Hướng dẫn cách tính lương hưu cho người lao động từ ngày 1/1/2021

Cách tính lương hưu cho người lao động từ 2021 như thế nào? Từ ngày 1/1/2021, quy định về điều kiện hưởng lương hưu thay đổi khá nhiều so với hiện tại. Đặc biệt là điều kiện nghỉ hưu của lao động nam và nữ khác nhau dẫn tới cách tính lương hưu cũng khác nhau.

Cách tính lương hưu từ 2021 sẽ có nhiều thay đổi.Cách tính lương hưu từ 2021 sẽ có nhiều đổi khác .

1. Quy định về mức lương hưu và tỷ suất hưởng lương hưu

Căn cứ theo quy định tại Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ tính tương ứng với số năm tham gia BHXH. Trong đó, tỷ lệ hưởng tối thiểu là 45% và tối đa là 75%.

Cụ thể, nếu người lao động bắt đầu nghỉ hưu từ năm 2021, tỷ lệ hưởng được tính như sau:

 • Với lao động nữ : 45 % mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH so với 15 đầu đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm sẽ cộng thêm 2 %, tỷ suất tối đa bằng 75 % .

 • Với lao động nam : 45 % mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH vận dụng với 19 năm đầu tham gia BHXH, sau đó cứ thêm một năm thì cộng thêm 2 %, tỷ suất tối đa bằng 75 % .

Theo Điều 7, Nghị định 115 / năm ngoái / NĐ-CP, công thức tính lương hưu được xác lập như sau :

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trong đó, tỷ suất hưởng lương hưu hàng tháng so với lao động nam và lao động nữ sẽ được tính khác nhau .

2. Hướng dẫn cách xác lập tỷ suất hưởng lương hưu hàng tháng

Tỷ lệ hưởng lương hưu so với lao động nam :

 • Nếu nghỉ hưu trong khoảng chừng thời hạn từ 1/1/2021 – 31/12/2021 : Tham gia BHXH đủ 19 năm thì được hưởng 45 %, sau đó cứ thêm mỗi năm thì cộng thêm 2 %, tối đa 75 % .

 • Nếu nghỉ hưu trong từ 1/1/2022 trở đi : Tham gia BHXH đủ 20 năm thì được hưởng 45 %, sau đó cứ thêm mỗi năm thì cộng thêm 2 %, tối đa 75 % .

Tỷ lệ hưởng lương hưu tối thiểu là 45% và tối đa là 75%.Tỷ lệ hưởng lương hưu tối thiểu là 45 % và tối đa là 75 % .
Lưu ý : Trường hợp người lao động có thời hạn đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ suất hưởng lương hưu 75 % thì ngoài lương hưu, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp một lần .

Tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nữ: Thời gian đóng BHXH đủ 15 thì được hưởng 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm thì cộng thêm 2%, tối đa 75%.

Trường hợp người lao động có thời hạn đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ suất hưởng lương hưu 75 % thì ngoài lương hưu, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp một lần .
Lưu ý : Đối với cả lao động nam và lao động nữ, nếu nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm năng lực lao động, tỷ suất hưởng lương hưu hàng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với pháp luật thì giảm 2 % .

3. Hướng dẫn xác lập mức trung bình tiền lương hàng tháng đóng BHXH

Sau khi xác lập tỷ suất hưởng lương hưu, để tính lương hưu, bạn cần xác lập thành phần còn lại trong công thức : Mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH .
Căn cứ theo Điều 9, Nghị định 115 / năm ngoái / NĐ-CP, mức trung bình tiền lương hàng tháng đóng BHXH được tính địa thế căn cứ theo từng đối tượng người dùng người lao động, đơn cử :

Người lao động thực hiện chế độ tiền lương của Nhà nước

Nếu người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH thì mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội:

 • Trước 1/1/1995: Tính theo 5 năm cuối trước thời điểm nghỉ hưu.

 • Từ 01/01/1995 – 31/12/2000 : Tính theo 6 năm cuối trước thời gian nghỉ hưu .

 • Từ 01/01/2001 – 31/12/2006 : Tính theo 8 năm cuối trước thời gian nghỉ hưu .

 • Từ 01/01/2007 – 31/12/2015 : Tính theo 10 năm cuối trước thời gian nghỉ hưu .

 • Từ 01/01/2016 – 31/12/2019 : Tính theo 15 năm cuối trước thời gian nghỉ hưu .

 • Từ 01/01/2020 – 31/12/2024 : Tính theo 20 năm cuối trước thời gian nghỉ hưu .

 • Từ 1/1/2025 trở đi : Tình bằng tiền lương tháng đóng BHXH của hàng loạt thời hạn tham gia BHXH .

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH phụ thuộc theo từng nhóm đối tượng NLĐ.Mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH nhờ vào theo từng nhóm đối tượng người tiêu dùng NLĐ .

Người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương của người sử dụng lao động

Mức tiền lương hàng tháng đóng BHXH được tính theo hàng loạt thời hạn đóng BHXH .

Người lao động có thời gian đóng BHXH vừa theo chế độ tiền lương của Nhà nước, vừa theo chế độ tiền lương của người sử dụng lao động

Mức tiền lương hàng tháng đóng BHXH được tính chung theo các thời hạn tham gia BHXH .

Người lao động có thời gian đóng BHXH đủ 15 năm trở lên

Mức tiền lương hàng tháng đóng BHXH được lấy theo mức cao nhất của việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại, … hoặc theo mức tiền lương trước khi chuyển ngành tương ứng với số năm trung bình tiền lương tháng đóng BHXH đã nêu ở phần trên nếu thuộc đối tượng người dùng công an, quân đội .

Người lao động đóng BHXH trước 1/1/2004 theo chế độ tiền lương Nhà nước, hưởng BHXH từ 1/1/2016 trở đi

Tiền lương hàng tháng đóng BHXH làm địa thế căn cứ tính hưởng BHXH được quy đổi theo chính sách tiền lương lao lý tại thời gian người lao động nghỉ việc .

Lao động đóng BHXH có phụ cấp thâm niên nghề nhưng chuyển sang ngành không có phụ cấp thâm niên nghề

Mức trung bình tiền lương tháng làm địa thế căn cứ tính lương hưu tại thời gian nghỉ hưu và cộng thêm phụ cấp thâm niên nghề theo thời hạn đóng BHXH có phụ cấp thâm niên nghề quy đổi theo chính sách tiền lương tại thời gian nghỉ hưu để tính lương hưu .

Trên đây là hướng dẫn cách tính lương hưu cho người lao động từ 1/1/2021. Bước sang năm 2021, nhiều quy định về chế độ hưu trí sẽ có sự điều chỉnh, người lao động cần nắm vững quy định để tính hưởng quyền lợi khi nghỉ hưu.

Bài viết khác cùng chủ đề

Mọi Người Cũng Xem   Dịch Vụ Thợ Sửa Điện Nước Tại Nhà HCM – Thợ Điện Nước Giá Rẻ

Related Posts

About The Author

Add Comment