DDP là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết theo Incoterms 2020

DDP LÀ GÌ?

DDP (viết tắt bởi cụm từ: Delivered Duty Paid, nghĩa là: Giao đã trả thuế) là thuật ngữ trong thương mại quốc tế quy định cụ thể các nghĩa vụ, chi phí và rủi ro tương ứng liên quan đến việc chuyển giao hàng hóa từ người bán sang người mua theo tiêu chuẩn Incoterms do Phòng Thương mại Quốc tế (International Chamber of Commerce – ICC) công bố.

Theo điều kiện DDP, người bán chịu trách nhiệm Giao hàng đã thông quan nhập khẩu, có nghĩa là người bán giao hàng khi đã thông quan nhập khẩu cho hàng hóa, đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải và sẵn sàng để đỡ tại nơi đến quy định. Người bán chịu mọi rủi ro liên quan để đưa hàng hóa đến nơi quy định.

DDP được sử dụng cho mọi phương pháp vận tải đường bộ và hoàn toàn có thể sử dụng khi có nhiều phương tiện đi lại vận tải đường bộ tham gia .

Để hiểu thêm Incoterm là gì và những điều quan trọng cần biết, bạn có thể xem thêm tại đây.

ddp incoterms 2020 - delivery duty paid

Điều kiện DDP – Incoterms 2020

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỀU KIỆN DDP – INCOTERMS 2020

1. Về phương thức vận tải: Điều kiện này sẽ được sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều – phương tiện vận tải tham gia.

2. Chuyển giao hàng hóa và rủi ro (DDP – Delivered Duty Paid): Giao hàng đã thông quan nhập khẩu có nghĩa là người bán giao hàng khi đã thông quan nhập khẩu cho hàng hỏa, đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải và sẵn sàng để đỡ tại nơi đến quy định. Người bán chịu mọi rủi ro liên quan để đưa hàng hóa đến nơi quy định.

Các bên nên lao lý càng rõ ràng càng tốt về khu vực vì thứ nhất, rủi ro đáng tiếc về mất mát hay hư hỏng sản phẩm & hàng hóa chuyển sang cho người mua tại điểm giao hàng, thế nên tốt nhất là hai bên nên pháp luật càng rõ càng tốt khu vực giao hàng thuộc nơi giao hàng. Thứ hai, người bán chịu mọi ngân sách để đưa hàng đến điểm giao hàng, gồm có cả thông quan nhập khẩu, tức là đây cũng đồng thời là điểm chuyển giao ngân sách từ người bán sang người mua. Cuối cùng, khu vực này là nơi mà người bán phải ký kết hợp đồng vận tải để đưa được hàng đến đó. Nếu xảy ra yếu tố gì với sản phẩm & hàng hóa trước khi hàng tới điểm giao hàng, mọi tôn thất sẽ do người bán chịu. Ví dụ người bán sẽ phải chịu tổng thể các loại phí phát sinh mà người luân chuyển thu trong quy trình vận tải đường bộ. Người bán được khuyên nên ký hợp đồng vận tải đến đúng khu vực đó .

3. Chú ý dành cho người xuất khẩu: Người xuất khẩu sẽ chịu nghĩa vụ ở mức cao nhất khi sử dụng điều kiện DDP trong giao dịch mua bán, không chỉ chịu nghĩa vụ vận chuyển hàng hóa đến địa điểm giao hàng mà người bán còn phải thông quan và nộp thuế nhập khẩu hay thuế VAT và bất kì loại thuế nào khác phải nộp khi làm thủ tục nhập khẩu trừ khi hai bên có quy định khác. Người bán nên chú ý đến mục 5 dưới đây đề cân nhắc xem có sử dụng điều kiện DDP hay không.

4. Chi phí dỡ hàng tại nơi đến chỉ định: Nếu trong hợp đồng chuyên chở mà người bán đã ký kết có bao gồm chi phí dỡ hàng tại nơi đến chỉ định thì người bán sẽ phải chi trả cho chi phí này, trừ khi hai bên đã có thỏa thuận trước về việc người bán sẽ được người hoàn trả chi phí này.

5. Nghĩa vụ thông quan xuất khẩu/nhập khẩu: Như đã nhắc tới ở mục 3, điều kiện DDP yêu cầu người bán phải thông quan xuất khẩu, nếu cần, cũng đồng thời là phải thông quan nhập khẩu và trả bất kỳ loại phí và thuế nhập khẩu nào để hoàn tất các thủ tục hải quan tại nước nhập khẩu. Nếu người bán cảm thấy khó khăn trong việc tổ chức thông quan nhập khẩu cho lô hàng, và cảm thấy người mua có khả năng và thuận lợi hơn mình trong việc làm thủ tục hải quan nhập khẩu thì người bán nên cân nhắc sử dụng điếu kiện DAP hoặc DPU, theo đó thì người bán vẫn phải đưa hàng hóa đến điểm giao hàng nhưng sẽ không phải làm các thủ tục nhập khẩu.

CÁCH THỂ HIỆN INCOTERM DDP TRÊN HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

Cách thể hiện điều kiện DDP trên hợp đồng ngoại thương: DDP [nơi đến quy định] Incoterms 2020

Ví dụ:
DDP 123 Longbeach Blvd, Longbeach, United States Incoterms 2020

ddp incoterm 2020

Cách thể hiện điều kiện Incoterm DDP trên hợp đồng

NGHĨA VỤ GIỮA NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA

A. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN (Seller):

A1. Nghĩa vụ chung của người bán

Người bán phải phân phối sản phẩm & hàng hóa và hóa đơn thương mại tương thích với hợp đồng mua và bán và bất kỳ dẫn chứng tương thích mà hoàn toàn có thể được đề cập đến trong hợp đồng . Bất kỳ chứng từ nào cung ứng bởi người bán đều hoàn toàn có thể ở dạng chứng từ giấy truyền thống lịch sử hoặc ở dạng điện tử nếu được các bên thỏa thuận hợp tác hoặc tập quán pháp luật. ”

A2. Giao hàng

Người bán phải giao hàng bằng cách đặt hàng đã thông quan nhập khẩu dưới sự định của người mua trên phương tiện đi lại vận tải đường bộ đến và chuẩn bị sẵn sàng để dỡ tại khu vực đến chỉ định ( nếu có ), tại nơi đến lao lý vào ngày hoặc trong thời hạn pháp luật .

A3. Chuyển giao rủi ro

Người bán chịu mọi rủi ro đáng tiếc về tổn thất hay mất mát so với sản phẩm & hàng hóa đến khi sản phẩm & hàng hóa được giao theo mục A2, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng được đề cập ở mục B3 .

A4. Vận tải

Người bán phải chịu ngân sách ký hợp đồng vận tải để chuyên chở sản phẩm & hàng hóa tới nơi đến định hoặc khu vực chỉ định tại nơi đến pháp luật. Nếu không thỏa thuận hợp tác được khu vực đơn cử hoặc không quyết định hành động được theo tập quán, thì người bán hoàn toàn có thể chọn một khu vực đơn cử tại nơi đến lao lý tương thích nhất với mục tiêu của mình .

A5. Bảo hiểm

Người bán không có nghĩa vụ và trách nhiệm với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm .

A6. Chứng từ giao hàng/vận tải

Bằng ngân sách của mình người bán phải phân phối cho người mua chứng từ để người mua hoàn toàn có thể nhận được hàng .

A7. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

Nếu cần, người bán phải làm và chi trả mọi ngân sách tương quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu / quá cảnh / nhập khẩu được lao lý ở nước xuất khẩu / quá cảnh nhập khẩu, như thể :

•    Giấy phép xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu;
•    Kiểm tra an ninh với hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu;
•    Giám định hàng hóa;

•    Bất kỳ quy định pháp lý nào.

A8. Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu

Người bán cần phải trả các ngân sách về việc kiểm tra ( như kiểm tra chất lượng, cân, đo, đếm ) thiết yếu để giao hàng theo lao lý ở mục A2 . Người bán phải đóng gói sản phẩm & hàng hóa và chịu ngân sách về việc đó trừ khi thông lệ của ngành hàng lao lý đơn cử sản phẩm & hàng hóa được gửi đi không cần đóng gói . Người bán phải đóng gói và ký mã hiệu sản phẩm & hàng hóa tương thích với phương pháp vận tải đường bộ, trừ khi hai bên đã đồng ý chấp thuận đơn cử về cách đóng hàng và ký mã hiệu khi hợp đồng được ký kết .

A9. Phân chia chi phí

Người bán phải trả a ) Toàn bộ ngân sách tương quan đến sản phẩm & hàng hóa và luân chuyển sản phẩm & hàng hóa tới khi chúng được giao cho người mua theo mục A2, trừ những khoản do người mua trả theo mục B9 ; b ) giá thành dỡ hàng tại điểm giao hàng nên chúng năm trong hợp đồng vận tải đường bộ của người bán ; c ) Ngân sách chi tiêu phân phối dẫn chứng cho người mua theo mục A6 rằng sản phẩm & hàng hóa đã được giao ;

d) Nếu cần, thông quan hải quan, nộp thuế xuất khẩu/quá cảnh/nhập khẩu và bất kì chi phí nào khác có liên quan đến việc làm thủ tục hải quan theo như mục A7; và

e ) Trả cho người mua tổng thể các ngân sách và phụ phí tương quan đến việc tương hỗ người bán trong việc lấy chứng từ và thông tin thiết yếu theo mục B5 và B7 .

A10. Thông báo cho người mua

Người bán phải thông tin cho người mua bất kể thông tin nào thiết yếu để tạo điều kiện kèm theo cho người mua hoàn toàn có thể nhận hàng .

B. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA (Buyer)

 

B1. Nghĩa vụ chung của người mua

Người mua phải giao dịch thanh toán tiền hàng như pháp luật trong hợp đồng mua và bán . Bất kỳ chứng từ nào cung ứng bởi người mua đều hoàn toàn có thể ở dạng chứng từ giấy truyền thống cuội nguồn hoặc ở dạng điện tử nếu được các bên thỏa thuận hợp tác hoặc tập quán lao lý .

B2. Nhận hàng

Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao theo mục A2 .

B3. Chuyển giao rủi ro

Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro đáng tiếc tương quan đến việc mất mát hay hỏng hóc sản phẩm & hàng hóa từ thời gian hàng được giao theo mục A2 . Nếu người mua không hề triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo như mục B7, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro đáng tiếc và ngân sách tương quan đến việc mất mát hay hư hỏng sản phẩm & hàng hóa, với điều kiện kèm theo là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng . Nếu người mua không kịp thời thông tin cho người bán theo mục B10, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro đáng tiếc mất mát hoặc thiệt hại về sản phẩm & hàng hóa kể từ ngày pháp luật hoặc ngày sau cuối của thời hạn pháp luật cho việc giao hàng, với điều kiện kèm theo là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng .

B4. Vận tải

Người mua không có nghĩa vụ và trách nhiệm với người bán về việc lập hợp đồng vận tải .

B5. Bảo hiểm

Người mua không có nghĩa vụ và trách nhiệm với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, người mua phải phân phối cho người bán nếu người bán nhu yếu, bất kể thông tin thiết yếu nào để người bán hoàn toàn có thể mua bảo hiểm .

B6. Bằng chứng của việc giao hàng

Người mua phải đồng ý chứng từ vận tải đường bộ được phân phối theo như mục A6 .

B7. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

Nếu cần, người mua phải tương hỗ người bán khi người bán nhu yếu, do người bán chịu rủi ro đáng tiếc và ngân sách, lấy các chứng từ / thông tin tương quan đến việc thông quan xuất khẩu / quá cảnh / nhập khẩu, kể cả các thông tin bảo mật an ninh hay giám định lao lý bởi nước xuất khẩu / quá cảnh / nhập khẩu như thể :

•    Giấy phép xuất khẩu/ quá cảnh/ nhập khẩu;
•    Kiểm tra an ninh với hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh nhập khẩu;
•    Giám định hàng hóa
; và
•    Bất kỳ quy định pháp lý nào.

B8. Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu

Người mua không có nghĩa vụ và trách nhiệm gì với người bán .

B9. Phân chia chi phí

Người mua phải : a ) Trả mọi ngân sách phát sinh tương quan đến sản phẩm & hàng hóa từ thời gian hàng được giao theo mục A2 ; b ) Mọi ngân sách thiết yếu để dỡ hàng hóa xuống tại khu vực giao hàng, trừ khi chúng nằm trong hợp đồng vận tải mà người bán ký kết, và c ) Hoàn trả bất kể ngân sách phát sinh nào do người bán trả nếu người mua không hề triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo như mục B7 hoặc không triển khai xong việc thông tin cho người bán theo mục B10, với điều kiện kèm theo sản phẩm & hàng hóa đã được xác lập là sản phẩm & hàng hóa của hợp đồng .

B10. Thông báo cho người bán

Trong trường hợp người mua có quyền quyết định hành động về thời hạn giao hàng và / hoặc khu vực đến hoặc điểm nhận hàng tại nơi đến đó, người mua phải thông tin cho người bán vừa đủ về việc đó .

Trên đây Phaata đã giải thích về DDP là gì và hướng dẫn sử dụng chi tiết điều khoản này trong giao dịch xuất nhập khẩu theo Incoterms 2020

Để có thêm kiến thức logistics thực tếthông tin các công ty logistics, bảng giá cước vận chuyển, dịch vụ logistics hay tin tức thị trường logistics hàng ngày, bạn có thể theo dõi Sàn giao dịch logistics Phaata.com. Phaata là Sàn giao dịch logistics quốc tế đầu tiên ở Việt Nam, giúp kết nối Chủ hàng/ Công ty xuất nhập khẩu và Công ty logistics nhanh hơn, hiệu quả hơn và đang được hàng chục ngàn người sử dụng.  

Bảng giá cước vận chuyển Sàn giao dịch logistics Phaata

Bảng giá cước vận chuyển quốc tế – Sàn giao dịch logistics quốc tế Phaata.com (Ảnh: Phaata)

Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi thị trường giao nhận vận chuyển / logistics hàng ngày thông qua Cộng đồng Logistics Việt Nam uy tín với hàng trăm ngàn thành viên và Fanpage Phaata.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu thấy thông tin hữu dụng thì san sẻ bài viết này đến mọi người nhé ! Phaata chúc bạn thành công xuất sắc !

Xem thêm bài viết liên quan trên PHAATA:

Tham khảo:
https://iccwbo.org/publication/incoterms-2020-introduction/
https://en.wikipedia.org/wiki/Incoterms

Nguồn: Phaata.com

Phaata.com – Sàn giao dịch logistics quốc tế đầu tiên Việt Nam

Nơi tìm được nhiều Cước vận chuyển & Công ty Logistics nhất

Related Posts

About The Author

Add Comment