V. Bài 5 – Đo bóc khối lượng, lập dự toán: phần hoàn thiện – trát, ốp, lát. – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản rất đầy đủ của tài liệu tại đây ( 14.83 MB, 80 trang )


vì trong định mức ốp gạch tường đã có hao phí vữa trát lót). Nếu là gạch ốp len chân tường thì

không phải trừ (m2).

+ Cần tính thêm các mặt cạnh cửa cần trát, đối với cửa đi tính 2 cạnh đứng, đối với cửa sổ

tính 2 cạnh đứng và 1 cạnh nằm ngang (không tính trát lanh tô vì sẽ được tính riêng).

– Trát cột chiều dày trát 1,5cm, vữa M75.

+ Cách 1: Tính toán bằng cách lấy bằng diện tích ván khuôn cột sau đó trừ đi diện tích mặt

tường xây tiếp giáp với cột và trừ tiếp các mặt nằm trong hộp kỹ thuật không trát (m2).

+ Cách 2: Tính theo diện tích bề mặt cột cần trát: Dài * Cao (m2).

– Trát dầm vữa M75.

+ Cách 1: Tính toán bằng cách lấy bằng diện tích ván khuôn dầm sau đó trừ đi diện tích mặt

tường xây tiếp giáp với đáy dầm và trừ tiếp các cạnh dầm không trát (m2).

+ Cách 2: Tính theo diện tích bề mặt dầm cần trát: Dài * Rộng (m2).

– Trát trần vữa M75.

+ Cách 1: Tính toán bằng cách lấy bằng diện tích ván khuôn sàn sau đó trừ đi phần diện tích

trần không trát (trần thạch cao, …) (m2).

+ Cách 2: Tính theo diện tích bề mặt trần cần trát: Dài * Rộng (m2).

– Trát cầu thang chiều dày trát 1,5cm, vữa M75.

+ Cách 1: Tính toán bằng cách lấy bằng diện tích ván khuôn cầu thang sau đó trừ đi phần tiếp

giáp với tường, trừ phần diện tích cầu thang không trát (m2).

+ Cách 2: Tính toán bằng cách xác định bề mặt cầu thang cần trát: Dài * Rộng (m2).

– Trát lanh tô, tấm đan vữa M75.

+ Cách 1: Tính toán bằng cách lấy bằng diện tích ván khuôn lanh tô, tấm đan sau đó trừ đi

phần diện tích không trát (m2).

+ Cách 2: Tính theo diện tích bề mặt lanh tô, tấm đan cần trát: Dài * Rộng (m2).

– Lát nền vệ sinh gạch ceramic 25x25cm chống trượt, vữa M75.

+ Xác định diện tích nền theo đúng chủng loại, quy cách gạch thiết kế. Tính toán bằng cách

lấy Dài * Rộng (m2). Tùy theo hình dạng mặt bằng cần tính có thể chọn cách tính từng ô nhỏ

cộng lại hoặc tính phủ hết thành ô lớn sau đó trừ lại các ô nhỏ không lát.

– Lát nền gạch ceramic 40x40cm màu vàng nhạt, vữa M75.

+ Xác định diện tích nền theo đúng chủng loại, quy cách gạch thiết kế. Tính toán bằng cách

lấy Dài * Rộng (m2).

– Lát nền gạch ceramic 40x40cm màu xám trắng, vữa M75.

+ Xác định diện tích nền theo đúng chủng loại, quy cách gạch thiết kế. Tính toán bằng cách

lấy Dài * Rộng (m2).

– Ốp tường vệ sinh gạch ceramic 25x40cm màu trắng xám, vữa M75.

+ Xác định diện tích tường theo đúng chủng loại, quy cách gạch thiết kế. Tính toán bằng cách

lấy Dài * Cao (m2).

– Ốp đá chẻ vào tường ngoài nhà, vữa M75: Xác định diện tích tường theo đúng chủng loại, quy

cách đá thiết kế đá. Tính toán bằng cách lấy Dài * Cao (m2).

– Láng sàn mái, sê nô dày trung bình 3cm, vữa M100: Xác định diện tích sàn mái, sê nô. Tính

toán bằng cách lấy Dài * Rộng (m2).

Bước 4: Tính toán và trình bày kết quả tính toán ở Sheet Dutoan XD38Giáo trình đo bóc khối lượng và lập dự toán2.2. Chi tiết phần đo bóc: Phần đo bóc được trình bày chi tiết trong bảng đính kèm

2.3. Sử dụng phần mềm Dự toán GXD để tra mã, nhập khối lượng tính toán

Bước 1: Chọn cơ sở dữ liệu, nhập các thông số ban đầu (tương tự như bài số 1)

Bước 2: Tùy chỉnh cách tính chi phí vật liệu, nhân công, máy (tương tự như bài số 1)

Bước 3: Tra mã hiệu đơn giá, đo bóc tiên lượng các công tác(tương tự như bài số 1)

– Trước tiên bạn chuyển về Sheet Du toan XD để tiến hành việc tra mã hiệu đơn giá và nhập

phần tính toán khối lượng.

– Tiếp theo bạn tiến hành sửa tên công việc cho phù hợp với công tác bạn đang đo bóc khối

lượng và tiến hành đo bóc tiên lượng, trình bày kết quả đo bóc vào bảng.39Giáo trình đo bóc khối lượng và lập dự toán40Giáo trình đo bóc khối lượng và lập dự toán41Giáo trình đo bóc khối lượng và lập dự toánBước 4: Hoàn thiện tên công tác, thêm hệ số cho công việc (nếu có).

Bước 5: Rà soát và hiệu chỉnh tên vật tư, các thành phần hao phí tại bảng sheet Don gia

XD đối với các mã mượn hoặc mã tạm tính (nếu có).

+ Chuyển đổi phụ lục vữa từ Xi măng PC30 về Xi măng PC40.42Giáo trình đo bóc khối lượng và lập dự toánSau đó xuất hiện Tab thay đổi phụ lục vữa, chọn vào mục xi măng PC40 và chọn phân

tích toàn bộ để chuyển đổi tất cả về phụ lục vữa xi măng PC40. Tiếp theo chọn đồng ý để tiến

hành chuyển đổi phụ lục vữa.Kết quả sau khi chuyển đổi phụ lục vữaĐổi tên vật tư cho phù hợp ở các công tác 8, 9, 10, 11, 1243Giáo trình đo bóc khối lượng và lập dự toánBước 6: Vào menu Chi phí xây dựng chạy lệnh số 1 (lệnh tổng hợp vật tư).Bước 7: Sang Sheet TH vat tu XD nhập giá vật tư thực tế vào cột “giá vật tư tại thời điểm

lập dự toán”.Bước 8: Nhập hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công tại bảng Ts44Giáo trình đo bóc khối lượng và lập dự toánBước 9: Kết nối đơn giá chi tiết vào bảng dự toán một số công tác dùng ĐM bổ sung

Đây là trường hợp tổng quát, Bộ XD ban hành Định mức bổ sung nhưng tỉnh (thành

phố) chưa ban hành đơn giá bổ sung nên ở Sheet Du toan XD các công tác từ 8-12 chưa có

đơn giá nhân công và đơn giá ca máy.Cách xử lý: Về bản chất người dùng phải tự chiết tính đơn giá nhân công, ca máy và

điền vào bảng tính. Phần mềm đã tích hợp sẵn bảng chiết tính đơn giá bằng cách lấy định mức

bổ sung x giá nhân công, máy ở thời điểm gốc (thời điểm ban hành bộ đơn giá). Tuy nhiên

đơn giá này đã được nhân hệ số điều chỉnh (5,714 và 1,82).Trong khi đó ở bảng Tổng hợp chi phí xây dựng chi phí nhân công và máy lại được

nhân hệ số điều chỉnh 1 lần nữa dẫn đến hai chi phí này tính điều chỉnh 2 lần. Do đó cần phải

điều chỉnh hệ số nhân công, máy ở bảng Don gia XD bằng 1. Cách làm như sau:

+ Đưa con trỏ vào ô hệ số điều chỉnh nhân công và ca máy để xem nguồn lấy ở đâu ta nhận

thấy 2 hệ số này lấy từ ô C37 và C38 Sheet Config.Sheet này đang bị ẩn nên trước hết cho hiển thị Sheet này như sau: Kích phải chuột vào tên

của Sheet Don gia XD/Unhide/Config.

45Giáo trình đo bóc khối lượng và lập dự toánTrong Sheet Config tìm đến ô C37 và C38và gán cho nó bằng 1Lúc này đơn giá nhân công, máy sẽ là giá gốc tại thời điểm ban hành đơn giá.46Giáo trình đo bóc khối lượng và lập dự toánQua Sheet Du toan XD đưa con trỏ vào ô đơn giá nhân công ở các công tác không có

đơn giá nhân công, máy (công tác 8-12), dùng phím Ctrl để chọn nhiều công tác/kích phải

chuột/Kết nối Đơn giá với Dự toán.Ta có bảng Tổng hợp chi phí xây dựng như sau: Như vậy bạn đã thực hiện xong việc đo bóc tiên lượng và lập dự toán bằng phần mềm dự toánGXD một cách dễ dàng, thuận tiện và chính xác.47Giáo trình đo bóc khối lượng và lập dự toánVI. Bài 6 – Lập dự toán phần hoàn thiện – lợp mái, lắp cửa, bả matit, sơn nước.

1. Yêu cầu

Anh/ chị sử dụng phần mềm Dự toán GXD để lập dự toán Chi phí Xây dựng cho công

tác hoàn thiện với các công việc sau:

Sản xuất, lắp dựng xà gồ thép.

Lợp mái bằng tôn mạ màu sóng vuông.

Cung cấp, lắp dựng cửa đi, cửa sổ

Bả matít vào tường, cột, dầm, trần.

Sơn tường, cột, dầm, trần đã bả 1 nước lót + 2 nước phủ.

Biết công trình được xây dựng tại Quận 9 – Tp Hồ Chí Minh, bản vẽ xem tại phụ lục

bản vẽ đính kèm. Thực hành tính chi phí xây dựng theo các phương pháp đơn giá kết hợp: Vật

liệu – tính trực tiếp, nhân công, máy – theo đơn giá địa phương nhân hệ số điều chỉnh.

2. Thực hiện

Bóc số liệu tính khối lượng từ bảnvẽ2.1.Bước 1: Nghiên cứu hồ sơ, bản vẽ thiết kế và liệt kê danh mục công việc

Nghiên cứu bản vẽ đính kèm ở phần mặt bằng kiến trúc và bản vẽ mặt cắt chi tiết kết

hợp với bản vẽ kết cấu phần dầm sàn ta liệt kê công việc như sau:

Phần xà gồ thép

– Sản xuất xà gồ thép.

– Lắp dựng xà gồ thép.

– Sơn sắt thép các loại 2 nước.

Phần mái: Lợp mái bằng tôn mạ màu sóng vuông dày 0,45mm màu đỏ.Phần cửa

Cung cấp, lắp dựng cửa đi bản lề sàn, kính cường lực dày 10mm.

CCLD cửa đi 1 cánh, khung nhôm hệ 70, kính trong dày 5 mm.

CCLD cửa đi 1 cánh, khung nhôm hệ 70, kính mờ dày 5 mm.

CCLD cửa sổ, khung nhôm hệ 70, kính dày 5 mm.Bả matit, Sơn nước

Bả matít vào tường ngoài nhà.

Bả matít vào tường trong nhà.

Bả matít vào cột, dầm, trần.

Sơn tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót + 2 nước phủ.

Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả 1 nước lót + 2 nước phủ.Bước 2: Lập Bảng tính toán theo mẫu trong phần mềm GXD10;

Bước 3: Tìm kích thước, cách tính toán

– Sản xuất xà gồ thép (tấn): Khối lượng lấy từ thống kê cốt thép “bản vẽ đính kèm”.

– Lắp dựng xà gồ thép (tấn): Khối lượng lấy bằng khối lượng phần sản xuất xà gồ thép.

– Sơn sắt thép các loại 2 nước: Khối lượng lấy từ bảng thống kê (nếu có) hoặc tính toán bằng

cách xác định diện tích bề mặt cần sơn, Dài * Rộng (m2).

– Lợp mái bằng tôn mạ màu sóng vuông dày 0,45mm màu đỏ: + Tính toán bằng cách xác định

diện tích lợp mái (tính mái nghiêng), Dài * Rộng/100.

* Lưu ý: Không tính thêm phần tôn nóc, phần tôn chồng ghép mí. (ĐM 1776, QĐ 788).

– Cung cấp, lắp dựng cửa đi bản lề sàn, kính cường lực dày 10mm (m2): SL * Rộng * Cao

48Giáo trình đo bóc khối lượng và lập dự toánRelated Posts

About The Author

Add Comment