Cách tính giờ trên trái đất – ví dụ cụ thể

Cách tính giờ trên toàn cầu .

Có 1 số ví dụ cụ thể để các bạn nắm kĩ hơn.   

Chúc các bạn thành công xuất sắc .

Tải app iDiaLy. com cài vào điện thoại thông minh của bạn để không hiện quảng cáo nhé1.Phương trình thời gianm) và giờ Mặt trời thực (To) tính ở một thời điểm nào đó gọi là phương trình thời gian. Quan sát góc giờ của Mặt Trời ta được giờ Mặt Trời thực To  và cộng thêm trị số của  h tính thời điểm quan sát ta sẽ được giờ Mặt trời trung bình.Hiệu số giữa Mặt Trời trung bình ( T ­ ) và giờ Mặt trời thực ( Ttính ở một thời gian nào đó gọi là phương trình thời hạn. Quan sát góc giờ của Mặt Trời ta được giờ Mặt Trời thực Tvà cộng thêm trị số củatính thời gian quan sát ta sẽ được giờ Mặt trời trung bình .h = Tm – To= T – Tm  =  h + Tohay T + T


2. Giờ địa phương và kinh độ Địa lýTại một thời gian vật lý, hiệu giờ địa phương của hai nơi bằng hiệu kinh độ của hai nơi đó ( tính theo đơn vị chức năng thời hạn )1 – S2 = l1 – l2– S1 – S2: là hiệu giờ địa phươngTrong đó : S – S : là hiệu giờ địa phươngl1 – l2: là hiệu giữa hai kinh tuyến: là hiệu giữa hai kinh tuyến3. Giờ múi, giờ quốc tế0 thì giờ ở múi số M sẽ là : TM = T0 + MTại cùng một thời gian vật lý nếu giờ quốc tế là Tthì giờ ở múi số M sẽ là : T = T + M4. Giờ múi, giờ địa phương: (giờ địa phương – giờ trung bình Mặt Trời)( giờ địa phương – giờ trung bình Mặt Trời )Giữa giờ múi và giờ địa phương có mối quan hệ đó là : Giờ của múi là giờ địa phương của kinh tuyến giữa múi. Như vậy khi biết giờ múi của một kinh độ, hoàn toàn có thể xác lập được giờ địa phương hoặc ngược lại biết giờ địa phương xác lập được giờ múi .TM = Tm±DHay Tm = TM± DTrong đó : TM là giờ múi ; Tm là giờ địa phương hay giờ trung bình Mặt Trời ;Dt là khoảng chừng chênh lệch thời hạn giữa kinh độ giữa múi và kinh độ cần xác lập hoặc kinh độ cho trước .Căn cứ vào kinh độ đứng trước hay sau kinh độ giữa múi đồng thời kinh độ đó ở bán cầu Đông hay bán cầu Tây mà hoàn toàn có thể ( + ) hay ( – ) .Tại múi số 7 có giờ múi là 8h. Hãy cho biết giờ múi và giờ trung bình Mặt Trời cùng thời điểm đó tại trạm có kinh độ là 420 52’ Đ và 42052’T?Ví dụ :Bài Giải– Giờ múi : Múi số 7 là 8 h052’Đ thuộc múi số 3, cách múi 7 là 4 múi, sẽ có giờ múi là:+ 4252 ’ Đ thuộc múi số 3, cách múi 7 là 4 múi, sẽ có giờ múi là :8 h – 4 h = 4 h052’T thuộc múi số 21, cách múi 7 là 14 múi, sẽ có giờ múi là:+ 4252 ’ T thuộc múi số 21, cách múi 7 là 14 múi, sẽ có giờ múi là :8 h + 14 h = 22 h– Giờ trung bình Mặt Trời :0 cách 42052’ là 208’ = 4’16’’Kinh tuyến giữa múi 3 là 45 cách 4252 ’ là 28 ’ = 4 ’ 16 ’ ’052’ Đ có giờ TBMT là: 4h – 4’16’’ = 3h55’44’’Tại 4252 ’ Đ có giờ TBMT là : 4 h – 4 ’ 16 ’ ’ = 3 h55 ’ 44 ’ ’052’ T có giờ TBMT là: 22h + 4’16’’ = 22h4’ 16’’Tại 4252 ’ T có giờ TBMT là : 22 h + 4 ’ 16 ’ ’ = 22 h4 ’ 16 ’ ’– Kết quả :42052 ’ Đ có giờ múi là : 4 h, giờ địa phương là : 3 h55 ’ 44 ’ ’42052 ’ T có giờ múi là : 22 h, giờ địa phương là : 22 h4 ’ 16 ’ ’5. Công thức tính giờ : Tm = To + m

Trong đó :

 • Tm: giờ múi

 • To:giờ GMT

 • m: số thứ tự của múi giờ


Thiết lập công thức tính múi giờ :

Ở Đông bán cầu : m = ( kinh tuyến Đông ) : 150

Ở Tây bán cầu : 2 cách

Cách 1 : m = ( 3600 – Kinh tuyến Tây ) : 150

Cách 2 : m = 24 – ( Kinh tuyến Tây ) : 150

Áp dụng:Cho biết ở kinh tuyến số 1000Đ ,1000T, 1150T, 1760Đ thuộc múi giờ số mấy?

Bài làm

Kinh tuyến 1000 Đ thuộc múi giờ : 1000 : 15 = 6,66 ( làm tròn số theo quy tắc toán học là 7 ) .

Kinh tuyến 1000T thuộc múi giờ : ( 3600 – 1000 ) : 15 = 17 nên thuộc múi giờ số 17 .

Hoặc 24 – 7 = 17 => 17 – 24 = – 7 ( nghĩa là múi giờ thuộc kinh tuyến 1000T là – 7 ). Kinh tuyến 1150T thuộc múi giờ : ( 3600 – 1150 ) : 15 = 16 thuộc múi giờ số 16

Hoặc 24 – 8 = 16 => 16 – 24 = – 8

Kinh tuyến 1760 Đ thuộc múi giờ : 176 : 15 = 12 .

Tương tư tính múi giờ các nước sau :

NướcKinh độMúi giờ
Braxin450T21
việt nam1050 Đ7
Anh000
Nga450 Đ3
Mỹ1200T16
Ac hen ti na600T20
Nam Phi300 Đ2
Dăm bi a150T23
Trung Quốc1200 Đ8

Tính giờ:

 • Giờ … ( giờ đã biết ) “ + ” ; “ – ” ( khoảng cách chênh lệch 2 múi giờ ) -> “ + ” khi tính về phía đông, “ – ” tính về phía tây .
 • Tính giờ các nước = giờ nước ta + / – số múi. Dấu “ + ” nếu nước đó ở bên phải nước ta, dấu “ – ” nếu nước đó ở bên trái nước ta .

Tóm lại :

 • Giờ phía Đông = Giờ gốc + khu vực giờ địa phương ( múi giờ )
 • Giờ phía Tây = khu vực giờ địa phương ( múi giờ ) – giờ gốc

Ví dụ:    Khi ở kv giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó ở nước ta là 19 giờ (12 + 7 = 19)

Khi ở kv giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó ở Niu Iooc là 7 giờ ( 19 – 12 = 7 )

Khi ở kv giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó ở Mat-xcơ-va là 15 giờ ( 12 + 3 = 15 )

Khi ở kv giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó ở Niu đê li là 17 giờ ( 12 + 5 = 17 )

Khi ở kv giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó ở Bắc Kinh là 20 giờ ( 12 + 8 = 20 )

Khi ở kv giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó ở Tô ki ô là 21 giờ ( 12 + 9 = 21 )

* Tính ngày :

– Cùng bán cầu không đổi ngày .

– Khác bán cầu đổi ngày theo quy luật của kinh tuyến 1800( bán cầu Tây sang bán cầu Đông lùi 1 ngày và ngược lại).

 Bảng chuyển đổi từ múi giờ 13 đến 23 ra múi giờ âm

Múi giờĐổi ( giờ đêm )
13– 11
14– 10
15– 9
16– 8

17

– 7
18– 6
19– 5
20– 4
21– 3
22– 2
23– 1

VD: Vào lúc 19h ngày 15.2.2006 tại Hà Nội khai mạc SEAGAME 22. Hỏi lúc đó là mấy giờ, ngày bao nhiêu tại các địa điểm sau:

Xeun : 120 oĐ ; Matxcơva : 300 Đ ; Pari : 200 Đ ; Lot Angiơ let : 1200T ( Biết Thành Phố Hà Nội : 1050 Đ )

Bài làm :

– TP.HN thuộc múi giờ : ( 105 : 15 ) = 7

Xeun thuộc múi giờ : 120 : 15 = 8

Khoảng cách chênh lệch giữa Xeun và HN là 8 – 7 = 1 .

– Vì giờ HN lúc đó là 19 giờ ngày 12.5.2006

Giờ của Xeun 19 + 1 = 20 h ngày 12.5.2006 .

– Pari thuộc múi giờ 0 ( = 24 h ). Kc chênh lệch từ HN và Pari : 7 – 0 = 7 .

Giờ của Pari 19 – 7 = 12 h ngày 15.2.2006

– Matxcơva thuộc múi giờ : 30 : 15 = 2

Kc chênh lệch từ HN đến Matxcơva : 7 – 2 = 5 .

Giờ của Matxcơva 19 – 5 = 14 h ngày 15.2.2006

– Lot Angiơ let thuộc múi giờ : ( 360 – 120 ) : 15 = 16

Kc chênh lệch từ HN đến Lot Angiơ let : 16 – 7 = 9 .

Giờ của Lot Angiơ let 19 + 9 = 28 h – 24 h = 4 h ngày 16.2.2006

VD:  Một chiếc máy bay cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h ngày 1/3/2006 đến Luân Đôn sau 12h bay, máy bay hạ cánh.

Tính giờ máy bay hạ cánh tại Luân Đôn thì tương ứng là mấy giờ, ngày nào tại các khu vực sau :

Vị tríTokyoNew DeliXitniWashingtonLotAngiolet
Kinh độ1350 Đ750 Đ1500 Đ750 Đ1200T
Giờ
Ngày, tháng

Bài làm

Hướng dẫn:

 • Để biết giờ ở các khu vực trên, thì ta phải biết giờ ở London .
 • cảng hàng không Tân Sơn Nhất ( múi giờ số 7 ), London ( múi số 0 ) ( = 24 h ). Khoảng cách chênh lệch từ sân bay Tân Sơn Nhất và London : 0 – 7 = – 7 h .
 • Khi máy bay xuất phát thì giờ ở London là : 6 – 7 = – 1 h ( 23 h ngày 28/2 ). Lúc đó ở Anh đang là 23 h ngày 28/2 .
 • Sau 12 h bay ( 23 + 12 = 35 h – 24 h = 11 h ngày 1/3 ) máy bay đến Anh lúc 11 h ngày 1/3/2006
 • Khi biết giờ ở London thì ta sẽ tính được giờ tương ứng .

Ví dụ:Khi ở London là 11h thì giờ ở Tokyo là:

London cách Tokyo : 0 + 9 = 9 múi giờ .

 • 11 + 9 = 20 h ngày 1/3/2006 .
 • Tương tự ta tính giờ các khu vực còn lại ta được bảng hiệu quả sau :
Vị tríTokyoNew DeliXitniWashingtonLotAngiolet
Kinh độ1350 Đ750 Đ1500 Đ750 Đ1200T
Giờ20 h16 h21 h6 h3 h
Ngày, tháng1/3/20061/3/20061/3/20061/3/20061/3/2006………………………………………………………

BÀI TẬP ỨNG DỤNGTÍNH GIỜ


Bài 1 .0 Đ, 780T, 600Đ, 600T, 240Đ, 240T. Giờ múi của Nước Ta là 15 h. Hãy xác lập giờ múi của kinh tuyến 78 Đ, 78T, 60 Đ, 60T, 24 Đ, 24T .Bài 2 .038’Đ, giờ múi là 10h 24’. Hãy tính giờ múi và giờ trung bình Mặt trời cùng thời điểm đó ở nơi có kinh độ 48015’Đ, 48015’T và 100054’Đ, 100054’TTại kinh độ 3038 Đ, giờ múi là 1024. Hãy tính giờ múi và giờ trung bình Mặt trời cùng thời gian đó ở nơi có kinh độ 4815 Đ, 4815 ’ T và 10054 Đ, 10054Bài 3 .020’Đ là 12h25’. Tính giờ trung bình Mặt Trời và giờ múi cùng thời điểm đó tại nơi có kinh độ 1130Đ, 1130T.Giờ Múi tại trạm có kinh độ 6420 là 1225. Tính giờ trung bình Mặt Trời và giờ múi cùng thời gian đó tại nơi có kinh độ 113 Đ, 113T .Bài 4 .028’, giờ múi là 11h25’. Tính giờ trung bình Mặt Trời và giờ thực Mặt Trời cùng thời điểm đó, biết phương trình thời gian là -5’.Tại khu vực có kinh độ 6028 ’, giờ múi là 1125 ’. Tính giờ trung bình Mặt Trời và giờ thực Mặt Trời cùng thời gian đó, biết phương trình thời hạn là – 5 ’ .Bài 5 .050’, giờ trung bình Mặt Trời là 14h 54’ tính giờ múi và giờ thực của Mặt Trời cùng thời điểm đó, biết phương trình thời gian là – 8.Một trạm có kinh độ 4050 ’, giờ trung bình Mặt Trời là 14 h 54 ’ tính giờ múi và giờ thực của Mặt Trời cùng thời gian đó, biết phương trình thời hạn là – 8 .Bài 6 .040’Đ chỉ là 15h15’ giờ trung bình Mặt trời và 16h03’ giờ múi. Tính sai số đồng hồ. Thời gian mà tín hiệu truyền từ Lêningrát là 12 h. Trên đồng hồ đeo tay ở trạm có kinh độ là 9240 ’ Đ chỉ là 15 h15 ’ giờ trung bình Mặt trời và 16 h03 ’ giờ múi. Tính sai số đồng hồ đeo tay .Bài 7 .040’Đ, nhận được tín hiệu thời gian phát đi từ Greenwish là 10h. Khi đó đồng hồ trên tàu chỉ 13h50’ giờ Matxcơva và chỉ 16h02’ giờ múi. Tính sai số đồng hồ.Một con tàu trên Ấn Độ Dương nằm ở vùng có kinh độ là 8440 ’ Đ, nhận được tín hiệu thời hạn phát đi từ Greenwish là 10 h. Khi đó đồng hồ đeo tay trên tàu chỉ 13 h50 ’ giờ Matxcơva và chỉ 16 h02 ’ giờ múi. Tính sai số đồng hồ đeo tay .Bài 8 .030’Đ là 13h20’, tính giờ múi và giờ trung bình Mặt Trời tại kinh độ 143020’Đ và 143020’T. Giờ trung bình mặt trời đi qua 8430 ’ Đ là 13 h20 ’, tính giờ múi và giờ trung bình Mặt Trời tại kinh độ 14320 ’ Đ và 14320 ’ T .Bài 9 .Một nhóm nhà khoa học lạc trong rừng không có đồng hồ đeo tay nhưng có máy đo kinh vĩ, họ hoàn toàn có thể xác lập giờ địa phương và giờ múi trong cùng một thời gian tại nơi họ đang đứng bằng cách nào ?Bài 10 .o32’Đ, giờ múi là 14h24’. Tính giờ múi và giờ trung bình Mặt Trời cùng thời điểm đó ở nơi có kinh độ 58o15’ và  112o9’?Tại kinh độ 2332 ’ Đ, giờ múi là 14 h24 ’. Tính giờ múi và giờ trung bình Mặt Trời cùng thời gian đó ở nơi có kinh độ 5815 ’ và 1129 ’ ?Bài 11 .0 40’Đ, có giờ hiến pháp ở Matxcơva là 13h50’, giờ múi là 16h02’, giờ quốc tế là 10h. Tính sai số đồng hồ.Ở kinh độ 8440 ’ Đ, có giờ hiến pháp ở Matxcơva là 13 h50 ’, giờ múi là 16 h02 ’, giờ quốc tế là 10 h. Tính sai số đồng hồ đeo tay .Bài 12 .Một trận bóng đá được tổ chức triển khai tại Anh vào lúc 20 h ngày 15/10/2008, thì Thành Phố Hà Nội và Oasinhtơn là mấy giờ và vào ngày nào ? Biết nước Anh ở múi giờ số 0, Thành Phố Hà Nội múi giờ số 7, Oasinhtơn múi giờ số 19 .Bài 13 .20-10-2008. Sau 2 giờ trao đến tay người nhận, hỏi lúc đó ở Oasinhtơn là mấy giờ?Một bức điện được đánh đi từ Thành Phố Hà Nội đến Oasinhtơn lúc 5 giờ sáng ngày. Sau 2 giờ trao đến tay người nhận, hỏi lúc đó ở Oasinhtơn là mấy giờ ?Bài 14 .1/1/2008, 5giờ sau máy bay hạ cánh xuống Pari. Hỏi  lúc đó ở Pari là mấy giờ?Một chuyến máy bay bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Pari vào lúc 2 giờ sáng ngày, 5 giờ sau máy bay hạ cánh xuống Pari. Hỏi lúc đó ở Pari là mấy giờ ?Bài 15.Liverpool và Realmandrid diễn ra ở sân vận động tại Anh lúc 15h ngày 15/3/2008. Hỏi thủ đô một số nước sau đây là ngày, giờ nào?Một trận bóng đá giữavà Realmandrid diễn ra ở sân vận động tại Anh lúc 15 h ngày. Hỏi thủ đô hà nội một số ít nước sau đây là ngày, giờ nào ?– Thành Phố Hà Nội ( múi giờ thứ 7 )– Bắc Kinh ( múi giờ thứ 8 )– Matxcơva ( múi giờ số 2 )– Oasinhtơn ( múi giờ số 19 )……………
Website / apps : iDiaLy. com
Group : idialy. HLT.vn
Fanpage : dialy. HLT.vn


iDiaLy. com – Tài liệu Địa Lý không lấy phí

Related Posts

About The Author

Add Comment