Phương pháp thặng dư trong thẩm định giá bất động sản

Phương pháp thặng dư là một trong hai phương pháp thẩm định giá bất động sản được thiết kế xây dựng trên cơ sở kết hợp cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ ngân sách và cách tiếp cận từ thu nhập .

1. Khái niệm phương pháp thặng dư trong thẩm định giá bất động sản

Phương pháp thặng dư là phương pháp thẩm định giá xác lập giá trị của bất động sản có tiềm năng tăng trưởng dựa trên cơ sở lấy giá trị ước tính của tăng trưởng giả định của gia tài ( tổng doanh thu tăng trưởng ) trừ đi tổng thể các lệch giá dự kiến phát sinh ( gồm có lợi nhuận nhà đầu tư ) để tạo ra sự tăng trưởng đó .

2. Trường hợp vận dụngphương pháp thặng dư trong thẩm định giá bất động sản

Phương pháp thặng dư trong thẩm định giá bất động sản thường được vận dụng với bất động sản có tiềm năng tăng trưởng, đơn cử là đất trống để thiết kế xây dựng hoặc đất có khu công trình trên đất hoàn toàn có thể tái tạo hoặc phá dỡ kiến thiết xây dựng khu công trình mới trên đất để sử dụng tốt nhất và có hiệu suất cao nhất .

Mọi Người Cũng Xem   Những Cách Rip Nick Facebook Vĩnh Viễn Bằng Máy Tính, Cách Rip Nick Facebook Vĩnh Viễn

3. Công thức tổng quát

V= DT-CP 

Trong đó :V : Gía trị gia tài thẩm định giá ;DT : Tổng doanh thu tăng trưởng ;CP : Tổng chi phí tăng trưởng ;

4. Các bước triển khai thẩm định giá bất động sản theo phương pháp thặng dư

Bước 1 : Xác định việc sử dụng tốt nhất và có hiệu suất cao nhất của thửa đấtBước 2 : Xác định tiến trình dự báo dòng tiền trong tương laiBước 3 : Ước tính tổng doanh thu tăng trưởng của bất động sản. Đối với trường hợp 2 cần thực thi quy đổi tổng doanh thu tăng trưởng của bất động sản về thời gian thẩm định giá .Bước 4 : Ước tính tổng ngân sách tăng trưởng để tạo ra giá trị tăng trưởng của bất động sản. Đối với trường hợp 2 cần thực thi quy đổi tổng ngân sách tăng trưởng của bất động sản về thời gian thẩm định giá .Bước 5 : Xác định giá trị quyền sử dụng đất trên cơ sở lấy tác dụng đo lường và thống kê của Bước 3 trừ tác dụng của Bước 4 .

5. Cơ sở xác lập việc sử dụng tốt nhất và có hiệu suất cao nhất của thửa đất

VIV thẩm định giá bất động sản nhanh chóng

VIV phân phối dịch vụ thẩm định giá bất động sản nhanh gọn

– Đặc điểm của thửa đất ;- Các thông tin về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch kiến thiết xây dựng ; lao lý về chuyển mục tiêu sử dụng đất và các lao lý về thiết kế xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt .- Hướng dẫn nghiên cứu và phân tích việc sử dụng gia tài tốt nhất và có hiệu suất cao nhất tại quy trình tiến độ thẩm định giá .

Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Giá Cost - Phương Pháp Định Giá Menu Đồ Uống Đơn Giản

6. Xác định ngân sách tăng trưởng

Tổng chi phí tăng trưởng là hàng loạt ngân sách tăng trưởng thiết yếu dự kiến đầu tư vào một bất động sản có tiềm năng tăng trưởng, tương thích với lao lý của pháp lý và phân phối được mục tiêu sử dụng tốt nhất và có hiệu suất cao nhất của thửa đất thẩm định giá .giá thành tăng trưởng gồm có các loại ngân sách sau :

6.1 giá thành đầu tư tăng trưởng

Chi tiêu đầu tư tăng trưởng gồm có các loại ngân sách :- Chi tiêu hạ tầng kỹ thuật và các ngân sách tương quan khác ;- Chi tiêu kiến thiết xây dựng gồm chi phí phá dỡ các khu công trình kiến thiết xây dựng, ngân sách san lấp mặt phẳng kiến thiết xây dựng, ngân sách kiến thiết xây dựng các khu công trình, khuôn khổ khu công trình, kiến thiết xây dựng khu công trình tạm, khu công trình phụ trợ ship hàng kiến thiết ;

– Chi phí thiết bị;

– Ngân sách chi tiêu quản trị dự án Bất Động Sản ;- giá thành tư vấn đầu tư kiến thiết xây dựng ;- giá thành dự trữ ;- Chi tiêu khác ;- Ngân sách chi tiêu kinh doanh thương mại ;- Chi tiêu lãi vay, thuế ;- Ngân sách chi tiêu bồi thường, giải phóng mặt phẳng gồm có tiền bồi thường, tương hỗ tái định cư, kinh phí đầu tư tổ chức triển khai triển khai bồi thường giải phóng mặt phẳng không tính đến trong tổng ngân sách tăng trưởng .

6.2 Lợi nhuận nhà đầu tư

VIV thẩm định giá bất động sản nhanh chóng

Lợi nhuận nhà đầu tư được xác lập theo thứ tự ưu tiên như sau :- Lợi nhuận nhà đầu tư được xác lập theo pháp luật của cơ quan có thẩm quyền .- Lợi nhuận nhà đầu tư được xác lập trên cơ sở tỷ suất lợi nhuận trung bình trên thị trường tính trên tổng ngân sách của tối thiểu 03 dự án Bất Động Sản đầu tư kinh doanh thương mại bất động sản tương tự như tại địa phương .- Lợi nhuận nhà đầu tư được xác lập là trung bình tỷ suất Phần Trăm lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp trên tổng ngân sách của tối thiểu 3 doanh nghiệp bất động sản trên thị trường .Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Việt ( VIV ) là công ty thẩm định giá chuyên phân phối các dịch vụ thẩm định giá bất động sản, thẩm định giá phương tiện đi lại vận tải đường bộ, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá thiết bị y tế …… VIV đã có kinh nghiệm tay nghề gần 7 năm trong nghành thẩm định giá tại sản, cam kết mang đến dịch vụ thẩm định giá nhanh nhất, chất lượng nhất .Mọi thông tin cụ thể xin sung sướng liên hệ :

Mọi Người Cũng Xem   Chỉ số BMI: Cách tính chính xác nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT 

Trụ sở chính : Số 7, ngõ 11, đường Thanh Lãm, phường Phú Lãm, Q. HĐ Hà Đông, thành phố TP. Hà Nội .VPGD tại Thành Phố Hà Nội : Số 6, ngõ 24, đường Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, Q. HĐ Hà Đông, thành phố Thành Phố Hà Nội .

Hotline: 033.869.4444

Phòng Kinh doanh: 098.199.1193

Chăm sóc khách hàng: 098.199.1193

— NTT —

Related Posts

About The Author

Add Comment