Tính lương hưu khi công ty cổ phần hóa

Tính lương hưu cho người lao động có hai giai đoạn đóng bảo hiểm khác nhau. Cách tính tiền lương hưu cho người lao động làm trong công ty cổ phần hóa.

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 9/1978 thuộc doanh nghiệp nhà nước. Năm nay từ 1/9/2017 tôi được nghỉ hưu. Từ 2005 công ty cổ phần hóa, nhưng từ 1/1/2016 công ty tôi mới đóng bảo hiểm xã hội theo doanh nghiệp. Hệ số lương của tôi 5.32 từ 2009 – năm ngoái, từ năm nay đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương 8.760.000 đông / tháng. Hỏi lương hưu của tôi được tính thế nào ? Ngoài ra còn có các chính sách gì nữa không. Xin cám ơn. ?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật bảo hiểm xã hội năm trước – Thông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXH

2. Giải quyết vấn đề

– Điều kiện hưởng lương hưu : Căn cứ theo Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội năm trước pháp luật điều kiện kèm theo nghỉ hưu trong trường hợp thường thì nếu khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây : + Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi ;

Xem thêm: Tài trợ hạng hai là gì? Cách thức hoạt động của khoản tài trợ hạng hai

+ Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại hoặc đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại thuộc hạng mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế phát hành hoặc có đủ 15 năm thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số 0,7 trở lên ; + Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm việc làm khai thác than trong hầm lò ; + Người bị nhiễm HIV / AIDS do tai nạn thương tâm rủi ro đáng tiếc nghề nghiệp. Trong trường hợp nghỉ hưu khi chưa đủ tuổi thì phải cung ứng điều kiện kèm theo suy giảm năng lực lao động theo Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước.

Mọi Người Cũng Xem   Văn bản - Quy chế trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

– Mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ hưởng lương hưu: 

Và mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu của bạn trong trường này sẽ được tính như sau : Do bạn vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng người dùng triển khai chính sách tiền lương do Nhà nước pháp luật, vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hành động thì tính trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời hạn. Và được tính như sau : Mức trung bình tiền lương = ( Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách tiền lương do Nhà nước lao lý + Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách tiền lương cho người sử dụng lao động quyết định hành động ) / Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó:

Xem thêm: Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng lương hưu không?

+ Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách tiền lương do Nhà nước lao lý được tính bằng tích số giữa tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách tiền lương do Nhà nước lao lý với mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Với mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính theo pháp luật đã nêu trên. Với mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội so với tiến trình tham gia bảo hiểm theo chính sách tiền lương do nhà nước lao lý : Do bạn tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi chấm hết chính sách tiền lương theo nhà nước quy đinh.

Mọi Người Cũng Xem   Sử dụng máy tính casio tìm nhanh nguyên hàm của hàm số - Công thức nguyên hàm

Về cách tính tỷ lệ mức hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động:

Theo thông tin bạn cung ứng, bạn tham gia bảo hiểm trong khoảng chừng thời hạn từ tháng 9/1978 đến tháng 9/2017 là 39 năm tham gia bảo hiểm, và bạn nghỉ hưu vào năm 2017 thì cách tính tỷ suất hưởng lương hưu hàng tháng của bạn sẽ được tính như sau : 15 năm đầu sẽ được tính là 45 % Từ năm thứ 16 đến năm thứ 39 là 23 năm, tính thêm : 23 x 2 % = 46 % ( so với nam ) 23 x 3 % = 69 % ( so với nữ ) Tổng các tỷ suất trên là 45 % + 46 % = 91 % ( chỉ tính tối đa bằng 75 % ) ( so với nam )

Xem thêm: Điều kiện nghỉ hưu, mức lương hưu khi làm công việc nặng nhọc độc hại

45 % + 69 % = 114 % ( chỉ tình tối đã bằng 75 % ) ( so với nữ ) Trường hợp có tháng lẻ từ trên 6 tháng trở lên thì được tính làm tròn thành 1 năm và được tính thêm 2 % tỷ suất hưởng lương hưu. Trong trường hợp bạn nghỉ hưu trước tuổi theo trường hợp suy giảm năng lực lao động theo Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước thì mỗi năm nghỉ trước tuổi bạn sẽ bị trừ đi 2 % tỷ suất mức hưởng lương hưu.

tinh-luong-huu-cho-nguoi-lao-dong-co-hai-giai-doan-dong-bao-hiem-khac-nhau

>>> Luật sư tư vấn pháp luật về tính mức hưởng lương hưu: 1900.6568

Bên cạnh đó, địa thế căn cứ theo Điều 75 Luật bảo hiểm xã hội năm trước pháp luật thì nếu bạn có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ suất hưởng lương hưu 75 % thì bạn sẽ được hưởng thêm một khoản trợ cấp một lần khi nghỉ hưu với mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ suất hưởng lương hưu 75 %, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể : Bạn có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng 75 % nên còn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là : mỗi năm được 0,5 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. – Thời điểm hưởng lương hưu : thời gian hưởng lương hưu của bạn là thời gian ghi trong quyết định hành động nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện kèm theo hưởng lương hưu theo lao lý của pháp lý.

Mọi Người Cũng Xem   5 cách tính giá thành sản phẩm chi tiết, đầy đủ – có bài tập ví dụ - MISA AMIS

Related Posts

About The Author

Add Comment