TÍNH ĐỊNH MỨC CHỈ MAY TRONG SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP

Chà chà!! Bài viết ” TÍNH ĐỊNH MỨC CHỈ MAY TRONG SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP” thuộc chủ đề Ý Nghĩa Con Số đang được đông đảo mọi người quan tâm đúng không nào!! Ngay bây giờ hãy cùng Hoasenhomes.vn tìm hiểu về ” TÍNH ĐỊNH MỨC CHỈ MAY TRONG SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP” trong bài viết này nhé!! XEM THÊM Hướng Dẫn Cách Tính Lương Trong Ngành May Mặc Archives, Cách Tính Lương Trong Ngành May Mặc Archives Cách Tính Định Mức Phụ Liệu Trong Ngành May Mặc, Lập Định Mức Tiêu Hao Nguyên Liệu Ngành May Mặc Cách Tính Định Mức Phụ Liệu Trong Ngành May Mặc, Lập Định Mức Tiêu Hao Nguyên Liệu Ngành May Mặc Phương pháp tính định mức chỉ may, make thread consumption – Tài liệu text

CÁC BƯỚC TÍNH ĐỊNH MỨC CHỈ

 1. Khái quát về định mức chỉ may  
Trong sản xuất may công nghiệp định mức nguyên phụ liệu là số lượng nguyên phụ liệu thiết yếu để sản xuất ra một đơn vị chức năng loại sản phẩm theo một quy trình tiến độ công nghệ tiên tiến nhất định và dựa trên cơ sở của tiêu chuẩn kỹ thuật đã pháp luật. Định mức chỉ may là số lượng chỉ thiết yếu để may một mẫu sản phẩm. Nó thường được biểu lộ bằng đơn vị chức năng chiều dài. Việc tìm ra mức tiêu thụ chỉ để sản xuất các loại sản phẩm may là rất quan trọng, từ đó sẽ tương hỗ xác lập giá tiền mẫu sản phẩm . Xem thêm: Việc xác lập định mức chỉ may phụ thuộc vào vào nhiều yếu tố :  
 • Kiểu đường may
 • Độ dày của vải
 • Số lớp vải trên một đường may
 • Mật độ mũi may
 • Độ rộng đường may
 • Cỡ số của mẫu sản phẩm
 • Kết cấu của loại sản phẩm
 • Thiết bị sử dụng ( cắt chỉ tự động hóa hoặc thủ công bằng tay )
 • Kỹ năng của người may
 • Chất lượng của chỉ may
 • Sức căng của chỉ
 • Chi số chỉ
Trong quy trình sản xuất các loại sản phẩm dệt may, việc xác lập định mức chỉ may mang lại 1 số ít lợi thế sau :   Thứ nhất , làm giảm ngân sách tồn dư, ngân sách mua nguyên vật liệu   Thứ hai , quy trình sản xuất cần có các nguyên liệu chính và phụ liệu đồng nhất để liên tục sản xuất mà không bị gián đoạn. Do vậy, việc biết trước định mức các nguyên phụ liệu sẽ làm giảm các yếu tố phát sinh tương quan đến nguyên phụ liệu trong quá trình sản xuất .   Thứ ba , việc xác lập định mức giúp cho quy trình quản trị nguyên phụ liệu trở nên đúng mực và minh bạch .  
 1. Phương pháp tính định mức chỉ may
  1. Tính định mức bằng chiêu thức may khảo sát [ 1 ]
 • Bước 1 :Chuẩn bị
Nghiên cứu tác nghiệp, mẫu sản phẩm mẫu về đặc tính của nguyên vật liệu, cấu trúc mẫu sản phẩm, thiết bị gia công, thông số kỹ thuật mẫu sản phẩm, tỷ lệ mũi may theo tiêu chuẩn của mã hàng, chủng loại chỉ dùng trong mã hàng .   Chuẩn bị máy may, vải và chỉ may : sẽ sử dụng chính nguyên phụ liệu của mã hàng. Trong trường hợp không có sẵn vải và chỉ của mã hàng, hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế nguyên vật liệu ( vải ), có độ dày tương tự như ; Phụ liệu ( chỉ ), có đặc thù tương ứng ( chi số, độ xoắn, vật liệu ) .  
 • Bước 2 :Tính định mức cho 1 sản phẩm
Mọi Người Cũng Xem   Cách bắt bạch thủ đề? Bí kíp bắt bạch thủ đề chính xác - Thenyic
Đo một lượng chỉ nhất định ( Đ bđ ). Lấy lượng chỉ đó may một loại sản phẩm cỡ trung bình. Đo phần chỉ còn lại ( Đdư ), xác lập được lượng chỉ tiêu tốn cho một loại sản phẩm ( Đsp ) ( Chú ý : Việc lựa chọn người may mẫu phải có trình độ kinh nghiệm tay nghề ở mức trung bình so với lực lượng lao động tại doanh nghiệp gia công sản phẩm ) Đsp = Đbđ – Đdư
Bước 3. Tính định mức cho mã hàng Để tính được định mức chỉ cho các cỡ trong mã hàng phải nghiên cứu và phân tích được thông số chênh lệch về mức độ dài, ngắn, rộng, hẹp của từng đường may trong mẫu sản phẩm của các cỡ trong mã hàng. Yêu cầu quy trình tính như sau :   + Tính đúng, đủ các đường may. Tính định mức theo cỡ gồm toàn bộ các đường may về chiều rộng, theo vóc gồm toàn bộ các đường may về chiều dài .   + Phải phân loại đường may theo thiết bị gia công, màu chỉ sử dụng với từng loại đường may   + Tính phần chênh lệch chỉ may giữa 2 cỡ ( tính cho 1 mẫu sản phẩm ) Trong đó :   ∆ Lc : Phần chênh lệch chỉ may giữa hai cỡ ( tính cho 1 loại sản phẩm )   ∆ Lmi : Phần chênh lệch chiều dài đường may i giữa hai cỡ ( tính cho 1 mẫu sản phẩm )   k : Số lượng đường may i   Ht i : Hệ số tiêu tốn chỉ của đường may i   + Để quy trình giám sát không bị nhầm lẫn, nên lập bảng báo cáo giải trình tính thông số chênh lệch chỉ giữa các cỡ. Trong bảng cần có các cột như sau ( Bảng 1 ) :   Bảng 1 : Bảng báo cáo giải trình tính thông số chênh lệch chỉ giữa các cỡ  
STT   ( 1 )   Vị trí đo   ( 2 )   Hệ số chênh lệch đường may ( 3 )   Số lượng đường may ( 4 )   Tên đường may ( 5 )   Hệ số tiêu tốn đường may ( 6 )   Hệ số chênh lệch chỉ may giữa các cỡ ( m ) ( 7 )   Ghi chú ( 8 )   Trong đó :   Cột 1 : S ố thứ tự các vị trí cần tính thông số chênh lệch .   Cột 2 : Thống kê các vị trí đo có sự chênh lệch về cỡ, vóc .   Cột 3 : Mức độ chênh lệch dài, ngắn, rộng, hẹp tại các vị trí của các cỡ .   Cột 4 : Số lượng các đường may tại vị trí đo .   Cột 5 : Tên đường may sử dụng   Cột 6 : Hệ số tiêu tốn tương ứng với mỗi loại đường may trên loại sản phẩm   Cột 7 : Tổng chênh lệch chỉ may giữa hai cỡ ( tính cho 1 loại sản phẩm ) ( ∆ Lc )   Cột 8 : Những ghi chú thiết yếu ( nếu có ) . XEM THÊM Cách Tính Định Mức Phụ Liệu Trong Ngành May Mặc, Lập Định Mức Tiêu Hao Nguyên Liệu Ngành May Mặc Phương pháp tính định mức chỉ may, make thread consumption – Tài liệu text Định mức chỉ của mã hàng : Trong đó :   Đmh : Định mức chỉ của mã hàng   Đsp : Định mức chỉ cho một mẫu sản phẩm của cỡ được tính   a0 : Số mẫu sản phẩm của cỡ có định mức chỉ Đsp   ak : Số mẫu sản phẩm theo cỡ k của mã hàng   ΔLc : Chênh lệch chỉ may giữa hai cỡ ( tính cho 1 loại sản phẩm, ΔLc nhận giá trị âm nếu cỡ nhỏ hơn cỡ được tính, nhận giá trị dương nếu cỡ lớn hơn cỡ được tính ) .   n : Số cỡ của mã hàng   m. Khoảng cách từ cỡ tính định mức chỉ ( Đsp ) đến cỡ mới .   Δhp : Phần trăm hao phí của mã hàng ( 5-10 % )   * Lưu ý : Nếu thông số chênh lệch giữa các cỡ trong mã hàng đều nhau sẽ tính thông số chênh lệch giữa các cỡ. Nếu thông số chênh lệch giữa các cỡ trong mã hàng không đều nhau, phải tính thông số chênh lệch của từng cỡ có trong mã hàng .   – Bước 4. Kiểm tra   Kiểm tra số lượng loại sản phẩm, màu của từng cỡ / mã hàng. Chủng loại chỉ theo nhu yếu mã hàng ; Tỷ Lệ hao phí cho mã hàng .
Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Toán Trong Đánh Phỏm, Cách Chơi Phỏm Giỏi
  Ví dụ : Cần tính định mức chỉ may cho mã hàng 211C gồm :  
 • Màu đen:Cỡ S ( 100 mẫu sản phẩm ), M ( 150 ), L ( 150 ) ; XL ( 100 )
 • Màu trắng :Cỡ S (80 loại sản phẩm ), M ( 100 ), L ( 100 ) ; XL ( 80 )
Phương pháp tính định mức chỉ may :   Sử dụng 150 m chỉ may 01 mẫu sản phẩm ( Size M ). Sau khi may xong đo lượng chỉ còn lại được 45 m. Số chỉ sử dụng để may loại sản phẩm này là : 150 – 45 = 105 ( m ) .   Tính tổng chênh lệch chỉ giữa các cỡ được tính trong Bảng 2 :   Bảng 2 : Bảng báo cáo giải trình tính thông số chênh lệch chỉ giữa các cỡ của mã hàng 211C  
STT   Vị trí đo   Hệ số chênh lệch đường may giữa các cỡ ( m )   Số lượng đường may   Tên đường may   Hệ số tiêu tốn chỉ của đường may   Hệ số chênh lệch chỉ may giữa các cỡ ( m )   M-S / M-L   M-XL   M-S / M-L   M-XL   1 Cổ 0.01 0.02 2 1 kim thắt nút 2.5 0.05 0.1   2   Nẹp 0.01 0.02 2 0.05 0.1 3 Xẻ sườn 0.02 0.04 2 0.1 0.2 4 Xẻ sườn 0.02 0.04 2 Vắt sổ 3 chỉ 14 0.56 1.12 5 Vai con 0.01 0.02 2 Vắt sổ 4 chỉ 18 0.36 0.72 6 Vòng nách 0.025 0.05 2 0.9 1.8 7 Sườn, bụng tay 0.025 0.05 2 0.9 1.8 8 Gấu 0.05 0.1 1 Trần đè 2 kim 18 0.9 1.8 9 Cửa tay 0.02 0.04 2 0.72 1.44   Tổng   4.54   9.08 Định mức chỉ may cho mã hàng 211C ( hao phí của đơn hàng 5 % ) :  
 • Định mức chỉ màu đen :
Đmh= 150*105 + 100 * (105- 4.54) + 150*(105+ 4.54) + 100 (105 + 9.08) + 5*[150*105 + 100*(105- 4.54) + 150*(105+ 4.54) + 100 (105 + 9.08)]/100 = 56316.   75   ( m )  
 • Định mức chỉ màu trắng :
Đmh= 100*105 + 80*(105- 4.54) + 100*(105+ 4.54) + 80 (105 + 9.08) + 5*[100*105 + 80*(105- 4.54) + 100*(105+ 4.54) + 80 (105 + 9.08)]/100 = 40548.   06   ( m ) XEM THÊM Hướng Dẫn Cách Tính Lương Trong Ngành May Mặc Archives, Cách Tính Lương Trong Ngành May Mặc Archives Cách Tính Định Mức Phụ Liệu Trong Ngành May Mặc, Lập Định Mức Tiêu Hao Nguyên Liệu Ngành May Mặc
Tính định mức bằng giải pháp đo chiều dài đường may Phương pháp tính định mức chỉ nói chung đều trải qua 4 bước cơ bản như ở mục 2.1 :   – Bước 1 : Chuẩn bị   – Bước 2 : Tính định mức cho 1 mẫu sản phẩm   – Bước 3. Tính định mức cho mã hàng   – Bước 4. Kiểm tra   Tuy nhiên, có sự khác nhau về hai giải pháp tính định mức chỉ nằm ở bước số 2. Trong đó, tính định mức chỉ cho cho một loại sản phẩm bằng giải pháp đo chiều dài đường may gồm các bước sau :  
 • B1 : Nghiên cứu tác nghiệp, mẫu sản phẩm mẫu về đặc tính của nguyên vật liệu, cấu trúc loại sản phẩm, tiến trình may, thiết bị gia công, thông số kỹ thuật loại sản phẩm, tỷ lệ mũi may theo tiêu chuẩn của mã hàng, chủng loại chỉ dùng trong mã hàng .
 • B2 : Xác định loại đường may, số đường may và chiều dài đường may
 • B3. Tính định mức chỉ sử dụng theo từng loại đường may trên mẫu sản phẩm dựa vào tổng chiều dài đường may và thông số tiêu tốn chỉ cho từng đường may theo công thức :
Đđm = * Hti   Trong đó :   Đđm : định mức chỉ sử dụng theo từng loại đường may   Li : Chiều dài của đường may i trên mẫu sản phẩm ( chiều dài bán thành phẩm )   ki : Số đường may i   Hti : Hệ số tiêu tốn chỉ cho đường may i  
 • B4 : Xác định % hao phí
 • B5 : Tính tổng định mức chỉ sử dụng cho 1 mẫu sản phẩm
Đsp =   Trong đó :   Đsp : Định mức chỉ may cho 1 mẫu sản phẩm   Đđm : Đ ịnh mức chỉ sử dụng theo từng loại đường may
Mọi Người Cũng Xem   Tính cước vận chuyển theo Thông tư 12/2021/tt-bxd Bộ xây dựng
  ∆ hp : Phần trăm hao phí của mã hàng ( % )   Phương pháp đo chiều dài đường may để tính định mức thuận tiện hơn là sử dụng chiêu thức may khảo sát. Định mức chỉ sử dụng vận dụng chung cho các loại mũi may khác nhau được liệt kê trong Bảng 3. Dựa vào tổng chiều dài của từng loại đường may sử dụng phối hợp với định mức chỉ ( thông số tiêu tốn cho từng loại đường may ) sẽ tính được định mức chỉ cho từng từng kiểu đường may sử dụng trên loại sản phẩm. Định mức chỉ may cho một số ít dạng đường may được trình diễn trong Bảng 3 :   Bảng 3 Định mức chỉ may cho một số ít dạng đường may cơ bản [ 2,3 ] * Lưu ý :  
 • Các tỷ suất trên đạt được với tỷ lệ mũi may là 7 mũi / cm ( 18 mũi / inch ) .
 • Các tỷ suất này là mức tối thiểu được pháp luật hoàn toàn có thể đổi khác tùy theo các yếu tố tác động ảnh hưởng đến định mức chỉ như đã đề cập ở trên .
 • Tỉ lệ tiêu tốn lãng phí nhất định sẽ được thêm vào các tỷ suất trên tùy theo điều kiện kèm theo của người mua, của mã hàng, của doanh nghiệp gia công. Nó hoàn toàn có thể đổi khác từ 10 % đến 15 %
Ví dụ   Bảng 4. Định mức chỉ may cho một áo T-shirt cỡ trung bình  
Mã đường may   Tên đường may   Vị trí đo   Tổng chiều dài đường may ( m )   Hệ số tiêu tốn đường may   Tổng số chỉ sử dụng ( m )   Chỉ trên ( m )   Chỉ dưới / chỉ vòng ( m )   301 1 kim thắt nút Cổ, nẹp, sườn 4 2.5 10 5 5 504 Vắt sổ 3 chỉ Xẻ sườn 0.5 14 7 1.4 5.6 406 Trần đè 2 kim Gấu, cửa tay 2.0 18 36 10.8 25.2 512 Vắt sổ 4 chỉ Sườn bụng tay, vai con, vòng nách 2.5 18 45 11.25 33.75   Tổng số chỉ   98   28.45   69.55   Hao phí ( 15 % )   14.7   4.26   10.4   Tổng định mức   112.7   32.7   80
Sử dụng chương trình được lập trình sẵn để tính định mức chỉ may Ngoài việc thống kê giám sát thủ công bằng tay, thời nay 1 số ít hãng sản xuất ứng dụng đã cho ra chương trình thống kê giám sát định mức nguyên phụ liệu cho ngành may . Hãng Coats đã tăng trưởng một chương trình được gọi là SEAMWORKS để thống kê giám sát lượng chỉ may tiêu thụ. Trong chương trình này, hoàn toàn có thể đo lường và thống kê số lượng chỉ tương quan đến lượng chỉ may tiêu thụ, phụ thuộc vào vào các thông số kỹ thuật từ loại mũi may đến nhóm màu cho chỉ may. Ngoài ra, hoàn toàn có thể thống kê giám sát tổng ngân sách cho lượng chỉ may đã tiêu thụ . Bên cạnh đó, cũng hoàn toàn có thể tính lượng chỉ may tiêu thụ bằng chương trình ANECALC do hãng American và Efird tăng trưởng. Trong chương trình này, lượng chỉ may tiêu thụ hoàn toàn có thể được tính bằng cách nhập các giá trị của loại mũi may, tỷ lệ mũi may và chiều dài đường may cho mỗi bước trong quy trình tiến độ của các nhóm mẫu sản phẩm nhất định. Trong khi thực thi các phép tính, các công thức toán học tương quan đến loại mũi may và tỷ lệ mũi may được sử dụng . XEM THÊM Hướng Dẫn Cách Tính Lương Trong Ngành May Mặc Archives, Cách Tính Lương Trong Ngành May Mặc Archives Cách Tính Định Mức Phụ Liệu Trong Ngành May Mặc, Lập Định Mức Tiêu Hao Nguyên Liệu Ngành May Mặc Cách Tính Định Mức Phụ Liệu Trong Ngành May Mặc, Lập Định Mức Tiêu Hao Nguyên Liệu Ngành May Mặc Phương pháp tính định mức chỉ may, make thread consumption – Tài liệu text

Các Câu Hỏi TÍNH ĐỊNH MỨC CHỈ MAY TRONG SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào ” TÍNH ĐỊNH MỨC CHỈ MAY TRONG SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP” mới hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết ” TÍNH ĐỊNH MỨC CHỈ MAY TRONG SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP” mới ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ” TÍNH ĐỊNH MỨC CHỈ MAY TRONG SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP ” mới Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ” TÍNH ĐỊNH MỨC CHỈ MAY TRONG SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP” mới rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh TÍNH ĐỊNH MỨC CHỈ MAY TRONG SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP

cách tính định mức chỉ cách tính định mức chỉ trong ngành may công thức tính định mức chỉ định mức chỉ may cách tính định mức chỉ may hệ số chỉ của các loại máy may tính định mức chỉ hệ số chỉ vắt sổ định mức chỉ cách tính định mức chỉ cho 1 sản phẩm công thức tính định mức chỉ may kết cấu đường may vắt sổ 3 chỉ

Related Posts

About The Author

Add Comment