Hướng dẫn cách tính thuế tài nguyên mới nhất

Tổ chức, cá thể khai thác tài nguyên thì phải nộp thuế. Để biết số thuế phải nộp hãy khám phá qua bài viết hướng dẫn cách tính thuế tài nguyên .

Xác định số thuế tài nguyên phải nộp

Theo Điều 4 Thông tư 152 / năm ngoái / TT-BTC số thuế mà tổ chức triển khai, cá thể khai thác tài nguyên phải nộp được tính theo công thức sau :

Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ

=

Sản lượng tài nguyên tính thuế x Giá tính thuế đơn vị chức năng tài nguyên x Thuế suất

Trường hợp cơ quan nhà nước ấn định mức thuế tài nguyên phải nộp trên một đơn vị chức năng tài nguyên khai thác thì số thuế phải nộp được tính như sau :

Thuế tài nguên phải nộp = Sản lượng tài nguyên tính thuế x Mức thuế tài nguyên ấn định trên một đơn vị chức năng tài nguyên khai thác

Trong đó ,

Sản lượng tài nguyên tính thuế:

Trường hợp 1 : Tài nguyên xác lập được số lượng, khối lượng
Tài nguyên khai thác xác lập được số lượng, khối lượng hoặc khối lượng thì sản lượng tài nguyên tính thuế là số lượng, khối lượng hoặc khối lượng của tài nguyên trong thực tiễn khai thác trong kỳ tính thuế .
Xem đối tượng người dùng và người nộp thuế tài nguyên tại : Thuế tài nguyên là gì ? Khi nào phải nộp thuế tài nguyên ?

Mọi Người Cũng Xem   Tính cách thương hiệu là gì? 5 Nhóm tính cách thương hiệu nổi bật

Hướng dẫn cách tính thuế tài nguyên năm 2019

Hướng dẫn cách tính thuế tài nguyên
 

Trường hợp 2: Tài nguyên không xác định được số lượng

Tài nguyên không xác lập được số lượng, khối lượng hoặc khối lượng trong thực tiễn của tài nguyên khai thác do chứa nhiều chất, tạp chất khác nhau và được bán ra sau khi sàng tuyển, phân loại thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác lập như sau :
– Tài nguyên sau khi sàng tuyển, phân loại thu được từng chất riêng thì sản lượng tính thuế được xác lập theo số lượng, khối lượng hoặc khối lượng loại tài nguyên hoặc từng chất có trong tài nguyên thu được sau khi sàng tuyển, phân loại .
– Tài nguyên khai thác có chứa nhiều chất khác nhau ( quặng đa kim ) qua sàng, tuyển, phân loại mà không xác lập được sản lượng từng chất có trong quặng thì sản lượng tính thuế được xác lập so với từng chất địa thế căn cứ sản lượng thực tiễn khai thác và tỷ suất của từng chất có trong tài nguyên .
Trường hợp 3 : Tài nguyên khai thác không bán ra sau khi khai thác mà phải qua sản xuất chế biến mới bán .
Sản lượng tài nguyên tính thuế là sản lượng khai thác được xác lập bằng cách quy đổi từ sản lượng loại sản phẩm sản xuất trong kỳ để bán ra theo định mức sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị chức năng mẫu sản phẩm .
Định mức sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị chức năng mẫu sản phẩm do người nộp thuế kê khai địa thế căn cứ dự án Bất Động Sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến phong cách thiết kế để sản xuất mẫu sản phẩm đang ứng dụng, trong đó :
– Trường hợp mẫu sản phẩm bán ra là mẫu sản phẩm tài nguyên thì địa thế căn cứ định mức sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị chức năng loại sản phẩm tài nguyên sản xuất bán ra .
– Trường hợp mẫu sản phẩm bán ra là loại sản phẩm công nghiệp thì căn định mức sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị chức năng loại sản phẩm công nghiệp sản xuất bán ra .
Trường hợp 4 : Với nước khoáng, nước nóng vạn vật thiên nhiên, nước vạn vật thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp, nước vạn vật thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh thương mại thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác lập bằng mét khối ( m3 ) hoặc lít ( l ) theo mạng lưới hệ thống đo đếm đạt tiêu chuẩn thống kê giám sát chất lượng Nước Ta …

Mọi Người Cũng Xem   công thức tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - toán 10

Giá tính thuế đơn vị tài nguyên:

Theo Điều 6 Thông tư 152 / năm ngoái / TT-BTC về hướng dẫn thuế tài nguyên, giá tính thuế đơn vị chức năng tài nguyên được lao lý như sau :
– Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị chức năng mẫu sản phẩm tài nguyên của tổ chức triển khai, cá thể khai thác chưa gồm có thuế giá trị ngày càng tăng nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý .
– Trường hợp giá bán đơn vị chức năng loại sản phẩm tài nguyên thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý thì tính thuế tài nguyên theo giá do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh pháp luật .
– Trường hợp mẫu sản phẩm tài nguyên được luân chuyển đi tiêu thụ, trong đó ngân sách luân chuyển, giá cả loại sản phẩm tài nguyên được ghi nhận riêng trên hóa đơn thì giá tính thuế tài nguyên là giá cả loại sản phẩm tài nguyên không gồm có ngân sách luân chuyển .
Ngoài thông tin về hướng dẫn cách tính thuế tài nguyên năm 2019, để biết cách tính các loại thuế khác mà doanh nghiệp, cá thể phải nộp hãy xem tại đây .

Thuế suất thuế tài nguyên

Xem thuế suất thuế tài nguyên tại đây.

Xem thêm: Ý nghĩa các con số từ 0 đến 9 trong phong thủy là gì?

Mọi Người Cũng Xem   Luận giải vận mệnh theo 12 chỉ trực - Cách tính trực theo tuổi

Xem thêm:

Luật Quản lý thuế và 7 nội dung đáng chú ý quan tâm nhất .

Khắc Niệm

Related Posts

About The Author

Add Comment