Xác định giá thành của Tour du lịch – Phần mềm kế toán Việt Đà

Xác định giá thành tour du lịch

Để tính giá thành, các doanh nghiệp cần phải phân loại và nhóm hàng loạt các ngân sách để thực thi chương trình tour du lịch của một chuyến đi làm hai loại : – giá thành đổi khác ( tính cho một khách du lịch ) : Là các ngân sách gắn trực tiếp với sự tiêu dùng riêng không liên quan gì đến nhau và hoàn toàn có thể tính riêng cho từng khách gồm : ngân sách khách sạn, ngân sách nhà hàng, vé thăm quan, vé tàu xe …

– Chi phí cố định (tính cho cả đoàn khách): Là tổng chi phí của các dịch vụ mà mọi thành viên trong đoàn du lịch dùng chung, không bóc tách cho từng khách riêng lẻ

như : ngân sách hướng dẫn viên du lịch du lịch, ngân sách thuê phương tiện đi lại luân chuyển, các ngân sách thuê ngoài khác … Trên cơ sở đó hoàn toàn có thể tính giá thành cho một khách du lịch theo công thức sau :

Giá thành Tour du lịch/1 du khách

=

Chi phí biến đổi tính cho một khách du lịch

+

Tổng chi phí cố định của Tour/Số lượng du khách

Và :

Tổng toàn bộ chi phí của Tour

=

Giá thành Tour du lịch/1 du khách

x

Số lượng khách du lịch

* Xác định giá bán của một chương trình du lịch cho một chuyến

Giá bán chương trình tour du lịch của một chuyến đi được cấu thành bởi các yếu tố thành phần như : giá thành, ngân sách khác, ngân sách bán hàng, doanh thu và thuế giá trị ngày càng tăng … Giá bán được bộc lộ bằng công thức sau : – Công thức tính giá bán tổng quát của một chương trình du lịch cho một chuyến

Giá bán Tour du lịch/1 du khách

=

Giá thành Tour du lịch/1 du khách

+

Chi phí khác (khấu hao TSCĐ, xây dựng chương trình…)

+

Chi phí bán hàng

+

Lợi nhuận

+

Thuế VAT

– Công thức tính giá bán theo doanh thu tiềm năng :

Giá bán Tour du lich/1 du khách

=

Giá thành Tour du lịch/ 1 du khách

+

Lợi nhuận mục tiêu/Số lượng du khách

– Công thức tính số khách tham gia Tour du lịch để hòa vốn :

Số khách cần thiết tham gia Tour để đạt điểm hòa vốn​

= Chi phí cố định của Tour​

/ (Giá bàn Tour cho một du khách – Chi phí biến đổi của Tour cho 1 du khách)​

– Công thức tính số khách thiết yếu để đạt doanh thu tiềm năng :

Số khách cần thiết tham gia Tour để đạt LN mục tiêu

= (Chi phí cố định của Tour + LN mục tiêu)

/ (Giá bán Tour cho 1 du khách – Chi phí biến đổi của Tour cho 1 du khách)

Theo Tạp chí Kiểm toán

Related Posts

About The Author

Add Comment