Cách tính thuế Giá trị gia tăng theo 2 phương pháp – Kế Toán YTho

3.8 / 5 – ( 5 bầu chọn )

Hướng dẫn cách tính thuế giá trị ngày càng tăng theo giải pháp khấu trừ và chiêu thức trực tiếp

I. Cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:

Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra (1) – Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 

Trong đó :

(1) Số thuế GTGT đầu ra :
Số thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT = 

Giá tính thuế

 của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra 

X 

Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đó.

Với:
* Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra các bạn xem chi tiết tại đây:
* Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đó: thì tùy vào từng loại mặt hàng/dịch vụ hay nơi tiêu thụ mà có biểu thuế suất khác nhau.* Giá tính thuế của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra các bạn xem chi tiết cụ thể tại đây : Cách xác lập giá tính thuế GTGT * Thuế suất thuế GTGT của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đó : thì tùy vào từng loại loại sản phẩm / dịch vụ hay nơi tiêu thụ mà có biểu thuế suất khác nhau .

Chi tiết các bạn xem tại đây

Lưu ý: 

Cách tách tiền thuế

: Trường hợp giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì để xác định được số tiền thuế GTGT thì các bạn tính như sau:

Thuế GTGT đầu ra = Giá giao dịch thanh toán – Giá tính thuế ( giá chưa gồm có Hóa Đơn đỏ VAT )Giá tính thuế ( giá chưa gồm có Hóa Đơn đỏ VAT ) = Giá thanh toán giao dịch / ( 1 + thuế suất )

Ví dụ

: Công ty Kế Toán YTHO ký hợp đồng bán 1 bộ máy quạt hơi nước cho công ty A với giá thanh toán (giá đã bao gồm thuế GTGT 10%) là 33 triệu

Theo pháp luật tại khoản 5 điều 12 của thông tư 219 / 2013 / TT-BTC thì :Khi lập hóa đơn bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, cơ sở kinh doanh thương mại phải ghi rõ giá cả chưa có thuế, thuế GTGT và tổng số tiền người mua phải thanh toán giao dịch .Do đó khi lập hóa đơn GTGT bán hàng, Công ty Kế Toán YTHO xác lập các chỉ tiêu trên hóa đơn GTGT như sau :Giá tính thuế ( giá chưa gồm có Hóa Đơn đỏ VAT ) = Giá giao dịch thanh toán / ( 1 + thuế suất ) = 33.000.000 / ( 1 + 10 % ) = 30.000.000

Tiền thuế GTGT đầu ra = Giá thanh toán – Giá tính thuế (giá chưa bao gồm VAT) = 33.000.000 – 30.000.000 = 3.000.000

(2) Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
* Thuế GTGT đầu vào bằng (=) tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Mọi Người Cũng Xem   3 cách gỡ phần mềm trên máy tính Windows 10,8,7 nhanh chóng, hiệu quả - https://hoasenhomes.vn

Trường hợp sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào là loại được dùng chứng từ đặc trưng ghi giá thanh toán giao dịch là giá đã có thuế GTGT như tem, vé cước vận tải, vé xổ số kiến thiết thiết kế … thì giá chưa có thuế được xác lập như sau :

Giá chưa có thuế GTGT = Giá thanh toán (tiền bán vé, bán tem…) / (1 + thuế suất)

Cách tính thuế GTGT Các tách thuế đầu vào trên vé:
Giá chưa có thuế GTGT = Giá thanh toán / (1 + thuế suất) = 35.000 / (1 + 10%) = 31.818,18
Tiền thuế GTGT đầu vào = 35.000 – 31.818,18 = 3.181,8 (làm tròn thành 3.182)

Trên đây là cách xác lập số thuế GTGT đầu vào nhưng trong công thức xác lập thuế GTGT của tất cả chúng ta là Số thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ

Số thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ = Số thuế GTGT đầu vào – Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ.

Để biết được nguyên tắc, điều kiện kèm theo khấu trừ thuế GTGT nguồn vào như thế nào thì mời các bạn xem cụ thể tại đây :

Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

=> Số thuế GTGT nguồn vào không phân phối được các nguyên tắc và điều kiện kèm theo của luật thuế GTGT sẽ là số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ .

Ví dụ: Công ty kế toán YTHO là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ “dịch vụ kế toán thuế”

Có triển khai mua 1 chiếc xe xe hơi 7 chỗ giá 2 tỷ, thuế GTGT 10 % là 200 triệu để đưa đón cán bộ công nhân viên .Xác định số thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ như sau :Theo pháp luật Điều 9 Thông tư 151 / năm trước / TT-BTC ( Sửa đổi, bổ trợ khoản 3 Điều 14 Thông tư số 219 / 2013 / TT-BTC ) về Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng đầu vào thì :Tài sản cố định và thắt chặt là xe hơi chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống ( trừ xe hơi sử dụng vào kinh doanh thương mại luân chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh thương mại du lịch, khách sạn ; xe hơi dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh thương mại xe hơi ) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng ( giá chưa có thuế GTGT ) thì số thuế GTGT nguồn vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ ” .=> Trong tổng số thuế GTGT nguồn vào là 200 triệu :+ Công ty kế toán YTHO sẽ được khấu trừ nguồn vào là 160 triệu .+ Số còn lại : 200 triệu – 160 triệu = 40 triệu sẽ không được khấu trừ thuế ( mà cộng vào nguyên giá của TSCĐ là xe xe hơi để tính khấu hao ( 2 tỷ + 40 triệu ) )

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính tiền lương bình quân 6 tháng đầu năm

II. Cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp:

1. Đối với các doanh nghiệp thông thường:

Số thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp theo giải pháp tính trực tiếp trên giá trị ngày càng tăng bằng tỷ suất % ( 1 ) X lệch giá ( 2 )Trong đó 🙁 1 ) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên lệch giá được pháp luật theo từng hoạt động giải trí như sau :– Phân phối, phân phối sản phẩm & hàng hóa : 1 % ;– Thương Mại Dịch Vụ, kiến thiết xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu : 5 % ;– Sản xuất, vận tải đường bộ, dịch vụ có gắn với sản phẩm & hàng hóa, kiến thiết xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu : 3 % ;– Hoạt động kinh doanh thương mại khác : 2 % .( 2 ) Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thực tiễn ghi trên hóa đơn bán hàng so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT gồm có các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh thương mại được hưởng .Trường hợp cơ sở kinh doanh thương mại có lệch giá bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ thuộc đối tượng người tiêu dùng không chịu thuế GTGT và lệch giá sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì không vận dụng tỷ suất ( % ) trên lệch giá so với lệch giá này .

Ví dụ: Công ty TNHH B là doanh nghiệp kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Công ty TNHH B có doanh thu phát sinh từ hoạt động bán phần mềm máy tính và dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp thì Công ty TNHH B không phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ (%) trên doanh thu từ hoạt động bán phần mềm máy tính (do phần mềm máy tính thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT) và phải kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 5% trên doanh thu từ dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp.

Cơ sở kinh doanh thương mại nhiều ngành nghề có mức tỷ suất khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng nhóm ngành nghề tương ứng với các mức tỷ suất theo pháp luật ; trường hợp người nộp thuế không xác lập được lệch giá theo từng nhóm ngành nghề hoặc trong một hợp đồng kinh doanh thương mại trọn gói gồm có các hoạt động giải trí tại nhiều nhóm tỷ suất khác nhau mà không tách được thì sẽ vận dụng mức tỷ suất cao nhất của nhóm ngành nghề mà cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại .Theo điều 13 Thông tư số 219 / 2013 / TT-BTC

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính tỷ lệ phần trăm trong Excel chi tiết, có ví dụ - https://hoasenhomes.vn

2. Đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý. 

Số thuế GTGT phải nộp theo chiêu thức tính trực tiếp trên GTGT bằng giá trị ngày càng tăng nhân với thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng vận dụng so với hoạt động giải trí mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý .Giá trị ngày càng tăng của vàng, bạc, đá quý được xác lập bằng giá thanh toán giao dịch của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ ( – ) giá giao dịch thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng .Giá giao dịch thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra là giá thực tiễn bán ghi trên hóa đơn bán vàng, bạc, đá quý, gồm có cả tiền công chế tác ( nếu có ), thuế giá trị ngày càng tăng và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng .Giá thanh toán giao dịch của vàng, bạc, đá quý mua vào được xác lập bằng giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng cho mua và bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng .

Trường hợp trong kỳ tính thuế phát sinh giá trị gia tăng âm (-) của vàng, bạc, đá quý thì được tính bù trừ vào giá trị gia tăng dương (+) của vàng, bạc, đá quý. Trường hợp không có phát sinh giá trị gia tăng dương (+) hoặc giá trị gia tăng dương (+) không đủ bù trừ giá trị gia tăng âm (-) thì được kết chuyển để trừ vào giá trị gia tăng của kỳ sau trong năm. Kết thúc năm dương lịch, giá trị gia tăng âm (-) không được kết chuyển tiếp sang năm sau

Theo Khoản 4 Điều 3 Thông tư 119 / năm trước / TT-BTC3. Đối với hộ, cá thể kinh doanh thương mại nộp thuế GTGT theo chiêu thức khoán, cơ quan thuế xác lập lệch giá, thuế GTGT phải nộp theo tỷ suất % trên lệch giá của hộ khoán theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều này địa thế căn cứ vào tài liệu, số liệu khai thuế của hộ khoán, cơ sở tài liệu của cơ quan thuế, hiệu quả tìm hiểu lệch giá thực tiễn và quan điểm của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường .Trường hợp hộ, cá thể nộp thuế theo giải pháp khoán kinh doanh thương mại nhiều ngành nghề thì cơ quan thuế xác lập số thuế phải nộp theo tỷ suất của hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chính .

Related Posts

About The Author

Add Comment