Cách tính giá trị một cổ phiếu chính xác nhất

Cho tôi hỏi cách tính giá trị sổ sách của một doanh nghiệp ( một CP ) đúng chuẩn nhất, dễ tích lũy số liệu để tính nhất ? Thông thường giá trị sổ sách của một CP tính theo năm hay theo quý ?Đầu tư theo P / Bv có được coi là giải pháp bảo đảm an toàn không và khi P / Bv có giá trị bằng bao nhiêu thi hoàn toàn có thể mua CP đó được ? Khi góp vốn đầu tư theo chỉ tiêu P / Bv thì cần xem xét thêm chỉ tiêu nào nữa không ? ( Nguyễn Kim Thuận ) .

XEM THÊM

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Phó tổng giám đốc Công ty PNJ: Một cách đơn giản thì giá trị sổ sách của một công ty là giá trị của toàn bộ tài sản được thể hiện trên bảng cân đối kế toán trừ đi tất cả các khoản nợ, các nghĩa vụ tài chính khác và tài sản vô hình. Đây cũng là vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm đó.

Ví dụ: Công ty A có tổng tài sản là 100 triệu đồng, các khoản nợ là 75 triệu đồng thì giá trị sổ sách của công ty hay vốn chủ sở hữu của công ty là 100 triệu đồng – 75 triệu đồng = 25 triệu đồng.

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn cách tính EPS theo quy định mới | Vietstock

Bạn đang đọc: Cách tính giá trị một cổ phiếu chính xác nhất

Giá trị sổ sách của một công ty hoàn toàn có thể được xác lập theo quý và theo năm. Tuy nhiên, các số liệu cuối năm thường đáng an toàn và đáng tin cậy hơn vì việc hạch toán, phân chia được triển khai đúng mực, cũng như báo cáo giải trình kế toán này được truy thuế kiểm toán .

Chỉ số P/B được sử dụng để so sánh giá của một cổ phiếu so với giá trị ghi sổ của cổ phiếu đó. Tỷ lệ này được tính toán bằng cách lấy giá đóng cửa hiện tại của cổ phiếu chia cho giá trị sổ sách tại quý gần nhất của cổ phiếu đó.

Công thức tính như sau : P / B = Giá CP / ( Giá trị sổ sách / sổ CP đang lưu hành ) .

Với ví dụ nêu trên, nếu công ty A có 1.000.000 cổ phiếu đang lưu hành và có giá cổ phiếu là 5 đồng thì P/B = 5/(25.000.000/1.000.000) = 2.

Theo ý nghĩa, chỉ số P / B có tương quan đến độ bảo đảm an toàn của khoản góp vốn đầu tư, là một trong những công cụ giúp nhà đầu tư hoàn toàn có thể xác lập giá CP hài hòa và hợp lý. Tuy nhiên, chỉ số P / B có rất nhiều điểm yếu kém vì giá trị sổ sách hay vốn chủ sở hữu không phải là một hướng dẫn đáng đáng tin cậy cho các doanh nghiệp trong nhiều ngành. Lý do là gia tài đưa vào bảng cân đối kế toán được biểu lộ theo ngân sách gốc chứ không phải là giá trị thực hiện nay. Các khoản phải thu, giá trị hàng tồn dư cũng khó xác lập được một cách đúng chuẩn .
Bên cạnh đó, chỉ số P / B không thừa nhận giá trị vô hình dung, chính là nền tảng đa phần cho sự vững mạnh và tăng trưởng của doanh nghiệp : kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng của nguồn nhân lực, tên thương hiệu và khét tiếng. Chỉ số P / B không có ý nghĩa nhiều lắm với các công ty dịch vụ vì giá trị gia tài hữu hình của họ không lớn. Vì vậy, tùy theo mô hình công ty và hoạt động giải trí đơn cử của công ty đó mới hoàn toàn có thể đưa ra mức P / B là bao nhiêu để xem xét góp vốn đầu tư. Tất nhiên, nhà đầu tư sẽ chăm sóc đến các công ty hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hiệu suất cao mà có chỉ số P / B tiến về 1 .
P / B chỉ là một chỉ số tìm hiểu thêm khi góp vốn đầu tư. Bên cạnh P / B, nhà đầu tư cần chăm sóc đến các chỉ số khác như P / E, EPS, ROE và tỷ suất trả cổ tức …

Mọi Người Cũng Xem   Ý nghĩa các con số từ 0 đến 9 trong phong thủy là gì?

Related Posts

About The Author

Add Comment