Cách tính hỗn số bằng máy tính

Câu hỏi : Cách tính nhanh hỗn số như thế nào ?Nội dung chính

  • 1. Hỗn số là gì?
  • 2. Cách chuyển đổi của hỗn số
  • 3. Các dạng toán về hỗn số
  • Video liên quan

Trả lời :

Khi thực hiện cộng hai hỗn số, ta có thể tính nhanh hơn bằng cách cộng phần nguyên với phần nguyên, phần phân số với phần phân số rồi cộng hai kết quả lại với nhau.

Cách tính hỗn số hay nhất

Mối liên hệ giữa phân số và hỗn số

– Chuyển hỗn số thành phân số
+ Phân số được chuyển từ hỗn số có :
+ Mẫu số bằng với mẫu số của phân số .
+ Tử số bằng với mẫu số nhân phần nguyên cộng Tử số của phần phân số .
– Chuyển phân số thành hỗn số
+ Khi phân số lớn hơn 1 ( tử số lớn hơn mẫu số ) .
+ Có thể thực thi chuyển phân số đó về dạng hỗn số .

Cùng Top lời giải tìm hiểu chi tiết kiến thức về Hỗn số nhé.

1. Hỗn số là gì?

Hỗn số là sự tích hợp giữa 1 số nguyên và 1 phân số .
Phần phân số của hỗn số luôn luôn nhỏ hơn 1 .

Ví dụ: Bạn có 1 cái bánh và 1 nửa cái bánh tức là 1/2 cái bánh, theo cách nghĩ thông thường thì bạn có tổng cộng 1,5 cái bánh. Nhưng để biểu diễn theo dạng toán học thì bạn phải sử dụng hỗn số.

Mọi Người Cũng Xem   Chia sẻ cách giúp game thủ giữ máy tính khỏi 'đột tử' trong những ngày ẩm thấp

Cách tính hỗn số hay nhất (ảnh 2)

2. Cách chuyển đổi của hỗn số

-Cách chuyển đổi hỗn số sang phân số

Để chuyển 1 phân số sang hỗn số, các bạn thực thi theo các bước sau :
+ Đầu tiên lấy tử số chia mẫu số .
+ Phần nguyên sẽ là số nguyên trong hỗn số .
+ Phần dư sẽ là tử số mới của phân số .
+ Phần mẫu số giữ nguyên giá trị .
Ví dụ : Cho phân số 7/2, hãy màn biểu diễn phân số trên dưới dạng hỗn số .
Cách thực thi như sau :
– Bước 1 : Lấy tử số chia cho mẫu số tức là lấy 7 : 2 = 3 và dư 1 .
– Bước 2 : Kết quả phép chia được 2 là phần nguyên của hỗn số, số dư là 1 sẽ là tử số mới .
– Hỗn số nhận được là :

Cách tính hỗn số hay nhất (ảnh 3)Lưu ý : Bất kỳ phân số nào có tử số lớn hơn mẫu số đều hoàn toàn có thể đổi thành hỗn số và ngược lại. Tuy nhiên nếu tử số bằng hoặc nhỏ hơn mẫu số thì không hề triển khai được .

-Cách chuyển đổi phân số sang hỗn số

Để thực thi được việc này bạn thực thi theo các bước sau :
– Bước 1 : Lấy phần nguyên do cho mẫu số, tác dụng nhận được đem cộng cho từ số .
– Bước 2 : Thay tác dụng ở bước 1 thành tử số mới, giữ nguyên mẫu số. Ta được một phân số mới từ hỗn số đã cho .

3. Các dạng toán về hỗn số

3.1 Cách cộng hỗn số

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính thuế Giá trị gia tăng theo 2 phương pháp - Kế Toán YTho

Phương pháp giải :
Khi cộng hai hỗn số : hoàn toàn có thể viết chúng dưới dạng phân số rồi thực thi phép cộng phân số. Ta cũng hoàn toàn có thể cộng phần nguyên với nhau, cộng phần phân số với nhau ( khi hai hỗn số đều dương ) .
Ví dụ :
Cách tính hỗn số hay nhất (ảnh 4)

3.2 Cách trừ hỗn số

Phương pháp giải :
+ Khi trừ hai hỗn số : hoàn toàn có thể viết chúng dưới dạng phân số rồi triển khai phép trừ phân số. Ta cũng hoàn toàn có thể lấy phần nguyên của số bị trừ trừ phần nguyên của số trừ, phần phân số của số bị trừ trừ phần phân số của số trừ, rồi cộng hai hiệu quả với nhau ( khi hai hỗn số đều dương, số bị trừ lớn hơn hoặc bằng số trừ ) .
+ Khi hai hỗn số đều dương, số bị trừ lớn hơn hoặc bằng số trừ, nhưng phần phân số của số bị trừ nhỏ hơn phần phân số của số trừ, phải thực rút một đơn vị chức năng ở phần nguyên của số bị trừ để thêm vào phần phân số, sau đó liên tục trừ như trên .

3.3 Cách nhân chia hỗn số

Phương pháp giải :
– Thực hiện phép cộng hoặc trừ hỗn số bằng cách viết hỗn số dưới dạng phân số rồi làm phép cộng hoặc phép chia phân số .
– Khi nhân hoặc chia một hỗn số với 1 số ít nguyên, hoàn toàn có thể viết hỗn số dưới dạng tổng của một số ít nguyên và một phân số .

Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Điểm Chuẩn Đại Học Thủy Lợi Năm 2020, Điểm Chuẩn Trường Đại Học Thủy Lợi Năm 2020

3.4 Tính giá trị của biểu thức

Phương pháp giải :
Để hoàn toàn có thể tính giá trị của các biểu thức số cần quan tâm :
– Thứ tự triển khai các phép tính .
– Căn cứ vào đặc thù của các biểu thức ta hoàn toàn có thể vận dụng đặc thù các phép tính và quy tắc dấu ngoặc .

3.5 Viết phân số dưới dạng hỗn số

Phương pháp giải :
Áp dụng quy tắc viết phân số dưới dạng hỗn số và quy tắc viết hỗn số dưới dạng phân số .
Cách tính hỗn số hay nhất (ảnh 5)

Video liên quan

Related Posts

About The Author

Add Comment