CÁCH TÍNH GIÁ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU – Thịnh Vượng Tài Chính

Đánh giá post

Giống như cổ phiếu, trái phiếu cũng là một hình thức tài sản tài chính phổ biến trong thị trường chứng khoán. Hiện tại trái phiếu đang phát triển mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu huy động vốn của Chính phủ cũng như các doanh nghiệp. Vì vậy, trái phiếu đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng giỏi trong việc tính toán và hoạch định kế hoạch đầu tư trái phiếu. Trong đó, biết Cách tính giá phát hành của trái phiếu là việc khá quan trọng. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để hiểu thêm về vấn đề trên.

Cách tính giá phát hành trái phiếuCách tính giá phát hành trái phiếu

Giá phát hành trái phiếu là gì ?

Giá phát hành trái phiếu là gì?Giá phát hành trái phiếu là gì?Giá phát hành trái phiếu là số tiền mà người góp vốn đầu tư phải trả cho công ty phát hành để mua được trái phiếu. Trái phiếu hoàn toàn có thể được phát hành theo mệnh giá hoặc với giá cao hay thấp hơn mệnh giá .

Bài viết tham khảo: TRÁI PHIẾU LÀ GÌ? 

Một số nguyên tắc định giá trái phiếu thường

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu để vay vốn thường có 3 trường hợp như sau

– Giá phát hành của trái phiếu bằng với mệnh giá ghi trên trái phiếu : Trường hợp này thường xảy ra khi lãi suất vay thị trường bằng với lãi suất vay danh nghĩa . – Giá phát hành của trái phiếu nhỏ hơn mệnh giá : Trường hợp này được gọi là phát hành trái phiếu có chiết khấu. Thường xảy ra khi lãi suất vay thị trường lớn hơn lãi suất vay danh nghĩa. Người mua gật đầu một mức lãi được hưởng mỗi kỳ thấp hơn so với thị trường để mua một trái phiếu với giá thấp hơn mệnh giá của nó . – Giá phát hành của trái phiếu lớn hơn mệnh giá : Trường hợp này được gọi là phát hành trái phiếu có phụ trội. Thường xảy ra khi lãi suất vay thị trường nhỏ hơn lãi suất vay danh nghĩa. Người mua đồng ý trả một khoản tiền lớn hơn mệnh giá của trái phiếu để nhận được một khoản lãi lớn hơn thị trường vào mỗi kỳ nhận lãi .

Chiết khấu và phụ trội trái phiếu

Chiết khấu và phụ trội của trái phiếuChiết khấu và phụ trội của trái phiếuTrường hợp này chỉ phát sinh khi doanh nghiệp đi vay bằng hình thức phát hành trái phiếu. Đồng thời, tại thời gian phát hành có sự chênh lệch giữa lãi suất vay thị trường và lãi suất vay danh nghĩa được các nhà đầu tư mua trái phiếu gật đầu. Chiết khấu và phụ trội trái phiếu được xác lập và ghi nhận ngay tại thời gian phát hành trái phiếu. Sự chênh lệch giữa lãi suất vay thị trường và lãi suất vay danh nghĩa sau thời gian phát hành trái phiếu không tác động ảnh hưởng đến giá trị khoản phụ trội hay chiết khấu đã ghi nhận .

Lưu ý: Chiết khấu hay phụ trội không thay đổi cho dù lãi suất thị trường có thay đổi sau thời điểm phát hành trái phiếu 

Cách tính giá phát hành trái phiếu

Giá phát hành trái phiếu =  Hiện giá của dòng tiền chi ra của trái phiếu theo lãi suất danh nghĩa 

Phương pháp phân chia chiết khấu, phụ trội

– Chiết khấu trái phiếu = Mệnh giá – Giá phát hành

– Phụ trội trái phiếu = Giá phát hành – Mệnh giá 

Phương pháp phân chia đường thẳng

Phương pháp phân bổ đường thẳng để tính giá phát hành trái phiếuPhương pháp phân bổ đường thẳngMức phân chia Chiết khấu ( CK ) hay Phụ trội ( PT ) hàng kỳ = CK hay PT / Số kỳ trả lãi ( tuỳ từng nhu yếu mà hoàn toàn có thể tính đúng mực theo số ngày trong thực tiễn của mỗi kỳ )

Phương pháp phân chia theo lãi suất vay thị trường

– Số phân chia CK trong kỳ = Tiền lãi theo lãi suất vay thị trường trong kỳ – Tiền lãi danh nghĩa trong kỳ – Số phân chia PT trong kỳ = Tiền lãi danh nghĩa trong kỳ – Tiền lãi theo lãi suất vay thị trường trong kỳ

Ví dụ về cách tính giá phát hành trái phiếu

Ví dụ về tính giá phát hành trái phiếuVí dụ về tính giá phát hành trái phiếu

Bài toán về cách tính giá phát hành trái phiếu

Ngày 1/1/2006 Doanh nghiệp phát hành một trái phiếu trả lãi định kỳ hằng năm với mệnh giá 1000, lãi suất vay danh nghĩa là 8 %, thời hạn trái phiếu 5 năm, lãi suất vay thị trường lúc phát hành là 10 % a. Xác định giá phát hành trái phiếu b. Xác định mức phân chia chiết khấu trái phiếu cho từng kỳ

Cách tính giá phát hành trái phiếu

a. Tính giá phát hành trái phiếu và chiết khấu của trái phiếu

Ta có :
 • Tiền lãi trái phiếu phải trả hằng năm là: 1000 * 8% = 80
 • Giá trị trái phiếu phải trả khi đáo hạn trái phiếu là: 1000
 • Vậy hiện giá của dòng tiền hiện tại theo lãi suất danh nghĩa là: 80/(1+0,1) +…. +80/(1+0,1)^4+ 1080/ (1+0,1)^5=924
=> Giá phát hành của trái phiếu = 924 => Chiết khấu của trái phiếu = 1000 – 924 = 76

b. Tính mức phân bổ chiết khấu cho từng kỳ 

 • Phương pháp đường thẳng: 
  Số phân bổ hàng kỳ = 76/5 = 15,2 
 • Phương pháp phân bổ theo lãi suất thực tế
  Ta lập nên bảng phân bổ chiết khấu như sau:
Bảng phân bổ chiết khấuBảng phân bổ chiết khấuĐối với các bài tập phân chia phụ trội các bạn cũng lập bảng tựa như !

Chú thích: 

 • Mệnh giá của trái phiếu: Đây là số tiền được ghi trên trái phiếu và đến thời hạn đáo hạn trái phiếu, người sở hữu cầm trái phiếu đến nơi phát hành trái phiếu sẽ được nhận 1 số tiền đúng bằng số tiền ghi trên trái phiếu ( Mệnh giá). 
 • Lãi suất của trái phiếu: Đây là lãi suất danh nghĩa của trái phiếu mà doanh nghiệp sẽ phải trả cho người mua vào thời điểm phát hành (trái phiếu trả lãi trước) hay cuối mỗi kỳ hoặc đến thời gian đáo hạn của trái phiếu 
 • Lãi suất danh nghĩa: Là lãi suất mà người sở hữu được hưởng 
 • Lãi suất thị trường: Là lãi suất bình quân liên ngân hàng cũng là lãi suất thực tế.

Bài viết tham khảo: BÀI TẬP TRÁI PHIẾU CÓ LỜI GIẢI

Đầu tư trái phiếu Techcombank

Đầu tư trái phiếu TCBSĐầu tư trái phiếu TCBSHiện tại, Techcom Securities ( TCBS ) là nơi có chỉ số tăng trưởng tích cực và rất tiềm năng trong tương lai. Đặc biệt, TCBS luôn chú trọng và chăm sóc đến mong ước của người mua. Hy vọng, đây là thời cơ cho nhà đầu tư cá thể có thêm kênh góp vốn đầu tư mới và bảo đảm an toàn trên thị trường kinh tế tài chính .

Bài viết tham khảo: ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOMBANK 

Như vậy, bài viết trên đây đã cung cấp nội dung cơ bản về Cách tính giá phát hành trái phiếu. Hy vọng rằng, với những thông tin trên nhà đầu tư sẽ có thêm kiến thức và ngày càng hoàn thiện kỹ năng giao dịch của bản thân. Chúc các bạn thành công trong quá trình đầu tư! 

Tham khảo bài viết:

CÁCH TÍNH GIÁ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Related Posts

About The Author

Add Comment