Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số

Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số Căn cứ theo thông tư 200 / năm trước / TT-BTC lao lý về 4 phương pháp tính giá thành sản phẩm gồm có :

– Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ: Tại đây

– Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn: Tại đây

– Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số: Tại đây

­ – Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức : Tại đây Phương pháp hệ số là phương pháp dùng để đo lường và thống kê giá thành sản phẩm so với các doanh nghiệp dùng các quá trình sản xuất với cùng một loại nguyên vật liệu nguồn vào nhưng thu được sản phẩm đầu ra khác nhau.

>>> Xem thêm: Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn

Có thể bạn quan tâm: Học xuất nhập khẩu

1. Đối tượng áp dụng.

Các doanh nghiệp mà trong một chu kỳ luân hồi sản xuất cùng sử dụng một thứ vật tư và một lượng lao động nhưng thu được đồng thời nhiều sản phẩm khác nhau và ngân sách không tập hợp riêng cho từng sản phẩm. Đối tượng tập hợp ngân sách : Toàn bộ quy trình tiến độ công nghệ tiên tiến và từng loại sản phẩm chính khác nhau do quá trình đó sản xuất ra. Với loại doanh nghiệp này thì ngân sách không tập trung chuyên sâu cho riêng từng sản phẩm. lớp học kế toán thuế Đối tượng tính giá : Từng loại sản phẩm. Kỳ tính giá. Tương ứng với kỳ báo cáo giải trình. Học kế toán thuế

Mọi Người Cũng Xem   Hướng Dẫn Cách Tính Vải May Đầm Maxi Voan Dài Đơn Giản, Dự Tiệc, Đi Biển

2. Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số

Căn cứ vào đặc thù tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm tính ra môt loại hệ số nhằm mục đích tính giá thành mỗi loại sản phẩm khác nhau. Trong đó lấy hệ số 1 làm đơn vị chức năng tiêu chuẩn. Các bước tính giá thành gồm có : học kế toán thực hành thực tế ở đâu tốt nhất hà nội Bước 1 : Xác định số lượng sản phẩm hoàn thành xong được quy đổi : Quy đổi các sản phẩm thu được của từng loại về sản phẩm tiêu chuẩn theo các hệ số lao lý : Tổng sản phẩm quy đổi = Số sản phẩm từng loại x Hệ số quy đổi từng loại Bước 2 : Xác định giá thành sản phẩm theo tiêu chuẩn :

bảng 1

Bước 3 : Xác định giá thành của từng loại sản phẩm

Bảng 2

3. Ví dụ cụ thể

Ví dụ : Công ty A triển khai sản xuất 2 loại sản phẩm A và B, cuối tháng hạch toán, ngân sách được tập hợp như sau : ( Đơn vị tính : đồng )

  1. Chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp : 5.000.000
  2. Ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp : 1.500.000
  3. Ngân sách chi tiêu SX chung : 1.200.000
  4. SL Sp triển khai xong trong tháng : SP A Nhập kho 900, SP B hoàn thành xong gửi bán ngay : 400

Yêu cầu : Tính giá thành từng loại SP : Học kế toán ở đâu tốt Biết ngân sách SX tập hợp chung không hạch toán riêng được cho từng SP A và B

Mọi Người Cũng Xem   Phương thức tuyển sinh đại học 2020 | Tuyển sinh

Hệ số quy đổi SP A: 1.25; SP B: 1.75;

giá thành SX KD dở dang đầu kỳ : 600.000, ngân sách SX KD dở dang cuối kỳ : một triệu

Bài giải:

Đối với sản phẩm A : Đơn vị tính : 1.000 đồng

Bảng 3Cụ thể mẫu phiếu thu excel

– Tính giá thành nhóm SP A và B và giá thành đơn vị chức năng : + Tổng sản phẩm quy đổi : ( 900 x 1.25 ) + ( 400 x 1.75 ) = 1.825 + Tổng giá thành SP A và B : 600.000 + ( 5.000.000 + 1.500.000 + 1.200.000 ) – 1.000.000 = 7.300.000 đ – Giá thành đơn vị chức năng SP gốc : 7.300.000 / 1.825 = 4.000 đ + Giá thành đơn vị chức năng SP A : 4.000 x 1.25 = 5.000 đ Tổng giá thành SP A : 900 x 5.000 = 4.500.000 đ + Giá thành đơn vị chức năng SP B : 4.000 x 1.75 = 7.000 đ Tổng giá thành SP B : 400 x 7.000 = 2.800.000 đ Chúc các kế toán thành công xuất sắc ! Tham khảo thêm : Cảnh báo lừa đảo ở các TT giảng dạy kế toán

5/5 – ( 3 bầu chọn )

Related Posts

About The Author

Add Comment