Công thức tính lương giáo viên theo quy định mới từ 20/3/2021

Cách tính thu nhập theo lương, phụ cấp là một trong những yếu tố mà rất nhiều giáo viên vướng mắc. Để giải đáp yếu tố này, LuatVietnam sẽ hướng dẫn giáo viên công thức tính lương theo lao lý mới nhất của pháp lý .

Hiện nay, lương của giáo viên được tính theo công thức:

Lương giáo viên = Mức lương cơ sở x Hệ số lương + Các loại phụ cấp được hưởng – Mức đóng các loại bảo hiểm
 

1. Mức lương cơ sở

Tại khoản 7 Điều 3 Nghị quyết số 128 / 2020 / QH14 lao lý, trong năm 2021, chưa thực thi kiểm soát và điều chỉnh mức lương cơ sở. Do vậy, mức lương cơ sở năm 2021 vẫn là 1,49 triệu đồng / tháng theo Nghị định số 38 năm 2019 của nhà nước . Xem thêm : Mức lương cơ sở năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức cong thuc tinh luong giao vien

Công thức tính lương giáo viên (Ảnh minh họa)

2. Hệ số lương của giáo viên

Gần đây, Bộ giáo dục và Đào tạo vừa phát hành 04 Thông tư lao lý mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp hạng viên chức giảng dạy tại các trường công lập . Theo đó, từ ngày 20/3/2021, khi 04 Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành, giáo viên sẽ được vận dụng thông số lương như sau :

Giáo viên mầm non

– Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III ( mã số V. 07.02.26 ) được vận dụng thông số lương của viên chức loại A0, từ thông số lương 2,10 đến thông số lương 4,89 ; – Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II ( mã số V. 07.02.25 ) được vận dụng thông số lương của viên chức loại A1, từ thông số lương 2,34 đến thông số lương 4,98 ; – Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I ( mã số V. 07.02.24 ) được vận dụng thông số lương của viên chức loại A2, nhóm A2. 2, từ thông số lương 4,0 đến thông số lương 6,38 . ( Theo Điều 8 Thông tư số 01/2021 / TT-BGDĐT ) Xem thêm : Từ 20/3/2021, giáo viên mần nin thiếu nhi được tăng lương và xếp hạng mới thế nào ?

Giáo viên tiểu học

Mọi Người Cũng Xem   Tìm TSLG bằng máy tính FX-500 - Tài liệu text
– Giáo viên tiểu học hạng III ( mã số V. 07.03.29 ) được vận dụng thông số lương của viên chức loại A1, từ thông số lương 2,34 đến thông số lương 4,98 ; – Giáo viên tiểu học hạng II ( mã số V. 07.03.28 ) được vận dụng thông số lương của viên chức loại A2, nhóm A2. 2, từ thông số lương 4,00 đến thông số lương 6,38 ; – Giáo viên tiểu học hạng I ( mã số V. 07.03.27 ) được vận dụng thông số lương của viên chức loại A2, nhóm A2. 1, từ thông số lương 4,40 đến thông số lương 6,78 . ( Theo Điều 8 Thông tư số 02/2021 / TT-BGDĐT ) Xem thêm : Thay đổi về lương và tiêu chuẩn xếp hạng giáo viên tiểu học từ 20/3/2021

Giáo viên trung học cơ sở

– Giáo viên trung học cơ sở hạng III ( mã số V. 07.04.32 ) được vận dụng thông số lương của viên chức loại A1, từ thông số lương 2,34 đến thông số lương 4,98 ; – Giáo viên trung học cơ sở hạng II ( mã số V. 07.04.31 ) được vận dụng thông số lương của viên chức loại A2, nhóm A2. 2, từ thông số lương 4,00 đến thông số lương 6,38 ; – Giáo viên trung học cơ sở hạng I ( mã số V. 07.04.30 ) được vận dụng thông số lương của viên chức loại A2, nhóm A2. 1, từ thông số lương 4,4 đến thông số lương 6,78 . ( Theo Điều 8 Thông tư số 03/2021 / TT-BGDĐT ) Xem thêm : Lương và tiêu chuẩn xếp hạng giáo viên trung học cơ sở từ 20/3/2021

Giáo viên trung học phổ thông

– Giáo viên trung học phổ thông hạng III ( mã số V. 07.05.15 ) được vận dụng thông số lương của viên chức loại A1, từ thông số lương 2,34 đến thông số lương 4,98 ;

– Giáo viên trung học phổ thông hạng II (mã số V.07.05.14) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38;

– Giáo viên trung học phổ thông hạng I ( mã số V. 07.05.13 ) được vận dụng thông số lương của viên chức loại A2, nhóm A2. 1, từ thông số lương 4,40 đến thông số lương 6,78 . ( Theo Điều 8 Thông tư số 04/2021 / TT-BGDĐT ) Xem thêm : Bảng lương mới của giáo viên các cấp từ ngày 20/3/2021 cong thuc tinh luong giao vienCông thức tính lương giáo viên (Ảnh minh họa)

3. Các loại phụ cấp được hưởng

Theo lao lý hiện hành, giáo viên hoàn toàn có thể được hưởng các loại phụ cấp sau :
Mọi Người Cũng Xem   Cách tính điểm tuyển sinh lớp 10 TP HCM 2021

 Phụ cấp ưu đãi theo nghề của giáo viên

Theo lao lý tại Thông tư liên tịch số 01/2006 / TTLT-BGD và ĐT-BNV-BTC thì mức khuyến mại được hưởng theo nghề của các đối tượng người dùng trên được tính theo công thức : Mức phụ cấp khuyễn mãi thêm = 1,49 triệu đồng x [ thông số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + thông số phụ cấp chức vụ chỉ huy ( nếu có ) + phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có ) ] x tỷ suất % phụ cấp khuyến mại . Trong đó, địa thế căn cứ Quyết định 244 / 2005 / QĐ-TTG, giáo viên sẽ được tính phụ cấp tặng thêm theo tỉ lệ 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45, 50 % tùy từng vị trí thao tác, nơi công tác làm việc . Xem thêm : Tổng hợp 5 khoản phụ cấp dành cho giáo viên

Phụ cấp đặc thù với nhà giáo là nghệ nhân

Nhà giáo dạy tích hợp, nhà giáo là nghệ nhân xuất sắc ưu tú trở lên hoặc người có trình độ kỹ năng và kiến thức nghề cao dạy thực hành thực tế trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được hưởng phụ cấp đặc trưng được lao lý tại Nghị định 113 / năm ngoái / NĐ-CP . Mức phụ cấp đặc trưng = 10 % [ mức lương hiện hưởng + Phụ cấp chức vụ chỉ huy + phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có ) ]

Phụ cấp cho giáo viên dạy người khuyết tật

Căn cứ vào Nghị định 113 / năm ngoái / NĐ-CP, giáo viên dạy học cho người khuyết tật sẽ được hưởng 02 loại phụ cấp là phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm việc làm và phụ cấp khuyễn mãi thêm việc làm . Trong đó, giáo viên dạy lớp dành riêng cho người khuyết tật và giáo viên dạy trong lớp hòa nhập cộng đồng sẽ có cách tính riêng với 02 loại phụ cấp trên. Trong đó, giáo viên dạy lớp dành riêng cho người khuyết tật và giáo viên dạy trong lớp hòa nhập hội đồng sẽ có cách tính riêng với 02 loại phụ cấp trên .Xem thêm : Giáo viên dạy học viên khuyết tật được hưởng chính sách gì ?

Phụ cấp công tác vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn

Khi giáo viên giảng dạy, công tác làm việc ở huyện hòn đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1, các xã đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả như : ở vùng đồng bào dân tộc bản địa, niềm núi, ven biển, hải đảo, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp … thì sẽ được hưởng thêm phụ cấp công tác làm việc . Theo Nghị định 76/2019 / NĐ-CP pháp luật, các đối tượng người dùng này sẽ được hưởng một số ít phụ cấp như : Phụ cấp lôi cuốn, công tác làm việc lâu năm, trợ cấp chuyển vùng, một lần, giao dịch thanh toán tiền tàu xe … Xem thêm : Chế độ của giáo viên dạy học ở miền núi
Mọi Người Cũng Xem   3 Cách chia sẻ Internet từ điện thoại qua máy tính đơn giản, hiệu quả - https://hoasenhomes.vn

Phụ cấp thâm niên (được hưởng đến 01/7/2022)

Giáo viên sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên pháp luật tại Điều 3 Nghị định 54/2011 / NĐ-CP như sau :
Nhà giáo đủ 05 năm ( 60 tháng ) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5 % của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ chỉ huy và phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có ) ; từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1 % .

Tuy nhiên, theo Công văn 8982 ngày 27/7/2020, giáo viên sẽ chỉ được hưởng phụ cấp thâm niên đến 01/7/2022, sau đó sẽ không còn chế độ phụ cấp thâm niên nữa.
 

4. Mức đóng các loại bảo hiểm

Căn cứ các lao lý tại Luật Bảo hiểm xã hội năm trước, Luật Việc làm 2013, Luật Bảo hiểm y tế 2008, mức đóng bảo hiểm của giáo viên như sau : – Hưu trí – tử tuất : 8 % ; – Bảo hiểm thất nghiệp : 1 % ;

– Bảo hiểm y tế: 1,5%

Trong đó, theo khoản 1 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội, khoản 1 Điều 14 Luật Bảo hiểm y tế, khoản 1 Điều 58 Luật Việc làm thì : Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của giáo viên là tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề ( nếu có ) . Xem thêm : Các khoản phụ cấp đóng bảo hiểm của giáo viên

Trên đây là quy định về công thức tính lương giáo viên. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900 6192 để được tư vấn, giải đáp.

Related Posts

About The Author

Add Comment