Cách Tính Lục Nhâm Đại Độn Lục Nhâm, Độn Lục Nhâm

*Lục nhâm thời khoá
Giới thiệu cách bấm quẻ trong phong thuỷ, giúp cho những ai muốn nghiên cứu, tìm hiểu biết được rõ hơn.Giới thiệu cách bấm quẻ trong phong thuỷ, giúp cho những ai muốn nghiên cứu và điều tra, tìm hiểu biết được rõ hơn .

Bạn đang xem: Cách tính lục nhâm đại độn


Phép toán này dùng 3 ngón tay, khởi tháng giêng vào cung Đại – an, tháng hai cung Lưu – liên, tháng ba cung Tốc – hỷ, tháng tư cung Xích – khẩu, tháng năm cung Tiểu – cát, tháng sáu cung Không – vong, tháng bảy lại về cung Đại – an, tháng tám cung Lưu – liên, tháng chín Tốc – hỷ, tháng mười Xích – khẩu, tháng mười một Tiểu – cát, tháng mười hai Không – vong. Từ tháng hiện tại ( mình bấm độn ) khởi ngày mồng một, tính đến ngày hiện tại mình định tìm hiểu thêm vấn đề ( ngày coi bói ). Từ ngày hiện tại, khởi giờ tý, cho đến giờ hiện tại ( giờ mình nhận được thông tin vấn đề ). Ví dụ : tháng tư, ngày mười 19, giờ tuất, có người hỏi mẹ đang bệnh nặng có qua được không ; tháng tư tại cung Xích – khẩu điểm mùng một theo chiều thuận đến ngày mười chín lại vào cung Xích – khẩu. Từ cung Xích – khẩu ta điểm giờ tý thuận chiều đến giờ tuất tại cung Lưu – liên. Vậy quẻ ứng vào cung Lưu – liên ta xem giải thuật cung Lưu – liên. Đáp án đã lập thành sáu bài thơ, nghiệm xem : xấu, tốt, lành, dữ .
Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn cách tính khoảng cách giữa 2 thời điểm trong Excel

Bàn Tay Tính Lục Nhâm Với Sáu Quẻ

Ngón – trỏ

Ngón – giữa

Ngón – nhẫn

Lưu – liên

Tháng : 2 + 8

Tốc – hỷ

Tháng : 3 + 9

Xích – khẩu

Tháng : 4 + 10

Đại – an

Tháng : Giêng + 7

Không – vong

Tháng : 6 + 12

Tiểu – cát

Tháng : 5 + 11
*

Sáu Quẻ Lập Thành

1. Quẻ Đại – an:

Sao Thanh – long thuộc mộc, thời kỳ ; bổn phận bất động. Mưu vọng : chủ số lượng 1, 5, 7 .Thơ đoán như sau :Đại an vấn đề cát xương .Cấu tài hãy đến khôn phương mấy là ( tây-nam )Mất của đem đi chưa xa .Nếu xem gia sự cả nhà bình anHành nhân còn vẫn ở nguyênBệnh hoạn sẽ được giảm thuyên bảo đảm an toànTướng quân cởi giáp quy điền .Ngẫm trong ý quẻ ta liền luận suy .Xem thêm : Phản Ứng Hóa Học Và Các Bài Tập Cân Bằng Hóa Học Lớp 8, Bài Tập Cân Bằng Phản Ứng Oxi Hóa Khử

2. Quẻ Lưu – liên

Sao Huyền – vũ thuộc thủy. Thời kỳ : binh kính chưa về ( giải ngũ ). Mưu vọng : chủ số lượng 3, 8, 10 .

Thơ đoán như sau:

Lưu – liên vấn đề khó thành ,Cầu mưu phải đợi thông hanh hao có ngày ,Quan sự càng muộn càng hay ,Người ra đi vẫn chưa quay quay trở lại ,Mất của phương nam gần kề ,Nếu đi tìm gấp có bề còn ra ,Gia sự miệng tiếng trong nhà ,Đáng mừng thân quyến của ta yên lành
Mọi Người Cũng Xem   Làm thế nào để hack like Zalo để bán hàng

3. Quẻ Tốc – hỷ

Sao Chu – tước thuộc hỏa. Thời kỳ Người sẽ về đến ngay. Mưu vọng : chủ số lượng 3, 6, 9 .Thơ đoán :Tốc hỷ vui tươi đến ngày ,Cầu tài tưởng quẻ đặt bày Nam – phương ,Mất của ta gấp tìm đường ,Thân mùi và ngọ tỏ tường hỏi han ( tây-nam, nam )Quan sự phúc đức chu toàn ,Bệnh hoạn thì được bình an lại lành ,Ruộng, nhà, lục súc, thanh hanh hao ,Người đi xa đã rấp ranh tìm về .

4. Quẻ Xích – khẩu:

Sao Bạch – hổ thuộc kim. Thời kỳ : việc quan xấu. Mưu vọng : chủ số lượng 4, 7, 10 .Thơ đoán :Xích – khẩu miệng tiếng đã đành ,Lại phòng quan sự tụng – đình lôi thôi ,Mất của mau lẹ tìm tòi ,Hành – nhân kinh hãi dậm khơi chư về ,Trong nhà quái – khuyển, quái kê ,Bệnh hoạn coi nặng động về tây phương ,Phòng người ếm ngải vô thường ,Còn e xúc nhiệm ôn hoàng hại thân

5. Quẻ Tiểu – cát:

Sao Lục – hợp thuộc kim : người mang tin mừng lại. Mưu vọng : chủ số lượng 1, 5, 7 .Thơ đoán :Tiểu cát là quẻ tốt đẹp ,Trên đường sự nghiệp ta đành đắn đo ,Đàn bà tin tức lại cho .Mất của thì kịp tìm dò khôn phương ( tây-nam )Hàng nhân trở lại quê nhà ,Trên đường giao tế lợi thường về ta ,

Mưu cầu mọi sự hợp hòa,

Xem thêm: Số 6 có ý nghĩa gì? Bật mí tất cả ý nghĩa số 6 một cách chi tiết nhất

Mọi Người Cũng Xem   Gợi ý ba cách kết nối điện thoại Samsung với máy tính đơn giản nhất

Bệnh họa cầu khẩn ắt là giảm thuyên ,

6. Quẻ Không – vong:

Sao Câu – trần thuộc thổ. Thời kỳ thưa vắng tin tức. Mưu vọng : chủ số lượng 3, 6, 9 .

Related Posts

About The Author

Add Comment