Công thức tính mét khối nước trong bể có ví dụ minh họa

Công thức tính mét khối nước trong bể, hay còn gọi là thể tích nước là công thức quan trọng mà mọi người tất cả chúng ta đều nên biết. Biết công thức, cách tính mét khối nước sẽ giúp tất cả chúng ta vận dụng nhiều trong đời sống hàng ngày. Hãy cùng Góc Hạnh Phúc khám phá yếu tố này qua bài viết dưới đây nhé .

Xem thêm:

Thể tích nước là gì ?

Thể tích hay còn có tên gọi là dung dịch của một vật là lượng khoảng trống mà vật ấy chiếm. Trong hệ đo lường và thống kê quốc tế, do đơn vị chức năng đo khoảng cách là mét, nên đơn vị chức năng đo thể tích là mét khối, được ký hiệu là m3

Do vậy, thể tích nước chính là lượng không gian mà khối lượng đó chiếm lấy

Đơn vị đo của thể tích nước là lít ( L ), tương tự với 1000 cm3, hoặc 1 m3 = 1000 lít Để có công thức và cách tính mét khối nước trong bể thì tất cả chúng ta tính thể tích của khoảng trống chứa bể nước đó. Cách tính tùy thuộc vào hình dạng bể nước như hình lập phương, hình khối, hình chữ nhật, hình tròn trụ … để có một công thức và cách tính riêng . Công thức tính mét khối nước

Tổng hợp những công thức tính mét khối nước theo các hình dạng

Công thức tính mét khối nước trong bể hình chữ nhật

Công thức tính mét khối nước hình chữ nhật bằng chiều dài bể, nhân với chiều rộng bể, nhân với độ sâu của bể .

V = a.b.h (m3)

Trong đó : a là chiều dài của bể nước b là chiều rộng của bể nước h là độ sâu của bể nước Công thức tính mét khối nước 5

Chú ý: Nếu như trong trường hợp bể nước có nhiều độ sâu khác nhau thì chúng ta tính trung bình cộng của độ sâu bể nước vị trí nông nhất và độ sâu vị trí sâu nhất.

Ví dụ: Một bể bơi hình chữ nhật có chiều dài là 20m, chiều rộng là 15m, và chiều cao là 2m thì thể tích nước trong bể bơi đó bằng bao nhiêu?

Lời giải

Áp dụng công thức tính mét khối nước dạng hình chữ nhật ta có : V = a. b. h = 200 x 150 x 20 = 600000 dm3 = 600000 L = 600 m3

Công thức tính mét khối bể nước trong bể hình tròn trụ

Đối với những bể nước hình tròn trụ ta có công thức tính mét khối nước bằng pi nhân bỉnh phương nửa đường kính bể nhân độ cao của bể .

V = ᴨ.r2.h (L)

Trong đó : ᴨ sấp xỉ bằng 3,14 r là nửa đường kính của hồ bơi h là chiều cao của hồ bơi

Lưu ý: Công thức này đối với những bể bơi có hình tròn và có đáy bằng, trong trường hợp bể bơi có kích thước đáy thay đổi thì độ sâu sẽ được tính bằng trung bình độ sâu của vị trí sâu nhất và nông nhất.

Ví dụ: Một bể bơi được thiết kế hình tròn có bán kính bằng 3m, chiều cao bằng 1.4m. Hỏi thể tích nước trong bể bằng bao nhiêu?

Lời giải

Thể tích hồ bơi hình tròn trụ đó là : V = ᴨ. r2. h = 3,14 x 302 x 14 = 39564 dm3 = 39564 L = 39 m3

Công thức tính mét khối nước trong bể hình vuông vắn

Đối với những hồ bơi được kiến thiết xây dựng dạng hình vuông vắn thì có công thức tính mét khối nước bằng tích hai lần chiều dài cạnh của bể nhân với độ sâu của bể

V = 2.a.h (L)

Trong đó : a là chiều dài cạnh của bể nước h là độ sâu của bể nước

Ví dụ: Một bể bơi hình vuông có chiều dài cạnh = 5m, chiều cao = 1,5m. Hỏi thể tích nước trong bể bơi đó bằng bao nhiêu?

Lời giải

Áp dụng theo công thức tính mét khối nước hình vuông vắn ta có : V = 2. a. h = 2 x 50 x 15 = 1500 dm3 = 1500 L = 15 m3

Công thức tính thể tích nước trong bể hình lăng trụ

Công thức tính thể tích nước trong bể hình lăng trụ bằng diện tích quy hoạnh đáy nhân với chiều cao của hồ bơi

V = Ad.h (L)

Trong đó : Ad là diện tích quy hoạnh đáy của bể nước h là chiều cao của bể nước Công thức tính mét khối nước 6

Ví dụ: Cho một bể bơi hình lăng trụ có chiều dài đáy = 4m, chiều rộng = 2m, chiều cao = 1,5m. Tính mét khối nước trong bể bơi đó?

Lời giải

Diện tích đáy của hồ bơi là : Ad = 40 x 20 = 800 dm Mét khối nước trong hồ bơi là : V = 800 x 15 = 12000 dm3 = 1200 L = 12 m3

Công thức tính mét khối bể nước hình nón

Cách tính mét khối nước trong bể hình nón theo công thức như sau :

V = 1/3.ᴨ.r2.h

Trong đó : r là nửa đường kính của hình tròn trụ h là độ cao của hình nón

Ví dụ: Một bể nước hình nón có bán kính = 2m, chiều cao bằng 1,3m. Tính mét khối nước của bể hình nón đó?

Lời giải

Áp dụng công thức ta có : V = 1/3 x 3,14 x 202 x 13 = 5442 dm3 = 5442 L = 54 m3

Công thức tính mét khối nước trong bể hình cầu

Cách tính mét khối của bể nước hình cầu theo công thức như sau :

V = 4/3.ᴨ.r2

Trong đó : r là nửa đường kính của hình cầu

Ví dụ: Cho bể nước có dạng hình cầu có bán kính bằng 3m. Tính mét khối nước bể nước đó?

Lời giải

Ta có : V = 4/3 x 3,14 x 302 = 3767 dm3 = 3767 L = 38 m3

Cách tính mét khối nước với những bể nước không có hình dạng đơn cử

Đối với những trường được phong cách thiết kế bể nước hoặc hồ bơi không có hình dạng đơn cử tương ứng với những dạng hình trên thì việc giám sát sẽ theo những cách như sau :
  • Phụ thuộc vào độ sâu của bể: Trung bình cộng của độ sâu điểm sâu nhất và điểm nông nhất trong bể
  • Phụ thuộc vào chiều rộng hoặc chiều dài của bể để tính trung bình cộng chiều rộng hoặc chiều dài của các kích thước bể khác nhau.
Như vậy, hoàn toàn có thể thấy có rất nhiều công thức, cách tính mét khối nước khác nhau. Tùy vào từng hình dạng của bể để có những công thức, cách tính khác nhau. Bạn đọc hãy học thuộc những công thức này để đo lường và thống kê đúng chuẩn nhất những thông số kỹ thuật của bể nước, hoặc hồ bơi nhé .

Related Posts

About The Author

Add Comment