Lương người hoạt động không chuyên trách cấp xã 2022

Lương người hoạt động giải trí không chuyên trách cấp xã thế nào là một trong những yếu tố được nhiều người chăm sóc bên cạnh lương cán bộ, công chức và viên chức trong năm 2022 .

Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã là bao nhiêu?

Căn cứ khoản 4 Điều 2 Nghị định 34/2019 / NĐ-CP, người hoạt động giải trí không chuyên trách cấp xã được sắp xếp theo quyết định hành động phân loại đơn vị chức năng hành chính xã, phường, thị xã tương tự với : Xã loại 1 có tối đa 14 người ; xã loại 2 có tối đa 12 người ; xã loại 3 có tối đa 10 người .
Trong đó, việc phân loại xã loại nào thuộc thẩm quyền của quản trị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo khoản 3 Điều 24 Nghị quyết số 1211 / năm nay / UBTVQH13 .

Ngoài ra, cơ quan này cũng có thẩm quyền quy định cụ thể chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn số lượng nêu trên.

Đặc biệt, theo khoản 3 Điều 12 Thông tư 13/2019 / TT-BNV, người hoạt độg không chuyên trách cấp xã được kiêm nhiệm chức danh người hoat động không chuyên trách ở cấp xã .
luong nguoi hoat dong khong chuyen trach cap xa

Lương người hoạt động không chuyên trách cấp xã 2022

thế nào?

Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 34/2019 / NĐ-CP nêu rõ :

Người hoạt động giải trí không chuyên trách cấp xã được hưởng chính sách phụ cấp, chính sách bảo hiểm xã hội và chính sách bảo hiểm y tế

Theo đó, phụ cấp này được hưởng theo hình thức khoán quỹ, trong đó gồm có cả tương hỗ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế và việc chi trả được thực thi hàng tháng theo phân loại đơn vị chức năng hành chính xã, phường, thị xã ( gọi tắt là đơn vị chức năng hành chính cấp xã ) như sau :
– Loại 1 : Khoán quỹ phụ cấp 16,0 lần mức lương cơ sở .
– Loại 2 : Khoán quỹ phụ cấp 13,7 lần mức lương cơ sở .
– Loại 3 : Khoán quỹ phụ cấp 11,4 lần mức lương cơ sở .
Cuối năm 2021, Quốc hội đã trải qua dự trù ngân sách năm 2022 tại Nghị quyết 34/2021 / QH15 trong đó nội dung đáng chú ý quan tâm nhất là không triển khai cải cách tiền lương .
Bên cạnh đó, trong thực tiễn, mỗi năm mức lương cơ sở đều tăng. Tuy nhiên, tại năm 2020, 2021, không có thông tin về việc tăng lương cơ sở. Đồng thời, trong năm 2022 cũng chỉ có thông tin về việc lùi cải cách tiền lương đến một thời gian thích hợp theo Nghị quyết 34 nêu trên nhưng không có văn bản nào lao lý về việc tăng hay giảm mức lương cơ sở .
Do đó, trong năm 2022 này, mức lương cơ sở vẫn vận dụng là 1,49 triệu đồng / tháng như hai năm 2020 và năm 2021 trước đó .
Bởi vậy, mức lương khoán cho người hoạt động giải trí không chuyên trách cấp xã sẽ như sau :

Loại xã

Hệ số theo mức lương cơ sở (lần)

Mức khoán phụ cấp

( đơn vị chức năng : đồng )

Loại 1 16,0 23.840.000
Loại 2 13,7 20.413.000
Loại 3 11,4

16.986.000

Căn cứ bảng này, mức khoán phụ cấp cao nhất là của xã loại 1 với số tiền là 23,84 triệu đồng. Mức phụ cấp đơn cử của từng chức vụ người hoạt động giải trí không chuyên trách ở cấp xã sẽ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh địa thế căn cứ vào quỹ phụ cấp được khoán nêu trên .

Trên đây là lương người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2022 khi không cải cách tiền lương. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6199 để được hỗ trợ, giải đáp cụ thể.

>> Toàn cảnh chính sách tiền lương năm 2022

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính giá in offset cơ bản

Related Posts

About The Author

Add Comment