Cách tính kích thước, khối lượng, khối lượng riêng, bán kính nguyên tử hay, chi tiết | Hóa học lớp 10

Cách tính kích thước, khối lượng, khối lượng riêng, bán kính nguyên tử hay, chi tiết

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

Quảng cáo

Cần nhớ

– 1 u = 1,6605. 10-27 kg – 1 Å = 10-8 cm = 10-10 m – Khối lượng nguyên tử tương đối và khối lượng nguyên tử tuyệt đối : + Khối lượng tuyệt đối ( m ) của nguyên tử là khối lượng thực của nguyên tử ( rất nhỏ ) + Khối lượng tương đối của nguyên tử ( M ) là khối lượng nguyên tử tính theo đơn vị chức năng Cacbon ( đvC ) hay còn gọi là khối lượng mol .

Quy ước 1đvC = 1u = 1/12 khối lượng tuyệt đối của 12C = 1,66. 10-24 g

+ Mối quan hệ giữa khối lượng tương đối và khối lượng tuyệt đối : m = 1,66. 10-24 M ( gam ) hoặc m = M / ( 6,023. 1023 ) ( gam ) – Nguyên tử có dạng hình cầu có thể tích V = 4/3 πr3 ( r là nửa đường kính nguyên tử ) . – Khối lượng riêng của nguyên tử d = m / V . – 1 mol nguyên tử chứa N = 6,02. 1023 nguyên tử

Quảng cáo

Ví dụ minh họa

Câu 1:

Ví dụ 1. Cho nguyên tử kali có 19 proton, 20 nơtron và 19 electron.

a. Tính khối lượng tuyệt đối của một nguyên tử kali b. Tính số nguyên tử kali có trong 0,975 gam kali

Hướng dẫn:

a ) Khối lượng 19 p : 1,6726. 10-27. 19 = 31,7794. 10-27 ( kg ) Khối lượng 19 e : 9,1094. 10-31. 19 = 137,0786. 10-31 ( kg ) = 0,0173. 10-27 ( kg ) Khối lượng 20 n : 1,6748. 10-27. 20 = 33,486. 10-27 ( kg ) Khối lượng nguyên tử tuyệt đối của một nguyên tử K là : 31,7794. 10-27 + 0,0173. 10-27 + 33,486. 10-27 = 65,2927. 10-27 ( kg ) b ) Số mol K : nK = 0,025. 6,02. 1023 = 0,15. 1023 nguyên tử .

Ví dụ 2. Khối lượng riêng của canxi kim loại là 1,55 g/cm3. Giả thiết rằng, trong tinh thể canxi các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Xác định bán kính nguyên tử canxi. Cho nguyên tử khối của Ca là 40.

Hướng dẫn:

Hóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Nguyên tử khối của neon là 20,179. Hãy tính khối lượng của mỗi nguyên tử neon theo kg.

Hiển thị đáp án Khối lượng của một nguyên tử neon theo kg : m = 20,179. 1,6605. 10-27 kg ≈ 33,507. 10-27 kg

Quảng cáo

Câu 2. Bán kính nguyên tử và khối lượng mol nguyên tử Fe lần lượt là 1,28Å và 56g/mol. Tính khối lượng riêng của Fe. Biết rằng trong tinh thể, các tính thể Fe chiếm 74% thể tích còn lại là phần rỗng.

Hiển thị đáp án Từ công thức M ( g / mol ) = khối lượng tuyệt đối × N ⇒ Khối lượng của một nguyên tử Fe : mFe = 56 / ( 6,02. 1023 ) ( gam ) Mặt khác, thể tích của một nguyên tử Fe : V = 4/3 π. ( 1,28. 10-8 ) 3 ⇒ d = m / V = 10,59 ( g / cm3 ) Vì sắt chỉ chiếm 74 % thể tích trong tinh thể, nên khối lượng riêng đúng của sắt : d ‘ = 10,59. 74/100 ≈ 7,84 ( g / cm3 )

Câu 3. Nguyên tử kẽm (Zn) có nguyên tử khối bằng 65u. Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân, với bán kính r = 2.10-15m. Khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm là bao nhiêu tấn trên một centimet khối (tấn/cm3)?

Hiển thị đáp án r = 2.10 – 15 m = 2.10 – 13 cm . V = 4/3 πr3 = 4/3 ( 3,14. ( 2.10 – 13 ) 3 ) = 33,49. 10-39 cm3 . Ta có 1 u = 1,66. 10-27 kg = 1,66. 10-30 tấn . Khối lượng riêng hạt nhân = ( 65.1,66. 10-30 ) / ( 33,49. 10-39 ) = 3,32. 109 tấn / cm3 .

Câu 4. Nguyên tử Fe ở 20oC có khối lượng riêng là 7,87g/cm3, với giả thiết này tinh thể nguyên tử Fe là những hình cầu chiếm 75% thẻ tích tinh thể, phân còn lại là những khe rỗng giữa các quả cầu. Cho khối lượng nguyên tử của Fe là 55,847. Tính bán kính nguyên tử gần đúng của Fe.

Hiển thị đáp án Ta có thể tích một mol của nguyên tử Fe : V = 55,847 / 7,87 = 7,096 ( cm3 ) Vậy thể tích của nguyên tử Fe là : Hóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án Mà ta có : Vnguyên tử Fe = 4/3 πR3 ⇒ Bán kính nguyên tử gần đúng của Fe : Hóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án

Câu 5. Theo định nghĩa, số Avogađro là một số bằng số nguyên tử đồng vị 12C có trong 12 gam đồng vị 12C. Số Avogađro được kí hiệu là N, N có giá trị là 6,023.1023. Khối lượng của một nguyên tử 12C là bao nhiêu gam ?

Hiển thị đáp án Khối lượng của một nguyên tử cacbon 12, mC = 12 / ( 6,023. 1023 ) = 1,9924. 10-23 gam Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 10 có trong đề thi THPT Quốc gia khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

nguyen-tu.jsp

Related Posts

About The Author

Add Comment