Làm việc theo ca, tính lương thêm giờ thế nào?

Công ty ông Trương Thuấn (Hải Phòng) tổ chức làm việc theo ca, mỗi ca làm việc 12 giờ. Ngày nghỉ hằng tuần bằng 24 giờ.

Công ty ông Thuấn tính trả lương như sau :
Tháng 4/2021 có 4 ngày Chủ nhật, 2 dịp nghỉ lễ 10/3 ( âm lịch ) và 30/4, thế cho nên số ngày công làm việc của tháng 4/2021 là 24 công. Nếu người lao động làm vượt 24 công, thì số công vượt đó sẽ được chuyển thành số công làm thêm giờ vào ngày thông thường bằng 150 % .

Do thời gian làm việc mỗi ca 12 giờ, nên nếu ca đó trùng vào ban đêm cũng không được tính tiền lương vào ban đêm bằng 30% hoặc vào ngày nghỉ hằng tuần cũng không được tính bằng 200%.

Theo quan điểm của công ty, khi người lao động vào làm việc đã thỏa thuận hợp tác mức lương, đó chính là lương làm ca không phân biệt ca đêm và ca trùng vào ngày Chủ nhật. Trừ đợt nghỉ lễ vì hiện tại nếu đi làm vào dịp nghỉ lễ công ty trả 300 % và tiền lương dịp nghỉ lễ .
Ông Thuấn hỏi, ca làm 12 giờ là vượt 4 giờ theo pháp luật và ca đó trùng vào ca đêm hoặc vào ngày Chủ nhật thì công ty trả lương thế có đúng không ?
Về yếu tố này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Thành Phố Hà Nội vấn đáp như sau :

Giờ làm việc bình thường trong ngày không quá 8 tiếng

Điều 105, Điều 106 và Điều 110 Bộ luật Lao động 2019 lao lý, thời giờ làm việc thông thường không quá 8 giờ trong 1 ngày và không quá 48 giờ trong 1 tuần .
Người sử dụng lao động có quyền lao lý thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông tin cho người lao động biết ; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc thông thường không quá 10 giờ trong 1 ngày và không quá 48 giờ trong 1 tuần. Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động triển khai tuần làm việc 40 giờ so với người lao động .
Giờ làm việc đêm hôm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau .
Người lao động làm việc theo ca được nghỉ tối thiểu 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác .

Mọi Người Cũng Xem   Cách đăng nhập Zalo trên máy tính nhanh chóng, đơn giản nhất

Ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ lễ tết

Điều 111 và Khoản 1 Điều 112 Bộ luật này lao lý ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ lễ, tết như sau : Mỗi tuần, người lao động được nghỉ tối thiểu 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt quan trọng do chu kỳ luân hồi lao động không hề nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ cho người lao động được nghỉ tính trung bình 1 tháng tối thiểu 4 ngày .
Người sử dụng lao động có quyền quyết định hành động sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác lập khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động .
Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết pháp luật tại Khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc sau đó .
Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ hội, tết sau đây :
– Tết Dương lịch : 1 ngày ( ngày 1 tháng 1 dương lịch ) ;
– Tết Âm lịch : 5 ngày ;

– Ngày Chiến thắng: 1 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

– Ngày Quốc tế lao động : 1 ngày ( ngày 1 tháng 5 dương lịch ) ;
– Quốc khánh : 2 ngày ( ngày 2 tháng 9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau ) ;
– Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương : 1 ngày ( ngày 10 tháng 3 âm lịch ) .

Tiền lương làm việc thêm giờ, làm việc ban đêm

Theo Khoản 1 Điều 107 và Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, thời hạn làm thêm giờ là khoảng chừng thời hạn làm việc ngoài thời giờ làm việc thông thường theo lao lý của pháp lý, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động .
Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm đang làm như sau :
– Vào ngày thường, tối thiểu bằng 150 % ;
– Vào ngày nghỉ hằng tuần, tối thiểu bằng 200 % ;
– Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, tối thiểu bằng 300 % chưa kể tiền lương dịp nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương so với người lao động hưởng lương ngày .
Người lao động làm việc vào đêm hôm thì được trả thêm tối thiểu bằng 30 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm của ngày làm việc thông thường .
Người lao động làm thêm giờ vào đêm hôm thì ngoài việc trả lương theo pháp luật nêu trên, người lao động còn được trả thêm 20 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc thông thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết .
Nếu vấn đề đúng như ông Trương Thuấn phản ánh, thì công ty ông đang tổ chức triển khai làm việc theo ca, sắp xếp thời giờ làm việc theo ca, tính trả tiền lương làm thêm giờ vào ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần không tương thích với lao lý của Bộ luật Lao động .
Người lao động, đại diện thay mặt người lao động, tổ chức triển khai công đoàn cần trao đổi, đối thoại với người sử dụng lao động để tổ chức triển khai lại ca làm việc, thời giờ làm việc, tính trả lương làm việc thêm giờ, làm việc vào đêm hôm theo đúng pháp luật của pháp lý. Cụ thể :

Mọi Người Cũng Xem   Chế độ của nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

– Về tổ chức lao động theo ca, nghỉ chuyển ca, số ngày làm việc trong một tuần: Tùy theo yêu cầu của kế hoạch sản xuất kinh doanh; căn cứ nhân lực, năng lực thiết bị, máy móc, công nghệ, công ty có thể tổ chức làm việc 2 ca hoặc 3 ca trong 1 ngày, thời giờ làm việc bình thường của mỗi ca là 8 giờ. Ca 1 từ 6 giờ đến 14 giờ; ca 2 từ 14 giờ đến 22 giờ; ca 3 từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Mỗi tuần làm việc 6 ngày; Chuyển ca sau 6 ngày làm việc. Thứ tự chuyển ca: Ca 1 chuyển sang ca 3, ca 2 chuyển sang ca 1; ca 3 chuyển sang ca 2. Để đảm bảo cho người làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác, nên bố trí chuyển ca sau ngày nghỉ hàng tuần. Số ngày nghỉ hàng tuần là 1 ngày, sau 6 ngày làm việc vào Chủ nhật hoặc xác định ngày nghỉ hàng tuần vào ngày cố định khác.

– Về tiền lương làm thêm giờ, làm việc đêm hôm : Người lao động làm việc theo ca, mà được nhu yếu làm vượt số giờ của ngày làm việc thông thường, thì cứ 1 giờ làm thêm được tính trả lương tối thiểu bằng 150 % / 1 giờ làm việc thông thường .

Người lao động làm việc theo ca, mà phải làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng hàng tuần, thì được tính trả lương ít nhất bằng 200% so với ca làm việc vào ngày bình thường.

Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Xác Suất Bằng Máy Tính Fx 570Vn Plus, Cách Giải Toán Bằng Máy Tính Bỏ Túi Casio Fx

Xem thêm: Cách tính thuế cho thuê nhà – Đại lý thuế Việt An

Người lao động làm việc theo ca, mà ca đó làm việc trùng vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, nhưng không được nghỉ, thì được tính trả lương tối thiểu bằng 300 % so với ca làm việc vào ngày thông thường .
Người lao động làm việc vào đêm hôm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau ( ca 3 ) được trả thêm tối thiểu bằng 30 % tiền lương tính theo tiền lương làm vào ban ngày, của ngày làm việc thông thường .
Người lao động làm thêm giờ vào đêm hôm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau ( ca 3 ) thì ngoài việc trả lương theo pháp luật nêu trên, người lao động còn được trả thêm 20 % tiền lương tính theo tiền lương làm việc vào ban ngày của ngày làm việc thông thường, hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết .

Related Posts

About The Author

Add Comment