Cách Tính Giá Trị Thực Của Cổ Phiếu

Trước khi quyết định hành động góp vốn đầu tư vào mã cổ phiếu nào đó, nhà đầu tư thường sử dụng các cách tính giá trị thực của cổ phiếu. Dựa vào hiệu quả họ hoàn toàn có thể thể biết được giá trị thực của cổ phiếu là bao nhiêu .

Bài viết sau Phân tích kinh tế tài chính san sẻ 9 cách tính giá trị thực của cổ phiếu .

1. Định giá cổ phiếu là gì ?

Định giá cổ phiếu là một trong những bước quan trọng của công ty CP khi muốn chào bán cổ phiếu, kêu gọi vốn và tăng tầm tác động ảnh hưởng của doanh nghiệp trên thị trường .

Định giá cổ phiếu giúp người đầu tư biết được loại cổ phiếu nào đáng mua và có khả năng sinh lợi lớn nhất. Một cách dễ hiểu đó là đánh giá xem cổ phiếu đó đáng giá bao nhiêu tiền. Sau đó, ta sẽ tiến hành mua vào cổ phiếu nếu giá cổ phiếu thấp hơn so với giá trị ta định giá. Hoặc bán ra cổ phiếu (nếu như nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu đó) nếu giá cổ phiếu hiện đã cao hơn so với định giá để thu lại lợi nhuận.

Mục đích của việc định giá cổ phiếu là xác lập giá trị thực của cổ phiếu trong một thời gian nhất định, nhằm mục đích xác lập tiềm năng cổ phiếu và đưa ra những quyết định hành động góp vốn đầu tư tương quan .

2. 09 cách định giá cổ phiếu thông dụng nhất

2.1. Định giá cổ phiếu theo phương pháp P/E

Cách định giá cổ phiếu theo chiêu thức P / E là cách phổ cập nhất và hoàn toàn có thể vận dụng cho cổ phiếu ở hầu hết các ngành nghề .

Cổ phiếu được định giá theo giải pháp P / E hay chính là dựa vào chỉ số P / E. Theo đó, Chỉ số P / E biểu lộ mối quan hệ tỷ suất giữa giá thị trường của cổ phiếu ( Price ) so với thu nhập của một CP ( EPS ). Hay nói cách khác để có được 1 đồng thu nhập từ cổ phiếu, nhà đầu tư sẵn sàng chuẩn bị trả bao nhiêu tiền. Như vậy, chỉ số P / E cao tức là cổ phiếu đang được định giá cao và ngược lại .

Công thức tính:

P/E = Giá thị trường / EPS

Hay P/E = Vốn hóa công ty / Lợi nhuận sau thuế

Trong đó 😛 = Price = Market Price : Giá thị trường tại thời gian thanh toán giao dịch .EPS = Earning Per Share : Lợi nhuận ròng của một cổ phiếuCông thức EPS : = ( Lợi nhuận sau thuế – Cổ tức cổ phiếu tặng thêm ) / Tổng số cổ phiếu thường đang lưu hành )

2.2. Định giá cổ phiếu theo phương pháp P/B

Cách định giá cổ phiếu bằng giải pháp P / B cũng là 1 trong những giải pháp đơn thuần nhất. Bạn chỉ cần tài liệu về giá trị sổ sách ( Book Value ) của cổ phiếu .Phương pháp định giá cổ phiếu này sẽ dựa vào chỉ số P / B. Tỷ số P / B được dùng để so sánh giữa giá của một cổ phiếu ( Price ) với giá trị sổ sách của cổ phiếu đó ( Book value ratio ). Tương tự như chỉ số P / E, chỉ số P / B càng thấp tức là cổ phiếu đó đang được định giá thấp và ngược lại .

Mọi Người Cũng Xem   Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Máy Tính Tiền Casio Se-C300, Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tính Tiền Casio Se

Công thức tính:

P/B = Giá thị trường / Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu

Hay P/B = Vốn hóa công ty / Vốn chủ sở hữu

Trong đó 😛 = Price = Market Price : Giá thị trường tại thời gian thanh toán giao dịch .B = Book Value : Giá trị sổ sách của một cổ phiếu

2.3. Định giá cổ phiếu theo phương pháp P/S

Định giá cổ phiếu theo chỉ số P / S, là chỉ số đo lường và thống kê giá cổ phiếu trên lệch giá mỗi CP ( Price / Sales per Share ). Và cũng giống như 2 chỉ số đề cập bên trên, chỉ số P / S và cổ phiếu được định giá sẽ tỉ lệ thuận với nhau .

Công thức tính P/S:

P/S = Giá cổ phiếu/ Doanh thu mỗi cổ phần

Trong đó : Doanh thu mỗi cổ phiếu = Tổng doanh thu / Số lượng cổ phiếu lưu hành

Hoặc: P/S = Tổng vốn hóa/Tổng doanh thu thuần

Trong đó 😛 = Price = Market price : Giá cổ phiếu tại thời gian hiện tạiS = Sales per share : Doanh thu thuần trên mỗi cổ phiế

2.4. Định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng cổ tức

Có 3 quy mô dựa trên 3 giả thiết về tăng trưởng cổ tức :– Mô hình 1 : cổ tức tăng trưởng với vận tốc không đổi mãi mãi .– Mô hình 2 : cổ tức tăng trưởng với vận tốc không đổi trong 1 số năm nhất định, sau đó chuyển sang một vận tốc tăng trưởng thấp hơn ( và không đổi ) từ đó cho đến mãi mãi .– Mô hình 3 : cổ tức tăng trưởng với vận tốc không đổi trong 1 số năm nhất định, sau đó tăng trưởng với vận tốc giảm dần trong một số ít năm, rồi ở đầu cuối thì giữ nguyên vận tốc tăng trưởng từ đó cho 16 đến mãi mãi .

Công thức đơn giản nhất:

P = D1 / (k – g)

P : Giá trị hài hòa và hợp lý / Giá trị thật thời gian năm 0 .D1 : Cổ tức của năm 1 ( năm tiếp theo )k : tỷ suất chiết khấu, tỷ suất sinh lợi mà nhà góp vốn đầu tư kỳ vọng thu được khi góp vốn đầu tư vào cổ phiếu, ngân sách vốn CP .g : Tốc độ tăng trưởng cổ tức .chi-so-tai-chinh

2.5. Định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu dòng tiền

Định giá cổ phiếu theo chiết khấu dòng tiền tiếng anh là Discount Cash flow, viết tắt là DCF. Đây là phương pháp định giá cổ phiếu được thực thi dựa trên một nguyên tắc : giá trị nội tại ( intrinsic value ) của doanh nghiệp hiện tại là tổng các dòng tiền tương lai mà công ty sẽ trả cho cổ đông của mình. Từ đó nhà nghiên cứu và phân tích sẽ tìm cách dự trù giá trị của công ty trong tương lai 5 – 10 năm tới. Sau đó chiết khấu lại về giá trị hiện tại .Hiểu một cách đơn thuần, chiêu thức này dựa trên giá trị của doanh nghiệp được xác lập bằng các luồng thu nhập dự kiến mà doanh nghiệp đó thu được trong tương lai, được quy về giá trị hiện tại bằng cách chiết khấu chúng với một mức lãi suất vay chiết khấu tương thích với mức độ rủi ro đáng tiếc của doanh nghiệp đó .

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn cài mật khẩu cho máy tính Windows | Phong Vũ Hỏi Đáp

Công thức tính chiết khấu dòng tiền là:

PV = FV / (1 + r)^n

Với : r là suất chiết khấu, n là số năm .

2.6. Định giá cổ phiếu theo phương pháp EV/EBIT, & EV/EBITDA

Trong các chỉ số định giá cơ bản như P / E, P / B, P / S thì hoàn toàn có thể nói 2 chỉ số EV / EBIT và EV / EBITDA có sự gần giống với chỉ số P / E nhất. Tuy nhiên điểm độc lạ của chúng cũng rất rõ ràng :

EV/EBIT loại bỏ sự thay đổi trong cơ cấu vốn, nhằm giúp nhà đầu tư có cái nhìn chính xác hơn khi các doanh nghiệp có cấu trúc vốn khác nhau, hiểu đơn giản là quy đồng mẫu những công ty có mức nợ và tiền mặt khác nhau.

EV / EBITDA thì mạnh dạn hơn vô hiệu sự đổi khác trong cơ cấu tổ chức vốn, và khấu hao nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có cái nhìn đúng chuẩn hơn khi các doanh nghiệp có cấu trúc vốn khác nhau, hay ngành khác nhau .

Công thức tính

EV chia cho EBIT

EV chia cho EBITDA

Trong đó :EV : Là giá trị doanh nghiệp .EBIT : Là doanh thu trước lãi vay và thuếEBITDA : Là Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu haoCụ thể hơn :EV ( giá trị doanh nghiệp ) = Vốn hóa thị trường + Tổng nợ – Tiền mặtEBITDA = Lợi nhuận thuần trước thuế + giá thành lãi vay + Khấu haoEBIT = Lợi nhuận trước thuế + Chi tiêu lãi vay

2.7. Định giá cổ phiếu theo phương pháp PEG

Chỉ số PEG là một chỉ số kinh tế tài chính quan trọng, tuy nhiên được biết đến ít hơn so với người bạn bè của nó là chỉ số P / E. Chỉ số PEG còn gọi tên là Hệ số PEG, hay tỷ số PEG .P / E được xem là số tiền phải trả cho 1 đồng thu nhập, hay P / E chính là số năm hòa vốn nếu doanh thu không đổi .Nhưng thực tiễn doanh thu của doanh nghiệp luôn biến hóa theo thời hạn, đó là 1 trong nhiều nguyên do tạo nên chỉ số P / E khác nhau giữa các doanh nghiệp .

Công thức tính chỉ số PEG là:

PEG = PE/G

Với :PE : Tức là chỉ số P / EG : Tốc độ tăng trưởng trong tương lai ( % )Khi đó ta hiểu :

Nếu một cổ phiếu có chỉ số P/E bằng 15, và khi ta có chỉ số G
– Trường hợp 1: Khi G = 10%, thì khi đó PEG = 15/10 =1.5
– Trường hợp 2: Khi G = 15%, thì khi đó PEG = 15/15 = 1
– Trường hợp 3: Khi G = 20%, thì khi đó PEG = 15/20 = 0.75

Mọi Người Cũng Xem   Spotify là gì? Hướng dẫn sử dụng Spotify trên máy tính

2.8. Định giá theo phương pháp theo công thức Benjamin Graham

Benjamin Graham là cha đẻ của phương pháp đầu tư giá trị. Do đó những công thức định giá cổ phiếu của Benjamin Graham nếu bạn hiểu đúng và đầy đủ sẽ giúp bạn có được lợi nhuận tuyệt vời.
Nguyên tắc của đầu tư giá trị là Biên an toàn. Tức là mua cổ phiếu thấp hơn đáng kể so với giá trị thực của cổ phiếu.

3 công thức định giá cổ phiếu của Benjamin Graham

– Công thức định giá 1(CT1)

Value = EPS x (8.5 +2g)

Value : Là giá trị thực mà ta đang giám sátEPS : Tổng EPS ( thu nhập trên mỗi CP ) của 12 tháng8,5 : Hằng số biểu lộ tỷ suất PE của công ty với mức tăng trưởng 0 %g : Tốc độ tăng trưởng doanh thu dài hạn ( 5-10 năm ) của công ty

Công thức định giá 2 (CT2)

Value= [EPS x (8.5 +2g) x 4.4] / Y

Value – EPS – 8,5 ­ – g : Được hiểu như công thức định giá 1 của Graham4 : Tỷ lệ doanh thu tối thiểu nhu yếu. Tỷ lệ phi rủi ro đáng tiếc là 4,4 % vào khoảng chừng năm 1962, khi quy mô này được ra mắtY : Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp AAA 20 năm hiện tại .

– Công thức định giá 3 (CT3)

Ở mức độ này, Cách ước đạt giá trị thật của Benjamin Graham sẽ nhờ vào vào EPS ( Thu nhập trên mỗi CP ) và BVPS ( Giá trị sổ sách trên mỗi CP ), nó biểu lộ sự hòa giải giữa gia tài và thu nhập. Công thức định giá thứ 3 là :

Value = (22.5 X EPS X BVPS) ^ (½)

2.9. Công thức định giá cổ phiếu mà Peter Lynch & John Neff dùng – sự kết hợp giữa cổ tức, tốc độ tăng trưởng & P/E

Những cổ phiếu tương thích sử dụng công thức này, là những doanh nghiệp không thay đổi, tăng trưởng không cao ( < 10 % / năm ) và trả cổ tức tương đối .

Công thức đó là:

(R + G) / PE > 1,5

Chỉ số này càng cao càng tốtTrong đó :R : Tỷ suất cổ tức ( % )R = Cổ tức bằng tiền ( VNĐ ) / Giá cổ phiếu hiện tại

G: Tốc độ tăng trưởng dài hạn (%)

PE : Chỉ số P / E của cổ phiếuTrên đây là cách tính giá trị thực của cổ phiếu. Hy vọng có ích với bạn đọc. Ngoài ra để nâng cao kiến thức và kỹ năng và góp vốn đầu tư có hiệu suất cao bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm học nghiên cứu và phân tích góp vốn đầu tư sàn chứng khoán tại địa chỉ giảng dạy uy tín .Xem thêm :

Related Posts

About The Author

Add Comment