Cách tính giá thuốc theo tỉ lệ thặng dư quy định tại thông tư 15/2011/tt-byt ngày 19/04/2011 – Bệnh Viện Đa Khoa Chữ Thập Xanh

a ) Đối với cơ sở bán lẻ thuốc tại các bệnh viện thường trực Bộ, bệnh viện có vốn góp vốn đầu tư quốc tế được vận dụng thử nghiệm, bệnh viện tuyến tỉnh trừ các bệnh viện chuyên khoa tinh thần, điều dưỡng, hồi sinh tính năng tuyến tỉnh : – Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị chức năng đóng gói nhỏ nhất nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 đồng, thặng số bán lẻ tối đa là 15 % . – Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị chức năng đóng gói nhỏ nhất từ trên 1.000 đồng đến 5.000 đồng, thặng số bán lẻ tối đa là 10 % .

– Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên 5.000 đồng đến 100.000 đồng, thặng số bán lẻ tối đa là 7%.

– Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị chức năng đóng gói nhỏ nhất từ trên 100.000 đồng đến một triệu đồng, thặng số bán lẻ tối đa là 5 % . – Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị chức năng đóng gói nhỏ nhất trên một triệu đ, thặng số bán lẻ tối đa là 2 % . b ) Đối với bệnh viện chuyên khoa tinh thần, điều dưỡng, phục sinh tính năng tuyến tỉnh ; bệnh viện thường trực Y tế Ngành ; bệnh viện tuyến huyện gồm có Trung tâm Y tế huyện ở nơi không có bệnh viện đa khoa huyện riêng ; bệnh viện đa khoa khu vực ; bệnh viện chuyên khoa khu vực : – Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị chức năng đóng gói nhỏ nhất nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 đồng, thặng số bán lẻ tối đa là 20 % . – Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị chức năng đóng gói nhỏ nhất từ trên 1.000 đồng đến 5.000 đồng, thặng số bán lẻ tối đa là 15 % . – Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị chức năng đóng gói nhỏ nhất từ trên 5.000 đồng đến 100.000 đồng, thặng số bán lẻ tối đa là 10 % .

– Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng, thặng số bán lẻ tối đa là 7%.

– Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị chức năng đóng gói nhỏ nhất trên một triệu đồng, thặng số bán lẻ tối đa là 5 % . c ) Đơn vị đóng gói nhỏ nhất được lao lý như sau : – Đối với dạng bào chế là viên, đơn vị chức năng đóng gói nhỏ nhất là viên . – Đối với dạng bào chế là dạng lỏng, đơn vị chức năng đóng gói nhỏ nhất là ống, chai, lọ, túi, ống tiêm, xy lanh đóng sẵn thuốc . – Đối với dạng bào chế là dạng bột pha tiêm, đơn vị chức năng đóng gói nhỏ nhất là ống, chai, lọ, ống tiêm đóng sẵn thuốc . – Đối với dạng bào chế là dạng bột, cốm pha uống, đơn vị chức năng đóng gói nhỏ nhất là gói, chai, lọ .

– Đối với dạng bào chế là kem, mỡ, gel dùng ngoài, đơn vị đóng gói nhỏ nhất là tuýp, lọ.

– Đối với dạng bào chế là thuốc dán, đơn vị chức năng đóng gói nhỏ nhất là miếng dán . – Đối với dạng bào chế là thuốc xịt hay thuốc khí dung, đơn vị chức năng đóng gói nhỏ nhất là lọ xịt hoặc lọ đựng thuốc dùng cho máy khí dung . – Đối với dạng bào chế là bộ kít phối hợp, đơn vị chức năng đóng gói nhỏ nhất là bộ kít .

Related Posts

About The Author

Add Comment