Cách tính lương công chức viên chức? Hệ số lương 2.34 là bao nhiêu?

Điều kiện thi chuyển ngạch nâng thông số lương ? Hưởng tiền lương chênh lệch so với người có thông số lương dưới 2,34 ? Đối tượng hưởng mức lương mức tăng thêm khi thông số lương dưới 2,34 ? Điều chỉnh tiền lương so với người có thông số lương dưới 2,34 ?

Cán bộ, công chức, viên chức là những người thao tác tại các cơ quan đơn vị chức năng nhà nước, các đơn vị chức năng sự nghiệp công lập được hưởng lương từ Chi tiêu Nhà nước hoặc hưởng lương từ các đơn vị chức năng sự nghiệp công lập. Theo đó nguyên tắc và cách tính lương chi trả hàng tháng cho công chức, viên chức được xác lập theo cách tính do luật pháp luật chứ không địa thế căn cứ vào thỏa thuận hợp tác giữa người sử dụng và người lao động như so với các doanh nghiệp, công ty ngoài. Hy vọng qua bài viết này đội ngũ nhân viên, luật sư của Luật Dương Gia sẽ giúp các bạn nắm rõ những lao lý mới nhất về cách tính lương của công chức, viên chức để giúp mọi người nắm rõ cũng như bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của các công chức, viên chức.

Các khái niệm có liên quan:

– Công chức : khái niệm công chức được lao lý tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008, được sửa đổi bổ trợ năm 2019 đơn cử như sau : “ 2. Công chức là công dân Nước Ta, được tuyển dụng, chỉ định vào ngạch, chức vụ, chức vụ tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở TW, cấp tỉnh, cấp huyện ; trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng ; trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan ship hàng theo chính sách chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. ” – Viên chức : Khái niệm viên chức được pháp luật tại Điều 2 Luật Viên chức 2010 sửa đổi bổ trợ năm 2019 theo đó viên chức được xác lập là công dân Nước Ta được đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tuyển dụng theo vị trí việc làm, thao tác theo chính sách hợp đồng thao tác và được hưởng lương từ quỹ kinh tế tài chính của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập đó.

1. Cách tính lương của công chức, viên chức:

Theo lao lý tại Nghị định 204 / 2004 / NĐ-CP pháp luật về chính sách tiền lương so với cán bộ, công chức, viên chức và công nhân viên quốc phòng thì tiền lương của công chức và viên chức được tính bằng mức lương cơ sở nhân với thông số lương hiện hưởng. – Mức lương cơ sở : Hiện nay theo lao lý tại Nghị quyết 86/2019 / QH14 lao lý về mức lương cơ sở của công chức, viên chức là 1.600.000 đồng vận dụng từ ngày 01/7/2020. – Hệ số lương hiện hưởng : Hệ số lương của công chức và viên chức được xác lập theo cách xếp loại công chức, viên chức dựa trên các bảng thông số lương được lao lý trong phụ lục được phát hành kèm theo Nghị định 204 / 2004 / NĐ-CP. Cụ thể như sau :

Xem thêm: Quy định chế độ tiền lương, chế độ nghỉ ngơi của viên chức

+ Hệ số lương của công chức được xác lập dựa trên cách xếp loại nhóm ngạch công chức, gồm có : Công chức loại C gồm ba nhóm : Nhóm C1 : thủ quỹ kho bạc, ngân hàng nhà nước ; nhân viên cấp dưới hải quan, kiểm ngân viên, kiểm lâm viên sơ cấp ; thủ kho dữ gìn và bảo vệ nhóm I, II ; bảo vệ, tuần tra công tác làm việc ; Nhóm C2 : nhân viên cấp dưới thuế và thủ quỹ cơ quan, đơn vị chức năng ; Nhóm C3 : kế toán viên sơ cấp : Công chức loại B : cán sự, kiểm lâm viên, kế toán viên tầm trung, kiểm thu viên thuế, kỹ thuật viên kiểm dịch động – thực vật, kiểm soát viên tầm trung đê điều, kiểm tra viên tầm trung hải quan, kỹ thuật viên kiểm nghiệm dữ gìn và bảo vệ, kiểm soát viên tầm trung thị trường, thủ kho ngân hàng nhà nước ; Công chức loại A0 : là các ngạch công chức nêu trên nhưng trình độ trình độ giảng dạy là cao đẳng ; Công chức loại A1 gồm có nhân viên, công chứng viên, thanh tra viên, kế toán viên, kiểm toán viên, thẩm kế viên, chấp hành viên cấp huyện, kiểm soát viên thuế, kiểm soát viên ngân hàng nhà nước, kiểm tra viên hải quan, kiểm soát viên đê điều, kiểm soát viên thị trường, kiểm dịch viên động – thực vật, kiểm lâm viên chính ;
Mọi Người Cũng Xem   Cách bấm giá trị tuyệt đối trên máy tính để tìm x, giải phương trình - https://hoasenhomes.vn

Xem thêm: Viên chức là gì? Phân tích khái niệm và đặc điểm của viên chức?

Công chức loại A2 gồm có nhóm 1 ký hiệu là A2. 1 gồm có ( kiểm soát viên chính thị trường, kiểm toán viên chính, nhân viên chính, chấp hành viên cấp tỉnh, thanh tra viên chính, kiểm soát viên chính thuế, kiểm soát viên chính hải quan, kiểm soát viên chính ngân hàng nhà nước, kiểm soát viên chính thị trường ) và nhóm 2 ký hiệu A2. 2 ( gồm có : kế toán viên chính, kiểm dịch viên chính động – thực vật ; kiểm soát viên chính đê điều ) ; Công chức loại A3 gồm có nhóm 1 ký hiệu là A3. 1 ( gồm có nhân viên, thanh tra viên, kiểm toán viên, thẩm kế viên hạng sang ; kiểm soát viên hạng sang thuế ; kiểm soát viên hạng sang ngân hàng nhà nước ; kiểm tra viên hạng sang hải quan ; kiểm soát viên hạng sang thị trường ) và nhóm 2 ký hiệu là A3. 2 ( gồm có kiểm dịch viên hạng sang động – thực vật và kế toán viên hạng sang ) ; + Hệ số lương của viên chức : Tương tự như so với công chức, cách xác lập thông số lương của viên chức được xác lập dựa trên phân loại ngạch viên chức, đơn cử như sau : Viên chức loại C gồm có : Nhóm C1 : Y tá, nữ hộ sinh, quan trắc viên sơ cấp, kỹ thuật viên y, kỹ thuật viên dược, hộ lý, y tá ; Nhóm C2 : Nhân viên nhà xác ; Nhóm C3 : Ngạch Y công ;

Xem thêm: Viên chức có thể xin nghỉ việc vì hoàn cảnh khó khăn không?

Dieu-kien-xet-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Viên chức loại B gồm có : y sĩ ; y tá chính ; tàng trữ viên tầm trung ; kỹ thuật viên ; kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật hoang dã, dự báo bảo vệ thực vật, giám định thuốc bảo vệ thực vật – thú ý, kiểm nghiệm giống cây xanh ; quan trắc viên ; giáo viên tiểu học ; giáo viên mần nin thiếu nhi ; nữ hộ sinh chính ; kỹ thuật viên chính y, chính dược ; dược sỹ tầm trung ; dựng phim viên ; diễn viên hạng III ; họa sỹ tầm trung ; kỹ thuật viên bảo vệ, kho lưu trữ bảo tàng ; thư viện viên tầm trung ; tuyên truyền viên ; hướng dẫn viên du lịch văn hóa truyền thống – thông tin, thể dục thể thao. Viên chức A0 : phát thanh viên và giáo viên trung học cơ sở :

Viên chức A1: Lưu trữ, nghiên cứu, định chuẩn, giám định, dự báo, quay phim, bảo tàng, thư viện, thư mục, âm thanh, phương pháp viên; chẩn đoán viên bệnh động vật; dự báo viên bảo vệ thực vật; kiểm nghiệm viên giống cây trồng; giám định viên thuốc bảo vệ thực vật-thú y; kiến trúc sư; kỹ sư; giảng viên; bác sỹ; y tá, nữ hộ sinh cao cấp; kỹ thuật viên cao cấp y; dược sỹ; họa sỹ; đạo diễn; biên tập – biên kịch- biên dịch viên; phóng viên – bình luận viên; tuyên truyền viên, hướng dẫn viên chính; quay phim viên; dựng phim viên chính; giao viên trung học; quan trắc viên chính.

Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Giáo Pal – Cách Tính Giàn Giáo Trong Xây Dựng Chính Xác Nhất

Xem thêm: Ý nghĩa các con số từ 0 đến 9 trong phong thủy là gì?

Viên chức A2 gồm có hai nhóm : Nhóm 1 A2. 1 gồm có : Kỹ sư, kiến trúc sư, nghiên cứu viên, định chuẩn, dự báo, giám định, bác sĩ, dược sĩ, đọa diễn, họa sỹ, huấn luyện viên, Phó giáo sư – giảng viên, phóng viên báo chí – bình luận viên, chỉnh sửa và biên tập – biên kịch – biên dịch viên chính ; Nhóm 2 A2. 2 gồm có : tàng trữ viên, phát thanh viên, quay phim viên, kho lưu trữ bảo tàng viên, thư viện viên, thư mục viên, âm thanh viên, chiêu thức viên chính ; chẩn đoán viên chính bệnh động vật hoang dã ; giám định viên chính thuốc bảo vệ thực vật – thú y ; dự báo viên chính bảo vệ thực vật ; kiểm nghiệm viên chính giống cây xanh ; giao viên trung học hạng sang ; diễn viên hạng II ;

Xem thêm: Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ cho nhân viên năm 2022

Viên chức A3 gồm có hai nhóm : Nhóm 1 A3. 1 gồm có : kỹ sư, kiến trúc sư, nghiên cứu viên, dự báo viên, định chuẩn viên, giám định viên, dược sĩ, bác sĩ, giáo sư – giảng viên, họa sỹ, huấn luyện viên, đạo diễn hạng sang ; chỉnh sửa và biên tập – biên kịch – biên dịch viên hạng sang ; phóng viên báo chí – bình luận viên hạng sang ; Nhóm 2 A3. 2 gồm có : tàng trữ viên, phát thanh viên, quay phim viên, kho lưu trữ bảo tàng viên, âm thanh viên, thư mục viên, thư viện viên, kho lưu trữ bảo tàng viên, quay phim viên, giải pháp viên hạng sang ; kiểm nghiệm viên hạng sang giống cây xanh ; giám định viên hạng sang thuốc bảo vệ thực vật – thú y ; dự báo viên hạng sang bảo vệ thực vật ; chẩn đoán viên hạng sang bệnh động vật hoang dã ; – Bậc lương : Các chức vụ nghề nghiệp, ngạch công chức, viên chức sẽ có những thông số lương khác nhau đồng thời cùng một chức vụ nghề nghiệp nhưng bậc lương khác nhau thì thông số lương cũng đổi khác. Theo Nghị định 204 / 2004 / NĐ-CP lúc bấy giờ có từ 1 đến 12 bậc lương theo đó vận dụng thông số lương ngày càng tăng. Ví dụ viên chức A3 nhóm 1, bậc 1 thông số lương là 6.20 nhưng bậc 2 có thông số lương là 6.56. – Phụ cấp :

Xem thêm: Mẫu đơn xin chuyển công tác, điều chuyển công tác mới nhất 2022

Các khoản phụ cấp luật định gồm có : Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ chỉ huy, phụ cấp khu vực, phụ cấp lôi cuốn, phụ cấp đặc biệt quan trọng phụ cấp lưu động ; phụ cấp ô nhiễm, nguy hại ; phụ cấp thâm niên, khuyễn mãi thêm, nghĩa vụ và trách nhiệm theo nghề và phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm việc làm.

Thứ ba, cách tính lương cụ thể:

Ví dụ công chức A1 trình độ đại học bậc 1 có thông số lương là 2.34. Vậy số lương của công chức Nguyễn Văn Nam trong trường hợp này được tính như sau : 2.34 x 1.600.000 = 3.744.000 đồng.

2. Điều kiện thi chuyển ngạch nâng hệ số lương:

Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư ! Mong luật sư vấn đáp giúp tôi trường hợp sau : tôi học tầm trung chuyên ngành hành chính văn phòng tốt nghiệp năm 2005. Tôi xin vào trường cao đẳng nghề làm văn thư. Năm 2010 trường tạo điều kiện kèm theo cho đi học lớp đại học luật hệ vừa học vừa làm. Hiện nay có đợt thi viên chức, tôi đăng kí thi chuyển ngạch từ tầm trung lên đại học được không. Tôi được hưởng lương theo hệ tầm trung khởi điểm là 1.86 chứ không hưởng lương theo ngạch văn thư. Cảm ơn luật sư !
Mọi Người Cũng Xem   Cách Bắt Wifi Cho Máy Tính Bàn Win Xp Không Bắt Được Wifi, Huong Dan Dang Nhap Wifi Tren Windown Xp

Luật sư tư vấn:

Viên chức là công dân Nước Ta được tuyển dụng theo vị trí việc làm, thao tác tại đơn vị chức năng sự nghiệp công lập theo chính sách hợp đồng thao tác, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập theo pháp luật của pháp lý. Điều 32 Nghị định 115 / 2020 / NĐ-CP lao lý về Tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo ĐK dự thi hoặc xét hạng chức vụ nghề nghiệp như sau :

Điều 32. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

1. Viên chức được ĐK dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức vụ nghề nghiệp cao hơn liền kề khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo sau : a ) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm trở lên trong năm công tác làm việc liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp ; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt ; không trong thời hạn giải quyết và xử lý kỷ luật, không trong thời hạn thực thi các lao lý tương quan đến kỷ luật viên chức lao lý tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ trợ tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ; b ) Có năng lượng, trình độ trình độ, nhiệm vụ để tiếp đón chức vụ nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức vụ nghề nghiệp hiện giữ trong cùng nghành nghề nghiệp ; c ) Đáp ứng nhu yếu về văn bằng, chứng từ và nhu yếu khác của tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng ; Trường hợp viên chức được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học theo lao lý tại khoản 6 và khoản 7 Điều 39 Nghị định này thì cung ứng nhu yếu về tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học của chức vụ nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng ; d ) Đáp ứng nhu yếu về thời hạn công tác làm việc tối thiểu giữ chức vụ nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo nhu yếu của tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng. Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng, đảm nhiệm đã có thời hạn công tác làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng pháp luật của Luật bảo hiểm xã hội, thao tác ở vị trí việc làm có nhu yếu về trình độ trình độ, nhiệm vụ tương thích ( nếu có thời hạn công tác làm việc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn ) và thời hạn đó được cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tuyển dụng tính làm địa thế căn cứ xếp lương ở chức vụ nghề nghiệp hiện giữ thì được tính là tương tự với hạng chức vụ nghề nghiệp hiện giữ. Trường hợp có thời hạn tương tự thì phải có tối thiểu 01 năm ( đủ 12 tháng ) giữ chức vụ nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức vụ nghề nghiệp dự thi hoặc xét tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ ĐK dự thi hoặc xét thăng hạng.

2. Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý, sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ.

Như vậy, trong trường hợp này, nếu bạn đủ điều kiện kèm theo nêu trên thì bạn hoàn toàn có thể dự thi để thăng hạng chức vụ nghề nghiệp của bạn.

dieu-chinh-tien-luong-doi-voi-nguoi-co-he-so-luong-duoi-2,34

 Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

Related Posts

About The Author

Add Comment