Cách Tính Độ Dinh Dưỡng Của Kali, Độ Dinh Dưỡng Của Phân Bón (Phần 1)

XEM THÊM

Cách Tính Độ Dinh Dưỡng Của Kali, Độ Dinh Dưỡng Của Phân Bón (Phần 1)

Cây trồng muốn sinh trưởng và phát triển tốt, ngoài điều kiện nguồn nước và ánh sáng thì cần cung cấp thêm phân bón hoá học cho cây. Vậy phân bón hoá học là gì và vì sao trong nông nghiệp luôn sử dụng chúng, ta cùng tìm hiểu bài Phân bón hoá học lớp 11.

Đang xem : Cách tính độ dinh dưỡng của kali

 

*

Phân bón hoá học là những hoá chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây trồng nhằm nâng cao năng suất mùa màng.

*

I. Phân bón hoá học lớp 11: PHÂN ĐẠM

– Nguyên tố dinh dưỡng : Ni tơ
– Dạng ion đồng hoá : ion NO3 – và NH4 + .
– Tác dụng : Tăng cường quy trình sinh trưởng của cây cối .
Tỉ lệ protêin thực vật tăng .
Cây tăng trưởng mạnh, tăng sản lượng, củ quả có nhiều dinh dưỡng .
Phân đạm có công dụng rất lớn so với cây cối và thực vật nói chung, đặc biệt quan trọng là cây lấy lá như rau .
– Độ dinh dưỡng : nhìn nhận thông quá % Nitơ có trong phân .
– Để phân loại phân đạm ta dựa vào thành phần hoá học : phân đạm amoni, phân đạm nitrat, phân đạm urê .

1. Phân đạm Amoni:

– Trong thành phần phải chứa gốc amoni NH4 +, ví dụ như NH4Cl ( amoni clorua ), ( NH4 ) 2SO4 ( amoni sunfat ), NH4NO3 ( amoni nitrat )
– Điều chế : Cho amoniac công dụng với axit tương ứng .
Ví dụ :
*
– Tính chất : vì thành phần chứa muối tan nên dễ tan trong nước, dễ chảy rửa, do đó cây thuận tiện hấp thu nhung cũng dễ bị rửa trôi .
– Phân đạm amoni sử dụng cho đất ít chua .
Giải thích : Trong thành phần của phân amoni có chứa gốc bazo yếu là NH4 +, bị thuỷ phân trong nước tạo thiên nhiên và môi trường có tính axit, làm tăng độ chua cho đất .
– Những nơi đất chua sử dụng vôi bột khử chua thì không dùng phân amoni vì :

Mọi Người Cũng Xem   10 Cách Phối Đồ Đẹp Cho Nữ Vừa Phong Cách Ăn Mặc Cá Tính Nữ, Cã¡Ch PhốI đÁ»“ Nữ Cã¡ Tã­Nh

2. Phân đạm Nitrat:

– Trong thành phần phải chứa gốc nitrat NO3 -, ví dụ như NaNO3 ( natri nitrat ), Ca ( NO3 ) 2 ( canxi nitrat ), …
– Điều chế : muối cacbonat sắt kẽm kim loại ( MCO3 ) tính năng với HNO3 .
Ví dụ :
– Tính chất : vì thành phần chứa muối tan nên dễ tan trong nước, dễ chảy rửa, do đó cây thuận tiện hấp thu nhung cũng dễ bị rửa trôi, tựa như phân amoni .

3. Phân đạm Urê:

– Công thức hoá học : ( NH2 ) 2CO .
– Điều chế :
*
– Ion cây xanh đồng hoá : NH4 +
+ Bị phân huỷ dưới công dụng của vi sinh vật sinh ra amoniac .
+ Tác dụng với nước tạo ra muối cacbonat :
*
– Tính chất : là chất rắn màu trắng, tan tốt trong nước, chứa 46, 67 % N .

*

– Trong 3 loại phân đạm trên, hàm lượng N trong phân urê là cao nhất nên là loại phân đạm tốt nhất nên được sử dụng nhiều .
– Không dùng phân này cho đất kiềm vì :

*

NH3 không phải là dạng cây cối hấp thu .

*

Phân đạm Thành phần Ion mà cây trồng hấp thụ Tính chất Điều chế
Amoni Muối amoni NH4Cl, ( NH4 ) 2SO4, NH4NO3 NH4 +, NO3 – Tan tốt trong nước, dễ chảy rửa . Cho amoniac công dụng với axit tương ứng
Nitrat Muối nitrat NaNO3, Ca ( NO3 ) 2, … NO3 – Tan tốt trong nước, dễ chảy rửa . Muối cacbonat MCO3 công dụng với HNO3
Urê ( NH2 ) 2CO NH4 + Chất rắn màu trắng, tan tốt trong nước
Hàm lượng N cao nhất .
Cho CO2 tính năng với NH3 ở 180 – 2000C và áp suất 200 atm .

II. Phân bón hoá học lớp 11: PHÂN LÂN

– Nguyên tố dinh dưỡng : photpho .

– Dạng ion: ion photphat (PO43-).

Xem thêm: Số 3 có ý nghĩa gì? Giải mã ý nghĩa số 3 một cách chi tiết nhất

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính khối lượng san lấp mặt bằng - Xây dựng Đăng Phát - Công ty xây dựng uy tín Bình Dương

– Tác dụng : ở thời kì sinh trưởng, thôi thúc các quy trình sinh hóa, trao đổi chất và nguồn năng lượng của thực vật. Được bón phân lân giúp cành lá rậm rạp, hạt chắc, quả củ to .
– Độ dinh dưỡng của phân lân được nhìn nhận bằng hàm lượng % P2O5 tương ứng với lượng photpho có trong thành phần của nó .
– Phân lân gồm : supephotphat và phân lân nung chảy, …
Xem thêm : Microsoft Excel 2010 Tutorials At Gcfglobal, The Complete Guide To Microsoft’S Office 2010

1. Supephotphat

– Bao gồm : supephotphat đơn và supephotphat kép
– Thành phần chính : Ca ( H2PO4 ) 2 ( canxi dihidrophotphat ) .

a) Supephotphat đơn

– Chứa khoảng chừng 14-20 % P2O5 .
– Điều chế : Cho quặng photphorit hoặc quặng apatit công dụng với axit sunfuric đặc .
– Dạng ion cây xanh đồng hoá : H2PO4 – .
– CaSO4 không tan trong nước, là phần không có ích, làm rắn đất .

b) Supephotphat kép

– Chứa khoảng chừng 40-50 % P2O5, cao hơn so với supephotphat đơn .
– Điều chế : Cho quặng photphorit hoặc quặng apatit tính năng với axit sunfuric đặc theo 2 tiến trình :
– Vì điều chế theo 2 quy trình tiến độ nên CaSO4 đã được vô hiệu, hàm lượng P2O5 sẽ cao hơn và đất trồng không bị rắn .

2. Phân lân nung chảy

– Nguyên liệu : bột quặng apatit, đá xà vân ( thành phần chính gồm magie silicat ) và than cốc .
– Quy trình : cho hỗn hợp nguyên vật liệu vào lò đứng trên 10000C. Sản phẩm nóng chảy từ lò được làm lạnh nhanh bằng nước, sau đó sấy khô và nghiền nát thành bột .
– Thành phần chính : hỗn hợp photphat và silicat của canxi và magie .
– Hàm lượng : chứa 12-14 % P2O5 .
– Thích hợp cho đất chua .
Giải thích : Các muối này không tan trong nước, đất chua có tính axit nên có năng lực hoà tan chúng .

*

Loại phân Thành phần chính Ion cây trồng đồng hoá Phương pháp điều chế Hàm lượng
Supephotphat đơn Ca ( H2PO4 ) 2 và CaSO4 H2PO4 – 14-20 %
Supephotphat kép Ca ( H2PO4 ) 2 H2PO4 – theo 2 quy trình tiến độ : 40-50 %
Lân nung chảy Hỗn hợp photphat và silicat của canxi và magie . Nung hỗn hợp bột quặng apatit, đá xà vân ( thành phần chính gồm magie silicat ) và than cốc trong lò đứng với nhiệt độ trên 10000C . 12-14 %

III. Phân bón hoá học lớp 11: Phân kali

– Nguyên tố dinh dưỡng : kali dưới dạng K + .
– Tác dụng : thôi thúc quy trình tạo đường, bột, chất xơ, chất dầu ; tăng cường sức chống rét, chống sâu bệnh và chịu hạn của cây .
– Độ dinh dưỡng được nhìn nhận qua % K2O .
– Hai muối được sử dụng nhiều để làm phân kali là KCl ( kali clorua ), K2SO4 ( kali sunfat ) .
– Tro thực vật cũng là phân kali vì chứa K2CO3 .

Mọi Người Cũng Xem   Tính cách thể hiện được đặc trưng cho người Tuổi Mậu Dần - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp

IV. Phân bón hoá học lớp 11: Một số loại phân bón khác

1. Phân hỗn hợp và phân phức hợp:

– Chứa đồng thời một số nguyên tố dinh dưỡng cơ bản .
– Phân hỗn hợp : Chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK .
Ví dụ : nitrophotka là hỗn hợp ( NH4 ) 2HPO2 và KNO3 .
Khi trộn lẫn các loại phân bón với tỉ lệ N : P. : K khác nhau ta thu được phân hỗn hợp, tuỳ theo loại đất và cây xanh .
– Phân phức tạp : hỗn hợp các chất được tạo ra đồng thời bằng tương tác hoá học các chất .
Ví dụ : amophot là hỗn hợp các muối NH4H2PO2 và ( NH4 ) 2HPO2, thu được khi cho amoniac tính năng với axit photphoric

2. Phân vi lượng

Phân vi lượng cung ứng cho cây các nguyên tố như bo, kẽm mangan, đồng, molipden, … ở dạng hợp chất .
Cây trồng chỉ cần một lượng rất nhỏ loại phân bón này để tăng năng lực kích thích quy trình sinh trưởng và trao đổi chất, tăng hiệu lực thực thi hiện hành quang hợp, …
– Các nguyên tố trên đóng vai trò như những vitamin cho thực vật .
– Phân vi lượng được đưa vào đất cùng với phân bón vô cơ hoặc phân bón hữu cơ .
Xem thêm : Khóa Học Đồ Họa Web Site, 3D Phim Quảng Cáo, Motion Graphic 2D

– Loại phân bón này chỉ có hiệu quả cho từng loại cây và từng loại đất, dùng quá lượng quy định sẽ có hại cho cây.

*

Từ những kiến thức chi tiết về phân bón hoá học lớp 11 các em đã có thêm kiến thức về phân bón, thành phần dinh dưỡng, cây trồng cần chúng trong những giai đoạn nào từ đó có thể giải thích được các kiến thức thực tế đời sống.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính

Điều hướng bài viết

Related Posts

About The Author

Add Comment