Cách tính giá thành sản phẩm sản xuất giá vốn hàng bán 2022

Tính giá thành sản phẩm là một công việc đặc biệt quan trọng trong doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ. Mỗi doanh nghiệp muốn làm tốt công tác quản trị chi phí thì phải có những cách tính giá thành sản phẩm chuẩn xác và phù hợp. Hãy cùng Dân Tài Chính tìm hiểu về giá thành là gì và các phương pháp tính giá thành sản phẩm và giá vốn hàng bán theo chuẩn mực kế toán của Bộ Tài Chính nhé

Tính giá thành sản phẩmTính giá thành sản phẩm như thế nào ?vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại dantaichinh.com

Tính giá thành sản phẩm là gì?

Giá thành sản phẩm ( product cost ) là giá trị bằng tiền của hàng loạt ngân sách trực tiếp và gián tiếp cấu thành nên sản phẩm / dịch vụ theo từng quy trình .

Tính giá thành sản phẩm là tính toán, phân bổ các chi phí liên quan đến việc sản xuất / phân phối một đơn vị sản phẩm hoặc thực hiện một công việc dịch vụ.

Để phân phối cho nhu yếu hạch toán kế toán cũng như nhu yếu quản trị doanh nghiệp thiết yếu phải xác lập được giá thành hài hòa và hợp lý của từng loại sản phẩm, dịch vụ cũng như giá thành đơn vị chức năng của chúng .
Có nhiều giải pháp tính giá thành, tùy thuộc vào mỗi ngành nghề, mỗi loại sản phẩm mà doanh nghiệp chọn cho mình một chiêu thức tương thích nhất

Phân loại giá thành sản phẩm

Để cung ứng nhu yếu của quản trị và hạch toán, giá thành sản phẩm được phân loại làm nhiều loại khác nhau, tùy theo các tiêu thức sử dụng để phân loại giá thành

Tính giá thành sản phẩmCó nhiều cách để phân loại giá thành sản phẩm

Phân loại giá thành sản phẩm theo cơ sở dữ liệu và thời điểm tính giá thành

Theo cách phân loại này, giá thành sản phẩm được chia thành 3 loại sau :

  • Giá thành sản phẩm kế hoạch: là giá thành sản phẩm được tính toán trên cơ sở chi phí kế hoạch và số lượng sản phẩm sản xuất kế hoạch. Giá thành kế hoạch bao giờ cũng được tính toán trước khi bắt đầu quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ. Giá thành sản phẩm kế hoạch là mục tiêu phấn đấu trong kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó cũng là căn cứ để so sánh, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của doanh nghiệp.
  • Giá thành sản phẩm định mức: là giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở các định mức chi phí hiện hành và chỉ tính cho một đơn vị sản phẩm. Định mức chi phí được xác định trên cơ sở các định mức kinh tế-kỹ thuật của từng doanh nghiệp trong từng thời kỳ. 
  • Giá thành sản phẩm thực tế: là giá thành sản phẩm được tính toán và xác định trên cơ sở số liệu chi phí sản xuất thực tế phát sinh và tập hợp được trong kỳ cũng như số lượng sản phẩm thực tế đã sản xuất và tiêu thụ trong kỳ. Giá thành thực tế chỉ có thể tính toán được khi kết thúc quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm và được tính toán cho cả chỉ tiêu tổng giá thành và giá thành đơn vị. Đây là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả phấn đấu của doanh nghiệp là cơ sở để xác định kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Mọi Người Cũng Xem   Cách tính tiền trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 108

Phân loại giá thành căn cứ vào phạm vi và các chi phí cấu thành 

  • Giá thành sản xuất: giá thành sản xuất sản phẩm bao gồm các chi phí liên quan đến quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung tính cho sản phẩm đã sản xuất hoàn thành. Giá thành sản xuất sản phẩm được sử dụng để xác định giá trị Hàng tồn kho trong Bảng cân đối kế toán, xác định giá vốn hàng xuất bán và mức lãi gộp trong kỳ trong báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Giá thành toàn bộ sản phẩm tiêu thụ: Bao gồm giá thành sản xuất tính cho số sản phẩm tiêu thụ cộng với chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ tính cho số sản phẩm này. Như vậy giá thành toàn bộ sản phẩm tiêu thụ chỉ tính và xác định theo số sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất và đã tiêu thụ, nó là căn cứ để tính toán xác định mức lợi nhuận thuần trước thuế của doanh nghiệp.

Các phương pháp tính giá thành sản phẩm

Cách tính giá thành trực tiếp

Tổng giá thành sản xuất sản phẩm = giá thành sản xuất đầu kỳ + chi phí sản xuất trong kỳ – chi phí sản xuất kinh doanh thương mại cuối kỳ .
Đây là cách tính giá thành sản phẩm được hầu hết các doanh nghiệp mới mở màn hoạt động giải trí hoặc thuộc những mô hình sản xuất giản đơn, số lượng mẫu sản phẩm không nhiều hoàn toàn có thể vận dụng được .
Tính giá thành sản phẩmTính giá thành sản phẩm trực tiếp

Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Thành Tiền Trong Access 2016, Biểu Thức Và Hàm Cơ Bản Trong Access

Cách tính giá thành theo hệ số

Giá thành đơn vị chức năng sản phẩm tiêu chuẩn = tổng giá thành của tổng thể sản phẩm / tổng sản phẩm gốc .
Số sản phẩm tiêu chuẩn = số sản phẩm từng loại x thông số quy đổi từng loại .
=> Tổng giá thành sản xuất sp = số sản phẩm tiêu chuẩn x giá thành đơn vị chức năng sản phẩm tiêu chuẩn .
Phương pháp tính này được vận dụng nhiều với các doanh nghiệp có hoạt động giải trí cùng một quy trình tiến độ sản xuất, cùng nguyên vật liệu, cùng lượng lao động. Đa phần cách tính này được các chủ doanh nghiệp sản xuất quần áo, giày dép, vỏ hộp, chế biến nông – hải sản … sử dụng là nhiều .
Tính giá thành sản phẩmTính giá thành sản phẩm theo hệ số

Cách tính giá thành theo định mức

Tổng giá thành sản xuất sản phẩm = số sản phẩm tiêu chuẩn x giá thành đơn vị chức năng sản phẩm tiêu chuẩn .
Giá thành tiêu chuẩn = Giá thành kế hoạch x giá thành tỷ suất
Với cách tính giá thành sản phẩm theo định mức được sử dụng cho các doanh nghiệp có quy trình sản xuất nhiều loại sản phẩm nhưng có quy cách và phẩm chất khác nhau. Từ cách tính này khi hạch toán luôn cần kế toán tổng hợp ngân sách theo từng nhóm sản phẩm một cách đúng chuẩn hơn .

Cách tính giá bằng cách trừ sản phẩm phụ

Tổng giá thành sản phẩm chính = giá thành sản phẩm chính dở dang đầu kỳ + tổng chi phí phát sinh trong kỳ – Giá trị sản phẩm phụ thu hồi ước tính – Giá trị sản phẩm chính dở dang cuối kỳ.

Đây là cách tính dành cho các doanh nghiệp sản xuất theo quá trình, ngoài thu được những sản phẩm chính theo nhu yếu thì còn có những sản phẩm phụ dư thừa. Cụ thể như các doanh nghiệp chế biến dầu thô, sản xuất gỗ, may mặc …

Cách tính giá thành theo đơn đặt hàng

Giá thành của từng đơn hàng = ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp + ngân sách nhân công trực tiếp + chi phí sản xuất chung phát sinh từ lúc mở màn đến kết thúc đơn hàng .
Với cách tính giá sản phẩm này thì tương thích hơn với các công ty chuyên kiến thiết xây dựng, bằng tay thủ công mỹ nghệ, may mặc, nông sản … được tính theo từng dự án Bất Động Sản, đơn hàng. Các doanh nghiệp nhận đơn hàng trong nước hoặc xuất khẩu cũng vận dụng khá nhiều .
Tính giá thành sản phẩmTính giá thành theo đơn đặt hàng sản phẩm

Phân biệt giá thành và giá vốn hàng bán

Tính giá thành sản phẩm Phân biệt giá thành và giá vốn hàng bánPhân biệt giá thành và giá vốn hàng bán

  • Như định nghĩa đã đề cập bên trên, giá thành (production cost) là chi phi cần để sản xuất để ra một hàng hoá hay dịch vụ …nghĩa là yếu tố giá thành chỉ gắn liền với quá trình sản xuất
  • Giá vốn (cost of goods sold) là giá trị thực chứa trong mỗi hàng hoá dịch vụ trong nghiệp vụ trao đổi kinh doanh. Nói cách khác, giá vốn là trị giá vốn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ.
  • Về cách xác định: Giá vốn hàng bán: còn được xác định là Giá trị thực tế của hàng xuất bán (tính theo các phương pháp tính giá xuất). Giá thành sản phẩm được xác định =chi phí sản xuất để hình thành nên sản phẩm
  • Về bản chất: đối với doanh nghiệp sản xuất, Giá vốn hàng bán (COGS) chính là giá thành sản phẩm nhập kho + các khoản mục chi phí khác ngoài giá thành như: hao hụt hàng trong định mức. Đối với DN thương mại, COGS là trị giá mua thực tế của hàng bán ra (gồm cả chi phí thu mua + trị mua hàng hoá).
Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn chi tiết cách tính lương hưu hằng tháng

Như vậy hoàn toàn có thể thấy giá vốn là yếu tố Open trong hầu hết các doanh nghiệp thì giá thành thường chỉ có trong các doanh nghiệp có hoạt động giải trí sản xuất hay thương mại .
Doanh nghiệp A sản xuất loại sản phẩm X thì toàn bộ các ngân sách A đã bỏ ra để có được sản phẩm X là giá thành thực tiễn. Giá thành được xác lập ngay sau quy trình sản xuất, tức là khi sản phẩm được hình thành thì nó đã mang trong mình một giá trị là “ giá thành ”. Về hạch toán, giá thành biểu lộ rõ nhất ở thông tin tài khoản 154 .
Giá vốn thì tổng quát hơn. Về hạch toán, nó tương quan đến TK 632. Doanh nghiệp A bán cho B sản phẩm X, rồi B lại bán cho C sản phẩm X đó … Qua mỗi quy trình tiến độ, giá vốn của B lại đổi khác, tùy thuộc vào cách tính giá xuất kho của đơn vị chức năng. Giá vốn chỉ hình thành trong quy trình tiêu thụ sản phẩm, phản ánh giá trị của sản phẩm khi được bán .
Trên đây là 1 số ít định nghĩa về giá thành và những cách tính giá thành trong doanh nghiệp. Yêu cầu quản trị đặt ra so với giá thành là phải phấn đấu hạ giá thành một cách hài hòa và hợp lý. Tuy nhiên hạ giá thành sản phẩm nhưng vẫn phải bảo vệ chất lượng sản phẩm, thức đẩy khối lượng tiêu thụ, đạt tiềm năng doanh thu cho doanh nghiệp, tránh việc cắt xén chi phí sản xuất quá mức khiến cho chất lượng sản phẩm giảm sút tác động ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp .

5/5 – ( 7 bầu chọn )

Related Posts

About The Author

Add Comment