Cách xác định giá đất để tính bồi thường thu hồi đất mới nhất

Cách xác định giá đất để tính bồi thường thu hồi đất mới nhất năm 2021. Giá đất năm 2020 tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi bồi thường.

Trong quy trình quản trị đất đai, Nhà nước trao quyền hoặc công nhận quyền sử dụng đất cho các hộ mái ấm gia đình, cá thể, cơ quan tổ chức triển khai để sử dụng đất được hiệu suất cao. Vì là nguồn tài nguyên vương quốc, nên khi phát sinh những trường hợp cần sử dụng đến nguồn tài nguyên này như thiết kế xây dựng địa thế căn cứ quân sự chiến lược, thiết kế xây dựng các khu công trình giao thông vận tải, khu công nghiệp … để ship hàng mục tiêu tăng trưởng kinh tế tài chính, bảo mật an ninh quốc phòng … Nhà nước sẽ triển khai việc tịch thu đất. Tuy nhiên, khi Nhà nước tịch thu đất thì người chịu ảnh hưởng tác động nhiều nhất từ hoạt động giải trí tịch thu đất là những người đang trực tiếp sử dụng, sinh sống, khai thác quyền lợi từ mảnh đất bị tịch thu. Chính thế cho nên, mà trên trong thực tiễn, khi có sự kiện tịch thu đất thì câu hỏi mà nhiều dân cư có đất bị tịch thu thường vướng mắc là họ có được đền bù hay không và địa thế căn cứ để xác lập giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước tịch thu đất sẽ được xác lập như thế nào.

Dưới đây là bài phân tích mới nhất của Luật Dương Gia về cách xác định giá đất để tính bồi thường thu hồi đất theo quy định mới nhất năm 2021. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến trường hợp này hoặc các vấn đề pháp luật đất đai khác, vui lòng liên hệ: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Hiện nay, so với lao lý về giá đất và cách xác lập giá đất để bồi thường khi Nhà nước tịch thu đất được lao lý đơn cử tại Luật đất đai năm 2013, Nghị định 44/2014 / NĐ-CP. Cụ thể như sau :

1. Thu hồi đất và các trường hợp được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Về khái niệm “ tịch thu đất ”, lúc bấy giờ địa thế căn cứ theo lao lý tại khoản 11 Điều 3 Luật đất đai năm 2013 thì “ tịch thu đất ” được hiểu là việc Nhà nước quyết định hành động thu lại ( “ lấy lại ” ) quyền sử dụng đất so với phần diện tích quy hoạnh đất thuộc diện tịch thu từ người sử dụng đất. Người sử dụng đất có đất bị tịch thu được xác lập là người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc người sử dụng đất nhưng có hành vi vi phạm pháp lý đất đai. Khi Nhà nước triển khai việc tịch thu đất từ người sử dụng đất thì phải xem xét nội dung về yếu tố bồi thường, trong đó sẽ gồm có việc bồi thường về đất, bồi thường ngân sách góp vốn đầu tư vào đất còn lại hoặc bồi thường về gia tài trên đất. Trong đó : Bồi thường về đất, theo lao lý tại khoản 12 Điều 3 Luật đất đai năm 2013 được hiểu là việc Nhà nước trả lại cho người sử dụng đất một khoản tiền hoặc một phần giá trị quyền sử dụng đất so với phần diện tích quy hoạnh đất bị tịch thu đất. Về nguyên tắc, địa thế căn cứ theo pháp luật tại Điều 74, 75, 82 Luật đất đai năm 2013, khi triển khai việc tịch thu đất, Nhà nước chỉ bồi thường nếu người sử dụng đất cung ứng được các điều kiện kèm theo để được bồi thường theo pháp luật tại Điều 75 Luật đất đai năm 2013, và không thuộc các trường hợp được lao lý tại Điều 82 Luật đất đai năm 2013. Đối với các trường hợp được bồi thường về đất thì người sử dụng đất sẽ được bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục tiêu sử dụng với loại đất bị tịch thu. Nếu không có đất để tịch thu thì người sử dụng đất sẽ được bồi thường bằng tiền.

2. Giá đất và cách xác định giá đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Như đã nghiên cứu và phân tích, khi người sử dụng đất có đất bị tịch thu trọn vẹn phân phối điều kiện kèm theo để được bồi thường về đất khi Nhà nước tịch thu đất nhưng quỹ đất hạn hẹp nên không có đất để bồi thường, thì trường hợp này, người sử dụng đất sẽ được bồi thường bằng tiền. Số tiền được bồi thường sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất đơn cử của loại đất tịch thu do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động tại thời gian quyết định hành động tịch thu đất ( khoản 2 Điều 74 Luật đất đai năm 2013 ) .

Xem thêm: Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất

Trên cơ sở lao lý tại khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước tịch thu đất thì hoàn toàn có thể xác lập giá đất để làm địa thế căn cứ bồi thường khi Nhà nước tịch thu đất được xác lập là giá đất đơn cử. Vậy giá đất đơn cử được xác lập như thế nào ?

  • Về khái niệm “giá đất cụ thể”:

Trước hết, “ giá đất ”, theo pháp luật tại khoản 19, 20 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 được hiểu là giá trị ( được tính bằng tiền ) của quyền sử dụng đất được tính trên một đơn vị chức năng diện tích quy hoạnh đất đơn cử, được xác lập trong một thời hạn sử dụng đất xác lập. Việc quyết định hành động về giá đất là một trong những nội dung biểu lộ quyền của đại diện thay mặt chủ sở hữu về đất đai của Nhà nước. Còn về khái niệm “ giá đất đơn cử ” ? Mặc dù có lao lý về khái niệm giá đất như đã xác lập ở trên, nhưng trong lao lý của Luật đất đai năm 2013, và các văn bản hướng dẫn có tương quan không pháp luật đơn cử về khái niệm “ giá đất đơn cử ”. Tuy nhiên, trên cơ sở xem xét pháp luật tại Điều 18, Điều 114 Luật đất đai năm 2013, Điều 15 Nghị định 44/2014 / NĐ-CP, hoàn toàn có thể hiểu, giá đất đơn cử được hiểu là giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành trên cơ sở xem xét nguyên tắc định giá đất, vận dụng phương pháp định giá đất, thực thi tổng hợp, nghiên cứu và phân tích các thông tin về giá đất trên thị trường, về các thửa đất, để nhằm mục đích vận dụng làm địa thế căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền bồi thường hoặc giá trị quyền sử dụng đất trong một số ít trường hợp đơn cử. Trong đó, các trường hợp đơn cử mà sử dụng “ giá đất đơn cử ” làm địa thế căn cứ tính lúc bấy giờ được xác lập theo lao lý tại khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013, khoản 3 Điều 20 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP, Điều 43 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 27 Điều 2 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP. Trong đó, tại điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013, đã chứng minh và khẳng định rõ hơn về vai trò của giá đất đơn cử trong việc làm địa thế căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước tịch thu đất.

  • Cách xác định giá đất cụ thể – giá đất dùng để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Căn cứ xác định giá đất cụ thể:

Giá đất đơn cử, địa thế căn cứ theo pháp luật tại Điều 112, Khoản 3 Điều 114 Luật đất đai năm 2013, Điều 15 Nghị định 44/2014 / NĐ-CP, sẽ được xác lập trên cơ sở các yếu tố sau : Một là, dựa trên nguyên tắc định giá đất. Cũng như việc tạo lập khung giá đất, bảng giá đất, thì khi thiết kế xây dựng và tạo lập giá đất đơn cử thì cơ quan quản trị về đất đai cấp tỉnh giúp sức Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác lập giá đất đơn cử trên cơ sở định giá đất bảo vệ những nguyên tắc nhất định như :

Mọi Người Cũng Xem   Cách lưu mật khẩu Gmail trên máy tính

Xem thêm: Điều kiện, trình tự thủ tục thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất mới nhất năm 2022

– Việc định giá đất phải tương thích với mục tiêu sử dụng đất của loại đất định giá tại thời gian định giá. – Định giá đất có xem xét đến thời hạn sử dụng đất so với loại đất được định giá. – Phù hợp với giá đất trên thị trường. Trong đó, giá đất trên thị trường là giá đất thông dụng trên thị trường chuyển nhượng ủy quyền, thanh toán giao dịch bất động sản của loại đất có cùng mục tiêu sử dụng đã tham gia giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất ; giá đất tích lũy từ việc sử dụng đất hoặc giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất. – Đảm bảo các thửa đất liền kề mà được sử dụng vào cùng một mục tiêu sử dụng, có năng lực sinh lợi, tạo ra thu nhập từ việc khai thác, sử dụng đất trong cùng một thời gian sẽ có mức giá ngang nhau, không có sự chênh lệch. Hai là, dựa trên phương pháp định giá đất, Việc xác lập giá đất đơn cử còn phải được dựa trên các phương pháp định giá đất được lao lý tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 4 Nghị định 44/2014 / NĐ-CP, đơn cử gồm : – Phương pháp so sánh trực tiếp : Phương pháp này là phương pháp định giá đất trên cơ sở nghiên cứu và phân tích, và so sánh một cách trực tiếp mức giá của các thửa đất trống đã chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất có đặc thù tương tự như nhau về mục tiêu sử dụng, về năng lực sinh lợi, về vị trí, diện tích quy hoạnh, hình thể mảnh đất, hay các điều kiện kèm theo về kiến trúc, cũng như tính pháp lý về quyền sử dụng đất .

Xem thêm: Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất

Phương pháp so sánh trực tiếp này sẽ được vận dụng để định giá đất so với trường hợp trên thị trường bất động sản có các thửa đất so sánh đã chuyển nhượng ủy quyền trên thị trường, hoặc đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất. – Phương pháp chiết trừ : Đây là chiêu thức mà khi định giá đất vận dụng so với các thửa đất có gia tài gắn liền với đất thì sẽ không tính đến phần giá trị gia tài, khu công trình kiến thiết xây dựng trên đất trong tổng giá trị bất động sản ( gồm có giá trị đất và giá trị gia tài gắn liền với đất ). Theo đó : Giá đất được sau khi được định giá = Tổng giá trị bất động sản – Giá trị gia tài, khu công trình thiết kế xây dựng trên đất. – Phương pháp tích lũy : Đây là phương pháp định giá đất được vận dụng so với các thửa đất đã xác lập đơn cử về thu nhập và ngân sách từ việc sử dụng đất. Với chiêu thức này sẽ xác lập theo cách tính như sau : Giá trị của thửa đất cần định giá = Thu nhập ròng trung bình một năm / ( chia cho ) Lãi suất tiền gửi tiết kiệm chi phí trung bình một năm. Trong đó :

Xem thêm: Thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

+ Thu nhập ròng trung bình một năm là mức thu nhập ròng thu được trung bình một năm trên một đơn vị chức năng diện tích quy hoạnh đất, và được xác lập theo công thức : Thu nhập ròng trung bình một năm = thu nhập trung bình một năm – giá thành trung bình một năm. + Còn lãi suất vay tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí trung bình một năm được xác lập trung bình lãi suất vay tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí của loại tiền gửi VNĐ kỳ hạn 12 tháng tại Ngân hàng thương mại nhà nước có mức lãi suất vay tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí cao nhất trên địa phận tỉnh nơi định giá đất trong vòng 01 năm tính đến thời gian định giá đất. – Phương pháp thặng dư : Phương pháp này là phương pháp định giá đất vận dụng cho loại đất có tiềm năng tăng trưởng theo nội nội dung quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch kiến thiết xây dựng và được phép chuyển mục tiêu sử dụng đất và được tính bằng cách : trừ tổng ngân sách ước tính ra khỏi tổng doanh thu tăng trưởng giải định của bất động sản. Ba là, dựa trên nội dung báo cáo giải trình hiệu quả tổng hợp, thông tin về thửa đất trong đối sánh tương quan so sánh với giá đất thị trường.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện để xác định giá đất cụ thể

Căn cứ theo lao lý tại Điều 16 Nghị định 44/2014 / NĐ-CP, Thông tư 36/2014 / TT-BTNMT, Thông tư liên tịch 87/2016 / TTLT-BTC-BTNMT, thủ tục triển khai xác lập giá đất đơn cử được xác lập như sau : – Trước khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động về giá đất đơn cử, quản trị Ủy ban nhân dân dân tỉnh sẽ phân công cho các Cơ quan quản trị về đất đai cấp tỉnh thực thi các việc làm để xác lập giá đất đơn cử. Trong đó, cơ quan quản trị về đất đai cấp tỉnh ( Sở Tài nguyên và thiên nhiên và môi trường ) sẽ thực thi các nội dung như : Xác định mục tiêu định giá đất đơn cử ; tìm hiểu, tích lũy thông tin về giá đất trong cơ sở tài liệu đất đai, giá đất trên thị trường cũng như vận dụng phương pháp định giá đất đơn cử ; thiết kế xây dựng giải pháp về giá đất đơn cử để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .

Xem thêm: Đất bãi bồi ven sông, ven biển là gì? Thu hồi có được đền bù không?

– Trong quy trình thực thi việc xác lập giá đất, cơ quan quản trị đất đai cấp tỉnh ( Sở Tài nguyên và thiên nhiên và môi trường ) có quyền được thuê có tổ chức triển khai có chứng năng tư vấn giá đất để tư vấn xác lập giá đất đơn cử trong trường hợp thiết yếu. Việc lựa chọn tổ chức triển khai có tính năng tư vấn xác lập giá đất đơn cử triển khai theo lao lý về đấu thầu. – Căn cứ theo hiệu quả tư vấn xác lập giá đất, Sở tài nguyên môi trường tự nhiên sẽ lập hồ sơ trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét. Hồ sơ thẩm định và đánh giá giải pháp giá đất gồm có :

+ Văn bản đề nghị thẩm định phương án giá đất.

+ Văn bản dự thảo về giá đất, Tờ trình về giải pháp giá đất. báo cáo giải trình thuyết minh kiến thiết xây dựng giải pháp. + Văn bản tổng hợp quan điểm tham gia của các cơ quan chuyên ngành có tương quan. + Văn bản, tài liệu khác tương quan đến việc định giá đất. – Hội đồng thẩm định giá đất triển khai tổ chức triển khai các phiên họp, thực thi việc thẩm định giá so với giải pháp giá đất. Trong quy trình đánh giá và thẩm định giải pháp giá đất, theo nhu yếu của Hội đồng đánh giá và thẩm định thì đại diện thay mặt Sở Tài nguyên và môi trường tự nhiên, Tổ chức có công dụng tư vấn xác lập giá đất được thuê ( nếu có ) có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình trước Hội đồng về giải pháp giá đất. Thời hạn thẩm định và đánh giá giải pháp giá đất tối đa không quá 05 ngày thao tác kể từ ngày Hội đồng thẩm định và đánh giá nhận được hồ sơ từ Sở tài nguyên và môi trường tự nhiên, trường hợp phức tạp thì hoàn toàn có thể lê dài nhưng tối đa không quá 05 ngày thao tác .

Xem thêm: Các nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà Nước thu hồi đất

Sau khi triển khai việc thẩm định và đánh giá thì Hội đồng thẩm định và đánh giá phải lập văn bản thông tin tác dụng đánh giá và thẩm định giải pháp giá đất. – Sau khi có tác dụng thẩm định giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất thì trong thời hạn 03 ngày thao tác, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn thành xong hồ sơ giải pháp pháp luật về giá đất đơn cử, trình lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ xác lập giá đất đơn cử được trình lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ gồm có : + Dự thảo và tờ trình về giải pháp giá đất đơn cử + Báo cáo thuyết minh về nội dung kiến thiết xây dựng giải pháp giá đất đơn cử. + Văn bản đánh giá và thẩm định giải pháp giá đất. – Sau khi nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi nhận được hồ sơ sẽ ra quyết định hành động giá đất đơn cử.

Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Hạn Chết Trong Tử Vi Có Thể Luận Đoán Hạn Chết? Công Thức Tính Hạn Chết

Như vậy, qua quá trình phân tích ở trên, “Giá đất cụ thể” – được ban hành bởi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là một trong những căn cứ quan trọng để làm căn cứ bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Mỗi một địa phương, tùy vào từng thời điểm xác định giá đất, cũng như loại đất và giá cả thị trường, mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của địa phương đó sẽ ban hành “Giá đất cụ thể khác nhau”. Tuy nhiên, dù ở địa phương nào, dù thời điểm nào thì việc xác định “giá đất cụ thể” cũng phải đáp ứng các nguyên tắc và được thực hiện theo phương pháp, trình tự, thủ tục nhất định theo quy định của pháp luật đất đai.

4. Xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng khi bị thu hồi đất

Tóm tắt câu hỏi:

Xem thêm: Trưng dụng đất là gì? Phân biệt giữa thu hồi đất và trưng dụng đất?

Tôi công tác làm việc tại Công ty than Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Thành Phố Lạng Sơn. Do là mỏ khai thác lộ thiên nên cần rất nhiều đất để sử dụng làm khai trường sản xuất và bãi đổ thải. Hiện Công ty tôi đang phối hợp cùng Trung tâm tăng trưởng quỹ đất của huyện thực thi dự án Bất Động Sản bồi thường giải phóng mặt bằng với tổng diện tích quy hoạnh là 250 ha. Kinh phí để chi trả cho các hộ bị tịch thu đất và ngân sách tổ chức triển khai thực thi ( kinh phí đầu tư 2 % ) do Chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản là Công ty chúng tôi ứng trước, sau đó bù trừ vào tiền thuê đất hàng năm. Tôi xin Luật Dương gia giải đáp giúp một số ít vướng mắc như sau : 1. Việc Công ty chúng tôi trực tiếp chi trả kinh phí đầu tư cho người bị tịch thu đất ( phiếu chi do gia đình Công ty ký ) có sai lao lý của pháp lý hay không ? Hay phải chuyển kinh phí đầu tư vào thông tin tài khoản của Trung tâm tăng trưởng quỹ đất của huyện để Trung tâm chi trả cho người bị tịch thu đất, nếu phải chuyển thì địa thế căn cứ trên lao lý nào ? 2. Kinh phí trích đo map địa chính để thực thi công tác làm việc bồi thường giải phóng mặt bằng có được sử dụng nguồn từ kinh phí đầu tư 2 % không ( do tôi thấy trong Thông tư 74/2015 / TT-BTC có lao lý nội dung chi gồm có “ đo đạc xác lập diện tích quy hoạnh đất ” ) ? Kính mong sớm nhận được giải đáp của Luật Dương Gia. Xin trân trọng cảm ơn ?

Luật sư tư vấn:

1. Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất so với diện tích quy hoạnh đất tịch thu cho người sử dụng đất. Theo Luật Đất đai năm 2013, yếu tố bồi thường do giải phóng mặt phẳng sẽ được nhà nước bồi thường cho chủ sở hữu ( người thay mặt đứng tên ) trên Giấy ghi nhận Quyền sử dụng đất. Việc giải quyết và xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt phẳng được lao lý tại Điều 13 Nghị định 46/2014 / NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Và được hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 77/2014 / TT-BTC về Xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt phẳng. Theo đó, trường hợp được ứng trước là người được Nhà nước cho thuê đất tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt phẳng theo giải pháp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được trừ số tiền đã ứng trước vào tiền thuê đất phải nộp theo giải pháp được phê duyệt. Công ty bạn nếu thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo trên thì phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nếu không số tiền bồi thường phải chuyển kinh phí đầu tư vào thông tin tài khoản của Trung tâm tăng trưởng quỹ đất của huyện để Trung tâm chi trả cho người bị tịch thu đất. 2. Kinh phí trích đo map địa chính để triển khai công tác làm việc bồi thường giải phóng mặt bằng Khi bạn lập Tổng mức góp vốn đầu tư hay dự trù thì đều có ngân sách bồi thường, tương hỗ và tái đinh cư ( giải phóng mặt bằng ). Ngân sách chi tiêu cho giải phóng mặt bằng gồm 02 khoản mục : – Kinh phí bồi thường Bồi thường, tương hỗ và tái định cư ( giải phóng mặt bằng ), trong đó gồm có 2 % là kinh phí đầu tư tổ chức triển khai thực thi giải phóng mặt bằng ( 2 % là ngân sách mà tổ chức triển khai làm trách nhiệm giải phóng mặt bằng được hưởng, đơn cử là ban bồi thường hoặc Trung tâm tăng trưởng quỹ đất ). – Kinh phí lập map trích lục, trích đo địa chính, cắm mốc ranh giải phóng mặt bằng, lập bản vẽ quy hoạch điểm điểm sử dụng đất … tùy vào nhu yếu của Chủ góp vốn đầu tư và quy mô của dự án Bất Động Sản. Khoản chi này được lập dự trù riêng với nhà thầu ( thường thì Trung tâm Phát triển quỹ đất hoặc VP ĐK quyền sử dụng đất hoàn toàn có thể làm luôn ). Khoản mục này không gồm có trong 2 % kinh phí đầu tư tổ chức triển khai giải phóng mặt bằng Nội dung chi tổ chức triển khai thực thi bồi thường, tương hỗ, tái định cư pháp luật tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 74/2015 / TT-BTC. Kinh phí trích đo map địa chính để triển khai công tác làm việc bồi thường giải phóng mặt bằng không phải là khoản đo đạc xác lập diện tích quy hoạnh đất theo điểm b nêu trên. Bạn chỉ cần triển khai dự án Bất Động Sản theo hướng sau : – Sau khi làm các thủ tục về góp vốn đầu tư tại địa phương, địa phương sẽ ra mắt bạn liên hệ với Sở / phòng TNMT ; rồi xây dựng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc giao cho TTPTQĐ, đồng thời với việc bạn thuê lập map / vẽ trích lục, trích đo địa chính để làm cơ sở xác lập khoanh vùng phạm vi, đất mà bạn cần lấy cấp thẩm quyền xem xét so sánh với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà phê duyêt. – Sau khi phê duyệt xong đến công tác làm việc tiến hành GPMB. Chủ góp vốn đầu tư chỉ phối hợp để Đơn vị làm trách nhiệm GPMB lâp, trình phê duyệt Phương án cho cấp thẩm quyền phê duyệt. Sau đó làm tục chuyển tiền theo Quyết định của cấp thẩm quyền theo đề xuất của Đơn vị làm trách nhiệm giải phóng mặt bằng ( số tiền này đã có 2 % ). Chờ và nhận chuyển giao mặt phẳng, thực thi là các thủ tục thuê đất, cấp giấy CNQSDĐ tại cơ quan có công dụng. Về mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và sử dụng phí đo đạc, lập map địa chính trên địa phận tỉnh TP Lạng Sơn bạn hoàn toàn có thể địa thế căn cứ vào Quyết định 07/2015 / QĐ-UBND để triển khai thủ tục.

5. Đất không có trong sổ đỏ có được bồi thường khi thu hồi không?

Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư. Ông A được Uỷ ban nhân dân cấp đất đồi ( đất trồng cây nhiều năm ) làm nhà ở từ năm 1991, thử đất giao cách mép đường cái 10 m, sau đó ông A san ủi tôn tạo mặt phẳng làm nhà xưởng trên phần đất đó. Đến năm 2007 ông A bán lại cho mái ấm gia đình tôi. Đến năm 2013 mái ấm gia đình tôi được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, khoanh vùng phạm vi cấp giấy cách tim đường quốc lộ 15 m ( mái ấm gia đình tôi phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính chuyển mục tiêu sử dụng đất 100 % ). Năm 2017 Ủy ban nhân dân xã tịch thu đất để làm đường. Vậy cho tôi hỏi phần đất ngoài khoanh vùng phạm vi được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( đất trước mặt nhà tôi, lúc bấy giờ đang là sân nhà ) có được bồi thường không. Xin cảm ơn luật sư. ?

Luật sư tư vấn:

Bạn nêu ông A được Uỷ ban nhân dân cấp đất đồi ( đất trồng cây nhiều năm ) làm nhà ở từ năm 1991, thử đất giao cách mép đường cái 10 m, sau đó ông A san ủi tôn tạo mặt phẳng làm nhà xưởng trên phần đất đó. Đến năm 2007 ông A bán lại cho mái ấm gia đình tôi. Đến năm 2013 mái ấm gia đình tôi được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, khoanh vùng phạm vi cấp giấy cách tim đường quốc lộ 15 m ( mái ấm gia đình tôi phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính chuyển mục tiêu sử dụng đất 100 % ). Năm 2017 Ủy ban nhân dân xã tịch thu đất để làm đường. Trong trường hợp này, khi nhà nước tịch thu đất để làm đường, để xem xét mái ấm gia đình bạn có phân phối điều kiện kèm theo được bồi thường về đất khi nhà nước tịch thu đất hay không thì cần phải địa thế căn cứ vào các pháp luật sau : Theo Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai 2013 pháp luật về điều kiện kèm theo được bồi thường về đất khi Nhà nước tịch thu đất vì mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vì quyền lợi vương quốc, công cộng. Như vậy, theo lao lý trên để được bồi thường về đất khi nhà nước tịch thu đất vì mục tiêu quốc phòng bảo mật an ninh ; tăng trưởng kinh tế-xã hội vì quyền lợi vương quốc, công cộng thì hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất không phải là đất thuê hàng năm, có giấy ghi nhận hoặc đủ điều kiện kèm theo để được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất được lao lý tại : + Điều 100 Luật đất đai 2013 lao lý về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư đang sử dụng đất có sách vở về quyền sử dụng đất. + Điều 101 Luật đất đai 2013 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất mà không có sách vở về quyền sử dụng đất ; Theo đó, hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất không có các sách vở về đất nhưng đã sử dụng không thay đổi trước ngày 01/7/2004 và không có vi phạm pháp lý về đất đai, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp, tương thích với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết cụ thể kiến thiết xây dựng đô thị, quy hoạch thiết kế xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt so với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy ghi nhận. Mặt khác, theo pháp luật của Nghị định 01/2017 / NĐ-CP thì trường hợp người sử dụng đất sử dụng đất do nhận chuyển nhượng ủy quyền, khuyến mãi cho trước ngày 01/01/2008 hoặc từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 mà có sách vở về quyền sử dụng đất theo lao lý của Điều 100 Luật Đất đai 2013. Ở đây, bạn trình diễn phần đất trước mặt nhà bạn, lúc bấy giờ đang là sân nhà và không được ghi trong giấy ghi nhận quyền sử dụng đất. Và nhà bạn mua mảnh đất này từ năm 2007, khi cấp giấy ghi nhận đã trừ phần đất này ra. Trong trường hợp này, nếu phần đất của mái ấm gia đình bạn sử dụng không nằm trong giấy ghi nhận từ năm 2007, mà không có sách vở theo Điều 100 Luật Đất đai 2013 và không phải do chuyển nhượng ủy quyền, Tặng Kèm cho thì không đủ điều kiện kèm theo để được bồi thường khi nhà nước tịch thu đất.

Mọi Người Cũng Xem   Lãi suất vay thấu chi ngân hàng BIDV Tháng 3/2022

6. Bồi thường đất bị thu hồi cho nhiều gia đình cùng chung hộ khẩu?

Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư. Tôi muốn luật sư tư vấn về luật đất đai. Tôi ở xã Nhơn Hội, tp. Quy Nhơn, tỉnh Tỉnh Bình Định. Gia đình tôi nằm trong khu tịch thu. Tại địa phương có chủ trương tương hỗ mỗi cặp vợ chồng sống cùng với chủ hộ sẽ được 1 lô đất khi tái định cư. Anh trai tôi đã chuyển hộ khẩu về bên nhà vợ và nhập về năm năm ngoái. Đến khi tịch thu 12/2016 bên dự án Bất Động Sản giải phóng mặt phẳng không cấp cho anh trai tôi lô đất và được vấn đáp là “ chuyển hộ khẩu qua lại trước năm năm ngoái ” sẽ không được cấp. Cơ quan bồi thường vấn đáp vậy đúng không. Nếu khiếu kiện tôi phải làm thế nào ?

Luật sư tư vấn:

Theo Luật đất đai 2013, bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất so với diện tích quy hoạnh đất tịch thu cho người sử dụng đất. Do đó, khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tịch thu đất thì việc triển khai bồi thường về đất sẽ dựa trên diện tích quy hoạnh đất bị tịch thu, trường hợp sổ hộ khẩu của mái ấm gia đình bạn có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất thì được bồi thường theo lao lý tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 47/2014 / NĐ-CP. Theo đó, pháp lý có pháp luật về yếu tố bồi thường đất khi Nhà nước tịch thu đất ở so với trường hợp trong hộ mái ấm gia đình mà có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở tịch thu nếu đủ điều kiện kèm theo để tách thành từng hộ mái ấm gia đình riêng theo pháp luật của pháp lý về cư trú hoặc có nhiều hộ mái ấm gia đình có chung quyền sử dụng một ( 01 ) thửa đất ở tịch thu thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh địa thế căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình hình thực tiễn tại địa phương quyết định hành động mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ mái ấm gia đình.

Theo thông tin bạn cung cấp thì gia đình bạn ở xã Nhơn Hội, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thuộc diện thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Anh trai bạn đã chuyển hộ khẩu về bên nhà vợ và nhập về gia đình bạn năm 2015. Đến khi thu hồi đất hồi tháng 12/2016 thì bên dự án giải phóng mặt bằng không cấp cho anh trai bạn 01 lô đất và trả lời rằng chuyển hộ khẩu qua lại trước năm 2015 thì sẽ không được cấp.

Về yếu tố bồi thường đất cho hộ mái ấm gia đình, theo lao lý tại Khoản 2 Điều 42 Quyết định số 37/2015 / QĐ-UBND. Theo đó, so với các hộ mái ấm gia đình bị tịch thu hàng loạt diện tích quy hoạnh đất đang ở đủ điều kiện kèm theo bồi thường về đất ở theo lao lý tại Quyết định 37/2015 / QĐ-UBND mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng trong thực tiễn cùng chung sống trên một thửa đất ở tịch thu nếu đủ điều kiện kèm theo để tách thành từng hộ mái ấm gia đình riêng theo pháp luật của pháp lý về cư trú hoặc có nhiều hộ mái ấm gia đình có chung quyền sử dụng một ( 01 ) thửa đất ở tịch thu, nếu không có chỗ ở nào khác trên địa phận xã, phường, thị xã nơi có đất ở bị tịch thu và có như cầu về đất ở thì mỗi cặp vợ chồng tăng thêm ( trừ cặp vợ chồng thay mặt đứng tên chủ hộ đã được sắp xếp 01 lô đất ở theo lao lý tại khoản 1 Điều 42 Quyết định 37/2015 / QĐ-UBND ) được sắp xếp thêm 01 lô đất ở tại khi tái định cư có thu tiền sử dụng đất. Theo pháp luật tại Quyết định 37/2015 / QĐ-UBND thì không lao lý so với trường hợp chuyển hộ khẩu qua lại trước năm năm ngoái thì sẽ không được cấp đất ở tại khu tái định cư có thu tiền sử dụng đất. Như vậy, vợ chồng anh trai bạn đã nhập khẩu về ở với gia định bạn từ năm năm ngoái nếu gia định bạn đủ điều kiện kèm theo để được bồi thường về đất theo pháp luật tại Điều 5 Quyết định 37/2015 / QĐ-UBND thì vợ chồng anh trai bạn vẫn đủ điều kiện kèm theo để được sắp xếp thêm 01 lô đất ở tại khu tái định cư có thu tiền sử dụng đất.

Related Posts

About The Author

Add Comment