Hướng dẫn về giá thu gom rác thải theo khối lượng/thể tích

Đây là pháp luật đáng quan tâm tại Thông tư 02/2022 / TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên Môi trường phát hành ngày 10/01/2022 về việc lao lý cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật Bảo vệ môi trường tự nhiên .Tại Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường tự nhiên 2020 nêu rõ : Giá dịch vụ thu gom, luân chuyển và giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt từ hộ mái ấm gia đình, cá thể được tính dựa trên khối lượng hoặc thể tích rác thải sau khi đã phân loại .

Hướng dẫn về nội dung này, Điều 29 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt bao gồm:

– Giá dịch vụ vận dụng so với tổ chức triển khai, cá thể phát sinh chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt là ngân sách hộ mái ấm gia đình, cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai, cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ, chủ góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng và kinh doanh thương mại hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh thương mại … phải trả cho hoạt động giải trí thu gom, luân chuyển và giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt ; – Giá dịch vụ vận dụng so với chủ góp vốn đầu tư, cơ sở thu gom, luân chuyển, giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt là ngân sách mà Ủy ban nhân dân các cấp chi trả cho chủ góp vốn đầu tư, cơ sở được lựa chọn để phân phối dịch vụ thu gom, luân chuyển, giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt . huong dan ve gia thu gom rac thai theo khoi luong

Hướng dẫn về giá thu gom rác thải theo khối lượng/thể tích (Ảnh minh họa)
 

Trong đó, giá dịch vụ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt được áp dụng theo nguyên tắc:

– Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được tính theo nguyên tắc có sự bù đắp thông qua ngân sách địa phương;

– Giá dịch vụ thu gom, luân chuyển, giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt phát sinh từ cơ quan, tổ chức triển khai, cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ, chủ góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng và kinh doanh thương mại hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ tập trung chuyên sâu, cụm công nghiệp được tính trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ ngân sách cho hoạt động giải trí thu gom, luân chuyển và giải quyết và xử lý .

Ngoài ra, theo Điều 30 Thông tư 02, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ là cơ quan quyết định hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng hoặc thể tích chất thải theo một trong các trường hợp:

– Thông qua giá cả vỏ hộp đựng chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt. Giá bán vỏ hộp gồm có giá tiền sản xuất vỏ hộp và giá dịch vụ thu gom, luân chuyển và giải quyết và xử lý chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt ; – Thông qua thể tích thiết bị tiềm ẩn chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt ; – Thông qua việc cân xác lập khối lượng chất thải rắn hoạt động và sinh hoạt ( so với các cơ quan, tổ chức triển khai ) hoặc các hình thức khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lao lý . Hiện nay, đa số các địa phương vẫn chưa có điều kiện thay đổi cách tính giá dịch vụ thu gom, xử lý rác thải theo quy định mới.

Hiện nay, đa số các địa phương vẫn chưa có điều kiện thay đổi cách tính giá dịch vụ thu gom, xử lý rác thải theo quy định mới.

Tuy nhiên, Điều 79 Luật Bảo vệ thiên nhiên và môi trường đã đặt ra lộ trình vận dụng quy định tính giá dịch vụ thu gom rác thải theo khối lượng / thể tích chậm nhất đến ngày 31/12/2024. Do đó, từ nay đến hết 2024, các địa phương sẽ từ từ biến hóa cách tính giá thu gom rác thải cho tương thích . Thông tư 02/2022 có hiệu lực hiện hành từ ngày 10/01/2022 .

Nếu có thắc mắc liên quan đến bài viết, bạn đọc vui lòng gọi tới tổng đài 1900.6199  để được hỗ trợ.

Related Posts

About The Author

Add Comment