Các Bài Tập Về Cách Tính Múi Giờ Địa Lí 10, Cách Tính Giờ Trên Trái Đất

Chà chà!! Bài viết ” Các Bài Tập Về Cách Tính Múi Giờ Địa Lí 10, Cách Tính Giờ Trên Trái Đất” thuộc chủ đề Ý Nghĩa Con Số đang được đông đảo mọi người quan tâm đúng không nào!! Ngay bây giờ hãy cùng Hoasenhomes.vn tìm hiểu về ” Các Bài Tập Về Cách Tính Múi Giờ Địa Lí 10, Cách Tính Giờ Trên Trái Đất” trong bài viết này nhé!!

XEM THÊM

Thành thạo kĩ năng tính múi giờ trên Trái Đất môn Địa Lý 10

Phương trình thời gian là gì

XEM THÊM

Hiệu số giữa Mặt Trời trung bình (T­m) và giờ Mặt trời thực (To) tính ở một thời điểm nào đó gọi là phương trình thời gian. Quan sát góc giờ của Mặt Trời ta được giờ Mặt Trời thực T và cộng thêm trị số của  h tính thời điểm quan sát ta sẽ được giờ Mặt trời trung bình.

h = T– To

hay  Tm  =  h + To

Giờ địa phương và kinh độ Địa lý

Tại một thời điểm vật lý, hiệu giờ địa phương của hai nơi bằng hiệu kinh độ của hai nơi đó (tính theo đơn vị thời gian)

                               S1 – S2 = l1 – l2

Trong đó: S1 – S2: là hiệu giờ địa phương

                l1 – l2: là hiệu giữa hai kinh tuyến

Giờ múi, giờ quốc tế

XEM THÊM

Tại cùng một thời điểm vật lý nếu giờ quốc tế là T thì giờ ở múi số M sẽ là : TM = T + M

Giờ múi, giờ địa phương: (giờ địa phương – giờ trung bình Mặt Trời)

Giữa giờ múi và giờ địa phương có mối quan hệ đó là: Giờ của múi là giờ địa phương của kinh tuyến giữa múi. Như vậy khi biết giờ múi của một kinh độ, có thể xác định được giờ địa phương hoặc ngược lại biết giờ địa phương xác định được giờ múi.

TM = T  ±  Dt

Hay Tm  = TM ± Dt

Trong đó: T là giờ múi;  T là giờ địa phương hay giờ trung bình Mặt Trời; Dt là khoảng chênh lệch thời gian giữa kinh độ giữa múi và kinh độ cần xác định hoặc kinh độ cho trước.

Mọi Người Cũng Xem   Cách mua hàng trên Shopee trên máy tính

Căn cứ vào kinh độ đứng trước hay sau kinh độ giữa múi đồng thời kinh độ đó ở bán cầu Đông hay bán cầu Tây mà có thể (+) hay (- ).

Ví dụ: Tại múi số 7 có giờ múi là 8h. Hãy cho biết giờ múi và giờ trung bình Mặt Trời cùng thời điểm đó tại trạm có kinh độ là 4252’ Đ và 4252’T?

Bài Giải

        – Giờ múi : Múi số 7 là 8h

                   + 4252’Đ thuộc múi số 3, cách múi 7 là 4 múi, sẽ có giờ múi là:

8h – 4h = 4h

                    + 4252’T thuộc múi số 21, cách múi 7 là 14 múi, sẽ có giờ múi là:

8h +14h = 22h

        – Giờ trung bình Mặt Trời:

  Kinh tuyến giữa múi 3 là 45 cách 4252’ là 28’ = 4’16’’

  Tại 4252’ Đ có giờ TBMT là: 4h – 4’16’’ = 3h55’44’’

 Tại 4252’ T có giờ TBMT là: 22h + 4’16’’ = 22h4’ 16’’

– Kết quả: 4252’Đ có giờ múi là: 4h, giờ địa phương là: 3h55’44’’

              4252’T có giờ múi là: 22h, giờ địa phương là: 22h4’16’’

Tài liệu Lý thuyết ôn tập và các dạng bài tập Tính múi giờ Địa lí 10do vmvc.com.vn tổng hợp bao gồm 2 phần lý thuyết hệ quả chuyển động tự quay quanh trục và phần thực hành các dạng bài tập tính múi giờtrong chương trìnhĐịa lý 10sẽgiúp các em làm quen với các dạng câu hỏi trong đề thi để các em có thể đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Tạo sao có ngày và đêm

a. Sự luân phiên ngày đêm.

Do Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục -> có hiện tượng kỳ lạ luân phiên ngày và đêm .

b. Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế.

Khái niệm.

Giờ địa phương (giờ Mặt Trời): các địa điểm thuộc các kinh tuyến khác nhau sẽ có giờ khác nhau.Giờ quốc tế (giờ GMT): giờ ở múi giờ số 0.Giờ địa phương ( giờ Mặt Trời ) : các khu vực thuộc các kinh tuyến khác nhau sẽ có giờ khác nhau. Giờ quốc tế ( giờ GMT ) : giờ ở múi giờ số 0 .

Quy ước:

Trái Đất chia thành 24 múi giờ (đánh từ 0 đến 23 từ Đông sang Tây), mỗi múi giờ rộng 150 kinh tuyến.Mỗi múi giờ cạnh nhau hơn hoặc kém nhau 1 giờ.Nếu đi từ phía Tây sang phía Đông vượt qua kinh tuyến 1800 thì lùi lại 1 ngày, nếu đi từ phía đông sang phía tây qua kinh tuyến 1800 thì tăng thêm 1 ngày lịch.Trái Đất chia thành 24 múi giờ ( đánh từ 0 đến 23 từ Đông sang Tây ), mỗi múi giờ rộng 150 kinh tuyến. Mỗi múi giờ cạnh nhau hơn hoặc kém nhau 1 giờ. Nếu đi từ phía Tây sang phía Đông vượt qua kinh tuyến 1800 thì lùi lại 1 ngày, nếu đi từ phía đông sang phía tây qua kinh tuyến 1800 thì tăng thêm 1 ngày lịch .

II. Các dạng bài tập Tính múi giờ.

XEM THÊM

* Thiết lập công thức tính giờ.

Gọi A là kinh độ, x, y là múi giờ.Nếu A thuộc bán cầu Đông: Kinh độ A : 150 = x ( làm tròn số theo quy tắc toán học).A thuộc bán cầu Tây: (3600-A):150=y Hoặc A:150 = x thì A thuộc múi 24-xGọi A là kinh độ, x, y là múi giờ. Nếu A thuộc bán cầu Đông : Kinh độ A : 150 = x ( làm tròn số theo quy tắc toán học ). A thuộc bán cầu Tây : ( 3600 – A ) : 150 = y Hoặc A : 150 = x thì A thuộc múi 24 – x

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính chi tiết mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ví dụ: Cho biết ở kinh tuyến số 1000Đ, 1000T, 1150T, 1760Đ thuộc múi giờ số mấy?

Bài làm

Kinh tuyến 1000 Đ thuộc múi giờ: 1000 : 15 = 6,66 (làm tròn số theo quy tắc toán học là 7).Kinh tuyến 1000T thuộc múi giờ: ( 3600 – 1000 ):15 = 17 nên thuộc múi giờ số 17.Kinh tuyến 1000 Đ thuộc múi giờ : 1000 : 15 = 6,66 ( làm tròn số theo quy tắc toán học là 7 ). Kinh tuyến 1000T thuộc múi giờ : ( 3600 – 1000 ) : 15 = 17 nên thuộc múi giờ số 17 .Hoặc 24 – 7 = 17 => 17 – 24 = – 7 ( nghĩa là múi giờ thuộc kinh tuyến 1000 T là – 7 ) .Kinh tuyến 1150T thuộc múi giờ: (3600 – 1150):15 = 16 nên thuộc múi giờ số 16.Kinh tuyến 1150T thuộc múi giờ : ( 3600 – 1150 ) : 15 = 16 nên thuộc múi giờ số 16 .Hoặc 24 – 8 = 16 => 16 – 24 = – 8 ( nghĩa là múi giờ thuộc kinh tuyến 1150 T là – 8 ) .Kinh tuyến 1760Đ thuộc múi giờ: 1760:15=12 (múi giờ số 12).Kinh tuyến 1760 Đ thuộc múi giờ : 1760 : 15 = 12 ( múi giờ số 12 ) .

Bảng chuyển đổi từ múi giờ 13 đến 23 ra múi giờ âm.

Múi giờ Đổi (giờ đêm)
13 – 11
14 – 10
15 – 9
16 – 8
17 – 7
18 – 6
19 – 5
20 – 4
21 – 3
22 – 2
23 – 1
24

* Tính giờ:

Giờ B (giờ đã biết) “+”: “-” ( khoảng cách chênh lệch 2 múi giờ) à “+” khi tính về phía đông, “-” tính về phía tây.Tính giờ các nước = giờ nước ta +/- số múi. Dấu “+” nếu nước đó ở bên phải nước ta, dấu “-” nếu nước đó ở bên trái nước ta.Giờ B ( giờ đã biết ) “ + ” : “ – ” ( khoảng cách chênh lệch 2 múi giờ ) à “ + ” khi tính về phía đông, “ – ” tính về phía tây. Tính giờ các nước = giờ nước ta + / – số múi. Dấu “ + ” nếu nước đó ở bên phải nước ta, dấu “ – ” nếu nước đó ở bên trái nước ta .

* Tính ngày:

Cùng bán cầu không đổi ngày.Khác bán cầu đổi ngày theo quy luật của kinh tuyến 1800 ( bán cầu Tây sang bán cầu Đông lùi 1 ngày và ngược lại).Cùng bán cầu không đổi ngày. Khác bán cầu đổi ngày theo quy luật của kinh tuyến 1800 ( bán cầu Tây sang bán cầu Đông lùi 1 ngày và ngược lại ) .

Hướng dẩn:

Khi có kinh độ ta tính ra múi giờ.Khi biết được múi giờ ta tính xem Hàn Quốc cách các quốc gia cần tính là bao nhiêu múi giờ.Áp dụng công thức tính:

Giờ các nước = giờ nước ta “+”/ “-” số múi

Khi có kinh độ ta tính ra múi giờ. Khi biết được múi giờ ta tính xem Nước Hàn cách các vương quốc cần tính là bao nhiêu múi giờ. Áp dụng công thức tính :

Ví dụ:

* Khi ở HQ lúc 13h ngày 1.6.2002.

Hàn Quốc cách Việt Nam: 8-7= 1 múi.Nước Hàn cách Nước Ta : 8-7 = 1 múi .* Ở Anh ( múi giờ 0 ) : 0 – 8 = 8 múi* Ở Nga ( múi số 3 ) : 3 – 8 = 5 múi .* Oxtraylia ( múi số 10 ) : 10 – 8 = 2 múi .=> 13 h + 2 = 15 h ngày 1/6

Vị trí Hàn Quốc Việt Nam Achentina LB Nga Oxtraylia
Kinh độ 1200 Đ 1050 Đ 600T 450 Đ 1500 Đ
Múi giờ 8 7 4 3 10
Giờ 13 h 12 h 21 h 8 h 15 h
Ngày, tháng 1.6.2002 1.6.2002 1.6.2002 1.6.2002 1.6.2002

 

Hướng dẩn:

Để biết giờ ở các khu vực trên thì ta phải biết giờ ở London .

Ví dụ 3: Vào lúc 19h ngày 5.2.2003 tại Hà Nội khai mạc SEAGAME 22. Hỏi lúc đó là mấy giờ, ngày nào tại các địa điểm sau: Xê-un(1200 Đ), Lot Angiolet (1200 T), Pari( 20 Đ), biết rằng Hà Nội 1050.

Mọi Người Cũng Xem   Cách Chuyển Tính Từ Đuôi Ly Sang Trạng Từ (Adverb) Trong Tiếng Anh (Kèm Bài Tập)

Hướng dẫn:

Hà Nội thuộc múi giờ thứ 7Khi có kinh độ ta tính ra múi giờ.Khi biết được múi giờ ta tính xem các địa điểm cách Hà Nội là bao nhiêu múi giờXê-un thuộc múi giờ số : 1200 : 15 = 8=> Xê-un ở múi giờ số 8.TP. Hà Nội thuộc múi giờ thứ 7K hi có kinh độ ta tính ra múi giờ. Khi biết được múi giờ ta tính xem các khu vực cách Thành Phố Hà Nội là bao nhiêu múi giờXê-un thuộc múi giờ số : 1200 : 15 = 8 => Xê-un ở múi giờ số 8 .=> Khoảng cách chênh lệch giữa Xê-un và TP.HN là : 8 – 7 = 1 .Pari thuộc múi giờ 0.Pari thuộc múi giờ 0 .

=> Khoảng cách chênh lệch giữa Hà Nội và Pari là: 7 – 0 = 7.

Lot Angiolet thuộc múi giờ: ( 360 – 120 ) : 15 = 16.Lot Angiolet thuộc múi giờ : ( 360 – 120 ) : 15 = 16 .

=> Khoảng cách chênh lệch từ Hà Nội đên Lot Angiolet: 16 – 7 = 9.

Xem thêm: 2 Cách Làm Sinh Tố Chanh Ngon Tuyệt Vời, Cách Làm Sinh Tố Chanh Tuyết

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệuLý thuyết ôn tập và các dạng bài tập Tính múi giờ Địa lí 10.Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang vmvc.com.vnđể tải tài liệu về máy tính.
Trên đây là hàng loạt nội dung tài liệuLý thuyết ôn tập và các dạng bài tập. Để xem hàng loạt nội dung các em đăng nhập vào trang vmvc.com. vnđể tải tài liệu về máy tính .

Source: https://hoasenhomes.vn
Category: Ý Nghĩa Con Số

Các Câu Hỏi Các Bài Tập Về Cách Tính Múi Giờ Địa Lí 10, Cách Tính Giờ Trên Trái Đất

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào ” Các Bài Tập Về Cách Tính Múi Giờ Địa Lí 10, Cách Tính Giờ Trên Trái Đất” mới hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết ” Các Bài Tập Về Cách Tính Múi Giờ Địa Lí 10, Cách Tính Giờ Trên Trái Đất” mới ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ” Các Bài Tập Về Cách Tính Múi Giờ Địa Lí 10, Cách Tính Giờ Trên Trái Đất” mới Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ” Các Bài Tập Về Cách Tính Múi Giờ Địa Lí 10, Cách Tính Giờ Trên Trái Đất” mới rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Các Bài Tập Về Cách Tính Múi Giờ Địa Lí 10, Cách Tính Giờ Trên Trái Đất

Từ Khóa Liên Quan: bài tập tính giờ địa 10, cách tính múi giờ trên trái đất, bài tập tính múi giờ địa 10, cách tính múi giờ, cách tính giờ trên trái đất, cách tính múi giờ địa 10, bài tập tính giờ, khoảng cách mỗi múi giờ rộng, mỗi múi giờ rộng bao nhiêu độ kinh tuyến, mỗi khu vực giờ rộng bao nhiêu kinh tuyến, các bài tập tính giờ trên trái đất lớp 10, nếu mỗi múi giờ cách nhau 15 kinh tuyến, cách tính ngày giờ trên trái đất, cách tính múi giờ quốc tế, cách tính giờ địa phương, giờ trên trái đất và đường chuyển ngày quốc tế, địa lí 7, giờ trên trái đất, dđịa lí 7, địa lí 10 bài 10, cách tính giờ gmt, địa lý 10 bài 7, 24 múi giờ, nuoc hoa gio, trái đất quay quanh trục, lich thi jlpt, trai bao 6 múi,

Related Posts

About The Author

Add Comment