Cách Tính Khối Lượng Trong Excel Chính Xác, Cách Tính Tỷ Lệ Phần Trăm Trong Excel

Cách Tính Khối Lượng Trong Excel Chính Xác, Cách Tính Tỷ Lệ Phần Trăm Trong Excel

Bắt đầu khám phá về cách tạo công thức và sử dụng các hàm tích hợp sẵn để triển khai đo lường và thống kê và xử lý yếu tố .
Đang xem : Cách tính khối lượng trong excel

*

Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt.

Chọn một ô hoặc nhập địa chỉ của ô đó vào ô được chọn .

*

Nhập một toán tử. Ví dụ : – cho phép trừ .
Chọn ô tiếp theo hoặc nhập địa chỉ của ô đó vào ô được chọn .

*

Nhấn Enter. Kết quả của phép tính sẽ Open trong ô chứa công thức .

Xem công thức

Khi nhập công thức vào một ô, công thức đó cũng sẽ xuất hiện trong Thanh công thức.

*
Để xem công thức, hãy chọn một ô và công thức sẽ Open trong thanh công thức .
*

Nhập công thức có chứa một hàm tích hợp sẵn

Chọn một ô trống .
Nhập dấu bằng =, rồi nhập hàm. Ví dụ : = SUM để tính tổng doanh thu .
Nhập dấu mở ngoặc ( .
Chọn dải ô, rồi nhập dấu đóng ngoặc đơn ) .

*

Nhấn Enter để nhận hiệu quả .

Tải xuống Sổ làm việc hướng dẫn về công thức của chúng tôi

Chúng tôi đã tổng hợp Sổ thao tác mở màn với các công thức để bạn hoàn toàn có thể tải xuống. Nếu bạn mới làm quen với Excel hoặc ngay cả khi bạn đã có kinh nghiệm tay nghề sử dụng Excel, bạn hoàn toàn có thể xem qua các công thức phổ cập nhất của Excel trong nội dung ra mắt này. Với các ví dụ thực tiễn và hình ảnh trực quan có ích, bạn sẽ hoàn toàn có thể sử dụng các hàm Sum, Count, Average và Vlookup như một chuyên viên .

Công thức chuyên sâu

Bạn hoàn toàn có thể duyệt qua các mục riêng không liên quan gì đến nhau dưới đây để khám phá thêm về thành phần đơn cử trong hàm .

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn cách tính lương mới nhất - https://hoasenhomes.vn

Các phần của một công thức Excel

Công thức còn có thể bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các thành phần sau đây: hàm, tham chiếu, toán tửhằng số.

Các phần của một công thức

*

1. Hàm: Hàm PI() trả về giá trị của số pi: 3,142…

2. Tham chiếu: A2 trả về giá trị trong ô A2.

Xem thêm : Lý Thuyết Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối Lớp 6 ? Các Dạng Bài Tập Giá Trị Tuyệt Đối Lớp 6

3. Hằng số: Giá trị số hoặc văn bản được nhập trực tiếp vào công thức, ví dụ như 2.

4. Toán tử: Toán tử ^ (mũ) nâng một số lên một bậc lũy thừa và toán tử * (dấu sao) nhân các số.

Một tham chiếu nhận dạng một ô hoặc một khoanh vùng phạm vi ô trên trang tính và cho Excel biết chỗ tìm giá trị hoặc tài liệu mà bạn muốn dùng trong công thức. Bạn hoàn toàn có thể dùng các tham chiếu để sử dụng các tài liệu được gồm có trong các phần khác của một trang tính trong một công thức hoặc sử dụng giá trị từ một ô trong 1 số ít công thức. Bạn cũng hoàn toàn có thể tham chiếu đến ô trên các trang tính khác trong cùng một sổ thao tác và đến các sổ thao tác khác. Các tham chiếu đến ô trong các sổ thao tác khác được gọi là các nối kết hoặc tham chiếu ngoài .

Kiểu tham chiếu A1

Theo mặc định, Excel sẽ sử dụng kiểu tham chiếu A1, tham chiếu đến cột có vần âm ( từ A đến XFD, tổng số 16.384 cột ) và tham chiếu đến hàng có số ( từ 1 đến 1.048.576 ). Các vần âm và số này được gọi là các đầu đề hàng và cột. Để tham chiếu đến một ô, nhập vần âm của cột rồi đến số của hàng. Ví dụ : B2 tham chiếu đến ô giao cắt giữa cột B và hàng 2 .

Để tham chiếu đến

Sử dụng

Ô trong cột A và hàng 10 A10

Phạm vi ô giữa cột A và các hàng từ 10 đến 20

A10 : A20
Phạm vi ô giữa hàng 15 và các cột từ B đến E B15 : E15
Tất cả các ô trong hàng 5 5 : 5
Tất cả các ô trong hàng 5 đến 10 5 : 10
Tất cả các ô trong cột H H : H
Tất cả các ô trong cột từ H đến J H : J
Phạm vi ô trong cột A đến E và các hàng từ 10 đến 20 A10 : E20

Sự khác nhau giữa các tham chiếu tuyệt đối, tương đối và hỗn hợp

Tham chiếu tương đối Một tham chiếu ô tương đối trong công thức như A1, được dựa trên vị trí tương đối của ô chứa công thức và ô được tham chiếu đến. Nếu vị trí ô bao gồm các thay đổi công thức, tham chiếu được thay đổi. Nếu bạn sao chép hoặc điền công thức qua hàng ngang hoặc cột dọc, tham chiếu tự động điều chỉnh. Theo mặc định, các công thức mới sử dụng tham chiếu tương đối. Ví dụ, nếu bạn sao chép hoặc điền một tham chiếu tương đối trong ô B2 đến ô B3, nó sẽ tự động điều chỉnh từ =A1 sang =A2.

Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Lương Thưởng Tết 2018 Như Thế Nào? Cách Tính Lương Và Thưởng Tết Nguyên Đán 2018

Công thức được sao chép với tham chiếu tương đối

*

Tham chiếu tuyệt đối Một tham chiếu ô tuyệt đối trong một công thức, như $A$1, luôn luôn tham chiếu đến một ô tại một vị trí cụ thể. Nếu vị trí ô bao gồm các thay đổi công thức, tham chiếu được thay đổi, tham chiếu tuyệt đối vẫn giữ nguyên. Nếu bạn sao chép hoặc điền công thức qua hàng ngang hoặc cột dọc, tham chiếu tuyệt đối sẽ không điều chỉnh. Theo mặc định, các công thức mới sử dụng các tham chiếu tương đối, vì vậy bạn có thể cần chuyển chúng sang các tham chiếu tuyệt đối. Ví dụ, nếu bạn sao chép hoặc điền một tham chiếu tuyệt đối trong ô B2 đến ô B3, nó sẽ giữ nguyên trong cả hai ô: =$A$1.

Công thức được sao chép với tham chiếu tuyệt đối

*

Tham chiếu hỗn hợp Tham chiếu hỗn hợp có một cột tuyệt đối và một hàng tương đối, hoặc một hàng tuyệt đối và một cột tương đối. Một tham chiếu cột tuyệt đối có dạng $A1, $B1, v.v. Một tham chiếu hàng tuyệt đối có dạng A$1, B$1, v.v. Nếu vị trí của ô chứa công thức thay đổi, tham chiếu tương đối sẽ thay đổi, còn tham chiếu tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nếu bạn sao chép và điền công thức vào các hàng hoặc cột, tham chiếu tương đối sẽ tự động điều chỉnh và tham chiếu tuyệt đối không điều chỉnh. Ví dụ: nếu bạn sao chép hoặc điền tham chiếu hỗ hợp từ ô A2 đến B3, tham chiếu sẽ điều chỉnh từ =A$1 thành =B$1.

Công thức được sao chép với tham chiếu hỗn hợp

*

Kiểu tham chiếu 3-D

Tham chiếu thuận tiện trên nhiều trang tính Nếu bạn muốn phân tích dữ liệu trong cùng một ô hoặc phạm vi các ô trên nhiều trang tính trong một sổ làm việc, hãy dùng tham chiếu 3-D. Một tham chiếu 3-D bao gồm tham chiếu ô hoặc phạm vi, trước đó là một phạm vi tên trang tính. Excel sử dụng bất kỳ trang tính nào được lưu giữa tên mở đầu và kết thúc của một tham chiếu. Ví dụ, =SUM(Sheet2:Sheet13!B5) thêm tất cả các giá trị được bao gồm trong ô B5 trên tất cả các trang tính ở giữa và bao gồm Trang 2 và Trang 13.

Mọi Người Cũng Xem   Cách đặt avatar full ảnh trên máy tính

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng các tham chiếu 3 – D để tham chiếu đến các ô trên trang tính khác, để xác lập tên và để tạo công thức bằng cách sử dụng các hàm sau đây : SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA và VARPA .
Không thể dùng tham chiếu 3 – D trong công thức mảng .
Không thể dùng tham chiếu 3 – D với toán tử phần giao ( một khoảng chừng trắng ) hoặc trong các công thức sử dụng giao cắt ngầm .

Điều gì xảy ra khi bạn di chuyển, sao chép, chèn, hoặc xóa trang tính Ví dụ sau giải thích những gì xảy ra khi bạn di chuyển, sao chép, chèn, hoặc xóa trang tính nằm trong một tham chiếu 3-D. Các ví dụ sử dụng công thức =SUM(Sheet2:Sheet6!A2:A5) để thêm các ô từ A2 đến A5 trên các trang tính từ 2 đến 6.

Chèn hoặc sao chép Nếu bạn chèn hoặc sao chép các trang tính từ Trang 2 đến Trang 6 (điểm kết thúc trong ví dụ này), Excel bao gồm tất cả giá trị trong ô A2 đến A5 từ các trang được thêm vào trong phần tính toán.

Xóa Nếu bạn xóa các trang tính nằm giữa Trang 2 và Trang 6, Excel sẽ loại bỏ các giá trị khỏi phép tính.

Di chuyển Nếu bạn di chuyển các trang từ giữa Trang 2 và Trang 6 đến một vị trí ngoài phạm vi trang tính được tham chiếu, Excel sẽ loại bỏ các giá trị của trang khỏi phép tính.

Di chuyển điểm cuối Nếu bạn di chuyển Trang 2 hoặc Trang 6 đến vị trí khác trong cùng sổ làm việc, Excel điều chỉnh tính toán cho phù hợp với một phạm vi trang tính mới giữa chúng.

Xóa điểm cuối Nếu bạn xóa Trang 2 hoặc Trang 6, Excel điều chỉnh tính toán để phù hợp với một phạm vi trang tính giữa chúng.

Xem thêm : Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế Bài 13 Trang 15 Sgk Toán 9 Tập 2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể nhờ chuyên viên trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự tương hỗ trongCộng đồng Giải pháp hoặc yêu cầu tính năng hay nâng cấp cải tiến mới trên Excel User Voice .
Chuyển giữa các tham chiếu tương đối, tuyệt đối và hỗn hợp cho hàm

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel

Điều hướng bài viết

Related Posts

About The Author

Add Comment