Trung Tâm Đào Tạo Ngắn Hạn

Điều kiện hưởng lương hưu 2021 khi tham gia BHXH tự nguyện

Căn cứ Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước được sửa đổi bởi điểm c khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi :

1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

b ) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên .
Theo đó, về độ tuổi, người lao động nghỉ hưu năm 2021, trong điều kiện kèm theo thông thường phải đủ 60 tuổi 03 tháng với lao động nam, đủ 55 tuổi 04 tháng với lao động nữ .
Trường hợp đã đủ điều kiện kèm theo về tuổi theo lao lý trên nhưng thời hạn đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu .
Như vậy, để được hưởng lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện trong năm 2021 là nam đủ 60 tuổi 03 tháng ; nữ đủ 55 tuổi 04 tháng và đủ 20 năm đóng BHXH trở lên .

Cách tính lương hưu cho người tham gia BHXH tự nguyện

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 134 / năm ngoái / NĐ-CP, mức hưởng lương hưu hàng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện, được tính đơn cử như sau :
Mức lương hưu hàng tháng được tính bằng tỷ suất hưởng lương hưu hàng tháng nhân với mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội .
Từ pháp luật trên, công thức tính lương hưu hàng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện là :

Mọi Người Cũng Xem   Làm sao để đổi ảnh bìa Zalo trên máy tính

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Trong đó :

– Tỷ lệ hưởng lương hưu được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 134/2015:

Với lao động nữ

Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45 % tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2 %, mức tối đa bằng 75 % .
Với lao động nam
Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45 % tương ứng với số năm đóng BHXH. Năm 2021 được tính là 19 năm đóng BHXH, từ 2022 trở đi là 20 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2 %, mức tối đa bằng 75 % .

– Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được quy định cụ thể tại Điều 4 Nghị định 134/2015:

Mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng trung bình các mức thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của hàng loạt thời hạn đóng .
Trong đó, thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm địa thế căn cứ tính mức trung bình thu nhập tháng đóng BHXH được kiểm soát và điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng trung bình năm do Tổng cục Thống kê công bố hàng năm .
Ví dụ : Tính đến tháng 04/2021, ông K đủ tuổi về hưu theo lao lý tại Bộ luật Lao động 2019 ( đủ 60 tuổi 03 tháng ). Ông đã đóng BHXH tự nguyện với mức đóng trung bình là 2,5 triệu đồng / tháng, tính đến thời gian đủ tuổi về hưu là 24 năm .
– 19 năm đầu tham gia sẽ được hưởng 45 % mức trung bình thu nhập tháng đóng BHXH .
– Từ năm thứ 20 đến năm thứ 24 là 05 năm được hưởng thêm : 5 x 2 % = 10 %
– Tổng 02 tỷ suất là : 45 % + 10 % = 55 % mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH .
Mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH được tính bằng mức trung bình tiền lương của hàng loạt thời hạn đóng BHXH. Ông K đóng với mức 2,5 triệu đồng / tháng .

Mọi Người Cũng Xem   Khắc phục lỗi máy tính không vào được mạng Internet

Vậy, mức hưởng lương hưu của ông K = 55%  x 2,5 triệu đồng = 1,375 triệu đồng/tháng.

Nguồn: Luật Việt Nam

Link truy vấn : https://luatvietnam.vn/bao-hiem/tinh-luong-huu-khi-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-563-27718-article.html

Related Posts

About The Author

Add Comment