Giá vốn bán hàng là gì? Cách tính giá vốn đơn giản hiệu quả nhất

Giá vốn hàng bán là một chỉ tiêu rất quan trọng trong doanh nghiệp. Trong bài viết này, MISA sẽ hướng dẫn cách tính giá vốn hàng bán với các công thức thông dụng nhất. Hãy xem ngay bài viết để hiểu rõ hơn về giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp .

1. Giá vốn hàng bán là gì?

1.1. Khái niệm

Để biết được cách tính giá vốn hàng bán thì trước hết phải hiểu rõ về khái niệm giá vốn hàng bán. Tại mỗi doanh nghiệp, khi nhắc đến hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại thì giá vốn hàng bán luôn là tiêu chuẩn được chăm sóc số 1 .

Vậy giá vốn hàng bán là gì? Hiểu một cách đơn giản nhất thì đây là một thuật ngữ chỉ giá trị vốn của các chi phí trực tiếp phát sinh việc sản xuất các hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong một kỳ. 

Theo chuẩn mực kế toán Nước Ta số 01, cùng với các loại ngân sách khác, giá vốn hàng bán là một chi phí sản xuất kinh doanh thương mại phát sinh trong quy trình hoạt động giải trí của doanh nghiệp, dưới dạng tiền và các khoản tương tự tiền, hàng tồn dư, khấu hao máy móc, thiết bị .

Cần phân biệt giá vốn hàng bán và các chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong kỳ. Khái niệm giá vốn hàng bán chỉ gắn với các sản phẩm đã được tiêu thụ chứ không phải toàn bộ sản phẩm được sản xuất. Giá vốn hàng bán có quan hệ mật thiết với giá thành sản phẩm.

Hiện nay, các doanh nghiệp thường sử dụng phần mềm kế toán để theo dõi giá vốn cũng như chi phí nói chung một cách thuận  tiện hơn. Chẳng hạn như phần mềm kế toán MISA AMIS có thể khai báo, phân bổ chi phí theo từng đối tượng riêng để tính giá thành, giá vốn một cách tự động, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức cho kế toán.

1.2. Thời điểm ghi nhận giá vốn hàng bán

Như đã nói ở trên, giá vốn hàng bán là một loại ngân sách .
Mà theo nguyên tắc tương thích, lệch giá và ngân sách phải được ghi nhận tương ứng trong cùng một thời gian
Theo định nghĩa ở trên thì giá vốn là một khoản ngân sách của doanh nghiệp bỏ ra để sản xuất sản phẩm & hàng hóa và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp. Theo nguyên tắc tương thích thì khi bạn ghi nhận một khoản lệch giá thì phải ghi nhận một khoản ngân sách tương ứng vào cùng thời gian đó. Điều này có nghĩa là giá vốn là một khoản ngân sách của doanh nghiệp để góp thêm phần tạo ra lệch giá. Do vậy, xác lập thời gian ghi nhận giá vốn cũng chính là xác lập thời gian ghi nhận một khoản lệch giá của doanh nghiệp .

>> Xem thêm: Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng theo quy định mới nhất

2. Vai trò của giá vốn hàng bán 

Giá vốn hàng bán phản ánh ngân sách phát sinh trực tiếp khi sản xuất sản phẩm & hàng hóa. Đây là cơ sở để tính tổng ngân sách và tính ra các khoản doanh thu, thuế thu nhập doanh nghiệp cần phải nộp của doanh nghiệp. Giá vốn hàng bán là một chỉ tiêu quan trọng trong Báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, là cơ sở để tính doanh thu gộp – chỉ tiêu phản ánh hiệu suất cao hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .

>> Xem thêm: Bảng báo cáo kết quả kinh doanh và cách đọc đơn giản hiệu quả

thị trường kinh doanh thương mại với những dịch chuyển không ngừng, giá thành sản phẩm & hàng hóa cũng liên tục biến hóa. Do đó các doanh nghiệp sẽ phải đồng ý nhập nguồn hàng với một mức giá không không thay đổi .
Doanh nghiệp đặc biệt quan trọng là doanh nghiệp thương mại luôn chiếm hữu nhiều loại sản phẩm khác nhau. Việc hạch toán giá vốn hàng bán hài hòa và hợp lý giúp doanh nghiệp quản trị và tối ưu được ngân sách một cách cụ thể và đúng mực .
Cách tính giá vốn hàng bán sẽ phụ thuộc vào đặc điểm doanh nghiệpCách tính giá vốn hàng bán sẽ phụ thuộc vào đặc điểm doanh nghiệp

3. Giá vốn hàng bán bao gồm những gì?

Theo chuẩn mực kế toán Nước Ta số 02 và thông tư 200, khi ghi nhận giá vốn hàng bán trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính, đơn cử là báo cáo giải trình hiệu quả kinh doanh thương mại thì khoản mục này gồm có :
– Giá gốc của hàng tồn dư đã bán
– Khoản dự trữ giảm giá hàng tồn dư
– Các khoản hao hụt mất mát của hàng tồn dư sau khi trừ phần bồi thường do nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể gây ra
– Ngân sách chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp tiêu tốn vượt mức thông thường, ngân sách nhân công, chi phí sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân chia vào giá trị loại sản phẩm nhập kho, thì tính ngay vào giá vốn hàng bán ( kể cả khi loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa chưa tiêu thụ )

Mọi Người Cũng Xem   Hướng Dẫn Cách Tính Trung Vị Trong Spss, Mô Tả Dữ Liệu Số

Lưu ý: Các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đã tính vào giá trị hàng mua, nếu khi xuất bán hàng hóa mà các khoản thuế đó được hoàn lại thì được ghi giảm giá vốn hàng bán.

4. Hướng dẫn cách tính giá vốn hàng bán 

Như đã trình diễn ở phần 3, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể viết công thức tính giá vốn hàng bán như sau :
Giá vốn hàng bán = Giá gốc HTK đã bán + Dự phòng giảm giá HTK + Chi tiêu NVL vượt định mức + CP nhân công, CP sản xuất chung không phân chia
Trong đó :

  • Tại doanh nghiệp thương mại : giá gốc HTK gồm có giá trị sản phẩm & hàng hóa mua về + các ngân sách thu mua ( ngân sách luân chuyển, bốc xếp, … )
  • Tại doanh nghiệp sản xuất : giá gốc HTK được tập hợp từ các ngân sách chế biến gồm ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp, ngân sách nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung và các ngân sách tương quan trực tiếp khác ( ví dụ như ngân sách phong cách thiết kế mẫu sản phẩm ). Tại doanh nghiệp xây lắp thì có thêm ngân sách máy kiến thiết .
  • Tại doanh nghiệp dịch vụ : không có thành phẩm / sản phẩm & hàng hóa tồn dư chờ bán, giá vốn hàng bán được tập hợp bằng các ngân sách cung ứng dịch vụ ( ngân sách nhân viên cấp dưới, công cụ và các ngân sách khác tương quan trực tiếp đến việc phân phối dịch vụ, như ngân sách giám sát )

Như vậy, mấu chốt trong công thức tính giá vốn hàng bán là tính được đúng giá gốc của hàng tồn dư như sản phẩm & hàng hóa mua về để bán, thành phẩm triển khai xong nhập kho, …
Có 3 giải pháp tính giá gốc hàng tồn dư được vận dụng tại Nước Ta như sau :
– Phương pháp tính theo giá đích danh
– Phương pháp bình quân gia quyền
– Phương pháp nhập trước, xuất trước
Trong phần tiếp theo, hãy cùng MISA tìm hiểu và khám phá chi tiết cụ thể về 3 chiêu thức này nhé

4.1. Phương pháp giá đích danh

Phương pháp tính theo giá đích danh được vận dụng so với doanh nghiệp có ít loại loại sản phẩm hoặc mẫu sản phẩm không thay đổi và nhận diện được .
Đây là chiêu thức tính giá dựa trên giá trị trong thực tiễn của từng thứ hàng hoá mua vào, từng loại mẫu sản phẩm sản xuất ra. Nếu doanh nghiệp vận dụng chiêu thức tính giá đích danh thì phải triển khai các việc làm sau :

  • Quản lý nguyên vật liệu, vật tư, công cụ, dụng cụ, mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa theo từng mẫu sản phẩm .
  • Khi xuất loại sản phẩm nào thì lấy giá của mẫu sản phẩm đó .

Để hiểu rõ hơn về giải pháp này, hãy đến với ví dụ sau : Số liệu nhập kho sản phẩm & hàng hóa trong T2 / N của doanh nghiệp tập hợp theo bảng sau :

Ngày 17/2 / N xuất bán 180 tấn sắt loại 1. Trong đó 150 tấn thuộc lô hàng nhập ngày 10/2 / N, 30 tấn thuộc lô hàng nhập ngày 18/2 / N .
Vậy giá trị hàng xuất kho là bao nhiêu ?
Trị giá thực tiễn 180 tấn sắt loại 1 xuất kho được xác lập như sau :
( 150 tấn x 10 trđ / tấn ) + ( 30 tấn x 11 trđ / tấn ) = 1.830 trđ .

4.2. Tính giá vốn hàng bán theo phương pháp FIFO – Nhập trước, xuất trước

Theo chuẩn mực kế toán số 02, chiêu thức nhập trước, xuất trước vận dụng dựa trên giả định là hàng tồn dư được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước, và hàng tồn dư còn lại cuối kỳ là hàng tồn dư được mua hoặc sản xuất gần thời gian cuối kỳ .
Theo giải pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời gian đầu kỳ hoặc gần thời điểm đầu kỳ, giá trị của hàng tồn dư được tính theo giá của hàng nhập kho ở thời gian cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn dư .
Công thức tính giá vốn FIFO thường được dùng để tính các loại sản phẩm hạn chế sử dụng, các shop điện máy, điện thoại thông minh, máy tính thường sử dụng. Còn trong các quy mô tạp hóa bán kinh doanh nhỏ rất hiếm sử dụng do tại các giữ liệu giám sát rắc rối và phức tạp .
Trong thị trường giá tăng, tác dụng theo giải pháp này thì giá vốn hàng bán thấp hơn. Như vậy nó trong điều kiện kèm theo lạm phát kinh tế, sẽ làm tăng thu nhập ròng dẫn đến hiệu quả là mức đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cao hơn .

Mọi Người Cũng Xem   Ôn tập văn kể chuyện bài tập 1,2 SGK tiếng việt 5 tâp 2 trang 42>

Ví dụ: Tình hình nhập – xuất nguyên vật liệu X trong tháng 1/N của công ty A như sau

  • Tồn thời điểm đầu kỳ : NVL X 20.000 kg, đơn giá 8.000 đồng / kg
  • Tình hình xuất nhập trong kỳ :

Ngày 05/1 / N : Nhập 5.000 kg NVL X, đơn giá 8.200 đồng / kg
Ngày 10/1 / N : Xuất 21.000 kg NVL X
Ngày 15/1 / N : Nhập 15.000 kg NVL X đơn giá 8.300 đồng
Ngày 25/1 / N : Xuất 8.000 kg NVL X
Đơn giá xuất được tính như sau
Ngày 10/1 / N xuất 21.000 kg
Đơn giá xuất : 20.000 kg x 8.000 và 1.000 kg x 8.200
=> Vậy trị giá hàng xuất kho = 20.000 x 8.000 + 1.000 x 8.2000 = 242.000.000 đồng
Ngày 25/1/2016 xuất 8.000 kg
Đơn giá xuất : 4.000 kg x 8.200 và 4.000 kg x 8.300
Vậy trị giá hàng xuất kho = 4.000 x 8.200 + 4.000 x 8.300 = 66.000.000 đồng

3.3. Tính giá vốn hàng bán theo phương pháp bình quân gia quyền

Theo chuẩn mực kế toán số 02, với chiêu thức bình quân gia quyền, giá trị của từng loại hàng tồn dư được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn dư tựa như thời điểm đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn dư được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình hoàn toàn có thể được tính theo thời kỳ hoặc vào mỗi khi nhập một lô hàng về, phụ thuộc vào vào tình hình của doanh nghiệp .
Nội dung giải pháp này như sau :

Giá thực tiễn từng loại xuất kho = Số lượng từng loại xuất kho x

Giá đơn vị bình quân

Trong đó, giá đơn vị chức năng trung bình lại có các cách tính :

Cách 1:  Phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ

Giá đơn vị chức năng trung bình cả kỳ dự trữ ( cuối kỳ =

Giá thực tế từng loại tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ

/ Lượng trong thực tiễn từng loại tồn thời điểm đầu kỳ và nhập trong kỳ

Ưu điểm của giải pháp này là đơn thuần, dễ làm. Nhưng ngược lại, điểm yếu kém là độ đúng mực không cao. Công việc đo lường và thống kê sẽ bị dồn vào cuối tháng nên việc làm trở nên nhanh lẹ, dễ gây sai sót, tác động ảnh hưởng tới quyết toán .

Cách 2: Phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập

Theo chiêu thức này, sau mỗi lần nhập, kế toán phải xác lập đơn giá trung bình của từng loại nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa. Căn cứ vào đơn giá trung bình và lượng nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa xuất kho giữa 2 lần nhập sau đó để kế toán xác định giá thực tiễn của hàng xuất kho .

Giá đơn vị chức năng trung bình sau mỗi lần nhập = Giá trong thực tiễn từng loại tồn sau mỗi lần nhập / Lượng thực tiễn từng loại tồn sau mỗi lần nhập

Cách tính theo đơn giá trung bình sau mỗi lần nhập khắc phục được điểm yếu kém của cách trên, vừa đúng mực, vừa update. Nhưng lại có điểm yếu kém là tốn nhiều sức lực lao động, thống kê giám sát nhiều lần .
=> Xem bài tập ví dụ về 2 chiêu thức này tại bài viết : Các giải pháp tính giá xuất kho – Có bài tập ví dụ
Ngoài ra, theo Khoản 1, Điều 29, Thông tư 200 / năm trước / TT-BTC, để tính giá trị sản phẩm & hàng hóa tồn dư, kế toán hoàn toàn có thể vận dụng một trong các chiêu thức giá kinh doanh bán lẻ .
Một số đơn vị chức năng có đặc trưng ( ví dụ như các đơn vị chức năng kinh doanh thương mại ẩm thực ăn uống hoặc tương tự như ) hoàn toàn có thể vận dụng kỹ thuật xác lập giá trị hàng tồn dư cuối kỳ theo chiêu thức giá kinh doanh nhỏ .
Phương pháp này thường được dùng trong ngành kinh doanh bán lẻ để tính giá trị của hàng tồn dư với số lượng lớn các loại sản phẩm đổi khác nhanh gọn và có doanh thu biên tương tự như mà không hề sử dụng các giải pháp tính giá gốc khác .

5. Hạch toán giá vốn hàng bán

Với các doanh nghiệp vận dụng chiêu thức kê khai liên tục :
a ) Khi xuất bán các mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, định khoản :
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có các TK 154, 155, 156, 157, …
b ) Phản ánh các khoản ngân sách được hạch toán trực tiếp vào giá vốn hàng bán :
– Khoản chi phí sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân chia ( không tính vào giá tiền mẫu sản phẩm số chênh lệch giữa tổng số chi phí sản xuất chung cố định và thắt chặt trong thực tiễn phát sinh lớn hơn chi phí sản xuất chung cố định tính vào giá tiền mẫu sản phẩm ) được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ, ghi :
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 154 – giá thành SXKD dở dang ; hoặc
Có TK 627 – Chi tiêu sản xuất chung .
– Phản ánh khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn dư sau khi trừ ( – ) phần bồi thường do nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể gây ra, ghi :
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có các TK 152, 153, 156, 138 ( 1381 ), …
– Phản ánh ngân sách tự thiết kế xây dựng TSCĐ vượt quá mức thông thường không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình triển khai xong, ghi :
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang .
>> Xem thêm : 10 nhiệm vụ quan trọng cần quan tâm trong kế toán gia tài cố định và thắt chặt
c ) Hạch toán khoản trích lập dự trữ giảm giá hàng tồn dư
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 229 – Dự phòng tổn thất gia tài ( 2294 ) .
Hạch toán hoàn nhập dự trữ giảm giá hàng tồn dư :
Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất gia tài ( 2294 )
Có TK 632 – Giá vốn hàng bán .
d ) Trường hợp dùng mẫu sản phẩm sản xuất ra chuyển thành TSCĐ để sử dụng, ghi :
Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình
Có TK 154 – giá thành sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang .
e ) Hàng bán bị trả lại nhập kho, ghi :
Nợ các TK 155,156
Có TK 632 – Giá vốn hàng bán .
f ) Hạch toán khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng bán nhận được sau khi mua hàng mà sản phẩm & hàng hóa đó đã được tiêu thụ :
Nợ các TK 111, 112, 331 …
Có TK 632 – Giá vốn hàng bán ( giá trị khoản CKTM, GGHB của số hàng tồn dư đã tiêu thụ trong kỳ ) .
g ) Kết chuyển giá vốn hàng bán vào bên Nợ thông tin tài khoản 911 “ Xác định tác dụng kinh doanh thương mại ”, ghi :
Nợ TK 911 – Xác định tác dụng kinh doanh thương mại
Có TK 632 – Giá vốn hàng bán .
Riêng tại doanh nghiệp bất động sản có cách hạch toán giá vốn hàng bán đặc trưng hơn, xem thêm tại : Một số sai sót trong kế toán giá vốn bất động sản
giá thành giá vốn là ngân sách chiếm tỷ suất cao trong hàng loạt chi phí sản xuất kinh doanh thương mại, do vậy kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Các nhiệm vụ kế toán tương quan đến giá vốn hàng bán cũng tương đối phức tạp, kế toán cần phải nắm rõ các giải pháp tính giá vốn hàng bán để xác lập giá và hạch toán cho đúng .
Nhằm hạn chế sai sót trong quy trình giám sát, nhầm lẫn thông tin tài khoản khi thực thi việc làm hạch toán, kế toán cần tìm đến các công cụ, phần mềm tương hỗ. Phần mềm kế toán trực tuyến MISA AMIS cung ứng khá đầy đủ các giải pháp tính ngân sách, giá tiền cho Doanh nghiệp thuộc mọi nghành .

  • Khai báo đối tượng tập hợp chi phí: Cho phép khai báo đối tượng tập hợp chi phí theo từng phương pháp tính giá thành. Phần mềm giải thích từng loại đối tượng tập hợp chi phí áp dụng với phương pháp tính giá thành nào để kế toán biết và lựa chọn .

  • Tự động tổng hợp chi phí phát sinh trực tiếp: Khi tính giá thành, chương trình sẽ tự động tổng hợp các chi phí phát sinh trực tiếp (thông thường chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp) cho từng đối tượng tập hợp ngân sách .

  • Tự động phân bổ chi phí sản xuất chung: Với những chi phí phát sinh chung cho nhiều thành phẩm hay nhiều giai đoạn (như chi phí Khấu hao TSCĐ, chi phí phân bổ CCDC…) thì chương trình tự động tổng hợp và phân bổ cho các đối tượng tập hợp chi phí để tính giá tiền .

Mọi Người Cũng Xem   Giờ hoàng đạo là gì? cách tính giờ hoàng đạo chuẩn xác! - Kiến Vàng

Tham khảo ngay phần mềm kế toán online MISA AMIS để công tác kế toán hiệu quả hơn.

Tác giả : Trần Huyền Trang

Đánh giá

Related Posts

About The Author

Add Comment