Cách tính kpi cho từng nhân viên

Cách tính kpi đây là một từ khóa được search nhiều nhất trên google về chủ đề về nhân sự. Trong bài viết này, quantrinhansu.vn sẽ sung cấp thông tin về Cách tính kpi cho từng nhân viên.Cach Tinh Kpi

Cách tính kpi cho từng nhân viên cấp dưới

hiện giờ, rất nhiều doanh nghiệp tại việt nam dùng kpi để thống kê giám sát hiệu suất việc làm. ngoài những, chẳng hề tổ chức triển khai nào cũng biết mẹo tính kpi đúng .
muốn có tác dụng thống kê giám sát chuẩn xác, mọi chỉ tiêu được thiết lập đều cần bảo vệ :

Tính mục tiêu

 • Giúp 

  nhân viên

   hiểu rõ vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm, cũng như đóng góp của mình so với tập thể. Từ đó, chủ động phân chia thời gian và nguồn lực để sử dụng việc hiệu suất cao.

 • Giúp nghiên cứu và phân tích đúng mực hiệu suất sử dụng việc của nhân viên cấp dưới qua từng quy trình. Từ đó, không ngừng update để nâng cao năng suất.

Tính nguyên tắc

nội dung của từng bộ chỉ tiêu đủ nội lực biến hóa linh động tùy theo mục tiêu việc làm của mỗi cá thể, phòng ban, đơn vị chức năng tại từng quy trình. trái lại, các quy tắc tính chỉ tiêu cần phải được thống nhất và thực thi đồng nhất, triệt để .
Cụ thể, mẹo tính chỉ tiêu được coi là đúng khi tuân theo 2 nguyên tắc thiết yếu nhất sau đây .

1. quy tắc phân chia chỉ tiêu theo trọng số.

Một nhân viên cấp dưới đủ sức đảm nhiệm cùng lúc 5-7 đầu việc làm. Song, không hề hàng loạt những phần việc này đều quan trọng và có góp phần ngang nhau cho tổ chức triển khai .
Nhìn chung, mọi việc làm đều đủ sức phân loại về 3 nhóm chính giống như sau :

 • nhóm A: tốn nhiều thời gian để thực hiện, ảnh hưởng tác động nhiều đến tiềm năng chung.
 • group B: tốn ít thời gian để thực hiện, tác động ảnh hưởng nhiều đến mục tiêu chung HOẶC/VÀ tốn nhiều thời gian để thực hiện, tác động ảnh hưởng ít đến mục tiêu chung.
 • nhóm C: tốn ít thời giantác động ảnh hưởng ít.

cách tính kpi phù hợp cho từng nhân viên

như vậy, trọng số của mỗi nhóm việc làm sẽ được tính bằng đơn vị chức năng Xác Suất, và dựa trên Lever quan trọng / góp phần của chúng .
gợi ý, nhân sự X có 5 chỉ tiêu, trong đó 2 chỉ tiêu thuộc group A, 2 chỉ tiêu thuộc nhóm B, và 1 kpi thuộc group C. như vậy, hướng dẫn tính kpi dựa trên trọng số đủ sức như sau :

kpi group chỉ tiêu Trọng số chỉ tiêu
(1) A 30%
(2) A 30%
(3) B 15%
(4) B 15%
(5) C 10%

2. Nguyên tắc tính điểm của chỉ tiêu theo hiệu suất và quy trình.

Đo lường hiệu suất sao cho không cảm tính, không ước đạt bừa bãi, nhưng cũng k sa đà vào cụ thể vụn vặt – là một câu hỏi khó .
Cloudjet ra mắt 1 số ít mẹo tính điểm kpi ( thông dụng ) theo các địa thế căn cứ :

 • cách tính chỉ tiêu theo hiệu suất nguyên do , với công thức:

Hiệu suất kpi nguyên do = ( Kết quả thực tiễn / Mục tiêu ) * Trọng số
gợi ý, nhân viên cấp dưới X có chỉ tiêu ( 1 ) thuộc group A, có trọng số 30 %. tiềm năng đặt ra cho kpi ( 1 ) là 100, tác dụng đạt được trong thực tiễn là 90 .
như vậy, hiệu suất chỉ tiêu ( 1 ) của nhân sự X sẽ được tính như sau :

(90 / 100) * 30 = 27 (đơn vị:%)
 • giải pháp tính kpi theo hiệu suất tổng, với công thức:

Hiệu suất chỉ tiêu tổng = Hiệu suất kpi yếu tố ( 1 ) + Hiệu suất chỉ tiêu thành phần ( 2 ) + …
Ví dụ : nhân viên cấp dưới X có tổng số 3 chỉ tiêu, trong đó : chỉ tiêu ( 1 ) đạt 27 %, kpi ( 2 ) đạt 36 %, kpi ( 3 ) đạt 25 % .
như vậy, hiệu suất thao tác của nhân viên cấp dưới X sẽ là :

27 + 36 + 25 = 88 (đơn vị: %)
 • chiêu thức tính chỉ tiêu theo quy trình thời gian : điểm chỉ tiêu của mỗi quý được tính dựa trên điểm chỉ tiêu của các tháng trong quý đó.

cách tính kpi phù hợp

Lưu ý :

phương pháp tính kpi dựa theo 2 nguyên tắc nói trên có thể coi là công thức phổ biến và tương đối hợp lý mực. không những thế, vẫn có những thách thức đặt ra, đòi hỏi công ty cần linh hoạt cũng giống như có kinh nghiệm trong quá trình áp dụng để đạt kết quả tốt nhất.

gợi ý, khi tính kpi theo trọng số, chẳng phải doanh nghiệp nào cũng có quá đủ tài liệu để định hình tầm quan trọng của từng chỉ tiêu ngay từ đầu .
Trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ cần thời hạn để kiểm soát và điều chỉnh dần trọng số sau một vài kì nghiên cứu và điều tra kpi cho tương thích hơn .
Nguồn : Internet

Mọi Người Cũng Xem   Công thức và cách tính lãi suất thẻ tín dụng Techcombank

Related Posts

About The Author

Add Comment