu cho ngành may. Hãng Coats đã phát triển một chương trình được gọi là SEAMWORKS để tính toán lượng chỉ may tiêu thụ. Trong chương trình này, có thể tính toán số lượng chỉ liên quan đến lượng chỉ may tiêu thụ, phụ thuộc vào các thông số từ loại mũi may đến nhóm màu cho chỉ may. Ngoài ra, có thể tính toán tổng chi phí cho lượng chỉ may đã tiêu thụ. Bên cạnh đó, cũng có thể tính lượng chỉ may tiêu thụ bằng chương trình ANECALC do hãng American & Efird phát triển. Trong chương trình này, lượng chỉ may tiêu thụ có thể được tính bằng cách nhập các giá trị của loại mũi may, mật độ mũi may và chiều dài đường may cho mỗi bước trong quy trình của các nhóm sản phẩm nhất định. Trong khi thực hiện các phép tính, các công thức toán học liên quan đến loại mũi may và mật độ mũi may được sử dụng.
Ngành mày Việt Nam đang bước sang 1 giai đoạn mới, từ thuần túy gia công (CMT) đang dần chuyển sang làm (FOB). Công ty nhà máy không còn thực hiện đơn hàng theo định mức sẵn có của khách hàng, và tự xây dựng cân đối định mức nguyên phụ liệu cho sản xuất. Trong đó có các tính định mức chỉ, dây viền, dây dệt, chún, seam sealing, phản quang… Với cách tính thủ công và độ chính xác không cao. Với video này tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cách tính định mức chỉ cho 1 sản phẩm may. Với cách tính định mức chỉ truyền thống đã và đang được hầu hết các công ty, nhà máy và văn phòng áp dụng để tính định mức chỉ là đo trực tiếp trên sản phẩm mẫu và tự ra hệ số đường may và cộng dư đường may. Với cách tính thủ công này có những mặt hạn chế nhất định là mất nhiều thời gian cũng như độ chính xác không cao. Với sản phẩm mẫu đường may đã hoàn thiện chiều dài đo được không chính xác với độ bùng, co cợp, cầm nhăn của đường may. Hay đối với những đường may cong như của mũ, đỉnh mũ, vòng nách, vòng gấu, đũng quần, cạp quần… Khi tính định mức chỉ cần phải có sản phẩm mẫu và 1 lần đo chỉ có thể tính được định mức cho 1 cỡ. Với các cỡ khác lại nhân một hệ số không hoàn toàn chính xác, với các cỡ khác nhau hệ số nhảy cỡ cho từng vị trí đo trong bảng thông số hoàn toàn không tỷ lệ với đường may của sản phẩm. Để không mất quá nhiều thời gian cho việc tính định mức chỉ cũng như để định mức chỉ trên tính toán phù hợp với lượng chỉ tiêu hao trong thực tế sản xuất, Tôi xin giới thiệu tới các bạn cách tính định mức chỉ như sau:

Lập bảng tiêu chuẩn cho từng loại đường may, máy may: (Chỉ cần thiết lập một lần duy nhất và sử dụng)

+ Định mức chỉ tiêu hao cho 1 mét đường may hay 1 đơn vị (mét): Hệ số này là chiều dài thực tế chỉ sử dụng cho 1 mét đường may hay 1 đơn vị ( đính cúc, thùa khuy, bọ…) Hệ số này cần được tính thức tế và thay đổi theo độ dày – mỏng của chất liệu may. + Hao phí cho đầu và cuối đương may: Hệ số này tùy thuộc vào kỹ thuật may và kiểu máy sử dụng là máy cắt chỉ tự động hay máy cắt chỉ bằng tay, thao tác cho phép công nhân kéo dư chỉ mỗi đầu vào và ra của đường may.

Lập form excel 1 cách khoa học với các hàm, công thức được thiết lập trước: (Chỉ cần thiết lập một lần duy nhất và sử dụng)

 Sheet BẢNG MÃ MÁY: Là các hệ số ở tiêu chuẩn cho từng đường may được thiết lập trước.  CHỈ CHÍNH, CHỈ PHỐI I, CHỈ PHỐI II: Trên cùng 1 sản phẩm có thể sử dụng các loại chỉ khác nhau cần tính mỗi loại chỉ là 1 sheet riêng. Ta cần điền tên loại đường may và vị trí đường may Chọn máy may sử dụng SỐ ĐƯỜNG MAY CHIỀU DÀI ĐƯỜNG MAY (Sẽ được copy -> paste từ phần mềm PDS…) Việc còn lại chọn hệ số và nhân hệ số chỉ cho từng loại máy là của excel. (*_*)  BÁO CÁO: Sau khi hoàn thiện bảng các loại chỉ đến sheet BÁO CÁO sẽ tự động tổng kết và cập nhận 1 báo cáo cuối cùng về lượng từng loại chỉ, tiêu hao cho từng cỡ

Sử dụng Phần mềm PDS_AccuMark, Modaris_Lectra, Opitex… Sử dụng một số lệnh về đo => để đo chiều dài đường may thực tế cho các cỡ trên mẫu phẳng.

 CHỈ CHÍNH, CHỈ PHỐI I, CHỈ PHỐI II : Trên cùng 1 sản phẩm hoàn toàn có thể sử dụng các loại chỉ khác nhau cần tính mỗi loại chỉ là 1 sheet riêng. Ta cần điền tên loại đường may và vị trí đường mayChọn máy may sử dụngSỐ ĐƯỜNG MAY CHIỀU DÀI ĐƯỜNGMAY ( Sẽ được copy -> paste từ ứng dụng PDS. .. ) Việc còn lại chọn thông số và nhân thông số chỉ cho từng loại máy là của excel. ( * _ * )  BÁO CÁO : Sau khi hoàn thành xong bảng các loại chỉ đến sheet BÁO CÁO sẽ tự động hóa tổng kết và cập nhận 1 báo cáo giải trình sau cuối vềlượng từng loại chỉ, tiêu tốn cho từng cỡ3. Liệt kê các quy trình, các đường may và máy may sử dụng cho sản phẩm : ( Công đoạn may đã được lập ở bộ phận khác như Bấmgiờ quy trình, IE, tài liệu ) 4. Sử dụng Phần mềm PDS_AccuMark, Modaris_Lectra, Opitex … Sử dụng một số ít lệnh về đo => để đo chiều dài đường may thực tếcho các cỡ trên mẫu phẳng .

Các Câu Hỏi Phương pháp tính định mức chỉ may, make thread consumption

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào ” Phương pháp tính định mức chỉ may, make thread consumption ” mới hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết ” Phương pháp tính định mức chỉ may, make thread consumption ” mới ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ” Cách cúng vong thai nhi trong nhà: Lễ vật, văn khấn và cách đặt bàn thờ ” mới Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ” Cách cúng vong thai nhi trong nhà: Lễ vật, văn khấn và cách đặt bàn thờ ” mới rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Phương pháp tính định mức chỉ may, make thread consumption

Related Posts

About The Author

Add Comment