Công thức tính lương hưu 2022 mới nhất

Nhiều Khách hàng thắc mắc khi Bộ luật lao động có quy định về việc tăng độ tuổi về hưu trong điều kiện lao động bình thường thì liệu cách tính lương hưu có sự điều chỉnh hay không? Nếu có thì công thức tính lương hưu 2021 mới nhất như thế nào?

Khách hàng chăm sóc những nội dung trên sung sướng tìm hiểu thêm thông tin bài viết của chúng tôi .

Quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động?

Áp dụng theo lao lý tại Bộ luật lao động 2019 thì tuổi nghỉ hưu được lao lý như sau :

Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

1. Người lao động bảo vệ điều kiện kèm theo về thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo pháp luật của pháp lý về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu .
2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện kèm theo lao động thông thường được kiểm soát và điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi so với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi so với lao động nữ vào năm 2035 .
Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện kèm theo lao động thông thường là đủ 60 tuổi 03 tháng so với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng so với lao động nữ ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng so với lao động nam và 04 tháng so với lao động nữ .
3. Người lao động bị suy giảm năng lực lao động ; làm nghề, việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại ; làm nghề, việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại ; thao tác ở vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả hoàn toàn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với lao lý tại khoản 2 Điều này tại thời gian nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp lý có lao lý khác .
4. Người lao động có trình độ trình độ, kỹ thuật cao và 1 số ít trường hợp đặc biệt quan trọng hoàn toàn có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với lao lý tại khoản 2 Điều này tại thời gian nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp lý có pháp luật khác. ”
Như vậy hoàn toàn có thể chia làm 02 trường hợp để tính hương hưu đó là :
– Trường hợp về hưu đúng tuổi, đủ thời hạn đóng BHXH
– Trường hợp người lao động về hưu trước thời hạn do bị suy giảm năng lực lao động nhưng vẫn bảo vệ thờ gian đóng BHXH .

Mọi Người Cũng Xem   Bật mí chi tiết về toàn bộ ý nghĩa số 87

Công thức tính lương hưu năm 2022 mới nhất

Để Khách hàng hiểu rõ Công thức tính lương hưu 2022 mới nhất thì trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ chia làm 02 trường hợp về hưu đúng tuổi và về hưu trước tuổi của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân để Khách hàng tham khảo.

Trường hợp 1: Tính lương hưu cho người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu

– Căn cứ pháp luật tại điểm a khoản 2 Điều 56 Luật BHXH năm trước, lao động nam nghỉ hưu từ 01/01/2021 trở đi mức lương hưu được tính như sau :
+ Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2021 thì mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45 % mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 19 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2 % so với nam, mức tối đa bằng 75 % .
+ Lao động nam nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi thì mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45 % mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 20 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2 % so với nam, mức tối đa bằng 75 % .
– Căn cứ theo pháp luật tại điểm b khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước, thì lao động nữ nghỉ hưu từ 01/01 / 2021 trở đi mức lương hưu được tính tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hộ, đơn cử : năm 2021, lương hưu hàng tháng của lao động nữ sẽ được tính bằng 45 % mức trung bình lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2 %, tối đa bằng 75 %

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn cài đặt và cách sử dụng máy ảo bằng Virtualbox Win 7 10

Ví dụ: Bà M đủ điều kiện nghỉ hưu từ 02/2021 theo quy định của pháp luật, bà M hiện đã có 27 năm đóng BHXH. Vậy Công thức tính lương hưu 2021 mới nhất được áp dụng để tính Mức lương hưu bà M được hưởng hàng tháng là:

15 năm tiên phong đóng BHXH = 45 %
12 năm tiếp theo đóng BHXH tính thêm 2 % = 12 x 2 % = 24 %
Vậy bà M được hưởng mức lương hưu = 45 % + 24 % = 69 % .

Trường hợp 2: Tính lương hưu trường hợp người lao động nghỉ hưu do bị suy giảm khả năng lao động

Khác với cách tính lương hưu khi người lao động về hưu đúng độ tuổi, Công thức tính lương hưu 2022 mới nhất với trường hợp người lao động về hưu trước tuổi được tính như sau:

– Căn cứ khoản 3 Điều 56 Luật BHXH 2014, mức lương hưu hàng tháng của người lao động khi suy giảm năng lực lao động được tính như mức hưởng lương của lao động khi về hưu trong điều kiện kèm theo thông thường. Sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi lao lý thì giảm 2 % .
Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời hạn lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1 %, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ suất Tỷ Lệ do nghỉ hưu trước tuổi .
– Đối với trường hợp lao động nữ bị suy giảm năng lực lao động, pháp lý có lao lý điều kiện kèm theo nghỉ hưu được hưởng lương hưu như sau :
+ Lao động nữ bị suy giảm năng lực lao động từ 61 % đến dưới 81 %, đủ từ 50 tuổi 04 tháng .
+ Lao động nữ bị suy giảm năng lực lao động từ 81 % trở lên, đủ từ 45 tuổi 04 tháng .
+ Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn thuộc hạng mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành và bị suy giảm năng lực lao động từ 61 % trở lên .
Căn cứ khoản 3 Điều 56 thì Mức lương hưu hàng tháng của lao động nữ trong trường hợp nêu trên được tính như sau :
– Lương hưu của lao động nữ sẽ được tính bằng 45 % mức trung bình lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi lao lý thì giảm 2 % .
Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời hạn lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1 %, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ suất Xác Suất do nghỉ hưu trước tuổi .

Mọi Người Cũng Xem   Tốc độ tăng trưởng cổ tức là gì? Công thức tính tốc độ tăng trưởng cổ tức

Ví dụ Về cách tính lương hưu năm 2022

Ví dụ 1: Ông A về hưu tháng 4/2021 khi đó 56 tuổi 8 tháng, suy giảm khả năng lao động 65% theo kết luận của Hội đồng Giám định y khoa, có 28 năm đóng BHXH. Như vậy ông A đủ điều kiện về hưu trước tuổi và được tính mức hưởng lương hưu như sau:

19 năm đầu đóng BHXH = 45 % .
Từ năm 20 đến 28 là 9 năm, tính thêm = 9 x 2 % = 18 % .
Tổng 2 tỷ suất trên là 45 % + 18 % = 63 % .
Ông A nghỉ hưu khi 56 tuổi 8 tháng ( nghỉ hưu trước 60 tuổi 03 tháng là 3 năm 7 tháng ) nên tỷ suất giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi là ( 3 x 2 % ) + 1 % = 7 % .
Như vậy, tỷ suất hưởng lương hưu hằng tháng của ông K sẽ là 63 % – 7 % = 56 % .

Ví dụ 2: Bà A nghỉ hưu tháng 5/2021 khi đủ 50 tuổi 06 tháng, bị suy giảm khả năng lao động 67%, có 25 năm đóng BHXH. Tỷ lệ hưởng lương hưu của bà A được tính như sau:

15 năm đầu đóng BHXH = 45 %

Từ năm 16 đến 25 là 10 năm, tính thêm = 10 x 2%= 20%

Tổng 2 tỷ suất trên là 45 % + 20 % = 65 %
Bà A nghỉ hưu khi 50 tuổi 06 tháng ( nghỉ hưu trước 55 tuổi 04 tháng là 4 năm 10 tháng ) nên tỷ suất giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi theo pháp luật tại khoản 3 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm năm trước là 4 x 2 % ) + 1 % = 9 % .
Như vậy, tỷ suất hưởng lương hưu hằng tháng của bà A sẽ là 65 % – 9 % = 56 % .

Related Posts

About The Author

Add Comment