Cách Tính Lương Chuyên Gia Theo 957 /Qđ, Quyết Định 957/Qđ

Cách Tính Lương Chuyên Gia Theo 957 /Qđ, Quyết Định 957/Qđ

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC CHI PHÍQUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố Định mức chi phí quản lý dựán và tư vấn đầu tư xây dựng công trình kèm theo Quyết định này để các cơ quan,tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định chi phí quảnlý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Đang xem : Cách tính lương chuyên gia theo 957
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngàyký .

Nơi nhận: – Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; – UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước; – Văn phòng Quốc hội; – Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Cơ quan Trung ương các đoàn thể; – Toà án Nhân dân tối cao; – Viện Kiểm soát nhân dân tối cao; – Văn phòng Chính phủ; – Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành; – Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD; – Lưu VP, Vụ PC, Vụ KTXD, Viện VKXD, Hi.400.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn

ĐỊNH MỨC
1. Một số hướng dẫn chung áp dụngđịnh mức ngân sách
1.1. Định mức ngân sách quản trị dự ánvà tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình công bố tại Quyết định này gồm có các chiphí thiết yếu để triển khai xong các việc làm quản trị dự án Bất Động Sản và tư vấn góp vốn đầu tư xâydựng khu công trình. Căn cứ điều kiện kèm theo đơn cử của dự án Bất Động Sản, của khu công trình, chủ đầu tưxem xét quyết định hành động việc vận dụng định mức ngân sách để xác lập ngân sách quản trị dựán và tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình. Trường hợp vận dụng định mức chi phíquản lý dự án Bất Động Sản và tư vấn theo công bố tại Quyết định này không tương thích ( không đủchi phí hoặc thừa ngân sách ) thì chủ góp vốn đầu tư xem xét quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh địnhmức hoặc lập dự trù để xác lập ngân sách .
1.2. Định mức ngân sách quản trị dự ánvà tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình được xác lập trên cơ sở các pháp luật vềdự án góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình ; phân loại, phân cấp khu công trình ; các bướcthiết kế ; nhu yếu, nội dung của việc làm quản trị dự án Bất Động Sản và tư vấn góp vốn đầu tư xâydựng. Các lao lý về dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình ; phân loại, phân cấpcông trình ; các bước phong cách thiết kế ; nhu yếu, nội dung của việc làm quản trị dự án Bất Động Sản vàtư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng triển khai theo Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫnhiện hành có tương quan .
1.3. Trường hợp dự án Bất Động Sản, khu công trình cóquy mô nằm trong khoảng chừng quy mô theo công bố tại Quyết định này thì định mức chiphí quản trị dự án Bất Động Sản và tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình xác lập theo công thứcsau :
( 1 )
Trong đó :
– Nt : Định mức ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản, tư vấn góp vốn đầu tư xâydựng khu công trình theo quy mô giá trị kiến thiết xây dựng hoặc quy mô giá trị thiết bị hoặcquy mô giá trị thiết kế xây dựng và quy mô giá trị thiết bị cần tính ; đơn vị chức năng tính : tỉ lệ % ;
– Gt : Quy mô giá trị kiến thiết xây dựng hoặc quy mô giá trị thiết bịhoặc quy mô giá trị thiết kế xây dựng và quy mô giá trị thiết bị cần tính Định mức chiphí quản trị dự án Bất Động Sản, tư vấn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình ; đơn vị chức năng tính : giá trị ;
– Ga : Quy mô giá trị kiến thiết xây dựng hoặc quy mô giá trị thiết bịhoặc quy mô giá trị thiết kế xây dựng và quy mô giá trị thiết bị cận trên quy mô giá trịcần tính định mức ; đơn vị chức năng tính : giá trị ;
– Gb : Quy mô giá trị thiết kế xây dựng hoặc quy mô giá trị thiết bịhoặc quy mô giá trị kiến thiết xây dựng và quy mô giá trị thiết bị cận dưới quy mô giá trịcần tính định mức ; đơn vị chức năng tính : giá trị ;
– Na : Định mức ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản, tư vấn góp vốn đầu tư xâydựng khu công trình tương ứng với Ga ; đơn vị chức năng tính : tỉ lệ % ;
– Nb : Định mức ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản, tư vấn góp vốn đầu tư xâydựng khu công trình tương ứng với Gb ; đơn vị chức năng tính : tỉ lệ % ;
1.4. Trường hợp dự án Bất Động Sản, khu công trình cóquy mô lớn hơn quy mô theo công bố tại Quyết định này thì định mức ngân sách quảnlý dự án Bất Động Sản và tư vấn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình xác lập theo chiêu thức ngoạisuy hoặc lập dự trù để xác lập ngân sách .
2. Hướng dẫn vận dụng định mức chiphí quản trị dự án Bất Động Sản
2.1. Ngân sách chi tiêu quản trị dự án Bất Động Sản xác địnhtheo Định mức ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản công bố tại Quyết định này là nguồn kinhphí thiết yếu cho chủ góp vốn đầu tư để tổ chức triển khai quản trị việc thực thi các công việcquản lý dự án Bất Động Sản từ quá trình chuẩn bị sẵn sàng dự án Bất Động Sản, thực thi dự án Bất Động Sản đến khi hoàn thành xong, nghiệm thu sát hoạch chuyển giao, đưa khu công trình vào khai thác sử dụng ; đơn cử như sau :
– giá thành tổ chức triển khai việc lập báo cáo giải trình góp vốn đầu tư ( Báo cáo NCTKT ), lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ( Báo cáo NCKT ), lập Báo cáo kinh tế tài chính – kỹ thuật ;

Mọi Người Cũng Xem   Sim tam hoa 444 và những điều bạn chưa biết - ABCD Online

– Chi phí tổ chức việc thực hiện công tác bồi thường giảiphóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư;

– Chi tiêu tổ chức triển khai việc thi tuyển phong cách thiết kế kiến trúc hoặc lựachọn giải pháp phong cách thiết kế kiến trúc ;
– Ngân sách chi tiêu tổ chức triển khai việc đánh giá và thẩm định dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ; đánh giá và thẩm định báocáo kinh tế tài chính – kỹ thuật ;
– Chi tiêu tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định phong cách thiết kế kỹ thuật, phong cách thiết kế bảnvẽ xây đắp, dự trù kiến thiết xây dựng khu công trình ;
– Chi tiêu tổ chức triển khai việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động giải trí xâydựng ;
– Chi tiêu tổ chức triển khai việc quản trị chất lượng, khối lượng, tiếnđộ, ngân sách thiết kế xây dựng ;
– Chi tiêu tổ chức triển khai việc bảo vệ bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trườngcủa khu công trình ;
– Chi tiêu tổ chức triển khai việc lập định mức, đơn giá kiến thiết xây dựng côngtrình ;
– Ngân sách chi tiêu tổ chức triển khai việc kiểm tra chất lượng vật tư, kiểmđịnh chất lượng khu công trình theo nhu yếu của chủ góp vốn đầu tư, nếu có ;
– giá thành tổ chức triển khai việc kiểm tra ghi nhận đủ điều kiện kèm theo đảmbảo bảo đảm an toàn chịu lực và ghi nhận sự tương thích về chất lượng khu công trình xâydựng, nếu có ;
– Chi tiêu tổ chức triển khai việc nghiệm thu sát hoạch, giao dịch thanh toán, quyết toánhợp đồng ; thanh toán giao dịch, quyết toán vốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình ;
– Chi tiêu tổ chức triển khai việc nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao khu công trình ;
– Chi tiêu khai công, khánh thành, tuyên truyền quảng cáo ;
– giá thành tổ chức triển khai việc triển khai các việc làm quản trị khác .
2.2. Ngân sách chi tiêu quản trị dự án Bất Động Sản tính theođịnh mức công bố tại Quyết định này gồm có ngân sách tiền lương, các khoản phụcấp tiền lương, các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểmthất nghiệp, kinh phí đầu tư công đoàn, tiền thưởng, phúc lợi tập thể của cá thể thamgia quản trị dự án Bất Động Sản, ngân sách cho các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, hội nghị, hội thảo chiến lược, tập huấn, đào tạo và giảng dạy nhiệm vụ, công tácphí, thuê nhà thao tác, thuê phương tiện đi lại đi lại, thiết bị thao tác, ngân sách muasắm gia tài ship hàng quản trị, ngân sách thay thế sửa chữa liên tục, thay thế sửa chữa lớn tàisản của ban quản trị, các khoản phí, lệ phí và các ngân sách khác có tương quan .
Xem thêm : Viết Đoạn Văn Trình Bày Luận Điểm Chúng Ta Không Nên Học Vẹt Và Học Tủ
2.3. Ngân sách chi tiêu quản trị dự án Bất Động Sản trongtổng mức góp vốn đầu tư xác lập theo định mức tỷ suất Tỷ Lệ ( % ) ( định mức công bốtại bảng số 1 trong Quyết định này ) và nhân với ngân sách thiết kế xây dựng và chi phíthiết bị ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) trong tổng mức góp vốn đầu tư được duyệt. Chiphí quản trị dự án Bất Động Sản trong dự trù khu công trình xác lập theo định mức tỷ suất phầntrăm ( % ) ( cùng định mức tỷ suất % sử dụng để tính ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản trongtổng mức tư nói trên ) và nhân với ngân sách thiết kế xây dựng và thiết bị ( chưa có thuếgiá trị ngày càng tăng ) của dự trù khu công trình được duyệt .
2.4. giá thành quản trị dự án Bất Động Sản của cácdự án góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng tại hải đảo, tại biên giới ( như đường tuần tra biên giới, cắm mốc biên giới … ) được xác lập theo định mức công bố tại Quyết định này vàđiều chỉnh với thông số K = 1,35. Chi tiêu quản trị dự án Bất Động Sản của các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xâydựng tại vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả theo quy địnhhiện hành được xác lập theo định mức công bố tại Quyết định này và điều chỉnhvới thông số K = 1,25 .
2.5. Trường hợp dự án Bất Động Sản gồm có các dựán thành phần thì ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản được xác lập riêng theo quy mô củatừng dự án Bất Động Sản thành phần. Trường hợp dự án Bất Động Sản trải dài trên địa phận nhiều tỉnh ( côngtrình giao thông vận tải, khu công trình thuỷ lợi ) thì ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản được xác địnhtheo định mức công bố tại Quyết định này và kiểm soát và điều chỉnh với thông số K = 1,1. Trườnghợp dự án Bất Động Sản gồm các khu công trình riêng không liên quan gì đến nhau được kiến thiết xây dựng trên địa phận các tỉnhkhác nhau thì ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản được xác lập theo quy mô ngân sách xây dựngvà ngân sách thiết bị trong dự trù của từng khu công trình được duyệt .
2.6. Trường hợp dự án Bất Động Sản vẫn còn đượcquản lý theo quy mô : Ban quản trị dự án Bất Động Sản TW và các Ban quản trị dự án Bất Động Sản địaphương thì ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản của dự án Bất Động Sản địa phương được xác lập theo địnhmức ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản công bố tại Quyết định này và nhân với ngân sách xâydựng và ngân sách thiết bị ( chưa có thuế giá trị ngày càng tăng ) trong tổng mức đầu tưcủa từng dự án Bất Động Sản địa phương được duyệt. Riêng ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản của Ban quảnlý dự án Bất Động Sản TW được xác lập riêng bằng dự trù tương thích với trách nhiệm đượcgiao .
2.7. Chi tiêu cho bộ phận kiêm nhiệmcủa chủ góp vốn đầu tư để tổ chức triển khai kiểm tra, giám sát hoạt động giải trí của ban quản trị dự ántrực thuộc ; hoạt động giải trí của các dự án Bất Động Sản được góp vốn đầu tư theo hình thức hợp đồng ( nhưBOT, BT, BTO, BOO ) và việc triển khai hợp đồng của tư vấn quản trị dự án Bất Động Sản được xácđịnh bằng dự trù. Chi tiêu này được trích từ nguồn kinh phí đầu tư quản trị dự án Bất Động Sản .
2.8. Trường hợp tổng thầu thực hiệnmột số việc làm quản trị dự án Bất Động Sản thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ góp vốn đầu tư thì tổng thầu đượchưởng một phần ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản tuỳ thuộc trách nhiệm do chủ góp vốn đầu tư giao. Chiphí để tổng thầu triển khai các việc làm quản trị dự án Bất Động Sản này do chủ góp vốn đầu tư vàtổng thầu thoả thuận xác lập. giá thành này được trích từ nguồn kinh phí đầu tư quản lýdự án của chủ góp vốn đầu tư .

Mọi Người Cũng Xem   Tỷ giá hối đoái là gì và công thức tính tỷ giá hối đoái

2.9. Trường hợp chủ đầu tư có đủđiều kiện năng lực để kiêm nhiệm thực hiện một số công việc tư vấn trong quá trìnhquản lý dự án thì chí phí thực hiện các công việc tư vấn được tính bổ sung vàonguồn kinh phí quản lý dự án. Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án vàchi phí thực hiện các công việc tư vấn nói trên thực hiện theo quy định hiệnhành. Trường hợp chủ đầu tư tổ chức bộ phận chuyên trách để tự thực hiện một sốcông việc tư vấn trong quá trình quản lý dự án thì chi phí thực hiện các côngviệc tư vấn nói trên được xác định theo hướng dẫn tại Quyết định này.

Xem thêm : nhận làm đồ án tốt nghiệp cơ điện tử
2.10. Trường hợp thuê tư vấn quản lýdự án thì ngân sách thuê tư vấn quản trị dự án Bất Động Sản xác lập theo hướng dẫn hướng dẫntại điểm 3.1.5 mục 3 trong Quyết định này .

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính

Điều hướng bài viết

Related Posts

About The Author

Add Comment