Công cụ tính mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp chính xác nhất 2021

Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Bảo hiểm thất nghiệp là hình thức bảo hiểm bắt buộc với mục tiêu xã hội và không vì doanh thu. Theo Điều 42 Luật Việc làm 2013, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHTN gồm có :- Khoản tiền trợ cấp thất nghiệp ;- Hỗ trợ học nghề ;

– Hỗ trợ tư vấn và giới thiệu việc làm;

– Hỗ trợ giúp huấn luyện và đào tạo, nâng cao trình độ của nghề .

Công cụ tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2022

Vậy bảo hiểm thất nghiệp tính như thế nào ?Tính đến thời gian hiện tại, mức lãnh bảo hiểm thất nghiệp được pháp luật rõ ràng tại Điều 50, Luật Việc làm năm 2013, cụ thể cách tính mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau :

Mức hưởng hàng tháng = Mức trung bình tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng của 06 tháng gần nhất trước khi thất nghiệp * 60 %

Mức hưởng lương hàng tháng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở với người lao động thực thi chính sách lương theo lao lý của Nhà nước, hoặc sẽ không quá 5 lần so với lao lý về mức lương cơ bản tối thiểu của vùng so với người lao động thực thi chính sách lương do bên người sử dụng lao động đưa ra .

Ví dụ 1:

Ông A làm nhà nước, đóng bảo hiểm thất nghiệp được 12 tháng với mức lương trung bình 6 tháng cuối cùng 13 triệu đồng/tháng. Công thức tính bảo hiểm thất nghiệp của ông A được tính như sau:

 • Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa = lương cơ sở * 5 = 1,49 * 5 = 7,45 triệu đồng/tháng
 • Trợ cấp thất nghiệp theo công thức = 13 * 60% = 7,8 triệu đồng/tháng

Vì không thể vượt quá mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa nên ông A được hưởng 7,45 triệu đồng/tháng trong thời hạn 3 tháng.

Ví dụ 2:

Bà B đóng bảo hiểm thất nghiệp được 62 tháng khi làm việc tại doanh nghiệp tư nhân ở vùng 2 với mức lương trung bình 6 tháng cuối cùng là 6 triệu đồng/tháng. Thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp của bà C được tính như sau:

 • 36 tháng đầu tiên: hưởng 3 tháng trợ cấp
 • 23 tháng tiếp theo: hưởng 2 tháng trợ cấp
 • 2 tháng còn lại: cộng dồn cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo
Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Điểm Trong Bóng Đá Wc, Cách Tính Điểm Trong Bóng Đá World Cup 2022

Như vậy bà C được hưởng 5 tháng trợ cấp thất nghiệp với mức hưởng mỗi tháng là 6 * 60% = 3,6 triệu đồng/tháng

Ví dụ 3: 

Ông C đóng bảo hiểm thất nghiệp được 15 tháng khi làm việc tại doanh nghiệp tư nhân ở vùng 2 với mức lương trung bình 6 tháng cuối cùng là 35 triệu đồng/tháng. Thời gian và công thức tính bảo hiểm thất nghiệp của ông C được tính như sau:

 • 15 tháng: hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp
 • Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa tại vùng 2 = lương tối thiểu vùng * 5 = 3,92 * 5 = 19,6 triệu đồng/tháng
 • Trợ cấp thất nghiệp theo công thức = 35 * 60% = 21 triệu đồng/tháng

Vì không thể vượt quá mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa nên ông C được hưởng 19,6 triệu đồng/tháng trong thời hạn 3 tháng.

Cách đơn thuần nhất là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng công cụ tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2021 của TopCV. Bạn chỉ cần phân phối các thông số kỹ thuật :

 • Bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp
 • Tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng (Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp – Thời gian đã hưởng trợ cấp thất nghiệp)
 • Chế độ tiền lương (doanh nghiệp hoặc nhà nước)
 • Vùng (đối với doanh nghiệp)

Công cụ sẽ giám sát và nghiên cứu và phân tích diễn giải từng loại ngân sách để bạn hiểu rõ nhất mức lương của mình .

Một số thông tin liên quan tới bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2022 bạn cần nắm rõ

Thời gian được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thời gian được hưởng BHTN như sau :- Đối với người đóng đủ từ 12 tháng đến 36 tháng được hưởng 3 tháng trợ cấp ;- Sau 36 tháng, mỗi 12 tháng tham gia đủ BHTN sẽ được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 12 tháng ;- Thời điểm để được hưởng trợ cấp tính từ ngày thứ 16 sau khi nộp đủ hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp ;- Với các khoản tương hỗ khác sẽ được tính như sau :Hỗ trợ tư vấn và ra mắt việc làm : Miễn phí ;Hỗ trợ học nghề : Thời gian tương hỗ không quá 6 tháng, tối đa được tương hỗ 1 triệu đồng / tháng / người

Mọi Người Cũng Xem   Cách tăng Ram hoặc GB cho máy tính win 7 win 10

Đối tượng được nhận bảo hiểm thất nghiệp

Các đối tượng người tiêu dùng sau đây sẽ được hưởng bảo hiểm, trợ cấp thất nghiệp :- Có hợp đồng lao động / hợp đồng thao tác được ký vô thời hạn, không xác lập thời hạn ;- Có hợp đồng lao động / hợp đồng thao tác được ký kết trong thời hạn nhất định, có thời hạn ;

– Có hợp đồng lao động thời vụ hoặc đang theo làm một công việc nhất định có thời gian từ 03 – dưới 13 tháng;

– Với trường hợp người lao động triển khai, ký kết nhiều hợp đồng lao động / hợp đồng thao tác thì người lao động và người sử dụng sẽ được tính trợ cấp thất nghiệp theo hợp đồng lao động được ký sớm nhất, có tham gia BHTN .

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Đối với BHTN, điều kiện kèm theo để được hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được lao lý như sau :* Người lao động đã chấm hết hợp đồng lao động / hợp đồng thao tác. Một số trường hợp loại trừ không được hưởng BHTN gồm có :- NLĐ đơn phương chấm hết hợp đồng thao tác / hợp đồng lao động trái với pháp luật pháp lý ;- NLĐ đang được hưởng lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động .* Đối với người lao động đã đóng đủ BHTN :- NLĐ đã đóng BHTN từ 12 – 24 tháng trước ngày kết thúc hợp đồng lao động có thời hạn hoặc không có thời hạn ;- NLĐ đã đóng BHTN từ 12 – 36 tháng trước khi kết thúc hợp đồng lao động thời vụ hoặc 01 việc làm nhất định với thời hạn hợp đồng lao động / thao tác từ 3 – 12 tháng .* NLĐ đã ĐK thất nghiệp, nộp rất đầy đủ hồ sơ theo pháp luật tại Trung tâm dịch vụ việc làm .* NLĐ chưa tìm được việc sau 15 ngày, kể từ ngày hồ sơ được nộp, trừ các trường hợp :- Đi học với thời hạn từ 12 tháng trở lên ;- Đối tượng là NLĐ phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm công an, nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược ;- Đối tượng là người đang bị tạm giam hoặc đang chấp hành hình phạt tù ;- Đối tượng là người ra quốc tế định cư, đi lao động theo hợp đồng ở quốc tế ;- Đối tượng là người lao động phải thực thi các giải pháp đưa vào cơ sở cai nghiện, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc ;- Chết .

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính lương công chức viên chức? Hệ số lương 2.34 là bao nhiêu?

Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo Điều 16 Nghị định 28/2015 / NĐ-CP, hồ sơ BHTN sẽ gồm có các loại sách vở sau đây :* Sổ bảo hiểm xã hội* Đơn ý kiến đề nghị được hưởng trợ cấp TN ( theo mẫu lao lý của nhà nước )* Bản sao có xác nhận / bản chính một trong các sách vở sau :- Hợp đồng lao động / hợp đồng thao tác đã hết hạn hoặc triển khai xong việc làm ;- Giấy tờ xác nhận chấm hết hợp đồng lao động hoặc việc làm thời vụ ( có thời hạn 03 – 12 tháng ) ;- Quyết định thôi việc ;- Quyết định kỷ luật buộc thôi việc ;- Quyết định sa thải ;- Thông báo / thỏa thuận hợp tác chấm hết hợp đồng thao tác / hợp đồng lao động .

Thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ gồm có 4 bước sau đây :- Bước 1 : Nộp hồ sơ để hưởng BHTN tại các TT dịch vụ việc làm trong thời hạn không quá 3 tháng kể từ ngày chấm hết HĐLĐ .

– Bước 2: Trong vòng không quá 20 ngày, bạn sẽ được nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp/văn bản từ chối tại trung tâm dịch vụ việc làm.

– Bước 3 : Trong vòng không quá 5 ngày từ ngày nhận quyết định hành động hưởng trợ cấp, bạn cần đến cơ quan BHXH để nhận trợ cấp tháng tiên phong .- Bước 4 : Đến cơ quan, TT dịch vụ việc làm để thông tin tìm kiếm việc làm mới theo lao lý .Trên đây là những san sẻ của chúng tôi về bảo hiểm thất nghiệp và công cụ tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2021. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ nắm được cách tính bảo hiểm thất nghiệp, từ đó bảo vệ quyền hạn của bản thân .

Related Posts

About The Author

Add Comment