Doanh nghiệp là gì? Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp

Xác định giá trị doanh nghiệp

(TDVC Xác định giá trị doanh nghiệp) – Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu đánh giá và xác định giá trị doanh nghiệp là đòi hỏi hoàn toàn tự nhiên. Giá trị doanh nghiệp là mối quan tâm của các pháp nhân và thể nhân có lợi ích liên quan, gắn bó trực tiếp đến các doanh nghiệp được đánh giá. Vì vậy nhu cầu xác định giá trị doanh nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh, mua bán – sáp nhập (M&A)…

1. Doanh nghiệp là gì?

1.1. Khái niệm doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một tổ chức triển khai kinh tế tài chính được sự thừa nhận về mặt pháp lý triên 1 số ít tiêu chuẩn nhất định. Theo điều 1 Luật doanh nghiệp 2020, Doanh nghiệp là một tổ chức triển khai kinh tế tài chính, có tên riêng, có gia tài, có trụ sở thanh toán giao dịch không thay đổi, được ĐK kinh doanh thương mại theo lao lý của pháp lý nhằm mục đích mục tiêu thực thi các hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .Về quy mô tổ chức triển khai, doanh nghiệp gồm có các loại : Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phân, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước .

1.2. Các nét đặc trưng của doanh nghiệp

Trong cơ chế thị trường, doanh nghiệp là một loại tài sản, có các nét đặc trưng:

 • Doanh nghiệp là đối tượng của các giao dịch: mua bán, sáp nhập (M&A), liên doanh, góp vốn… Quá trình hình thành giá cả và giá trị đối với loại hàng hóa đặc biệt này cũng chịu sự chi phối của các quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh.
 • Mỗi doanh nghiệp là một tài sản duy nhất, có quy mô và cơ cấu tài sản khác nhau, có vị trí và trụ sở kinh doanh riêng biệt và độc lập, có cơ cấu quản trị và tác động của môi trường khác nhau. Không có 2 doanh nghiệp giống nhau hoàn toàn. Việc so sánh giá trị doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác có tính chất tham chiếu.
 • Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế, một thực thể hoạt động có thể hoàn chỉnh và phát triển trong tương lai. Sự phát triển của doanh nghiệp tùy thuộc vào mối quan hệ của doanh nghiệp và môi trường. Vì vậy xác định giá trị doanh nghiệp đòi hỏi phải xem xét tất cả các mối quan hệ bên trong và bên ngoài đánh giá doanh nghiệp về mặt tổ chức.
 • Nhà đầu tư sở hữu doanh nghiệp vì mục tiêu lợi nhuận. Các tài sản cố định, tài sản lưu động, bộ máy kinh doanh là thách thức, là phương tiện để đạt mục tiêu lợi nhuận. Tiêu chuẩn để nhà đầu tư đánh giá hiệu quả hoạt động, quyết định bỏ vốn và đánh giá giá trị doanh nghiệp là các khoản thu nhập mà doanh nghiệp có thể mang lại cho nhà đầu tư trong tương lai.
Vì vậy giá trị doanh nghiệp là sự biểu lộ bằng tiền về các khoản thu nhập mà doanh nghiệp mang lại cho nhà đầu tư trong quy trình kinh doanh thương mại. Các phương pháp định giá doanh nghiệp phải thiết kế xây dựng trên cơ sở :
 • Đánh giá các giá trị các tài sản hữu hình và yếu tố tổ chức, các mối quan hệ
 • Đánh giá các khoản thu nhập mà doanh nghiệp tạo ra cho nhà dầu tư

1.3. Đặc điểm của doanh nghiệp

Mỗi mô hình doanh nghiệp mang những đặc thù riêng điển hình nổi bật, tuy nhiên chúng đều có những đặc thù chung sau đây :
 • Doanh nghiệp có tính hợp pháp: phải nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để đăng ký kinh doanh và nhận giấy phép đăng ký thành lập khi muốn thành lập công ty.Khi doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh thì doanh nghiệp được công nhận hoạt động kinh doanh, được pháp luật bảo hộ và chịu sự ràng buộc bởi các quy định pháp lý có liên quan.
 • Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ thường xuyên. Hầu hết các doanh nghiệp khi thành lập đều hướng đến mục đích tạo ra lợi nhuận qua việc mua bán, sản xuất, kinh doanh hàng hóa hoặc cung ứng để phục vụ người tiêu dùng. Bên cạnh đó, có một số doanh nghiệp xã hội đặc thù, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận mà hướng đến yếu tố vì cộng đồng, vì xã hội và môi trường ví dụ như các doanh nghiệp về điện, nước, vệ sinh,….
 • Doanh nghiệp có tính tổ chức. Tính tổ chức thể hiện qua việc có tổ chức điều hành, cơ cấu nhân sự, có trụ sở giao dịch hoặc đăng ký và có tài sản riêng để quản lý, kèm theo  tư cách pháp nhân trừ loại hình doanh nghiệp tư nhân.

2. Xác định giá trị doanh nghiệp là gì?

Giá trị doanh nghiệp được thiết kế xây dựng dựa vào các vấn đề
 • Giá trị doanh nghiệp là một khái niệm cơ bản khác với giá bán doanh nghiệp trên thị trường. Giá trị doanh nghiệp được đo bằng độ lớn của các khoản thu nhập mà doanh nghiệp đó đem lại cho nhà đầu tư. Giá bán doanh nghiệp là mức giá được hình thành trên thị trường, nó còn chịu sự tác động của các yếu tố cung, cầu “hàng hóa doanh nghiệp” và cung cầu về tiền tệ trên thị trường.
 • Giá trị doanh nghiệp được các nhà đầu tư, các chuyên gia sử dụng trong việc đánh giá tổng thể các khoản thu nhập mà doanh nghiệp mang có thể mang lại. Giá trị doanh nghiệp vẫn tồn tại ngay cả khi không có việc mua bán và chuyển nhượng. Giá trị doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ rất nhiều yếu tố. Trong đó nhiều yếu tố khách quan, thường xuyên thay đổi khó định lượng. Do vậy thẩm định viên phải có chuyên môn cao, kinh nghiệm, có đạo đức nhằm đảm bảo tính trung thực, vô tư, khách quan, thì mới có kết quả minh bạch, hợp lý.
 • Xác định giá trị doanh nghiệp không đơn giản chỉ để mua, bán, sáp nhập, hợp nhất hoặc chia nhỏ doanh nghiệp mà còn nhằm phục vụ cho nhiều hoạt động giao dịch kinh tế khác, như: xác định vị thế tín dụng, cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý kinh tế vĩ mô, cho hoạch định chiến lược doanh nghiệp…
Xác định giá trị doanh nghiệp là việc ước tính giá trị của doanh nghiệp hay quyền lợi của nó theo một mục tiêu nhất định bằng cách sử dụng các giải pháp thẩm định giá tương thích. Quá trình này do đánh giá và thẩm định viên về giá triển khai. Nói cách khác, xác lập giá trị doanh nghiệp là quy trình nhìn nhận hay ước tính với độ đáng tin cậy cao nhất về khoản thu nhập mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể tạo ra trong quy trình sản xuất kinh doanh thương mại, làm cơ sở cho các hoạt động giải trí thanh toán giao dịch thường thì của thị trường .. Xác định giá trị doanh nghiệp được hiểu và thừa nhận một cách thoáng đãng là việc :
 • Điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ
 • Đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của công ty
 • Xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp.
Xác định giá trị doanh nghiệp là việc cơ quan, tổ chức triển khai có công dụng thẩm định giá xác lập giá trị bằng tiền của các loại doanh nghiệp ( gia tài hữu hình, gia tài vô hình dung, gia tài kinh tế tài chính … ) theo pháp luật của Bộ luật dân sự tương thích với giá thị trường tại một khu vực, thời gian nhất định, ship hàng cho mục tiêu nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá .

3. Mục đích xác định giá trị doanh nghiệp

Thẩm định giá được xuất phát từ nhu yếu khách quan về việc xác lập giá trị của gia tài, giúp các bên tham gia thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác với nhau về giá gia tài, giúp các thanh toán giao dịch về gia tài thành công xuất sắc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên. Vì vậy, thẩm định giá có vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng không hề thiếu trong nền kinh tế thị trường Giao hàng nhiều mục tiêu cho các bên tương quan như : cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức triển khai, cá thể .
 • Phát hành cổ phiếu; Bán cổ phiếu ra công chúng;
 • Chứng minh năng lực tài chính;
 • Cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh
 • Phục vụ để cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn;
 • Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A), hợp nhất hoặc chia nhỏ doanh nghiệp, thu hút vốn đầu tư
 • Tham khảo giá trị thị trường;
 • Các mục đích khác đúng theo pháp luật quy định.

4. Cơ sở giá trị của xác định giá trị doanh nghiệp

Cơ sở giá trị doanh nghiệp là giá trị thị trường hoặc giá trị phi thị trường. Cơ sở giá trị doanh nghiệp được xác lập trên cơ sở mục tiêu thẩm định giá, đặc thù pháp lý, đặc thù kinh tế-kỹ thuật và đặc thù thị trường của doanh nghiệp cần thẩm định giá, nhu yếu của người mua thẩm định giá tại hợp đồng thẩm định giá ( nếu tương thích với mục tiêu thẩm định giá ) và pháp luật của pháp lý có tương quan .Căn cứ vào triển vọng thực tiễn của doanh nghiệp, thị trường kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, mục tiêu thẩm định giá và lao lý của pháp lý, đánh giá và thẩm định viên đưa ra đánh giá và nhận định về thực trạng hoạt động giải trí, thực trạng thanh toán giao dịch ( thực tiễn hoặc giả thiết ) của doanh nghiệp cần thẩm định giá sau thời gian thẩm định giá. Thông thường giá trị của doanh nghiệp là giá trị doanh nghiệp hoạt động giải trí liên tục. Trong trường hợp đánh giá và thẩm định viên nhận định và đánh giá rằng doanh nghiệp sẽ chấm hết hoạt động giải trí sau thời gian thẩm định giá thì giá trị của doanh nghiệp sẽ là giá trị doanh nghiệp hoạt động giải trí có thời hạn hoặc giá trị thanh lý .Việc vận dụng các giải pháp thẩm định giá doanh nghiệp cần tương thích với cơ sở giá trị doanh nghiệp và đánh giá và nhận định của đánh giá và thẩm định viên về trạng thái hoạt động giải trí của doanh nghiệp tại và sau thời gian thẩm định giá .

5. Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp

Các cách tiếp cận vận dụng trong thẩm định giá doanh nghiệp gồm có : cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ ngân sách và cách tiếp cận từ thu nhập. Doanh nghiệp thẩm định giá cần lựa chọn các cách tiếp cận, giải pháp thẩm định giá trên cơ sở hồ sơ, tài liệu được cung ứng và thông tin tự tích lũy để thẩm định giá doanh nghiệp .– Trong cách tiếp cận từ thị trường, giá trị doanh nghiệp được xác lập trải qua giá trị của doanh nghiệp so sánh với doanh nghiệp cần thẩm định giá về các yếu tố : quy mô ; ngành nghề kinh doanh thương mại chính ; rủi ro đáng tiếc kinh doanh thương mại, rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính ; các chỉ số kinh tế tài chính hoặc giá thanh toán giao dịch đã thành công xuất sắc của chính doanh nghiệp cần thẩm định giá. Phương pháp được sử dụng trong cách tiếp cận từ thị trường để xác lập giá trị doanh nghiệp là chiêu thức tỷ số trung bình và chiêu thức giá thanh toán giao dịch .– Trong cách tiếp cận từ ngân sách, giá trị doanh nghiệp được xác lập trải qua giá trị các gia tài của doanh nghiệp. Phương pháp được sử dụng trong cách tiếp cận từ ngân sách để xác lập giá trị doanh nghiệp là giải pháp gia tài .– Trong cách tiếp cận từ thu nhập, giá trị doanh nghiệp được xác lập trải qua việc quy đổi dòng tiền thuần trong tương lai hoàn toàn có thể dự báo được về thời gian thẩm định giá. Phương pháp được sử dụng trong cách tiếp cận từ thu nhập để xác lập giá trị doanh nghiệp là giải pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp, giải pháp chiết khấu dòng cổ tức và giải pháp chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ chiếm hữu .Khi xác lập giá trị doanh nghiệp bằng cách tiếp cận từ thu nhập cần cộng giá trị của các gia tài phi hoạt động giải trí tại thời gian thẩm định giá với giá trị chiết khấu dòng tiền hoàn toàn có thể dự báo được của các gia tài hoạt động giải trí tại thời gian thẩm định giá. Trong trường hợp không dự báo được một cách đáng an toàn và đáng tin cậy dòng tiền của một số ít gia tài hoạt động giải trí thì đánh giá và thẩm định viên hoàn toàn có thể không dự báo dòng tiền của gia tài hoạt động giải trí này và xác lập riêng giá trị của gia tài hoạt động giải trí này để cộng vào giá trị doanh nghiệp. Riêng chiêu thức chiết khấu cổ tức thì không cộng thêm phần gia tài phi hoạt động giải trí là tiền mặt và tương tự tiền .

5.1. Phương pháp tỷ số bình quân

5.1.1. Phương pháp tỷ số bình quân ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cần thẩm định giá thông qua tỷ số thị trường trung bình của các doanh nghiệp so sánh.

Doanh nghiệp so sánh là doanh nghiệp thỏa mãn nhu cầu các điều kiện kèm theo sau :– Tương tự với doanh nghiệp cần thẩm định giá về các yếu tố : ngành nghề kinh doanh thương mại chính ; rủi ro đáng tiếc kinh doanh thương mại, rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính ; các chỉ số kinh tế tài chính .– Có thông tin về giá CP được thanh toán giao dịch thành công xuất sắc trên thị trường tại thời gian thẩm định giá hoặc gần thời gian thẩm định giá nhưng không quá 01 năm tính đến thời gian thẩm định giá .Các tỷ số thị trường xem xét để sử dụng trong giải pháp tỷ số trung bình gồm có : tỷ số giá trên thu nhập trung bình, tỷ số giá trên lệch giá trung bình ( ), tỷ số giá trên giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu trung bình, tỷ số giá trị doanh nghiệp trên doanh thu trước thuế, lãi vay và khấu hao trung bình (, tỷ số giá trị doanh nghiệp trên lệch giá (

5.1.2 Trường hợp áp dụng phương pháp tỷ số bình quân

Có tối thiểu 03 doanh nghiệp so sánh. Ưu tiên các doanh nghiệp so sánh là các doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn sàn chứng khoán hoặc ĐK thanh toán giao dịch trên UPCoM .

5.1.3 Nguyên tắc thực hiện

– Cách thức xác lập các chỉ số kinh tế tài chính, tỷ số thị trường phải đồng nhất so với toàn bộ các doanh nghiệp so sánh và doanh nghiệp cần thẩm định giá .– Các chỉ số kinh tế tài chính, tỷ số thị trường của các doanh nghiệp so sánh được tích lũy từ các nguồn khác nhau phải được thanh tra rà soát, kiểm soát và điều chỉnh để bảo vệ tính đồng điệu về phương pháp xác lập trước khi đưa vào sử dụng trong thẩm định giá .

5.1.4. Các bước xác định giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp

 • Bước 1: Đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp so sánh.
 • Bước 2: Xác định các tỷ số thị trường được sử dụng để ước tính giá trị doanh nghiệp cần thẩm định giá.
 • Bước 3: Ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cần thẩm định giá trên cơ sở các tỷ số thị trường phù hợp để sử dụng và thực hiện các điều chỉnh khác biệt.

5.2. Phương pháp giá giao dịch

5.2.1. Phương pháp giá giao dịch ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cần thẩm định giá thông qua giá giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp hoặc chuyển nhượng cổ phần thành công trên thị trường của chính doanh nghiệp cần thẩm định giá.

5.2.2. Trường hợp áp dụng phương pháp giá giao dịch

Doanh nghiệp cần thẩm định giá có tối thiểu 03 giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp hoặc chuyển nhượng ủy quyền CP thành công xuất sắc trên thị trường ; đồng thời, thời gian diễn ra thanh toán giao dịch không quá 01 năm tính đến thời gian thẩm định giá .

5.2.3. Nguyên tắc áp dụng

Thẩm định viên cần nhìn nhận, xem xét việc kiểm soát và điều chỉnh giá các thanh toán giao dịch thành công xuất sắc cho tương thích với thời gian thẩm định giá nếu thiết yếu .

5.2.4. Ước tính giá trị vốn chủ sở hữu:

Giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cần thẩm định giá được tính theo giá trung bình theo khối lượng thanh toán giao dịch của tối thiểu 03 thanh toán giao dịch thành công xuất sắc của việc chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp hoặc CP gần nhất trước với thời gian thẩm định giá .Trường hợp doanh nghiệp cần thẩm định giá là doanh nghiệp đã niêm yết CP trên sàn sàn chứng khoán hoặc đã ĐK thanh toán giao dịch trên UPCoM, giá CP để tính giá thị trường vốn chủ sở hữu là giá thanh toán giao dịch, hoặc giá đóng cửa của CP của doanh nghiệp cần thẩm định giá tại hoặc gần nhất với thời gian thẩm định giá và phải có thanh toán giao dịch của CP này trong vòng 30 ngày kể từ thời gian thẩm định giá về trước .

5.3. Phương pháp tài sản

5.3.1. Phương pháp tài sản là phương pháp ước tính giá trị của doanh nghiệp cần thẩm định giá thông qua tính tổng giá trị của các tài sản thuộc quyền sở hữu và sử dụng của doanh nghiệp cần thẩm định giá.

Việc xác lập giá trị doanh nghiệp nhà nước và công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước góp vốn đầu tư 100 % vốn điều lệ để chuyển thành công ty CP bằng giải pháp gia tài được vận dụng theo pháp luật của pháp lý về cổ phần hóa .

5.3.2. Nguyên tắc thực hiện:

– Tài sản được xem xét trong quy trình thẩm định giá là tổng thể các gia tài của doanh nghiệp, gồm có cả gia tài hoạt động giải trí và gia tài phi hoạt động giải trí .– Giám đốc ( Tổng giám đốc ) doanh nghiệp cần thẩm định giá cần phối hợp triển khai tổ chức triển khai kiểm kê, phân loại gia tài đang chiếm hữu, quản trị, sử dụng ( gồm có cả quyền gia tài ) kèm theo tài liệu chứng tỏ quyền sở hữu, sử dụng gia tài để ship hàng cho việc thẩm định giá ; đồng thời, tương hỗ đánh giá và thẩm định viên khảo sát thực trạng gia tài của doanh nghiệp. Trường hợp thẩm định và đánh giá viên không được phân phối rất đầy đủ thông tin, tài liệu nêu trên, không được tương hỗ để khảo sát thực trạng gia tài thì thẩm định và đánh giá viên nhìn nhận, xem xét việc đưa ra các giả thiết ( nếu cần ) ; đồng thời, đưa hạn chế này vào phần loại trừ và hạn chế của chứng từ và báo cáo giải trình cáo hiệu quả thẩm định giá .– Khi thẩm định giá doanh nghiệp theo cơ sở giá trị thị trường thì giá trị các gia tài của doanh nghiệp là giá trị thị trường của gia tài đó tại thời gian thẩm định giá. Tài sản trong sổ sách kế toán cần được thẩm định giá đúng với giá trị thị trường, một số ít trường hợp riêng biệt được thực thi theo hướng dẫn tại điểm 5.4 .– Tài sản vô hình dung không thỏa mãn nhu cầu các điều kiện kèm theo để được ghi nhận trên sổ sách kế toán ( tên thương mại, thương hiệu, sáng tạo, mẫu mã công nghiệp … ) và các gia tài khác không được ghi nhận trên sổ sách kế toán cần được vận dụng giải pháp thẩm định giá tương thích để xác lập .– Đối với gia tài được hạch toán bằng ngoại tệ : Tỷ giá ngoại tệ vận dụng theo hướng dẫn của Chuẩn mực kế toán Nước Ta khi lập và trình diễn báo cáo giải trình kinh tế tài chính .

5.3.3. Các bước tiến hành

 • Bước 1: Ước tính tổng giá trị các tài sản hữu hình và tài sản tài chính của doanh nghiệp cần thẩm định giá.
 • Bước 2: Ước tính tổng giá trị các tài sản vô hình của doanh nghiệp cần thẩm định giá.
 • Bước 3: Ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cần thẩm định giá.

5.4. Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp

5.4.1. Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp xác định giá trị doanh nghiệp cần thẩm định giá thông qua ước tính tổng của giá trị chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp cần thẩm định giá với giá trị hiện tại của các tài sản phi hoạt động của doanh nghiệp tại thời điểm thẩm định giá. Trường hợp doanh nghiệp cần thẩm định giá là công ty cổ phần, phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp được sử dụng với giả định coi các cổ phần ưu đãi của doanh nghiệp cần thẩm định giá như cổ phần thường. Giả định này cần được nêu rõ trong phần hạn chế của Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả thẩm định giá.

5.4.2. Các bước xác định giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp:

 • Bước 1: Dự báo dòng tiền tự do của doanh nghiệp cần thẩm định giá.
 • Bước 2: Ước tính chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền của doanh nghiệp cần thẩm định giá.
 • Bước 3: Ước tính giá trị cuối kỳ dự báo.
 • Bước 4: Ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cần thẩm định giá.

5.5. Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức

5.5.1. Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức xác định giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cần thẩm định giá thông qua ước tính tổng của giá trị chiết khấu dòng cổ tức của doanh nghiệp cần thẩm định giá. Trường hợp doanh nghiệp cần thẩm định giá là công ty cổ phần, phương pháp chiết khấu dòng tiền cổ tức của doanh nghiệp được sử dụng với giả định coi các cổ phần ưu đãi của doanh nghiệp cần thẩm định giá như cổ phần thường. Giả định này cần được nêu rõ trong phần hạn chế của Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả thẩm định giá.

5.5.2. Các bước xác định giá trị vốn chủ sở hữu

 • Bước 1: Dự báo dòng cổ tức của doanh nghiệp cần thẩm định giá. Thẩm định viên cần dự báo tỉ lệ chia cổ tức và tỷ lệ tăng trưởng cổ tức của doanh nghiệp cần thẩm định giá. Để ước tính giai đoạn dự báo dòng cổ tức, thẩm định viên căn cứ vào đặc điểm của doanh nghiệp, của lĩnh vực kinh doanh và bối cảnh kinh tế để lựa chọn các mô hình tăng trưởng phù hợp. Giai đoạn dự báo dòng cổ tức tối thiểu là 03 năm. Đối với các doanh nghiệp mới thành lập hoặc đang tăng trưởng nhanh thì giai đoạn dự báo dòng cổ tức có thể kéo dài đến khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn tăng trưởng đều. Đối với doanh nghiệp hoạt động có thời hạn thì giai đoạn dự báo dòng cổ tức được xác định theo tuổi đời của doanh nghiệp.
 • Bước 2: Ước tính chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu theo hướng dẫn tại tiết d điểm 6.4 Tiêu chuẩn này.
 • Bước 3: Ước tính giá trị vốn chủ sở hữu cuối kỳ dự báo như sau:
Trường hợp 1 : Dòng cổ tức sau quy trình tiến độ dự báo là dòng tiền không tăng trưởng và lê dài vô tận. Công thức tính giá trị cuối kỳ dự báo là :

Công thức chiết khấu dòng cổ tức

Trường hợp 2 : Dòng cổ tức sau tiến trình dự báo là dòng tiền tăng trưởng đều đặn mỗi năm và lê dài vô tận. Công thức tính giá trị cuối kỳ dự báo là :

chiết khấu dòng cổ tức

Trong đó :Dn + 1 : Dòng cổ tức của doanh nghiệp năm n + 1g : vận tốc tăng trưởng của dòng cổ tứcTốc độ tăng trưởng của dòng cổ tức được dự báo trên cơ sở tỷ suất doanh thu sau thuế để lại để bổ trợ vốn, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ chiếm hữu .Trường hợp 3 : Doanh nghiệp chấm hết hoạt động giải trí vào cuối kỳ dự báo, giá trị cuối kỳ dự báo được xác lập theo giá trị thanh lý của doanh nghiệp cần thẩm định giá .
 • Bước 4: Ước tính giá trị vốn chủ sở hữu cửa doanh nghiệp cần thẩm định giá:

giá trị vốn chủ sở hũu

Tính tổng giá trị hiện tại thuần của dòng cổ tức của doanh nghiệp và giá trị vốn chủ sở hữu cuối kỳ dự báo sau khi chiết khấu các dòng cổ tức của doanh nghiệp và giá trị vốn chủ sở hữu cuối kỳ dự báo của doanh nghiệp theo tỷ suất chiết khấu là ngân sách sử dụng vốn chủ chiếm hữu .– Ước tính giá trị các gia tài phi hoạt động giải trí của doanh nghiệp theo hướng dẫn xác lập giá trị gia tài hữu hình, gia tài vô hình dung, gia tài kinh tế tài chính tại Tiêu chuẩn thẩm định giá này và các tiêu chuẩn thẩm định giá có tương quan .– Ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cần thẩm định giá bằng cách cộng giá trị hiện tại thuần của các dòng cổ tức của doanh nghiệp và giá trị hiện tại vốn chủ sở hữu cuối kỳ dự báo với giá trị các gia tài phi hoạt động giải trí và gia tài hoạt động giải trí chưa được bộc lộ trong dòng cổ tức của doanh nghiệp cần thẩm định giá .

5.6. Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu

5.6.1 Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu xác định giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cần thẩm định giá thông qua ước tính tổng của giá trị chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cần thẩm định giá. Trường hợp doanh nghiệp cần thẩm định giá là công ty cổ phần, phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu được sử dụng với giả định coi các cổ phần ưu đãi của doanh nghiệp cần thẩm định giá như cổ phần thường. Giả định này cần được nêu rõ trong phần hạn chế của Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả thẩm định giá.

5.6.2. Các bước xác định giá trị vốn chủ sở hữu

a ) Bước 1 : Dự báo dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cần thẩm định giá .Để ước tính tiến trình dự báo dòng tiền, đánh giá và thẩm định viên địa thế căn cứ vào đặc thù của doanh nghiệp, của nghành kinh doanh thương mại và toàn cảnh kinh tế tài chính để lựa chọn các quy mô tăng trưởng tương thích. Giai đoạn dự báo dòng tiền tối thiểu là 03 năm. Đối với các doanh nghiệp mới xây dựng hoặc đang tăng trưởng nhanh thì quy trình tiến độ dự báo dòng tiền hoàn toàn có thể lê dài đến khi doanh nghiệp bước vào tiến trình tăng trưởng đều. Đối với doanh nghiệp hoạt động giải trí có thời hạn thì việc xác lập tiến trình dự báo dòng tiền cần nhìn nhận, xem xét đến tuổi đời của doanh nghiệp .Công thức tính dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp :FCFE = Lợi nhuận sau thuế + Khấu hao – Chi góp vốn đầu tư vốn – Thay đổi vốn luân chuyển thuần ngoài tiền mặt và gia tài phi hoạt động giải trí thời gian ngắn ( chênh lệch vốn hoạt động giải trí thuần ) – Các khoản trả nợ gốc + Các khoản nợ mới phát hànhLợi nhuận sau thuế là doanh thu sau thuế đã loại trừ các khoản doanh thu từ gia tài phi hoạt động giải trí .Chi góp vốn đầu tư vốn gồm có : chi góp vốn đầu tư gia tài cố định và thắt chặt và gia tài dài hạn tương tự như khác nhưng không đủ điều kiện kèm theo ghi nhận là gia tài cố định và thắt chặt theo pháp luật của chính sách kế toán doanh nghiệp ; chi góp vốn đầu tư gia tài hoạt động giải trí dài hạn khác nằm trong nhóm chi mua công cụ nợ của đơn vị chức năng khác và chi góp vốn đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác ( nếu có ) .Công thức tính vốn luân chuyển ngoài tiền mặt và gia tài phi hoạt động giải trí thời gian ngắn :Vốn luân chuyển ngoài tiền mặt và gia tài phi hoạt động giải trí thời gian ngắn = ( Các khoản phải thu thời gian ngắn + Hàng tồn dư + Tài sản thời gian ngắn khác ) – Nợ thời gian ngắn không gồm có vay thời gian ngắnb ) Bước 2 : Ước tính ngân sách sử dụng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cần thẩm định giá theo hướng dẫn tại tiết d điểm 6.4 Tiêu chuẩn này .c ) Bước 3 : Ước tính giá trị vốn chủ sở hữu cuối kỳ dự báo– Trường hợp 1 : Dòng tiền sau quy trình tiến độ dự báo là dòng tiền không tăng trưởng và lê dài vô tận. Công thức tính giá trị cuối kỳ dự báo là :Trong đó :FCFE n + 1 Dòng tiền vốn chủ sở hữu năm n + 1– Trường hợp 2 : Dòng tiền sau quy trình tiến độ dự báo là dòng tiền tăng trưởng đều đặn mỗi năm và lê dài vô tận. Công thức tính giá trị cuối kỳ dự báo là :Trong đó :g : vận tốc tăng trưởng của dòng tiền vốn chủ chiếm hữu .Tốc độ tăng trưởng của dòng tiền vốn chủ sở hữu được dự báo trên cơ sở vận tốc tăng trưởng của doanh thu hoạt động giải trí sau thuế, triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp, vận tốc tăng trưởng dòng tiền trong quá khứ của doanh nghiệp, kế hoạch sản xuất kinh doanh thương mại, tỷ suất tái đầu tư, …– Trường hợp 3 : Doanh nghiệp chấm hết hoạt động giải trí tại cuối kỳ dự báo. giá trị cuối kỳ dự báo được xác lập theo giá trị thanh lý của doanh nghiệp cần thẩm định giá .d ) Bước 4 : Ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cần thẩm định giá :– Tính tổng giá trị hiện tại thuần của dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu và giá trị vốn chủ sở hữu cuối kỳ dự báo của doanh nghiệp sau khi chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu và giá trị vốn chủ sở hữu cuối kỳ dự báo của doanh nghiệp theo tỷ suất chiết khấu là ngân sách sử dụng vốn chủ chiếm hữu .– Ước tính giá trị các gia tài phi hoạt động giải trí của doanh nghiệp theo hướng dẫn xác lập giá trị gia tài hữu hình, gia tài vô hình dung, gia tài kinh tế tài chính tại Tiêu chuẩn thẩm định giá này và các tiêu chuẩn thẩm định giá có tương quan .– Ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cần thẩm định giá bằng cách cộng giá trị hiện tại thuần của dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu và giá trị hiện tại vốn chủ sở hữu cuối kỳ dự báo với giá trị các gia tài phi hoạt động giải trí và gia tài hoạt động giải trí chưa được biểu lộ trong dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cần thẩm định giá, sau đó trừ đi các khoản nợ phải trả chưa được bộc lộ trong dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cần thẩm định giá .

6. Công ty xác định giá trị doanh nghiệp uy tín

Xác định giá trị doanh nghiệp là nhìn nhận lại hàng loạt giá trị gia tài của doanh nghiệp gồm có gia tài hữu hình, gia tài vô hình dung, gia tài kinh tế tài chính của doanh nghiệp, xét trên tổng giá trị của doanh nghiệp. Để thẩm định và đánh giá giá trị doanh nghiệp đúng mực, nhu yếu doanh nghiệp thẩm định giá, đánh giá và thẩm định viên về giá phải có nhiều năm kinh nghiệm tay nghề, trình độ sâu, am hiểu trong nghành nghề dịch vụ thẩm định giá gia tài .Công ty CP Thẩm định giá Thủ Đô ( TDVC ), đơn vị chức năng thẩm định giá độc lập uy tín số 1 tại Nước Ta trong nghành thẩm định giá CP doanh nghiệp. Thành Đô được xây dựng trên sự hợp tác của nhiều chuyên viên có bề dày kinh nghiệm tay nghề trong nghành thẩm định giá, nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính, truy thuế kiểm toán, ngân hàng nhà nước tại Nước Ta .Trải qua một quy trình tăng trưởng, ( TDVC ) đã chứng minh và khẳng định được vị thế, tạo dựng được uy tín ; tên thương hiệu vững vàng, lòng tin so với người mua và được các tổ chức triển khai, doanh nghiệp, cơ quản trị Nhà nước nhìn nhận cao. Năm 2019, ( TDVC ) vinh dự được ghi nhận “ Thương hiệu – thương hiệu độc quyền uy tín 2019 ”, Năm 2020 Thủ Đô được vinh danh “ Thương hiệu đất việt uy tín 2020 ”, “ Thương hiệu đáng tin cậy 2020 ”. Bên cạnh đó TDVC vận dụng tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001 : năm ngoái cho mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng trong dịch vụ thẩm định giá ( bất động sản, giá trị doanh nghiệp, máy móc thiết bị, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, khu công trình kiến thiết xây dựng ) góp thêm phần quan trọng giúp người mua có những quyết định hành động đúng chuẩn trong việc góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại và mua và bán minh bạch trên thị trường .
QÚY KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ VUI LÒNG LIÊN HỆ :

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THÀNH ĐÔ

Bạn đang đọc bài viết: “Doanh nghiệp là gì? Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp” tại chuyên mục tin Thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá hàng đầu tại Việt Nam.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666  0906 020 090

Website : www.thamdinhgiathanhdo.com

Related Posts

About The Author

Add Comment