Cách tính thuế giá trị gia tăng và các hạn mức thuế VAT nhanh chóng

Biên tập bởi Đặng Lê Huy

Đăng 4 tháng trước 34.443

Hiểu biết cách tính thuế giá trị gia tăng (VAT) sẽ giúp bạn dễ dàng tính toán và chủ động hơn trong việc sắp xếp tài chính cũng như việc nộp thuế và nhận hoàn thuế. Trong bài viết này, Điện máy XANH sẽ hướng dẫn bạn cách tính thuế VAT và các hạn mức thuế VAT đơn giản và nhanh chóng. Cùng theo dõi nhé!

Xem thêm:

1Phương pháp tính thuế VAT

Theo Luật Thuế Giá trị gia tăng 2008, thuế giá trị gia tăng (GTGT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Thuế GTGT còn được gọi là VAT, là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Value Added Tax. Có 2 phương pháp tính thuế VAT hiện nay gồm Phương pháp khấu trừ thuế GTGT và Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. Phương pháp tính thuế VAT

2Phương pháp khấu trừ khi tính thuế VAT

Trường hợp sử dụng phương pháp khấu trừ thuế

Theo Điều 12 Thông tư 219 / 2013 / TT-BTC, giải pháp khấu trừ thuế vận dụng so với cơ sở kinh doanh thương mại triển khai khá đầy đủ chính sách kế toán, hóa đơn, chứng từ theo lao lý của pháp lý về kế toán, hóa đơn, chứng từ gồm có :
 • Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này;
 • Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này;
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

Cách tính số thuế VAT phải nộp

Số thuế Hóa Đơn đỏ VAT phải nộp theo chiêu thức khấu trừ thuế GTGT được tính như sau :

Số thuế phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra – số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó :
 • Số thuế giá trị gia tăng đầu ra: Bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.
 • Số thuế giá trị gia tăng đầu vào: Bằng tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng.
Phương pháp khấu trừ khi tính thuế VAT

3Phương pháp trực tiếp khi tính thuế VAT

Những đối tượng sử dụng phương pháp tính thuế VAT trực tiếp

Theo Điều 13 Thông tư 219 / 2013 / TT-BTC, giải pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng vận dụng so với các trường hợp sau đây :
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng. Trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập. Trừ trường hợp đăng ký tự nguyện.
 • Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư. Và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán; hóa đơn; chứng từ theo quy định của pháp luật. Trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí.
 • Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã. Trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

Cách tính thuế VAT phải nộp theo phương pháp trực tiếp

Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT được tính như sau :

Số thuế giá trị gia tăng = Doanh thu x Tỉ lệ (%)

Trong đó :
 • Doanh thu: Là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.
 • Tỉ lệ %: Từng nhóm ngành nghề, hoạt động kinh doanh sẽ có tỉ lệ cụ thể như sau:
Phân phối, cung cấp hàng hóa. 1%
Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu. 5%
Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu. 3%
Hoạt động kinh doanh khác. 2%
Phương pháp trực tiếp khi tính thuế VAT Dưới đây là bảng phân biệt phương pháp khấu trừ và trực tiếp khi tính thuế GTGT:
Tiêu chí Phương pháp khấu trừ Phương pháp trực tiếp
Đối tượng áp dụng Phương pháp khấu trừ vận dụng với cơ sở kinh doanh thương mại triển khai vừa đủ chính sách kế toán, hóa đơn, đơn cử : – Cơ sở kinh doanh thương mại đang hoạt động giải trí được vận dụng chiêu thức khấu trừ thuế khi cung ứng đủ 02 điều kiện kèm theo sau :
 • Có doanh thu hàng năm từ 01 tỷ đồng trở lên từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.
– Cơ sở kinh doanh thương mại ĐK tự nguyện vận dụng giải pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá thể kinh doanh thương mại nộp thuế theo chiêu thức tính trực tiếp . – Tổ chức, cá thể quốc tế phân phối sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ để triển khai hoạt động giải trí tìm kiếm, thăm dò, tăng trưởng và khai thác dầu, khí nộp thuế theo chiêu thức khấu trừ do bên Nước Ta kê khai khấu trừ nộp thay
Phương pháp trực tiếp trên lệch giá được vận dụng với các đối tượng người dùng sau : – Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động giải trí có lệch giá hàng năm dưới mức ngưỡng lệch giá 01 tỷ đồng, trừ trường hợp ĐK tự nguyện vận dụng giải pháp khấu trừ . – Doanh nghiệp, hợp tác xã mới xây dựng, trừ trường hợp ĐK tự nguyện theo chiêu thức khấu trừ . – Hộ, cá thể kinh doanh thương mại . – Tổ chức, cá thể quốc tế kinh doanh thương mại tại Nước Ta không theo Luật Đầu tư và các tổ chức triển khai khác không triển khai hoặc triển khai không rất đầy đủ chính sách kế toán, hóa đơn, chứng từ theo lao lý của pháp lý . – Tổ chức kinh tế tài chính khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp ĐK nộp thuế theo chiêu thức khấu trừ .
Số thuế phải nộp Thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x Tỉ lệ %
Thuế suất và tỷ lệ % tính thuế Có 03 loại thuế suất vận dụng với từng nhóm sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, đơn cử : – Thuế suất 0 % . – Thuế suất 5 % . – Thuế suất 10 % ( vận dụng so với toàn bộ sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, trừ sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, chịu thuế suất 0 %, thuế suất 5 % ) . Tính theo từng hoạt động giải trí đơn cử : – Phân phối, cung ứng sản phẩm & hàng hóa : 1 % . – Thương Mại Dịch Vụ, kiến thiết xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu : 5 % . – Sản xuất, vận tải đường bộ, dịch vụ có gắn với sản phẩm & hàng hóa, kiến thiết xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu : 3 % . – Hoạt động kinh doanh thương mại khác : 2 % .

4Hoàn thuế VAT

Vì sao hoàn thuế VAT?

Khi Nhà nước thu dư số tiền thuế GTGT thì ngân sách sẽ hoàn trả lại cho doanh nghiệp. Việc thu dư hoàn toàn có thể do sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ chưa được khấu trừ thuế trong kỳ tính thuế hoặc không thuộc diện phải chịu thuế GTGT .

Trường hợp được hoàn thuế VAT

 • Doanh nghiệp sau khi đã nộp thuế GTGT sau khi quyết toán thuế thì phát hiện đã nộp dư.
 • Khi doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế GTGT định kỳ thì thấy số thuế VAT đầu vào lớn lớn hơn đầu ra.
 • Không phải là đối tượng phải chịu thuế hoặc mức thuế suất bị áp dụng sai.
Trường hợp được hoàn thuế VAT

Điều kiện hoàn thuế VAT

Các doanh nghiệp cung ứng các điều kiện kèm theo sau sẽ được hoàn thuế Hóa Đơn đỏ VAT :
 • Doanh nghiệp có số thuế VAT âm liên tục từ 3 tháng trở lên hoặc số thuế được khấu trừ từ 200 triệu trở lên đối với các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa xuất khẩu.
 • Chứng từ kế toán phải hợp lệ, không phải là do kê khống lên khi thực tế không phát sinh các hoạt động giao dịch, mua bán hàng hóa và dịch vụ.
 • Doanh nghiệp đã thanh toán các đơn hàng xuất – nhập khẩu đầy đủ qua ngân hàng.
 • Doanh nghiệp đã thanh toán hóa đơn có tổng tiền thanh toán trên 20 triệu qua ngân hàng.
 • Doanh nghiệp chứng minh được các hoạt động thanh toán rõ ràng qua ngân hàng với từng đơn hàng xuất khẩu, tương ứng với các hóa đơn.
Điều kiện hoàn thuế VAT

Thời gian hoàn thuế

Tùy theo hình thức mà thời hạn hoàn thuế sẽ khác nhau, đơn cử là :
 • Hoàn thuế trước và kiểm tra sau: Thời gian hoàn thuế VAT là 15 ngày làm việc tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế đầy đủ. Hình thức này chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp chấp hành tốt quy định về nộp thuế.
 • Kiểm tra trước và hoàn thuế sau: Thời gian hoàn thuế VAT là 60 ngày làm việc tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế đầy đủ. Hình thức này áp dụng đối với các doanh nghiệp được hoàn thuế lần đầu hoặc lần 2 nhưng hồ sơ hoàn thuế lần đầu có nhiều thiếu sót.

5Các trường hợp không được phép khấu trừ thuế VAT

Theo Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì có 9 trường hợp không được khấu trừ thuế VAT gồm có: 1. Các lỗi về hóa đơn như sử dụng không đúng pháp luật của pháp lý, không ghi đúng thông tin, bị làm giả, bị tẩy xóa, hóa đơn khống . 2. Hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên mà không có chứng từ giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước . 3. Thuế GTGT nguồn vào của số lượng sản phẩm & hàng hóa hao hụt vượt định mức do đặc thù lý hóa . 4. Tiền thuê nhà cho chuyên viên quốc tế . 5. Thuế GTGT của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh thương mại loại sản phẩm chịu thuế và không chịu thuế GTGT . 6. Ô tô có giá trị trên 1,6 tỷ đồng thì chỉ được khấu trừ 160 triệu đồng . 7. Thuế GTGT dùng cho sản xuất, kinh doanh thương mại hàng không chịu thuế GTGT . Trường hợp không được phép khấu trừ thuế VAT 8. Văn phòng tổng công ty, tập đoàn lớn không trực tiếp hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và các đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp thường trực như : Bệnh viện, trạm xá, nhà nghỉ điều dưỡng, viện, trường đào tạo và giảng dạy … không phải là người nộp thuế GTGT thì không được khấu trừ hay hoàn thuế GTGT nguồn vào của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào Giao hàng cho hoạt động giải trí của các đơn vị chức năng này . 9. Các trường hợp cơ sở kinh doanh thương mại có sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu hoặc sản phẩm & hàng hóa được coi như xuất khẩu nếu đã có xác nhận của cơ quan hải quan ( so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu ) nhưng không có đủ các thủ tục, hồ sơ khác so với từng trường hợp đơn cử thì không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT nguồn vào . Riêng so với trường hợp sản phẩm & hàng hóa gia công chuyển tiếp và sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, nếu không có đủ một trong các thủ tục, hồ sơ theo lao lý thì phải tính và nộp thuế GTGT như sản phẩm & hàng hóa tiêu thụ trong nước . Mời bạn tham khảo một số máy tính cầm tay đang bán tại Điện máy XANH để có thể nhanh chóng tính thuế VAT chính xác nhé: Hy vọng với những thông tin phía trên bạn đã biết thêm về cách tính thuế giá trị gia tăng để vận dụng cho việc làm của mình. Chúc bạn triển khai thành công xuất sắc nhé !

Related Posts

About The Author

Add Comment