Công thức tính lương giáo viên

Từ năm 2021, các thông tư quy định về xếp lương giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông đồng loạt có hiệu lực. Vậy việc xếp lương các giáo viên được thay đổi thế nào? Lương giáo viên được tính theo công thức nào theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP, Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT?

1. Công thức tính lương giáo viên

Lương giáo viên được tính theo công thức sau : Lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương + Chế độ phụ cấp khuyễn mãi thêm được hưởng + Phụ cấp thâm niên – Mức đóng Bảo hiểm xã hội

Trong đó:

 • Mức lương cơ sở:
Ngày 12/11/2020, Quốc hội đã biểu quyết trải qua Nghị quyết về dự trù ngân sách nhà nước năm 2021. Trong đó, đáng chú ý quan tâm là nội dung mức lương cơ sở 2021 sẽ chưa thực thi kiểm soát và điều chỉnh tăng. => Vẫn vận dụng mức lương cơ sở 1,49 triệu / tháng
 • Hệ số lương:
Hệ số lương so với từng cấp bậc giáo viên được trích cụ thể tại các mục tương ứng trong bài viết
 • Chế độ phụ cấp ưu đãi được hưởng:
Chế độ phụ cấp tặng thêm được hưởng gồm có :
  • Phụ cấp khu vực
  • Phụ cấp vùng khó khăn, Phụ cấp thu hút
 • Phụ cấp thâm niên: Phụ cấp thâm niên được Mobitool trích dẫn tại mục 6 bài này
 • Mức đóng bảo hiểm xã hội:
Để biết các mức đóng BHXH, thông số BHXH, mời các bạn tìm hiểu thêm bài : Hệ số bảo hiểm xã hội 2021

2. Công thức tính lương giáo viên mần nin thiếu nhi

Ngày 20/3/2021, Thông tư 01/2021 / TT-BGDĐT có hiệu lực hiện hành, lương giáo viên mần nin thiếu nhi sẽ được xếp theo mức mới, đơn cử :

STT

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

1

Giáo viên mầm non hạng III

Hệ số 2.1 2.41 2.72 3.03 3.34 3.65 3.96 4.27 4.58 4.89
Lương 3.129 3.591 4.053 4.515 4.977 5.439 5.900 6.362 6.824 7.286

2

Giáo viên mầm non hạng II

Hệ số 2.34 2.67 3 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98
Lương 3.487 3.978 4.470 4.962 5.453 5.945 6.437 6.929 7.420

3

Giáo viên mầm non hạng I

Hệ số 4 4.34 4.68 5.02 5.36 5.7 6.04 6.38
Lương 5.960 6.467 6.973 7.480 7.986 8.493 9.000 9.506

3. Công thức tính lương giáo viên tiểu học

Mức lương giáo viên tiểu học được lao lý tại Thông tư 02/2021 / TT-BGDĐT như sau :

STT

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

1

Giáo viên tiểu học hạng III

Hệ số 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98
Lương 3.487 3.978 4.470 4.962 5.453 5.945 6.437 6.929 7.420

2

Giáo viên tiểu học hạng II

Hệ số 4.00 4.34 4.68 5.02 5.36 5.70 6.04 6.38
Lương 5.960 6.467 6.973 7.480 7.986 8.493 9.000 9.506

3

Giáo viên tiểu học hạng I

Hệ số 4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78
Lương 6.556 7.063 7.569 8.076 8.582 9.089 9.596 10.102

4. Công thức tính lương giáo viên trung học cơ sở

Mức lương giáo viên trung học cơ sở được lao lý tại Thông tư 03/2021 / TT-BGDĐT :

Hạng

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc 9
Giáo viên hạng I
Hệ số lương

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

Lương 6,556 7,063 7,569 8,076 8,582 9,089 9,596 10,102
Giáo viên hạng II
Hệ số lương

4.00

4.34

4.68

5.02

5.36

5.70

6.04

6.38

Lương 5,960 6,467 6,973 7,480 7,986 8,493 9,000 9,506
Giáo viên hạng III
Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Lương 3,487 3,987 4,470 4,962 5,453 5,945 6,437 6,929 7,420

5. Công thức tính lương giáo viên trung học phổ thông

Mức lương giáo viên trung học phổ thông được pháp luật Thông tư 04/2021 / TT-BGDĐT :
Mọi Người Cũng Xem   Mách mẹ bầu cách tính tuổi thai IVF chuẩn nhất

1

Giáo viên THPT hạng I

Hệ số 4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78
Lương 6.556 7.0626 7.5692 8.0758 8.5824 9.089 9.5956 10.1022

2

Giáo viên THPT hạng II

Hệ số 4.00 4.34 4.68 5.02 5.36 5.70 6.04 6.38
Lương 5.960 6.467 6.973 7.480 7.986 8.493 9.000 9.506

3

Giáo viên THPT hạng III

Hệ số 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98
Lương 3.4866 3.9783 4.47 4.9617 5.4534 5.9451 6.4368 6.9285 7.4202

Lưu ý: Các bảng lương trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp và mức đóng bảo hiểm

6. Giáo viên có được hưởng phụ cấp thâm niên 2021?

Giáo viên có được hưởng phụ cấp thâm niên 2021

Theo lao lý tại Nghị quyết 27 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Luật Giáo dục 2019, giáo viên chỉ còn được hưởng lương, ưu tiên hưởng phụ cấp đặc trưng nghề còn phụ cấp khác và phụ cấp thâm niên đã bị bãi bỏ. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Chấp hành đã ưng ý lùi thời gian cải cách tiền lương đến 01/7/2022 thay vì năm 2021 như Nghị quyết 27. => Giáo viên vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên theo pháp luật tại Nghị định 54/2011 / NĐ-CP, được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 68/2011 / TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH, đơn cử : Nhà giáo pháp luật tại Điều 1 Thông tư liên tịch này có thời hạn giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo pháp luật tại Khoản 1 Điều này đủ 5 năm ( 60 tháng ) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5 % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ chỉ huy và phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có ) ; từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm ( đủ 12 tháng ) được tính thêm 1 %. Mức tiền phụ cấp thâm niên = Hệ số lương theo ngạch, bậc cộng thông số phụ cấp chức vụ chỉ huy, phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có ) hiện hưởng x Mức lương tối thiểu chung do nhà nước lao lý từng thời kỳ x Mức % phụ cấp thâm niên được hưởng 1. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác lập bằng tổng các thời hạn sau : a ) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập ; b ) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập ( so với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập ) ; c ) Thời gian thao tác được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm : thời hạn thao tác được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức vụ của các chuyên ngành hải quan, TANDTC, kiểm sát, truy thuế kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ vương quốc, kiểm tra Đảng ; thời hạn thao tác được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời hạn thao tác được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác ( nếu có ) d ) Thời gian đi nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề ; đ ) Thời gian lao lý tại các điểm a, b khoản này không gồm có thời hạn pháp luật tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011 / NĐ-CP. Trong đó khoản 3 điều 2 Nghị định số 54/2011 / NĐ-CP gồm :
 • Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;
 • Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
 • Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
 • Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.
Trên đây, Mobitool cung ứng các pháp luật về Công thức tính lương giáo viên. Mời các bạn đọc các bài viết tương quan tại mục Lao động – tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp lý.

Các bài viết liên quan:

 • Giáo viên có được phủ nhận phân công của Hiệu trưởng không ?
 • Chế độ nghỉ ốm của giáo viên
 • Hiệu trưởng có quyền kỷ luật giáo viên không ?
 • Cách tính tiền thừa giờ cho giáo viên tiểu học 2021
 • Giáo viên hợp đồng có được hưởng phụ cấp đứng lớp không ?
Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Điểm Ngành Ngôn Ngữ Anh 2018, Cách Tính Điểm Những Ngành Có Môn Nhân Hệ Số 2

Từ năm 2021, các thông tư quy định về xếp lương giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông đồng loạt có hiệu lực. Vậy việc xếp lương các giáo viên được thay đổi thế nào? Lương giáo viên được tính theo công thức nào theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP, Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT?

1. Công thức tính lương giáo viên

Lương giáo viên được tính theo công thức sau : Lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương + Chế độ phụ cấp khuyễn mãi thêm được hưởng + Phụ cấp thâm niên – Mức đóng Bảo hiểm xã hội Trong đó :
 • Mức lương cơ sở:
Ngày 12/11/2020, Quốc hội đã biểu quyết trải qua Nghị quyết về dự trù ngân sách nhà nước năm 2021. Trong đó, đáng chú ý quan tâm là nội dung mức lương cơ sở 2021 sẽ chưa triển khai kiểm soát và điều chỉnh tăng. => Vẫn vận dụng mức lương cơ sở 1,49 triệu / tháng
 • Hệ số lương:
Hệ số lương so với từng cấp bậc giáo viên được trích chi tiết cụ thể tại các mục tương ứng trong bài viết
 • Chế độ phụ cấp ưu đãi được hưởng:
Chế độ phụ cấp khuyến mại được hưởng gồm có :
  • Phụ cấp khu vực
  • Phụ cấp vùng khó khăn, Phụ cấp thu hút
 • Phụ cấp thâm niên: Phụ cấp thâm niên được Mobitool trích dẫn tại mục 6 bài này
 • Mức đóng bảo hiểm xã hội:
Để biết các mức đóng BHXH, thông số BHXH, mời các bạn tìm hiểu thêm bài : Hệ số bảo hiểm xã hội 2021

2. Công thức tính lương giáo viên mần nin thiếu nhi

Ngày 20/3/2021, Thông tư 01/2021 / TT-BGDĐT có hiệu lực hiện hành, lương giáo viên mần nin thiếu nhi sẽ được xếp theo mức mới, đơn cử :

STT

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

1

Giáo viên mầm non hạng III

Hệ số 2.1 2.41 2.72 3.03 3.34 3.65 3.96 4.27 4.58 4.89
Lương 3.129 3.591 4.053 4.515 4.977 5.439 5.900 6.362 6.824 7.286

2

Giáo viên mầm non hạng II

Hệ số 2.34 2.67 3 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98
Lương 3.487 3.978 4.470 4.962 5.453 5.945 6.437 6.929 7.420

3

Giáo viên mầm non hạng I

Hệ số 4 4.34 4.68 5.02 5.36 5.7 6.04 6.38
Lương 5.960 6.467 6.973 7.480 7.986 8.493 9.000 9.506

3. Công thức tính lương giáo viên tiểu học

Mức lương giáo viên tiểu học được pháp luật tại Thông tư 02/2021 / TT-BGDĐT như sau :

STT

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

1

Giáo viên tiểu học hạng III

Hệ số 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98
Lương 3.487 3.978 4.470 4.962 5.453 5.945 6.437 6.929 7.420

2

Giáo viên tiểu học hạng II

Hệ số 4.00 4.34 4.68 5.02 5.36 5.70 6.04 6.38
Lương 5.960 6.467 6.973 7.480 7.986 8.493 9.000 9.506

3

Giáo viên tiểu học hạng I

Hệ số 4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78
Lương 6.556 7.063 7.569 8.076 8.582 9.089 9.596 10.102

4. Công thức tính lương giáo viên trung học cơ sở

Mức lương giáo viên trung học cơ sở được lao lý tại Thông tư 03/2021 / TT-BGDĐT :

Hạng

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc 9
Giáo viên hạng I
Hệ số lương

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

Lương 6,556 7,063 7,569 8,076 8,582 9,089 9,596 10,102
Giáo viên hạng II
Hệ số lương

4.00

4.34

4.68

5.02

5.36

5.70

6.04

6.38

Lương 5,960 6,467 6,973 7,480 7,986 8,493 9,000 9,506
Giáo viên hạng III
Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Lương 3,487 3,987 4,470 4,962 5,453 5,945 6,437 6,929 7,420

5. Công thức tính lương giáo viên trung học phổ thông

Mức lương giáo viên trung học phổ thông được pháp luật Thông tư 04/2021 / TT-BGDĐT :

1

Giáo viên THPT hạng I

Hệ số 4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78
Lương 6.556 7.0626 7.5692 8.0758 8.5824 9.089 9.5956 10.1022

2

Giáo viên THPT hạng II

Hệ số 4.00 4.34 4.68 5.02 5.36 5.70 6.04 6.38
Lương 5.960 6.467 6.973 7.480 7.986 8.493 9.000 9.506

3

Giáo viên THPT hạng III

Hệ số 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98
Lương 3.4866 3.9783 4.47 4.9617 5.4534 5.9451 6.4368 6.9285 7.4202
Mọi Người Cũng Xem   Cách ghép nhiều ảnh thành 1 ảnh trên máy tính

Lưu ý: Các bảng lương trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp và mức đóng bảo hiểm

6. Giáo viên có được hưởng phụ cấp thâm niên 2021?

Giáo viên có được hưởng phụ cấp thâm niên 2021

Theo pháp luật tại Nghị quyết 27 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Luật Giáo dục 2019, giáo viên chỉ còn được hưởng lương, ưu tiên hưởng phụ cấp đặc trưng nghề còn phụ cấp khác và phụ cấp thâm niên đã bị bãi bỏ. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Chấp hành đã đống ý lùi thời gian cải cách tiền lương đến 01/7/2022 thay vì năm 2021 như Nghị quyết 27. => Giáo viên vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên theo pháp luật tại Nghị định 54/2011 / NĐ-CP, được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 68/2011 / TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH, đơn cử : Nhà giáo pháp luật tại Điều 1 Thông tư liên tịch này có thời hạn giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo pháp luật tại Khoản 1 Điều này đủ 5 năm ( 60 tháng ) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5 % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ chỉ huy và phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có ) ; từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm ( đủ 12 tháng ) được tính thêm 1 %. Mức tiền phụ cấp thâm niên = Hệ số lương theo ngạch, bậc cộng thông số phụ cấp chức vụ chỉ huy, phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có ) hiện hưởng x Mức lương tối thiểu chung do nhà nước lao lý từng thời kỳ x Mức % phụ cấp thâm niên được hưởng 1. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác lập bằng tổng các thời hạn sau : a ) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập ; b ) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập ( so với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập ) ; c ) Thời gian thao tác được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm : thời hạn thao tác được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức vụ của các chuyên ngành hải quan, tòa án nhân dân, kiểm sát, truy thuế kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ vương quốc, kiểm tra Đảng ; thời hạn thao tác được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời hạn thao tác được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác ( nếu có ) d ) Thời gian đi nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề ; đ ) Thời gian lao lý tại các điểm a, b khoản này không gồm có thời hạn pháp luật tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011 / NĐ-CP. Trong đó khoản 3 điều 2 Nghị định số 54/2011 / NĐ-CP gồm :
 • Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;
 • Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
 • Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
 • Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.
Trên đây, Mobitool cung ứng các pháp luật về Công thức tính lương giáo viên. Mời các bạn đọc các bài viết tương quan tại mục Lao động – tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp lý.

Các bài viết liên quan:

 • Giáo viên có được khước từ phân công của Hiệu trưởng không ?
 • Chế độ nghỉ ốm của giáo viên

 • Hiệu trưởng có quyền kỷ luật giáo viên không ?
 • Cách tính tiền thừa giờ cho giáo viên tiểu học 2021
 • Giáo viên hợp đồng có được hưởng phụ cấp đứng lớp không ?

Related Posts

About The Author

Add Comment