Tính toán véc-tơ bằng máy tính Casio fx-580VN X – Nhut Nguyen Minh

Phương thức thống kê giám sát véc-tơ cho phép định nghĩa tối đa 4 véc-tơ với số chiều tối đa là 3
Sau khi định nghĩa tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thực thi các phép tính cơ bản với véc-tơ như cộng, nhân vô hướng, nhân có hướng, tìm độ dài, tìm góc, tìm véc-tơ đơn vị chức năng, …
Ngoài ra nếu biết công thức bạn còn hoàn toàn có thể tính diện tích quy hoạnh tam giác, diện tích quy hoạnh hình bình hành, thể tích tứ diện, thể tích hình hộp, khoảng cách từ một điểm đến một đường thằng trong khoảng trống, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau, … tương tự như như phương pháp Matrix

Chọn Phương thức Vector

Bước 1 Nhấn phím MENU

Bước 2 Nhấn phím 5 để chọn phương thức Vector

Bước 3 Nhấn phím AC để bỏ qua Màn hình định nghĩa véc-tơ và đến với Màn hình Vector Calc

1 Định nghĩa véc-tơ

Véc-tơ trong máy tính được “ viết ” theo cột chứ không phải được viết theo dòng như sách giáo khoa

Định nghĩa \vec{a}=(1, 0, 3), \vec{b}=(5, 5, 2)

Bước 1 Nhấn phím OPTN => chọn Define Vector


Bước 2 Véc-tơ sẽ định nghĩa được gán vào biến nhớ véc-tơ nào

Mọi Người Cũng Xem   Cách Chuyển Ảnh Từ Máy Tính Sang Điện Thoại, Truyền Tệp Giữa Máy Tính Và Thiết Bị Android

Ở đây mình sẽ chọn VctA


Bước 3 Khai báo số chiều của véc-tơ

Ở đây mình cần định nghĩa véc-tơ 3 chiều nên nhấn phím 3

Bước 4 Nhập giá trị thứ nhất => nhấn phím = => … => nhập giá trị thứ ba => nhấn phím =

Nhấn phím AC rồi thực hiện tương tự theo các bước trên để định nghĩa véc-tơ còn lại đồng thời gán vào biến nhớ VctB.

2 Chỉnh sửa véc-tơ

Bước 1 Nhấn phím AC => nhấn phím OPTN => chọn Edit Vector

Bước 2 Chọn biến véc-tơ muốn chỉnh sửa

Ở đây mình sẽ chọn VctA

Bước 3 Sử dụng các phím  ,  di chuyển con trỏ soạn thảo đến vị trí cần chỉnh sửa


Bước 4 Nhập giá trị mới

Ở đây mình sẽ nhập 1 => nhấn phím = để cập nhật

Vậy \vec{a}=(1, 1, 3)

3 Cộng véc-tơ

Tính \vec{a}+\vec{b}

Bước 1 Nhấn phím AC => nhấn phím OPTN

Bước 2 Chọn VctA

Bước 3 Nhấn phím +

Bước 4 Nhấn phím OPTN

Bước 5 Chọn VctB

Bước 6 Nhấn phím =


Véc-tơ tổng vừa tìm được sẽ tự động hóa được gán vào bộ nhớ VctAns. Để đơn thuần bạn hoàn toàn có thể xem nó như bộ nhớ Ans trong phương pháp Calculate nhưng tài liệu ở đây là véc-tơ

4 Độ dài véc-tơ

Tính độ dài \vec{a}

Bước 1 Nhấn phím AC => nhấn phím Abs

Bước 2 Nhấn phím OPNT

Bước 3 Chọn VctA

Bước 4 Nhấn phím =

5 Tích vô hướng và tích có hướng

5.1 Tích vô hướng

Tính tích vô hướng của \vec{a}, \vec{b}

Bước 1 Nhấn phím AC => nhấn phím OPTN

Bước 2 Chọn VctA

Mọi Người Cũng Xem   Hot, Hot, Hot Cách Kiểm Tra Máy Tính Casio Fx 570Es Plus, Kiểm Tra Máy Tính Casio Fx

Bước 3 Nhấn phím OPNT => nhấn phím

Bước 4 Chọn Dot Product

Bước 5 Nhấn phím OPNT

Bước 6 Chọn VctB

Bước 7 Nhấn phím =

5.2 Tích có hướng

Tính tích có hướng của

Bước 1 Nhấn phím AC => nhấn phím OPTN

Bước 2 Chọn VctA

Bước 3 Nhấn phím \times

Bước 4 Nhấn phím OPNT

Bước 5 Chọn VctB

Bước 6 Nhấn phím =

6 Góc giữa hai véc-tơ

Tính góc giữa

Bước 1 Nhấn phím AC => nhấn phím OPTN  => nhấn phím

Bước 2 Chọn Angel

Bước 3 Nhấn phím OPNT

Bước 4 Chọn VctA

Bước 5 Nhấn phím

Bước 6 Nhấn phím OPTN

Bước 7 Chọn VctB

Bước 8 Nhấn phím =

7 Véc-tơ đơn vị

Tìm véc-tơ đơn vị của

Bước 1 Nhấn phím AC => nhấn phím OPTN => nhấn phím

Bước 2 Chọn Unit Vector

Bước 3 Nhấn phím OPNT

Bước 4 Chọn VctA

Bước 5 Nhấn phím =

8 Ứng dụng

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A=(3, 4), B=(2, 2), C=(6, 2). Diện tích tam giác ABC bằng

A. 2

B. 4

C. 8

D. \dfrac{1}{2}

Bước 1 Định nghĩa VctA VctB

Bước 2 Tính diện tích tam giác ABC

Trong không gian Oxyz cho điểm A=(0, 0, 5), B=(-2, 0, 0), C=(1, 0, 0). Diện tích tam giác bằng

A. \dfrac{15}{4}

B. \dfrac{15}{2}

C. 15

D.

Bước 1 Định nghĩa VctA VctB

Bước 2 Tính diện tích quy hoạnh tam giác

Trong không gian cho điểm, ,, D=(0, 4, 0). Thể tích tứ diện ABCD bằng

A. \dfrac{5}{3}

B. 10

C. 60

D. \dfrac{1}{6}

Bước 1 Định nghĩa VctA, VctB VctC

Bước 2 Tính thể tích tứ diện ABCD

Source: https://hoasenhomes.vn
Category: Ý Nghĩa Con Số

Mọi Người Cũng Xem   Phong thủy số là gì? Cách tính phong thủy số theo bát tự

Related Posts

About The Author

Add Comment