Công thực tính định mức hao hụt nguyên vật liệu

Làm sao để tính định mức chính xác mức sử dụng nguyên liệu là bao nhiêu?

Phân tích hoạt động giải trí kinh doanh thương mại phải cố gắng nỗ lực lượng hoá bằng cách dựa trên những tài liệu được tích lũy ( ngành thống kê ) kiến thiết xây dựng thành các phương trình ( ngành toán học kinh tế tài chính ) để kiểm chứng tính xác nhận của kim chỉ nan và những sai biệt do các yếu tố không nhìn thấy, không hề lý giải khác ( ngành kinh tế tài chính lượng ) trước khi sử dụng chúng để nghiên cứu và phân tích dự báo .Mỗi nội dung nghiên cứu và phân tích đều có ý nghĩa so với việc hình thành kế hoạch kinh doanh thương mại lâu dài hơn, không thay đổi hoặc xác lập các giải pháp trước mắt của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu và phân tích là cơ sở cho các quyết định hành động quản trị trong từng quy trình tiến độ kinh doanh thương mại, hoặc trong kế hoạch dài hạn .Để tác dụng nghiên cứu và phân tích có giá trị, các tác nhân cần được nỗ lực định lượng trong năng lực hoàn toàn có thể. Chính những thông tin lượng hoá đó mới đúng nghĩa là mạng lưới hệ thống thông tin hữu dụng của kế toán, cơ sở của các quyết định hành động quản trị và chỉ có điều này mới làm cho nghiên cứu và phân tích hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trở nên thuyết phục và sẽ là hoạt động giải trí tiếp tục được chăm sóc tại doanh nghiệp .Cách tính định mức

Định mức sử dụng nguyên liệu là như thế nào?

Xem thêm: “Tìm hiểu phương pháp tính giá thành sản phẩm theo định mức”
Phương pháp xác lập ngân sách định mức :* Phương pháp kỹ thuật : chiêu thức này yên cầu sự phối hợp của các chuyên viên kỹ thuật để nghiên cứu và điều tra thời hạn thao tác việc làm nhằm mục đích mục tiêu xác định lượng nguyên vật liệu và lao động hao phí thiết yếu để sản xuất mẫu sản phẩm trong điều kiện kèm theo về công nghệ tiên tiến, năng lực quản trị và nguồn nhân lực hiện có tại doanh nghiệp* Phương pháp phân tích số liệu lịch sử dân tộc : Xem lại giá thành đạt được ở những kỳ trước như thế nào, tuy nhiên phải xem lại kỳ này có gì biến hóa và phải xem xét những ngân sách phát sinh các kỳ trước đã tương thích hay chưa, nếu không hài hòa và hợp lý, hợp lệ thì bỏ hay kiến thiết xây dựng lại .* Phương pháp kiểm soát và điều chỉnh : Điều chỉnh ngân sách định mức cho tương thích với điều kiện kèm theo hoạt động giải trí trong tương lai của doanh nghiệpXây dựng định mức cho các loại chi phí sản xuất- Xây dựng định mức ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp :Về mặt lượng nguyên vật liệu : Lượng nguyên vật liệu thiết yếu để sản xuất một mẫu sản phẩm, có được cho phép những hao hụt thông thườngĐể sản xuất 1 loại sản phẩm thì định mức tiêu tốn nguyên vật liệu là :1. Nguyên vật liệu thiết yếu để sản xuất 1 loại sản phẩm2. Hao hụt được cho phép3. Lượng vật liệu tính cho loại sản phẩm hỏngVề mặt giá nguyên vật liệu : Phản ánh giá sau cuối của một đơn vị chức năng nguyên vật liệu trực tiếp sau khi đã trừ đi mọi khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán. Định mức về giá nguyên vật liệu để sản xuất mẫu sản phẩm là :- Giá mua ( trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán )- giá thành thu mua nguyên vật liệuNhư vậy ta có :Định mức về ngân sách NVL = Định mức về lượng * định mức về giá- Xây dựng định mức ngân sách nhân công trực tiếp :Định mức về giá một đơn vị chức năng thời hạn lao động trực tiếp : gồm có không chỉ mức lượng cơ bản mà còn gồm cả các khoản phụ cấp lương, BHXH, BHYT, KPCĐ của lao động trực tiếp. Định mức giá 1 giờ công lao động trực tiếp ở một phân xưởng như sau :- Mức lương cơ bản một giờ- BHXHĐịnh mức về lượng thời hạn được cho phép để triển khai xong 1 đơn vị chức năng loại sản phẩm .Có thể được xác lập bằng 2 cách :1. Phương pháp kỹ thuật : chia việc làm theo nhiều quy trình rồi phối hợp với bảng thời hạn tiêu chuẩn của những thao tác kỹ thuật để định thời hạn chuẩn cho từng việc làm2. Phương pháp bấm giờVề lượng thời hạn để sản xuất 1 mẫu sản phẩm được xác lập như sau :
 • Thời gian cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm
 • Thời gian nghĩ ngơi, lau chùi máy
 • Thời gian tính cho sản phẩm hỏng
Như vậy ta có :Định mức ngân sách NCTT = Định mức lượng x Định mức giá

– Định mức chi phí sản xuất chung

Định mức biến phí sản xuất chungCũng được kiến thiết xây dựng theo định mức giá và lượng. Định mức giá phản ánh biến phí của đơn giá chi phí sản xuất chung phân chia. Định mức lượng, ví dụ thời hạn thì phản ánh số giờ của hoạt động giải trí được chọn làm địa thế căn cứ phân chia chi phí sản xuất chung cho 1 đơn vị chức năng loại sản phẩmVí dụ : Phần biến phí trong đơn giá sản xuất chung phân chia là 1200 đ và địa thế căn cứ được chọn để phân chia là số giờ lao động trực tiếp ( định mức về lượng thời hạn trực tiếp sản xuất 1 mẫu sản phẩm ) là 3.5 giờ / sp thì định mức phần biến phí sản xuất chung của loại sản phẩm là :1 200 đ / giờ x 3.5 giờ / s. p = 4 200 đ / s. p- Định mức định phí sản xuất chungĐược kiến thiết xây dựng tựa như như ở phần biến phí. Sở dĩ tách riêng là nhằm mục đích giúp cho quy trình nghiên cứu và phân tích chi phí sản xuất chung sau này .Ví dụ : Phần định phí trong đơn giá sản xuất chung phân chia là 3 200 đ / giờ và địa thế căn cứ chọn phân chia là số giờ lao động trực tiếp với 3.5 giờ / s. p, thì phần định phí sản xuất chung của 1 mẫu sản phẩm là :3 200 đ / giờ x 3.5 giờ / s. p = 11 200 đ / s .Vậy, đơn giá phân chia chi phí sản xuất chung :1 200 đ / s. p + 3 200 đ / giờ = 4 400 đNgân sách chi tiêu sản xuất chung để sản xuất 1 loại sản phẩm là :4 400 đ / giờ x 3.5 giờ / s. p = 15 400 đ / s. pTừ cách thiết kế xây dựng định mức trên ta đi thiết kế xây dựng phương trình hồi quy dưới dạng tuyến tính biểu lộ mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành nên chí phí sản xuất :Y = ao + a1X1 + a2X2 + a3X3
 • Y: Chi phí sản xuất sản phẩm
 • X1: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 • X2: Chi phí nhân công trực tiếp
 • X3: Chi phí sản xuất chung
Ta đi thiết kế xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính biểu lộ mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành nên ngân sách định mức về lượng và giá của ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp, ngân sách nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung như sau :- Chi tiêu định mức nguyên vật liệu trực tiếpPhương trình hồi quy ngân sách định mức về lượng nguyên vật liệu :G = ao + a1g1 + a2g2 + a3g3 + e
 • G là chi phí định mức về lượng nguyên vật liệu
 • g1 là lượng nguyên vật liệu cần cho sản xuất 1 sản phẩm
 • g2 là lượng nguyên vật liệu hao hụt cho phép
 • g3 là lượng nguyên vật liệu dùng cho sản phẩm hỏng
 • ao là số hạng cố định
 • a1 là mức tác động tới định mức lượng nguyên vật liệu khi lượng nguyên vật liệu dùng cho sản xuất 1 sản phẩm thay đổi 1 đơn vị
 • a2 là mức tác động tới định mức lượng nguyên vật liệu khi lượng nguyên vật liệu hao hụt cho phép thay đổi 1 đơn vị
 • a3 là mức tác động tới định mức lượng nguyên vật liệu khi lượng nguyên vật liệu dùng cho sản phẩm hỏng thay đổi 1 đơn vị
 • e là sai số, thể hiện sự tác động của các yếu tố khác
Phương trình hồi quy ngân sách định mức về giá nguyên vật liệu :Z = ao + a1z1 + a2z2 + e
 • Z là chi phí định mức về giá nguyên vật liệu
 • z1 là giá mua (sau khi trừ đi các khoản giảm trừ)
 • z2 là chi phí thu mua
 • ao là số hạng cố định
 • a1 là mức tác động tới định mức giá nguyên vật liệu khi giá mua thay đổi 1 đơn vị
 • a2 là mức tác động tới định mức giá nguyên vật liệu khi chi phí thu mua thay đổi 1 đơn vị
 • e là sai số, thể hiện sự tác động của các yếu tố khác
– Chi tiêu định mức nhân công trực tiếpPhương trình hồi quy ngân sách định mức về lượng ngân sách nhân công trực tiếp :N = ao + a1n1 + a2n2 + a3n3 + e
 • G là chi phí định mức về lượng nhân công trực tiếp
 • g1 là lượng thời gian cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm
 • g2 là lượng thời gian nghĩ ngơi, lau chùi máy
 • g3 là lượng thời gian tính cho sản phẩm hỏng
 • ao là số hạng cố định
 • a1 là mức tác động tới định mức lượng nhân công khi lượng thời gian cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm thay đổi 1 đơn vị
 • a2 là mức tác động tới định mức lượng lượng thời gian nghĩ ngơi, lau chùi máy thay đổi 1 đơn vịa
 • 3 là mức tác động tới định mức lượng thời gian tính cho sản phẩm hỏng thay đổi 1 đơn vị
 • e là sai số, thể hiện sự tác động của các yếu tố khác
Định mức sử dụng nguyên liệuĐịnh mức đúng chuẩn mức sử dụng nguyên vật liệu ?Phương trình hồi quy ngân sách định mức về giá nhân công trực tiếp :M = ao + a1m1 + a2m2 + a3m3 + e
 • M là chi phí định mức về giá nhân công trực tiếp
 • g1 là giá mức lương căn bản giờ công trực tiếp
 • g2 là mức BHXH, BHYT, KPCĐ tính cho 1 sản phẩm
 • g3 là phụ cấp tính cho 1 sản phẩm
 • ao là số hạng cố định
 • a1 là mức tác động tới định mức giá nhân công khi mức lương căn bản dùng thay đổi 1 đơn vị
 • a2 là mức tác động tới định mức giá nhân công khi mức BHXH, BHYT, KPCĐ thay đổi 1 đơn vị
 • a3 là mức tác động tới định mức giá nhân công khi mức phụ cấp thay đổi 1 đơn vị
 • e là sai số, thể hiện sự tác động của các yếu tố khác
– giá thành định mức sản xuất chung : giá thành sản xuất chung được phân thành biến phí và định phí

Phương trình hồi quy định mức chi phí sản xuất chung như sau:

K = ao + a1k1 + a2k2
 • K là định mức chi phí sản xuất chung
 • k1 là biến phí sản xuất chung cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm
 • k2 là định phí sản xuất chung cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm
 • ao là số hạng cố định
 • a1 là mức tác động tới định mức chi phí sản xuất chung khi biến phí sản xuất chung cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm thay đổi 1 đơn vị
 • a2 là mức tác động tới định mức chi phí sản xuất chung khi định phí sản xuất chung cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm thay đổi 1 đơn vị
Sau khi đã kiến thiết xây dựng được những phương trình toán học với quy mô hồi quy bội ( hay hồi quy đa biến ) ta sẽ sử dụng các kỹ thuật trong môn học kinh tế tài chính lượng để giải bài toán này. Từ đó mà việc nghiên cứu và phân tích được đúng chuẩn và cụ thể, xác lập được những tác nhân trực tiếp làm ảnh hưởng tác động đến sự dịch chuyển của ngân sách, giúp nhà quản trị có nguồn thông tin chắc như đinh để có giải pháp kịp thời và hiệu suất cao .Hiện nay, Nhanh cung ứng mộtphần mềm quản trị bán hàng đa kênhgiúp chủ shop và người bán hàng quản trị một cách xuyên thấu các hoạt động giải trí bán hàng của mình. Các đơn hàng từ website, Facebook, sàn thương mại điện tử sẽ được chuyển về ứng dụng bán hàng của Nhanh rồi lựa chọn hãng luân chuyển để giao hàng đến cho người mua. Chính vì vậy mà Nhanh đang là lựa chọn của rất nhiều shop trên địa phận cả nước .

Video liên quan

Related Posts

About The Author

Add Comment